CĀNTAREA CELOR TREI TINERI

        

CAPITOLUL 1 
Īn cuptorul cu foc din Babilon. 

1. Şi stānd Azaria īn mijlocul focului, şi deschizānd gura sa, aşa s-a rugat, zicānd: 
2. "Binecuvāntat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaslăvit este numele Tău īn veci. 
3. Că drept eşti īn toate cāte ai făcut nouă, şi toate lucrurile Tale sunt adevărate, şi drepte căile Tale şi toate judecăţile Tale adevărate. 
4. Tu ai dat hotărāri drepte īn toate relele ce ai făcut să vină asupra noastră şi asupra cetăţii celei sfinte a părinţilor noştri, Ierusalimul; că īn adevăr şi dreptate ai adus acestea peste noi din pricina păcatelor noastre: 
5. Că am păcătuit, că am făcut fărădelege, depărtāndu-ne de la Tine. 
6. Şi am greşit īn toate, şi poruncile Tale n-am ascultat, nici le-am păzit, nici le-am făcut, după cum ne-ai poruncit nouă, ca să ne fie bine. 
7. Şi cāte ai adus şi ai făcut nouă īn dreaptă judecată sunt. 
8. Tu ne-ai dat īn māinile vrăjmaşilor noştri, oameni fără lege şi cei mai răi dintre nelegiuiţi, unui rege nedrept, cel mai rău care este pe pămānt. 
9. Şi astăzi nu mai putem să deschidem gura; ruşine şi ocară ne-am făcut robilor Tăi şi celor ce Te cinstesc pe Tine. 
10. Nu ne părăsi pe noi pentru totdeauna, pentru numele Tău, şi nu strica legămāntul Tău. 
11. Şi nu depărta mila Ta de la noi, pentru Avraam cel iubit de Tine şi pentru Isaac, robul Tău, şi pentru Israel, sfāntul Tău, 
12. Cărora le-ai făgăduit să le īnmulţeşti seminţia lor, ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării. 
13. Căci, Stăpāne, ne-am īmpuţinat mai mult decāt toate neamurile şi suntem umiliţi astăzi, īn tot pămāntul, pentru păcatele noastre. 
14. Şi nu mai este īn vremea aceasta căpetenie, prooroc, nici conducător, nici ardere de tot, nici jertfă, nici prinos, nici tămāie, nici loc unde să aducem īnaintea Ta pārga noastră şi să aflăm har la Tine. 
15. Ci cu suflet zdrobit şi cu duh umilit să fim primiţi de Tine. 
16. Ca ardere de tot de berbeci si de junci, ca zeci de mii de miei graşi, aşa să fie jertfa noastră īnaintea Ta astăzi şi īnţelegere să găsească la Tine; că nu este ruşine celor ce nădăjduiesc īn Tine. 
17. Şi acum urmăm ţie cu toată inima, şi ne temem de Tine, şi căutăm faţa Ta. 
18. Să nu ne ruşinezi pe noi, ci fă cu noi după īndurarea Ta şi după mulţimea milei Tale. 
19. Şi ne scoate pe noi după minunile Tale, şi dă mărire numelui Tău, Doamne; şi să se ruşineze toţi cei ce arată robilor Tăi rele. 
20. Şi să se ruşineze de toată puterea Ta, şi tăria lor să se sfărāme. 
21. Şi să ştie că Tu eşti Domn, Dumnezeu singur, şi slăvit peste toată lumea". 
22. Şi n-au īncetat slujitorii regelui, care īi aruncaseră īn cuptor, să īnfierbānte cuptorul cu catran şi cu smoală şi cu cālţi şi cu viţă. 
23. Şi vālvătaia se ridica deasupra cuptorului, de patruzeci şi nouă de coţi. 
24. Şi izbucnind afară, ea a ars pe Caldeii care se aflau īn jurul cuptorului. 
25. Iar īngerul Domnului s-a coborāt la Azaria şi la cei trei prieteni ai lui īn cuptor şi a stins văpaia. 
26. Şi le-a suflat īn mijlocul cuptorului ca o răcoare de adiere şi de rouă, aşa că focul nu i-a mai atins; nu le-a mai pricinuit nici dureri, nici teamă. 
27. Şi acei trei, īntr-un singur glas, au lăudat, au slăvit şi au binecuvāntat pe Dumnezeu īn cuptor, zicānd: 
28. "Binecuvāntat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaīnălţat īntru toţi vecii. 
29. Binecuvāntat este numele cel sfānt al slavei Tale, şi prealăudat şi preaīnălţat īntru toţi vecii. 
30. Binecuvāntat eşti īn locaşul sfintei Tale slave, lăudat şi preaslăvit īn veci. 
31. Binecuvāntat eşti Cel ce vezi adāncurile şi şezi pe heruvimi şi lăudat şi preaīnălţat īn veci. 
32. Binecuvāntat eşti pe scaunul īmpărăţiei Tale şi prealăudat şi preaīnălţat īn veci. 
