Experienta rugăciunii


– Părinte Teofil, ce este rugăciunea si de ce este necesară rugăciunea în viata noastră?

– Rugăciunea este vorbirea mintii cu Dumnezeu. Este o realitate care ne pune în legătură cu Dumnezeu. Rugăciunea, după cuvântul care o reprezintă, ar părea că este o cerere pe care i-o facem lui Dumnezeu. În realitate, lui Dumnezeu îi spunem si că îl lăudăm si că îl binecuvântăm si că îi multumim si chiar la Sfânta Liturghie spunem cuvintele: „pe Tine Te lăudăm, pe Tine bine Te binecuvântăm, Tie Îti multumim Doamne si ne rugăm Tie Dumnezeului nostru". În acest înteles privită, rugăciunea este o asezare a noastră în fata lui Dumnezeu, un mijloc de a Îi spune lui Dumnezeu cele ce le purtăm în suflet sau cele ce dorim să le purtăm în suflet: îi spunem lui Dumnezeu că îl preamărim, îi spunem lui Dumnezeu că Îi multumim, îi spunem lui Dumnezeu că Îl binecuvântăm, îi spunem lui Dumnezeu că ne rugăm Lui, iar cine spune cuvintele acestea si caută să le împlinească cu fapta, ajunge în situatia să cunoască faptul că nu totdeauna suntem destul de statornici în rugăciune, că nu putem realiza ceea ce dorim să realizăm mai ales întru preamărirea lui Dumnezeu, întru multumirea pe care o aducem, întru lauda care i se cuvine lui Dumnezeu Căruia i se cuvine toată mărirea, cinstea si închinăciunea, de aceea avem si o rugăciune de mărturisire a neputintei noastre si o rugăciune de cerere ca să ne dea Dumnezeu ceea ce ne lipseste. Si atunci mergând pe această linie de încercare de a-L preamări, de încercare de a-I multumi, de încercare de a cere dându-ne seama si mărturisindu-ne Mântuitorului si lui Dumnezeu Căruia îi adresăm rugăciunile noastre, avem posibilitatea tot mai mult să înaintăm în rugăciune, în vorbirea mintii cu Dumnezeu, pentru că suntem nemultumiti de faptul că nu lăudăm cât trebuie, că nu multumim cum se cuvine, că nu cerem asa cum vrea Dumnezeu. Toate acestea fiind la nivelul nostru, venim cu rugăciunea de mărturisire si iarăsi încercăm să-L lăudăm si iarăsi încercăm să-L preamărim, si iarăsi încercăm să aducem o cerere mai limpede, toate acestea fiind în cele din urmă, pentru că nu de la început este asa, o necesitate a sufletului omenesc – cel credincios – de a sta în fata lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru că am ajuns în situatia să nu putem să nu ne rugăm, să nu putem să nu îi aducem lui Dumnezeu laudă. Am ajuns în situatia să nu putem ocoli dorinta de a-I multumi si multumirea însăsi, si rugăciunea pe care o facem de cerere o unim cu rugăciunea de mărturisire ca o necesitate a sufletului nostru.

– Părinte Teofil, părintii cei duhovnicesti au încercat în scrierile lor să dea anumite definitii ale rugăciunii. V-as ruga să faceti referire la câteva dintre acestea, fie din scrierile părintilor din Pateric sau din Filocalie, fie ale altor părinti.

– Părintii cei duhovnicesti în general nu au făcut teorie despre rugăciune ci au dat învătături practice. Au dat si unele definitii, dar definitii în contextul preocupărilor lor în legătură cu rugăciunea asa că găsim putine definitii ale rugăciunii. Găsim în Filocalie, în „Cuvânt despre rugăciune" scris de Evagrie Ponticul în care se afirmă că rugăciunea este „vorbirea mintii cu Dumnezeu". Găsim si în Scara Sfântului Ioan Scărarul un capitol despre rugăciune în care Sfântul Ioan Scărarul priveste rugăciunea din mai multe puncte de vedere si anume, mai întâi spune că rugăciunea, prin lucrarea ei, este „întărirea lumii", după aceea vorbind despre rugăciune spune că rugăciunea este „secure împotriva deznădejdii si arătarea nădejdii", că rugăciunea este „punte peste ispite" că rugăciunea este „oglinda sufletului", mai spune că rugăciunea este „cunoasterea asezării sufletesti" si privind rugăciunea în raport cu cel ce se roagă spune că rugăciunea este „judecătorie si judecată si scaunul judecătorului înainte de judecata viitoare" ceea ce înseamnă că rugăciunea este un mijloc de cercetare de sine.

În fond, rugăciunea este un mijloc de a sta în fata lui Dumnezeu sau în fata celor către care le este adresată rugăciunea: în fata Maicii Domnului, în fata Sfintilor lui Dumnezeu cu care vorbim în mod real, când într-adevăr ne unim gândurile si simtirile noastre cu textele liturgice de rugăciune. Altfel, rugăciunea este o formulare, un formular de vorbire a mintii cu Dumnezeu si de fapt, nu este vorbirea însăsi: când recităm rugăciuni nu ne rugăm, ne rugăm atunci când ceea ce spunem simtim, când ceea ce spunem ne impropriem, asa cum spune Sfântul Filimon în Filocalie că el atât de mult simtea puterea Psalmilor pe care îi rostea si prin care se ruga, încât, zice el, Psalmii sunt ca si când el însusi i-a făcut. Când se ajunge la această impropriere, atunci ne rugăm cu adevărat.

