CONCEPTUL INTRUPARII FIULUI LUI DUMNEZEU IN TEOLOGIA ANGLICANA DIN SECOLUL XVI-LEA PANA IN SEC. XX-LEA

de pr. CONSTANTIN ALECSE
www.ConstantinAlecse.com


 

London University - Sectia de Teologie (1977-1979)

Sub îndrumarea decanului, dr. A.M. Allchin, Rectorul Catedralei de Canterbury

Candidat: Preot Constantin Alecse

Teza de Doctorat - Proiect

INTRODUCERE

Teologia Anglicanã dela Reformã pana în prezent.

Contradictie în cadrul Crestinãtãtii

 • Tematica: contradictia dintre credinta afirmatã, si trãirea vietii in Hristos.
 • Redescoperirea vietii hristice si reafirmarea împãrtãsirii vietii cu Hristos.
 • Credinta hristologicã si societatea contemporanã

Arhiepiscopul Thomas Crammer , mare liturgist, însã nu si teolog.

 • Biserica Anglicanã, puternic caracter liturgic.

DEVELOPAREA TEOLOGIEI TRADITIONALE ANGLICANE

1550-1650 - Pozitia distinctã a Teologiei Anglicane :

 • Reîntoarcerea la Sfintii Pãrinti ca dreptar autoritativ de interpretare a Sfintei Scripturi.
 • Doctrina Trinitarã si a Întrupãrii Cuvântului, asa cum a existat ea înainte de Marea Schismã.
 • Doctrina Trinitarã si a Întrupãrii vis a vis justificãrii prin credintã, si a predestinatiei.

Influentarea Teologiei Anglicane de marii teologi anglicani Richard Hooker (1554-1600) si Lancelot Andrewes (1555-1626).

 1. Richard Hooker , Rânduielile Legii Eccesiastice (The Laws of Ecclesiastical Policy), Cartea A Cincea:
 • Caracteristici : gândire, judecatã clarã, balantã, putere de sintetizare remarcabilã.
 • Hristologia Calcedonianã baza Doctrinei Bisericii,
 • Hristologia Calcedonianã baza Sacramentelor (Sfintelor Taine).
 • Principiul dimpreunã-participare (perichoresis) în teologia lui Hooker.
 • Richard Hooker, Maxim Mãrturisitorul Bisericii Anglicane a secolului XVII.
 1. Lancelot Andrewes , mare teolog si predicator.

Predici la Crãciun, Paste si alte mari sãrbãtori, adâncite în teologia patristica:

 • Lancelot Andrewes si teologia îndumnezeirii (theosis)
 • Participarea umanului în firea dumnezeiascã, drept consecintã a participãrii lui Dumnezeu în firea omeneascã.
 • Lancelot Andrewes si teologia lucrãrii Sfântului Duh în Bisericã.
 • Lancelot Andrewes si Sfintele Taine (Sacramente), si viata credinciosului.

TEOLOGIA ANGLICANA IN SECOLUL AL XVIII-LEA.

Dr. Samuel Johnson (1696-1772)

Eclipsarea influentei traditiei teologice Hooker/Andrewes prin "noua interpretare" a teologului dr. Samuel Johnson din Connecticut, din coloniile Americane.

TEOLOGIA ANGLICANA IN SECOLUL AL XIX-LEA.

(a). Miscarea de Renastere a Biserici i , pornitã din Oxford (1833), inspirã:

 • Activitãtile pastorale, sociale, liturgice si spirituale
 • Activitãtile intelectuale si academice
 • Doctrina Întrupãrii, Bisericii si Sfintelor Taine, ca "extensiune ale Întrupãrii", din nou centrul studiului.
 • Valente noi ale doctrinii Trinitare.
 • Omul, creatura lui Dumneyeu dupã chipul si asemãnarea Sa.
 • Sfânta Treime, rãdãcina si modelul societãtii umane.
 • Comuniunea omului cu Dumnezeu, rezultatul comuniunii Treimice (F.D.Maurice 1805-1872).
 • Un nou mesaj crestin, rãspuns la problemele (sociale, economice) ale Angliei secolului XIX.

(b). Influenta teologului R.M. Benson .

R.M.Benson, fondatorul primei comunitãti religioase de bãrbati stabila în cadrul Bisericii Anglicane.

Influenta sa în:

 • Renasterea vietii de rugãciune în monasticism.
 • Întoarcerea la Teologia Sfintilor Parinti.
 • Cunoasterea directã si experimentarea lui Dumnezeu prin rugãciune.
 • Redescoperirea dogmei îndumnezeirii.
 • Teologia purã si grija de semeni (societate), dupã modelul Sf. Calinic dela Cernica.

TEOLOGIA ANGLICANA IN SECOLUL AL XX-LEA.

 • Dumnezeu s-a Întrupat ca omul sã se îndumnezeiascã
 • Viziunea Trinitarã, sursã a sperantei si dragostei în societatea contemporanã.
 • Biserica Anglicanã redescoperã Ortodoxia în sec. XX.
 • Relatia dintre Teologia Anglicanã si cea Ortodoxã în prezent.
 • Recunoasterea reciprocã (Anglicanism si Ortodoxie), recunoasterea noastrã ca fiii aceluiasi Dumnezeu.

CONCLUZII


E-mail

Home

preot@biserica.org

www.constantinalecse.com