RUGACIUNEA LUI MANASE

        

Rugăciunea lui Manase, regele lui Iuda, cānd se afla el ca rob īn Babilon. 

1. "Doamne, Atotţiitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, al lui Avraam, ai lui Isaac şi al lui Iacov, şi al seminţie celei drepte a lor, 
2. Cel care ai făcut cerul şi pămāntul cu toată podoaba lor, 
3. Care ai legat marea cu cuvāntul poruncii Tale, Care ai īncuiat adāncul şi l-ai pecetluit cu numele Tău cel īnfricoşător şi slăvit, 
4. Īnaintea căruia toate se tem şl tremură din pricina atotputerniciei Tale, 
5. Pentru că nimeni nu poate să stea īnaintea strălucirii slavei Tale şi nesuferită este mānia urgiei Tale asupra celor păcătoşi! 
6. Īnsă nemăsurată şi neajunsă este şi mila făgăduinţei Tale, 
7. Căci Tu eşti Domnul cel preaīnalt, bun, īndelung-răbdător şi mult-milostiv, căruia īi pare rău de răutăţile oamenilor. 
8. Tu, Doamne, după mulţimea bunătăţii Tale, ai făgăduit pocăinţă şi iertare celor ce ţi-au greşit şi după mulţimea īndurărilor Tale ai hotărāt pocăinţă păcătoşilor spre māntuire. Aşadar Tu, Doamne, Dumnezeul celor drepţi, n-ai pus pocăinţă pentru cei drepţi: pentru Avraam şi Isaac şi Iacov, care nu ţi-au greşit ţie, ci ai pus pocăinţă mie păcătosului, pentru că am păcătuit mai mult decāt nisipul mării. 
9. Multe sunt fărădelegile mele şi nu sunt vrednic a căuta şi a privi īnălţimea cerului din pricina mulţimii nedreptăţilor mele. 
10. Strāns sunt eu cu multe cătuşe de fier, īncāt nu pot să-mi ridic capul meu şi nu am nici loc de odihnă, pentru că Te-am māniat şi am făcut rău īnaintea Ta; n-am īmplinit voia Ta, nici am păzit poruncile Tale, ci am pus urāciuni şi am īnmulţit smintelile. 
11. Dar acum īmi plec genunchii inimii mele, rugānd bunătatea Ta, 
12. Am păcătuit, Doamne, am păcătuit şi fărădelegile mele eu le cunosc, 
13. Īnsă cer, rugāndu-Te: Iartă-mă Doamne, iartă-mă şi nu mă pierde īn fărădelegile mele şi nici nu mă osāndi la īntuneric sub pămānt, 
14. Căci Tu eşti, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc. Arată-Ţi peste mine bunătatea Ta, māntuindu-mă pe mine nevrednicul, după mare mila Ta. 
15. Şi Te voi preaslăvi īn toate zilele vieţii mele. Căci pe Tine Te slăvesc toate puterile cereşti şi a Ta este slava īn vecii vecilor. Amin!" 

___________________________________________________________________

RUGACIUNEA LUI  MANASE –  1 CAPITOL:  [1]

 

__________________________________________________________________

 

HOME