– De aici întelegem că în rugăciune se înaintează? Care ar fi treptele rugăciunii?

– Dat fiind faptul că rugăciunea este arătarea asezării sufletesti, dat fiind faptul că rugăciunea este oglinda sufletului, rugăciunea îl reprezintă pe cel ce se roagă. După continut rugăciunea este rugăciune de laudă, cum sunt psalmii de laudă, de exemplu: psalmii 148, 149, 150 sau psalmul 145, psalmul 8, acestia sunt psalmi de laudă. Rugăciuni de laudă sunt cele în care Îl preamărim pe Dumnezeu, cum este doxologia cea mare: „mărire întru cei de sus lui Dumnezeu si pe pământ pace, între oameni bunăvoire" si celelalte. Există apoi, după continut, rugăciune de multumire: „să multumim Domnului!" este îndemnul pe care îl auzim la Sfânta Liturghie, iar răspunsul este „cu vrednicie si cu dreptate este a ne închina Tatălui si Fiului si Sfântului Duh, Treimei celei de o fiintă si nedespărtite", multumirea noastră fiind închinarea pe care i-o aducem lui Dumnezeu, rugăciunea fiind definită de Sfântul Isaac Sirul si ca „o bucurie care înaltă multumire". Rugăciunea de multumire este, în cuprinsul slujbelor noastre si în cuprinsul textelor liturgice, mai putină decât rugăciunea de cerere. Apoi rugăciunea de cerere în care cerem de la Dumnezeu ceea ce ne este necesar, cea mai însemnată rugăciune de cerere fiind rugăciunea Tatăl Nostru pe care o avem de la Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi, în raport cu locul în care se face rugăciunea, există rugăciune particulară si rugăciune de obste, rugăciunea particulară fiind o rugăciune a credinciosului pe care o face unde se găseste, în orice loc (Sfântul Apostol Pavel zice: „doresc ca bărbatii să ridice mâini cucernice în orice loc" (I Tim. 2, 8); apoi există si o rugăciune de obste pe care o facem de obicei în Biserică toti credinciosii care luăm parte la sfintele slujbe, aceasta fiind si rugăciunea liturgică în care nu numai ne rugăm, ci si învătăm, în care ni se atrage atentia asupra unor lucruri pe care trebuie să le avem în vedere. De exemplu, se zice că „Sfânt esti Dumnezeul nostru si Tie mărire înăltăm Tatălui si Fiului si Sfântului Duh", o preamărire a lui Dumnezeu pentru că e sfânt si pentru că I se cuvine toată mărirea, cinstea si închinăciunea: „Că Tie ti se cuvine toată mărirea, cinstea si închinăciunea Tatălui si Fiului si Sfântului Duh". O rugăciune în care ne gândim la Dumnezeu care e bun si iubitor de oameni: „Că bun si iubitor de oameni Dumnezeu esti si Tie mărire înăltăm Tatălui si Fiului si Sfântului Duh". Este rugăciune liturgică si rugăciunea în care ne gândim la Dumnezeu sfintitorul si zicem că „Tu esti sfintirea noastră si tie mărire înăltăm Tatălui si Fiului si Sfântului Duh". Este rugăciune liturgică conducătoare spre rugăciune, ne pune în fata lui Dumnezeu care miluieste si mântuieste: „că Tu esti Dumnezeu care miluiesti si mântuiesti si Tie mărire înăltăm...", „că al Tău este a ne milui si a ne mântui si Tie mărire înăltăm"; rugăciune liturgică ce îl are în vedere pe Dumnezeu care este bun si iubitor de oameni, Dumnezeul milei si al îndurărilor si al iubirii de oameni; aceasta este rugăciunea care creează o atmosferă în care credinciosul îl preamăreste pe Dumnezeu si îi multumeste lui Dumnezeu, în care credinciosul cere de la Dumnezeu cele de trebuintă, în care învată despre evenimentele pe care le sărbătorim si se raportează la ele, cum ar fi de pildă la Schimbarea la fată, când zicem: „Schimbatu-Te-ai la fată, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor Tăi mărirea Ta pe cât li se putea"; este o introducere la rugăciune căci urmează: „strălucească si nouă păcătosilor lumina Ta cea pururea fiitoare pentru rugăciunile Născătoare de Dumnezeu, dătătorule de lumină, mărire Tie". Sau cum zicem la Pasti: „Cerurile după cuviintă să se veselească si pământul să se bucure si să prăznuiască toată lumea cea văzută si cea nevăzută că Hristos a înviat veselia cea vesnică". Ni se pun în atentie niste lucruri la care singuri nu ne gândim sau poate nu ne-am gândit de multe ori si pe care e bine să le avem în vedere ca să Îi aducem lui Dumnezeu cuvenita laudă, cuvenita preamărire. Apoi, rugăciunea fiind mai departe oglinda sufletului, cel ce se roagă se roagă întotdeauna cu capacitatea lui de a se ruga, se roagă întotdeauna cu starea sufletească pe care o are, rugăciunea fiind la măsura fiecăruia dintre cei ce se roagă. Privită din acest punct de vedere, rugăciunea, cum afirmă Sfântul Ioan Scărarul, este o rugăciune întinată, rugăciune furată, rugăciune pierdută si rugăciune curată. Rugăciune întinată are cel ce are întinăciune în suflet, rugăciune furată are cel ce îsi uită de rugăciune, cel care nu se identifică cu cuvintele rugăciunii si e împrăstiat la rugăciune, rugăciunea pierdută este rugăciunea la care nu se adaugă si faptele cele bune care trebuie făcute în sprijinul rugăciunii si înmultirea rugăciunii, iar rugăciunea curată este rugăciunea celor curati cu inima care îl vor vedea pe Dumnezeu si care, văzându-L pe Dumnezeu, nu se pot clinti de la legătura cu Dumnezeu si în cuprinsul rugăciunii au numai gânduri curate, gânduri pe care le-ar putea arăta oriunde si oricând, si pe care le binecuvântează Dumnezeu, sustinute de textele liturgice, izvor de gânduri de rugăciune.

