biserica.org:compendium:carti: Biblia sau Sfanta Scriptura

CARTILE NOULUI TESTAMENT

(Total: 261 capitole)

CUPRINS

SFINTELE EVANGHELII

Numele cartii
Text Audio Numele cartii
Sfânta Evanghelie dupa Matei Sfânta Evanghelie dupa Matei
Sfânta Evanghelie dupa Marcu Sfânta Evanghelie dupa Marcu
Sfânta Evanghelie dupa Luca Sfânta Evanghelie dupa Luca
Sfânta Evanghelie dupa Ioan Sfânta Evanghelie dupa Ioan

FAPTELE SFINTILOR APOSTOLI

Faptele Sfintilor Apostoli Faptele Sfintilor Apostoli

EPISTOLELE PAULINE

Epistolele Sfântului Apostol Pavel

Epistola catre Romani   Epistola catre Romani
Întâia Epistola catre Corinteni   Întâia Epistola catre Corinteni
A Doua Epistola catre Corinteni   A Doua Epistola catre Corinteni
Epistola catre Galateni   Epistola catre Galateni
Epistola catre Efeseni   Epistola catre Efeseni
Epistola catre Filipeni   Epistola catre Filipeni
Epistola catre Coloseni   Epistola catre Coloseni
Epistola Întâia catre Tesaloniceni   Epistola Întâia catre Tesaloniceni
Epistola A Doua catre Tesaloniceni   Epistola A Doua catre Tesaloniceni
Epistola Întâia catre Timotei   Epistola Întâia catre Timotei
Epistola A Doua catre Timotei   Epistola A Doua catre Timotei
Epistola catre Tit   Epistola catre Tit
Epistola catre Filimon   Epistola catre Filimon
Epistola catre Evrei   Epistola catre Evrei

EPISTOLELE SOBORNICESTI

Epistola Sf. Ap. Iacov   Epistola Sf. Ap. Iacov
Întâia Epistola a Sf. Ap. Petru   Întâia Epistola a Sf. Ap. Petru
A Doua Epistola a Sf. Ap. Petru   A Doua Epistola a Sf. Ap. Petru
Întâia Epistola a Sf. Ap. Ioan   Întâia Epistola a Sf. Ap. Ioan
A Doua Epistola a Sf. Ap. Ioan   A Doua Epistola a Sf. Ap. Ioan
A Treia Epistola a Sf. Ap. Ioan   A Treia Epistola a Sf. Ap. Ioan
Epistola Sf. Ap. Iuda   Epistola Sf. Ap. Iuda

APOCALIPSA

Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul

Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul