Cartea Lui Neemia

Sau A Doua Ezdra

        

CAPITOLUL 1 
Rugăciunea lui Neemia. 

l. Cuvintele lui Neemia, fiul lui Hacalia. "Īn luna Chislev, īn anul al douăzecilea al regelui Artaxerxe, mi s-a īntāmplat să fiu īn capitala Suza. 
2. Atunci a venit din Iuda Hanani, unul din fraţii mei şi alţi cāţiva oameni; şi i-am īntrebat despre cei ee scăpaseră din robie şi rămăseseră īn Iuda şi despre Ierusalim. 
3. "Cei ce au scăpat din robie şi au rămas - īmi spuseră ei - sunt acolo, īn ţara lor, īn mare necaz şi īnjosire; iar zidurile Ierusalimului sunt dărāmate şi porţile lui arse". 
4. Auzind eu cuvintele acestea, am īnceput să plāng şi am fost īntristat cāteva zile, am postit şi m-am rugat īnaintea Dumnezeului ceresc, zicānd: 
5. "Doamne, Dumnezeule al cerurilor, Dumnezeul cel mare şi īnfricoşător, Care păzeşti legămāntul Tău şi eşti milostiv cu cei ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale, 
6. Să fie urechile Tale cu luare-aminte şi ochii Tăi deschişi, ca să auzi rugăciunea robului Tău, cu care mă rog eu acum ziua şi noaptea īnaintea Ta, pentru fiii lui Israel, robii Tăi, mărturisind păcatele fiilor lui Israel, cu care am păcătuit īnaintea Ta şi eu şi casa tatălui meu. 
7. Noi Te-am māniat şi n-am păzit poruncile, legile şi orānduielile pe care le-ai dat Tu lui Moise, robul Tău. 
8. Adu-Ţi aminte īnsă de cuvāntul pe care l-ai spus robului Tău Moise, cānd ai zis: "De veţi păcătui, vă voi īmprăştia printre popoare; 
9. Iar cānd vă veţi īntoarce la Mine şi veţi păzi poruncile Mele şi le veţi īmplini, atunci, de aţi fi izgoniţi chiar şi la marginea cerului, şi de acolo vă voi aduna şi vă voi aduce la locul pe care l-am ales, ca să-Mi pun numele Meu acolo". 
10. Aceştia īnsă sunt robii Tăi şi poporul Tău, pe care Tu l-ai răscumpărat cu puterea Ta şi cu māna Ta cea puternică. 
11. Rogu-Te dar, o, Doamne, să fie urechile Tale cu luare-aminte la rugăciunea robului Tău şi la rugăciunea robilor Tăi, cărora le place să se teamă de numele Tău, şi ajută robului Tău acum şi-i dă să dobāndească milă la omul acesta. Căci eu eram paharnicul regelui". 

___________________________________________________________________

Cartea Lui Neemia, sau A Doua Ezdra – 13 CAPITOLE:

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

__________________________________________________________________

 

HOME