– Putem vorbi în acelasi timp si de o înaintare în rugăciune, plecând de la rugăciunea trupească sau verbală spre contemplatie?

– Da, rugăciunea poate fi rugăciunea gurii, rugăciunea mintii si rugăciunea inimii. Fiecare se roagă la măsurile lui. Cei mai multi credinciosi, mai ales la începuturile vietii spirituale constiente, se roagă cu rugăciunea gurii, spun rugăciuni. Noi ne-am trezit în lumea aceasta nu rugându-ne, ci spunând rugăciunile pe care le-am învătat de la părintii nostri, de la bunicii nostri si le-am spus si când nu le cunosteam întelesul. De pildă, rugăciunea „Usa milostivirii deschide-o nouă binecuvântată Născătoare de Dumnezeu ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu esti mântuirea neamului crestinesc", o rugăciune adresată Maicii Domnului. Este o rugăciune pe care cei care o rostesc în copilărie nu o înteleg, nu stiu ce-i milostivire chiar dacă stiu ce-i usă, dar nu stiu ce-i usa milostivirii, „deschide-o nouă Născătoare de Dumnezeu", cuvântul „Născătoare de Dumnezeu" este un cuvânt pe care copiii îl descoperă târziu si la care ajung prin ceea ce li se spune sau ceea ce pot învăta. „Ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine" este o formulare care nu este pe măsura copiiilor care, totusi, spun această rugăciune, „ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu esti mântuirea neamului crestinesc", nici neam crestinesc nu stiu copiii ce este si totusi spun această rugăciune si altele asemenea pe care nu le înteleg, dar prin care stau în fata lui Dumnezeu având cumva constiinta că trebuie să se roage. După ce ajunge omul la maturitate si are în vedere continutul rugăciunilor tot mai mult, poate să se roage, deci să nu mai spună formule de rugăciune fără continut din punct de vedere al raportării la Dumnezeu, ci doar simple recitări. Cine este în sfera recitărilor nu se roagă, ci doar spune rugăciuni, iar cel care vorbeste cu Dumnezeu prin cuvintele rugăciunii, acela se roagă. Întâi este rugăciunea cu cuvântul, rugăciunea gurii apoi vine rugăciunea mintii când cele ce le rostim cu gura le întelegem si cu mintea, rugăciunea mintii putând fi detasată de rugăciunea gurii, fiind mai înaintată decât rugăciunea gurii, rămâne la nivelul gândului, dar la nivelul gândului prin cuvinte pentru că rugăciunea este prin cuvinte chiar când nu spunem cuvinte cu gura, spunem cuvinte cu gândul, tot cuvintele pe care le-am putea spune si cu cuvântul vorbit si există o rugăciune a inimii care este rugăciunea deplină, rugăciunea simtirii, rugăciunea în care nu se roagă numai gura, nu se roagă numai mintea, ci se roagă si inima, adică omul întreg se roagă, la idei adăugând si simtirea. Aceasta este de fapt rugăciunea inimii când inima se roagă împreună cu mintea, când între inimă si minte se face o legătură în asa fel încât omul întreg se roagă, adăugând la idei sentimente. Există si o rugăciune a simtirii, o rugăciune în care se taie cuvântul de pe buze, o rugăciune a inimii care este o îndreptare a sufletului către Dumnezeu, o rugăciune fără cuvinte, dar la această rugăciune ajung putini. Rugăciunea cea mai frecventă, care nu totdeauna este rugăciune, ci o recitare de rugăciune, este cea a gurii. La rugăciunea mintii ajung mai putini, iar la rugăciunea totală, deci la rugăciunea inimii, ajung si mai putini. Dorinta noastră si rostul nostru de rugător este acela să ajungem la rugăciunea contemplativă care este de fapt mai mult lucrarea lui Dumnezeu către om decât strădania omului către Dumnezeu.

