1995 – NO. 10-12 (Octombrie-Decembrie 1995) – VOL. 38, ISSUE 10-12

PREDICILE  PARINTELUI  CLEOPA  LA DUMINICI, PRAZNICE  ŞI  SĂRBĂTORI  MARI

 

I - PREDICI  LA  DUMINICILE  PENTICOSTARULUI

 

1.     Predică la Īnvierea Domnului

2.     Predică la Duminica Tomei
(Despre īndoială īn credinţă)

3.     Predică la Duminica Mironosiţelor
(Despre rīvnă, evlavie şi bărbăţie de suflet)

4.     Predică la Duminica Slăbănogului
(Despre desfiinţarea Sīmbetei de către Hristos)

5.     Predică la Duminica Samarinencii
(Despre rugăciunea īn duh şi adevăr)

6.     Predică la Duminica Orbului
(Despre orbirea sufletească)

7.     Predică la Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic
(Despre păstrarea dreptei credinţe)

8.     Predică la Duminica Cincizecimii
(Despre darul vorbirii īn limbi)

9.     Predică la Duminica Tuturor Sfinţilor (Īntīia după Rusalii)
(Despre cinstirea sfinţilor şi a īngerilor)

 

II. PREDICI LA DUMINICILE OCTOIHULUI

 

10. Predică la Duminica a II-a după Rusalii
(Despre chemarea lui Dumnezeu)

11. Predică la Duminica a III-a după Rusalii
(Despre paza minţii şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu)

12. Predică la Duminica a IV-a după Rusalii
(Despre puterea rugăciunii pentru aproapele)

13. Predică la Duminica a V-a după Rusalii
(Despre iad şi chinurile păcătoşilor)

14. Predică la Duminica a VI-a după Rusalii
(Despre păcatele săvīrşite cu gīndul)

15. Predică la Duminica a VII-a după Rusalii
(Despre minunile lui Dumnezeu şi minunile sfinţilor)

16. Predică la Duminica a VIII-a după Rusalii
(Despre datoriile păstorilor sufleteşti)

17. Predică la Duminica a IX-a după Rusalii
(Despre sfīnta rugăciune)

18. Predică la Duminica a X-a după Rusalii
(Despre puterea credinţei, a rugăciunii şi a postului)

19. Predică la Duminica a XI-a după Rusalii
(Despre iertarea aproapelui)

20. Predică la Duminica a XII-a după Rusalii
(Despre desăvīrşirea creştină)

21. Predică la Duminica a XIII-a după Rusalii
(Despre preoţie şi pastoraţie)

22. Predică la Duminica a XIV-a după Rusalii
(Despre haina de nuntă)

23. Predică la Duminica a XV-a după Rusalii
(Despre dragostea de Dumnezeu şi de aproapele)

24. Predică la Duminica a XVI-a după Rusalii
(Despre īnmulţirea talanţilor)

25. Predică la Duminica a XVII-a după Rusalii
(Despre credinţa cea mare şi statornică)

26. Predică la Duminica a XVIII-a după Rusalii
(Despre roadele ascultării de Dumnezeu)

27. Predică la Duminica a XIX-a după Rusalii
(Despre iubirea vrăjmaşilor)

28. Predică la Duminica a XX-a după Rusalii
(Despre mila lui Dumnezeu)

29. Predică la Duminica a XXI-a după Rusalii
(Despre semănătorii cuvīntului lui Dumnezeu)

30. Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii
(Despre iad)

31. Predică la Duminica a XXIII-a după Rusalii
(Despre oamenii demonizaţi)

32. Predică la Duminica a XXIV-a după Rusalii
(Despre cei adormiţi īn Hristos)

33. Predică la Duminica a XXV-a după Rusalii
(Despre ispitire şi făţărnicie)

34. Predică la Duminica a XXVI-a după Rusalii
(Despre patima iubirii de averi)

35. Predică la Duminica a XXVII-a după Rusalii
(Despre zavistie şi făţărnicie)

36. Predică la Duminica a XXVIII-a după Rusalii
(Despre chemarea lui Dumnezeu cea īn multe feluri)

37. Predică la Duminica a XXIX-a după Rusalii
(Despre nerecunoştinţă şi nemulţumire faţă de Dumnezeu)

38. Predică la Duminica a XXX-a după Rusalii
(Despre iubirea de averi)

39. Predică la Duminica a XXXI-a după Rusalii
(Despre credinţa cea statornică şi despre milostenie)

40. Predică la Duminica a XXXII-a după Rusalii
(Despre atotştiinţa şi milostivirea lui Dumnezeu)

 

III. PREDICI LA DUMINICILE TRIODULUI

.

41. Predică la Duminica Vameşului şi Fariseului
(Despre mīndrie şi smerenie)

42. Predică la Duminica Fiului Risipitor
(Despre adevărata pocăinţă şi despre milostivirea lui Dumnezeu)

43. Predică la Duminica Īnfricoşatei Judecăţi
(Despre Judecata de apoi)

44. Predică la Duminica Izgonirii lui Adam din Rai
(Despre lucrarea faptelor bune īn ascuns şi despre milostenie)

45. Predică la Duminica I din Post (a Ortodoxiei)
(Despre cinstirea Sfintelor Icoane)

46. Predică la Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama)
(Despre puterea credinţei celor mulţi)

47. Predică la Duminica a III-a din Post (a Sfintei Cruci)
(Despre valoarea sufletului omenesc)

48. Predică la Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul)
(Despre credinţă şi īndoială)

49. Predică la Duminica a V-a din Post (a Sf. Maria Egipteanca)
(Despre slava deşartă şi mīnie)

50. Predică la Duminica a VI-a din Post (a Floriilor)
(Despre īmplinirea proorociilor pentru Hristos şi despre orbirea spirituală)

 

IV. PREDICI LA DUMINICI SPECIALE

 

51. Predică la Duminica dinaintea Īnălţării Sfintei Cruci
(Despre semnul Fiul Omului)

52. Predică la Duminica după Īnălţarea Sfintei Cruci
(Despre deosebirea crucilor īn viaţa celor ce se mīntuiesc)

53. Predică la Duminica dinaintea Naşterii Domnului
(Despre naşterea duhovnicească a creştinului)

54. Predică la Duminica după Naşterea Domnului
(Despre visuri, vedenii, minuni şi prooroci mincinoşi)

55. Predică la Duminica dinaintea Botezului Domnului
(Despre chipul omului desăvīrşit)

56. Predică la Duminica după Botezul Domnului
(Despre propovăduirea Cuvīntului lui Dumnezeu)

In compilarea materialului despre “Mari Duhovnici Romāni” – din Romānia şi străinătate,

ne-am folosit de pagina web “Nistea’s Page”, considerată cea mai completa colecţie pe Internetul Romānesc,  de spiritualitate romānească, iar pentru predicile Părintelui Cleopa, ne+am folosit de materialul din pagina web “PaginiOrtodoxe”, la care am si făcut cuvenitele legături.  

 

 

Viaţa Creştină este publicaţia oficială a Bisericii Ortodoxe Romāne „Sfānta Treime” din Los Angeles, California. Rector: Very Rev.Fr. Constantin Alecse. 

3315 Verdugo Road, Los Angeles, California 90065 - Statele Unite ale Americii

Tel. (323) 255-8583 *  (818) 365-4274 – Cell. (818) 388-5483

 E-mail: preot@biserica.org

 

 

 

HOME