33. Binecuvāntat eşti pe bolta cerului şi prealăudat şi preaslăvit īn veci. 
34. Binecuvāntaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
35. Binecuvāntaţi, ceruri, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
36. Binecuvāntaţi, īngeri, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
37. Binecuvāntaţi, ape şi toate cele mai presus de cer, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
38. Binecuvāntaţi, toate puterile Domnului, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
39. Binecuvāntaţi, soare şi lună, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaīnălţaţi īn veci. 
40. Binecuvāntaţi, stelele cerului, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
41. Binecuvāntaţi, toată ploaia şi roua, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
42. Binecuvāntaţi, toate vānturile, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El intru toţi vecii. 
43. Binecuvāntaţi, foc şi căldură, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi īn veci. 
44. Binecuvāntaţi, frig şi căldură, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
45. Binecuvāntaţi, rouă şi zăpadă, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
46. Binecuvāntaţi, nopţi şi zile, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
47. Binecuvāntaţi, lumină şi īntuneric, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
48. Binecuvāntaţi, gheaţă şi ger, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
49. Binecuvāntaţi, brume şi zăpezi, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
50. Binecuvāntaţi, fulgere şi nori, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
51. Binecuvintează, pămāntule, pe Domnul, laudă şi-L preaīnalţă īn veci. 
52. Binecuvāntaţi, munţi şi dealuri, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
53. Binecuvāntaţi, toate cele ce răsăriţi pe pămānt, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
54. Binecuvāntaţi, izvoare, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci, 
55. Binecuvāntaţi, mări şi rāuri, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
56. Binecuvāntaţi, chiţi şi toate cele ce se mişcă īn ape, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
57. Binecuvāntaţi, toate păsările cerului, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
58. Binecuvāntaţi, toate fiarele şi toate dobitoacele, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
59. Binecuvāntaţi, voi fiii oamenilor, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
60. Binecuvintează, Israel, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
61. Binecuvāntaţi, preoţi, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
62. Binecuvāntaţi, slujitori, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
63. Binecuvāntaţi, voi duhuri şi suflete ale drepţilor, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
64. Binecuvāntaţi, voi cei sfinţi şi smeriţi cu inima, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci. 
65. Binecuvāntaţi, Anania, Azaria, şi Misael, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaīnălţaţi pe El īn veci; că ne-a scos pe noi din locuinţa morţilor, şi din māna morţii ne-a smuls pe noi, şi ne-a izbăvit pe noi din mijlocul cuptorului care arde cu văpaie de foc, şi din mijlocul văpăii ne-a izbăvit pe noi. 
66. Mărturisiţi-vă Domnului, că este bun, că īn veac este mila Lui. 
67. Binecuvāntaţi pe Domnul, Dumnezeul dumnezeilor, toţi care vă īnchinaţi Lui, lăudaţi şi mulţumiţi, că īn veac este mila Lui". 

___________________________________________________________________

CANTAREA CELOR TREI TINERI –  1  CAPITOL: [1]

 

__________________________________________________________________

 

HOME