– Părinte Teofil, cui trebuie să adresăm noi rugăciunile noastre?

– Rugăciunile noastre noi le adresăm în primul rând lui Dumnezeu în Treime: lui Dumnezeu Tatăl, lui Dumnezeu Fiul, lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Când ne începem rugăciunile cerem ajutorul Duhului Sfânt prin rugăciunea „Împărate Ceresc" pe care îl chemăm să Se sălăsluiască întru noi si să mântuiască sufletele noastre, să ne ajute să ne rugăm cu putere, să ne rugăm cum trebuie, pentru că, zice Sfântul Apostol Pavel, „a ne ruga cum trebuie noi nu stim ci Duhul se roagă în noi cu suspine negrăite" (Rm. 8, 26). Deci, asteptăm ajutorul Duhului Sfânt pentru rugăciunile pe care le facem. Când zicem, de pildă, „Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi", îndrumati, ajutati de Duhul Sfânt spunem altfel aceste cuvinte decât atunci când le spunem ca pe o simplă formulă. Există rugăciuni către Dumnezeu Tatăl, cum este rugăciunea Tatăl Nostru si există rugăciuni către Fiul lui Dumnezeu; cele mai multe sunt rugăciuni către Fiul lui Dumnezeu, către Domnul nostru Iisus Hristos pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om si ne este mai apropiat fiind Dumnezeu adevărat si om adevărat, fiind Mântuitorul nostru. Noi ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin rugăciuni pe care I le adresăm, cum ar fi „Înviat-ai din mormânt si legăturile iadului le-ai rupt. Stricat-ai osânda mortii, Doamne, pe toti din cursele vrăjmasului mântuindu-i, arătându-te pe Tine apostolilor Tăi, trimitându-i pe ei la propăvăduire si printr-însii pacea Ta ne-ai dăruit lumii, Unule mult milostiv". Acestea sunt cuvinte de rugăciune, cuvinte de mărturisire, cuvinte care ne duc în fata Mântuitorului. Tot rugăciune către Mântuitorul este rugăciunea scurtă cu care se mântuiesc călugării, pe care o repetă mereu călugării si care se recomandă si credinciosilor care nu sunt călugări, rugăciunea „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă pe mine păcătosul". Avem si o rugăciune adresată către Preasfânta Treime în ansamblu, si anume „Preasfântă Treime, miluieste-ne pe noi, Doamne curăteste păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează si vindecă neputintele noastre pentru numele Tău" sau „mărire Tie, Treime Sfântă, Părinte, Cuvântule si Duhule Sfinte, mărire Tie, Dumnezeule". Sunt rugăciuni deci în care ne adresăm celor trei persoane ale Sfintei Treimi.

Există, apoi, rugăciuni către Maica Domnului, cum ar fi o rugăciune scurtă: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi" sau alte rugăciuni cum este de pildă „Preabinecuvântată esti Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că prin Cel ce s-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a mântuit, moartea s-a omorât si noi am înviat. Pentru aceasta cântând, strigăm: bine esti cuvântat Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce bine ai voit asa, mărire Tie". Este o rugăciune în care se îmbină gândul la Maica Domnului cu gândul la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, asa cum se îmbină si când zicem „Pe Dătătorul de viată născându-L, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit si bucurie Evei în locul întristării i-ai dăruit, si pe cei căzuti din viată i-a îndreptat la aceiasi, Cel ce s-a întrupat din tine, Dumnezeu si om".

Avem apoi si rugăciuni adresate sfintilor, sfintilor la care ne este luare aminte, sfintilor pe care ni-i pune în fata Sfânta noastră Biserică prin prăznuirea sfintilor, cum ar fi, de pildă, o rugăciune adresată unui cuvios când zicem: „Întru tine, părinte, s-a mântuit cel după chip, că luând crucea ai urmat lui Hristos si lucrând ai învătat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta si cu îngerii împreună se bucură, cuvioase, duhul tău". Sau rugăciuni către mucenici: „Mucenici Tăi, Doamne, întru nevointele lor, cununile nestricăciunii au luat de la tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta pe chinuitori i-au surpat, zdrobit-au si ale dracilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieste sufletele noastre". Sunt rugăciuni către Sfânta Fecioară, către sfinte cuvioase, rugăciunile pe care ni le pune la îndemână Sfânta noastră Biserică si pe care le spunem împreună cu ceilalti credinciosi, sau le spunem singuri citind din cărtile de slujbă, acatistele care sunt adresate sfintilor, acatistele care sunt adresate Maicii Domnului si acestea sunt prilej de rugăciune si formulări de rugăciune pe care este bine să le aducem în constiinta noastră si să ne formăm sufleteste o atmosferă prielnică pentru a fi în legătură cu Dumnezeu, în legătură cu Domnul Hristos, în legătură cu Duhul Sfânt, în legătură cu Maica Domnului, în legătură cu Sfintii lui Dumnezeu în ansamblu sau cu diferiti sfinti ai lui Dumnezeu, să trăim într-o sferă mai înaltă decăt cei care nu se roagă, sau care se roagă putin sau care se roagă nedeplin.

– Adevărata rugăciune este, asa cum spuneati Părinte Teofil, un dar de la Dumnezeu. Cu toate acestea ni se cere si nouă o anumită osteneală. Trebuie să existe sau există în mod negresit o pregătire imediată, nemijlocită, dar si o pregătire în timp care constă în curătirea sufletului si în păzirea unei vieti autentice crestine. Să încercăm să stăruim putin asupra acestui aspect din urmă si să ne spuneti cum putem ajunge la curătirea inimii.

– „Fericiti sunt cei curati cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu" (Mt. 5, 8), a spus Domnul nostru Iisus Hristos, punând în evidentă importanta inimii curate în fata lui Dumnezeu. Având în vedere faptul că noi vrem să stăm în fata lui Dumnezeu, este necesar să creăm conditia de a avea inimă curată, de a avea calitatea de a-L vedea pe Dumnezeu, de a-L simti pe Dumnezeu si aceasta se realizează pentru acela care se sileste să-si curătească inima. Inima, în întelesul spiritual, în limbajul părintilor duhovnicesti de odinioară, în limbajul Scripturii, este partea cea mai dinlăuntru a omului, deci, nu este organul fizic, ci este interiorul omului, esenta omului, chiar dacă în legătură cu inima avem si simtirea, parcă sentimentele le simtim în inimă, în inima de carne. Stim că Dumnezeu îsi face lăcas în om si spunem că îsi face lăcas în inimă si parcă am simti că locul lui Dumnezeu este în inimă, de fapt este înlăuntrul omului, în cel mai adânc si cel mai lăuntric loc al omului. Curătirea este un lucru care trebuie să privească toate laturile existentei umane, si mintea, si simtirea, si vointa, toată viata constientă. În sfera aceasta se ajunge cu vremea si se ajunge cu greu, se ajunge cu greu pentru că solicitările din viata socială în care trăim nu sunt la măsurile acestea, la măsurile rugăciunii. Rugăciunea intră mai adânc decât intră cuvântul vorbit, intră mai adânc în suflet decât intră gândurile obisnuite. Rugăciunea curată presupune si minte curată si gură curată si inimă curată, simtire dezrobită de sentimente potrivnice lui Dumnezeu sau sentimente care nu sunt conforme cu voia lui Dumnezeu. Sfântul Isaac Sirul spune „dacă n-ai minte curată să ai măcar gură curată". Întâi trebuie să ne silim să înlăturăm din vorbirea noastră, între noi, orice necuviintă, orice cuvinte cu care nu ne-am putea prezenta în fata lui Dumnezeu. De la grija aceasta de a avea gură curată trebuie să ajungem să ne facem rânduială în minte, să ne cercetăm pe noi însine în ceea ce priveste gândurile pe care le purtăm în minte si care pot fi bune sau rele. Cuviosul Pimen, întrebat fiind de un frate „cum pot să scap de gândurile cele rele?", a spus „Opreste vântul!" si pentru că fratele a mărturisit, cum era firesc, că nu poate să oprească vântul, Cuviosul Pimen a zis „asa cum nu poti să opresti vântul să nu bată, asa nu poti nici gândurile cele rele să le opresti să nu vină, dar altceva poti să faci, cu gând bun să înlături gândul cel rău". Strădania aceasta de îmbunătătire trebuie să fie si la nivelul mintii, pentru că din prisosinta inimii grăieste gura, mintea fiind sursă de cuvinte, de gânduri exprimate în cuvinte si dacă cineva curătă partea cea dinlăuntru a paharului si a blidului (Mt. 23, 25), după cuvântul Domnului Hristos, adică partea interioară, la celelalte nu mai ajunge, la cele exterioare, fără de rânduială si întinătoare de suflet, întinătoare ale fiintei omenesti. A fost întrebat Cuviosul Pimen: „cum se răsplăteste răul cu rău" si el a zis asa: „răul cu rău se răsplăteste mai întâi în gând, apoi în privire, după aceea în cuvânt si la urmă în faptă" si precizează că dacă înlături gândul cel rău la celelalte forme nu mai ajungi. Asa că e foarte, foarte important să ne păzim mintea, numai că pentru a ne păzi mintea trebuie să ne păzim viata întreagă, să ne păzim mai ales simturile prin care intră în minte cele din exterior mai ales prin vedere si prin auz si cine îsi păzeste simturile are tot mai putine gânduri neconforme cu voia lui Dumnezeu si cu vremea, acestea se si sting după cuvântul din Pateric care zice „de morti nu te teme, dar fugi de cei vii!". De cei vii să fugi, adică să nu te temi de gândurile pe care le porti în minte si care cu vremea se nimicesc, dar trebuie să fugi de ceea ce influentează interiorul chiar dacă nu simturile sunt vinovate pentru ceea ce purtăm în minte, ci ele sunt simple căi de ajungere în minte a celor dinafară, iar mintea este cea care prelucrează gândurile, iar dacă mintea este pătimasă, supusă patimilor, toate le vede în raport cu patimile pe care le poartă omul în sine. Părintele Arsenie Boca, un părinte cu viată duhovnicească, zicea că „în mintea strâmbă si lucrul drept se strâmbă". Atunci ai o minte îndreptată când este plină de gândurile Mântuitorului, gândurile lui Hristos, după cuvântul Sfântului Apostul Pavel (I Cor. 2, 16), „noi avem mintea lui Hristos" sau avem gândul lui Hristo, fiind o legătură între minte si gând, mintea ca cea care gândeste si gândul ca exprimare a mintii. Este un raport direct proportional între mintea care gândeste si gândul care formează mintea. Cele rele aduc gânduri rele, cele bune aduc gânduri bune. Există o înlăntuire de gânduri, asociatii de idei, gândurile nu vin singure, ci gândurile aduc alte gânduri, impresiile aduc alte impresii. Impresiile din afară se asază în minte după calitatea mintii, asa că omul trebuie să fie foarte atent si să nu-si agonisescă în viata costientă lucruri pe care n-ar dori să le aibă în suflet, dar si să rezolve gândurile care deja sunt în minte si care sunt realităti asa cum sunt realitătile cele dinafară. Sunt oameni chinuiti de gândurile lor, sunt oameni asupriti de gânduri, sunt oameni care nu pot iesi de sub povara gândurilor, aceia trebuie să se roage lui Dumnezeu, să ceară ajutor de la Dumnezeu pentru că cel ce învinge răul este Dumnezeu Însusi care a făgăduit oamenilor ajutor si în această privintă: „pentru ce astfel de gânduri se suie în inimile voastre?" (Lc. 24, 38), a zis Domnul nostru Iisus Hristos adresându-se celor care aveau impresia că văzându-L pe Domnul Hristos vedeau o fantomă. În realitate, ei îl vedeau pe Domnul Iisus înviat, iar ei credeau că văd o fantomă. Această lucrare de îmbunătătire a mintii este unită si cu rugăciunea: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă pe mine, păcătosul", care repetată mereu devine un paravan în fata gândurilor rele si un ajutor pentru gândurile bune, iar curătirea mintii duce către curătirea inimii, ea fiind doar o parte a curătirii integrale, însă fără gură curată, fără minte curată nu poate exista inimă curată. Inima este mai mult centrul simtirii si cei ce se ocupă de ei însisi si vor să aibă o rugăciune curată trebuie să aibă în vedere si simtirea, pentru că si aceasta este parte integrantă a fiintei umane si este sustinătoare a gândurilor din minte si se revarsă si ea si prin minte si prin cuvânt. Tot asa poate fi sporită sau poate fi împutinată simtirea, poate fi afectată de cele care vin din afară. Se consideră că toate ale omului, în ultimă instantă, ajung în inimă, de aceea se insistă pentru curătirea inimii, fără să se aibă în vedere totdeauna inima ca centru al simtirii, ci avându-se în vedere inima ca interiorul omului din toate punctele de vedere si mai ales cea mai adâncă latură, cel mai adânc compartiment al existentei umane, esenta fiintei umane, locul unde vrem să îl avem pe Domnul Hristos, unde vrem să purtăm pe Sfânta Treime în mod constient. Pentru că, în realitate, învătătura crestină este că la botez Sfânta Treime se sălăsluieste în sufletul credinciosului, însă pentru că multi dintre credinciosi nu ajung la constiinta prezentei Sfântei Treimi în ei cer ca sufletul să li se facă lăcas înfrumusetat al Preasfintei Treimi, ceea ce facem, de pildă, într-o alcătuire de la Sfântul Maslu când vorbind cu Maica Domnului spunem: „Pe tine preacuratul palat al Împăratului ceresc, ceea ce esti mult lăudată, te rog, curăteste mintea mea cea întinată cu tot felul de păcate si o fă lăcas înfrumusetat al Treimii celei dumnezeiesti, ca să laud si să măresc puterea ta si mila ta cea nemăsurată, fiind mântuit eu, netrebnicul robul tău." Constiinta că suntem robi netrebnici ne duce la dorinta de curătire. Curătirea de tot felul de păcate se lucrează din partea omului si din partea lui Dumnezeu. Din partea omului se lucrează prin ocolirea pricinilor de păcătuire, prin ocolirea pricinilor care în mod obisnuit duc la păcat si care dacă ajung să se realizeze în interiorul sufletului, întinează mintea si inima si apoi insistenta de a înlătura din minte tot ce s-a asezat în minte în urma unei vieti neluătoare aminte la cele ale lui Dumnezeu. Când se realizează curătirea inimii, deci curătirea interiorului în toate laturile pe care le are, atunci sufletul cu ajutorul lui Dumnezeu vine la măsura aceea de a se întâlni cu Dumnezeu în interiorul său si atunci ajunge omul la rugăciunea curată care este expresia curătirii inimii. Dacă omul nu este curat, rugăciunea este la măsurile întinării pe care o poartă în suflet si rugăciunea poate fi întinată. Cei care au rugăciune întinată, stiind că rugăciunea este oglinda sufletului, trebuie să ia aminte la aceasta si să caute să aibă rugăciune neîntinată înlăturând întinăciunile, cum zicem în rugăciunea către Maica Domnului: „curăteste mintea mea cea întinată cu tot felul de păcate si o fă lăcas înfrumusetat al dumnezeiestii Treimi". Cerem aceasta de la Maica Domnului pentru că Maica Domnului ea însăsi este lăcas al Preasfintei Treimi. Preasfânta Treime s-a sălăsluit în Maica Domnului la Buna Vestire când Duhul Sfânt a umbrit-o, când Tatăl ceresc si-a arătat puterea în Maica Domnului: „Duhul Sfânt se va pogorî peste tine si puterea Celui Preaînalt te va umbri", când i s-a spus Maicii Domnului că „Sfântul care se va naste din tine Fiul lui Dumnezeu se va cheama" si Sfânta Treime a rămas în Maica Domnului. Maica Domnului a rămas lăcas al Preasfintei Treimi pentru vesnicie deoarece Maica Domnului nu l-a avut în sine pe Domnul nostru Iisus Hristos numai în pântece, ci l-a avut în inima ei, si de inima ei niciodată nu s-a despărtit Domnul Hristos si acolo unde este Domnul Iisus Hristos, acolo este si Tatăl si Duhul Sfânt. Când se ajunge la măsuri de genul acesta, la constiinta prezentei lui Dumnezeu în existenta noastră, atunci se ajunge si la rugăciunea curată, care este expresia curătirii interioare.

– Părinte Teofil, stim că Mântuitorul recomanda ucenicilor săi postul împreunat cu rugăciunea. Credeti că postul ajută rugăciunea?

– Orice faptă bună ajută rugăciunea, orice rugăciune ajută si fapta bună. Cineva care nu posteste după rânduiala Bisericii nu se încadrează într-o anumită disciplină si neîncadrându-se într-o anumită disciplină, îsi prejudiciază interiorul prin faptul că face fapte ale necredintei si atunci se înmulteste în suflet necredinta. Or, rugăciunea este o expresie a credintei si ea este ajutată si de post, care este o faptă pe care o binecuvântează Domnul Hristos, pe care o cere Domnul Hristos, pe care o cere Biserica prin rânduielile ei care sunt rânduieli si de postire. În Biserica Ortodoxă postul este obligatoriu. Cei care postesc se simt cumva mai proprii pentru rugăciune, bineînteles când postul se face în mod rational, când cel care posteste nu duce postul la extremă, pentru că dacă se exagerează în post se împutinează si energiile sufletesti pe care le-am putea folosi în rugăciune. De aceea Sfântul Antonie cel Mare spune că sunt unii care si-au topit trupurile cu înfrânarea, dar pentru că nu au avut ei dreptă socotintă, departe de la Dumnezeu s-au făcut. Noi nu ne ocupăm aici de exagerările care pot să fie, ci avem în vedere postul care se face în mod normal si care este obligatoriu în Biserica Ortodoxă si care este ajutător si pentru rugăciune: „acest soi de demoni, spune Domnul Hristos, cu un prilej oarecare, nu poate fi scos afară decât prin rugăciune si prin post" (Mc. 9, 29), prin rugăciunea la care se adaugă postul, prin postul care dă prilej la rugăciune.

– Părinte Teofil, în programul de viată duhovnicească pe care îl recomandati celor care vor să ducă o viată în conformitate cu poruncile Măntuitorului, trei dintre cele cinci puncte se referă la rugăciune. Primul punct este să participi la biserică în fiecare duminică si zi de sărbătoare, al doilea punct să începi si să sfârsesti ziua cu rugăciune si rugăciunea de la vremea mesei, al treilea punct să citesti în fiecare zi două capitole din Noul Testament, al patrulea punct rugăciunea de toată vremea sau rugăciunea lui Iisus si al cincelea punct postul. Referindu-ne la primul punct, as vrea să vă întreb dacă putem considera rugăciunea liturgică, de care am mai vorbit, ca pe o experientă a vesniciei?

– Da, rugăciunea liturgică creează o atmosferă în care omul se gândeste si la vesnicie, în care îl are în vedere pe Dumnezeul vesniciilor si al minunilor, cum spunem într-o rugăciune de la Slujba Maslului. Vedeti, rânduielile de slujbă de la Pasti sunt considerate ca o înainte trăire a Pastilor celor vesnice, considerând noi că Pastile sunt o înainte prăznuire, o preînchipuire a vietii de dincolo de lumea aceasta, începută aici prin Pastile cele de taină, prin Pastile cele mântuitoare, prin Pastile cele vesnice. Celelalte rânduieli de slujbă, toate în felul lor, ne pregătesc pentru vesnicie si ne pun în atentie vesnicia, dar dincolo de lumea aceasta va fi izbucnirea de bucurie pe care o simtim la Pasti si care are ca expresie slujba de la Pasti.

– În al doilea punct din programul de viată duhovnicească recomandati ca fiecare credincios să înceapă ziua cu rugăciune si să o sfârsească prin rugăciune. De ce este important să avem un program zilnic de rugăciune?

– E bine să ne aducem aminte de Dumnezeu în toată vremea, dar ca să ne aducem aminte de Dumnezeu în toată vremea trebuie să avem si un program care să ne pună în fata lui Dumnezeu: un program de rugăciune de dimineată, să începem ziua cu Dumnezeu, un program de rugăciune de seară, ca să multumim lui Dumnezeu pentru ziua care a trecut. Este necesar lucrul acesta pentru că fără asta nu există o legătură cu Dumnezeu, datorită faptului că omul, mai ales în rugăciune, constientizează prezenta lui Dumnezeu. Te poti ruga si în afară de programul acesta, dar programul acesta este necesar. Părintele Serafim Popescu, de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, Dumnezeu să-l odihnească, s-a dus la Sfântul Munte, trimis fiind de Mitropolitul Nicolae Bălan, în vederea cunoasterii realitătilor de acolo si pentru a aduce în Mănăstirea de la Sâmbăta ce se poate aduce de la Sfântul Munte. El a ajuns la un părinte care l-a îndrumat – si anume Părintele Antipa Dinescu de la Schitul Sfântul Lipatie – si, când urma să meargă la Atena la studii, Părintele Antipa i-a spus asa: „Să te tii de pravilă că dacă nu, te îndrăcesti!". Adică, există constiinta aceasta că omul trebuie să aibă o legătură cu Dumnezeu, o legătură reală, o legătură care să favorizeze si legătura pe care ar trebui să o aibă când nu mai are această legătură în mod constient. Sfântul Marcu Ascetul spune: „Când îti aduci aminte de Dumnezeu înmulteste rugăciunea, ca atunci când îl vei uita Domnul să-si aducă aminte de tine", iar eu când plecam la scoală aveam îndrumare din partea alor mei „Nu-ti uita de Dumnezeu, nu-ti uita de rugăciune!". Mai târziu am aflat si de cuvântul de la Sfântul Munte: „La Dumnezeu să te gândesti ca la Dumnezeu, iar nu ca la om si să respiri pe Dumnezeu cum respiri aerul", adică să ne gândim la Dumnezeu asa cum trebuie, cu evlavia cuvenită, mai mult decât ne gândim la oameni si mult mai altfel decât ne gândim la omul de lângă noi, să ne gândim cu supunere, cu evlavie, cu dorintă de preamărire, să înmultim binele din sufletul nostru spre preamărirea lui Dumnezeu. Iar aceasta se face si printr-un program anume de rugăciune. Adică, un om credincios nu poate să-si înceapă ziua fără Dumnezeu sau să si-o sfârsească fără Dumnezeu, pentru că cine neglijează rugăciunea de dimineată si de seară sau rugăciunea de la masă, neglijează pe Dumnezeu. Or, Dumnezeu nu poate fi neglijat de către omul care stie cine este Dumnezeu si ce rost are gândul la Dumnezeu în viata oamenilor.

– Părinte Teofil, în al patrulea punct din programul de viată duhovnicească recomandati rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea inimii. Care este importanta acestei rugăciuni scurte pentru omul din lume, deci nu numai pentru călugăr, nu numai pentru monah?

– Fiecare dintre noi poate folosi rugăciunea cu care se mântuiesc călugării, cum o numea părintele Arsenie Boca, „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă pe mine, păcătosul". Deosebirea dintre călugăr si dintre laic este doar că un călugăr este dator cu această rugăciune în toată vremea: „că esti dator în toată vremea a avea în minte, în inimă, în cuget si în gura ta numele Domnului Iisus si a zice: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă pe mine, păcătosul". Mirenii nu sunt datori, dar au mare folos din această rugăciune pentru că rugăciunea aceasta ne dă posibilitatea să ne cunoastem pe noi însine, negativele din noi, mizeria din noi, să cunoastem gândurile care ne vin prin minte, să facem rânduială în minte, ne pune în legătură cu Dumnezeu, ne dă posibilitatea să fim deschisi pentru Dumnezeu, creează o stare interioară în care se revarsă bucuria lui Dumnezeu pentru că Domnul nostru Iisus Hristos spune: „acestea vi le spun ca bucuria Mea să fie întru voi si ca bucuria voastră să fie deplină" (In. 15, 11), deci linistea sufletească si bucuria sunt semne ale prezentei rugăciunii si mai ales ale ostenirii pentru rugăciunea de toată vremea, pentru curătirea interioară a omului.

– Părinte Teofil, cum putem ajunge să împlinim si să întelegem cuvântul Sfântului Apostul Pavel care spunea să ne rugăm neîncetat?

– În Sfânta Scriptură sunt două locuri în care, se aminteste de rugăciunea neîncetată. Sfântul Apostol Pavel zice: „Totdeauna să vă bucurati, neîncetat să vă rugati, pentru toate multumiti!" (I Tes. 5, 16-18), iar în Sfânta Evanghelie de la Luca în capitolul 18, chiar la început, se spune asa: „Apoi le-a spus lor o pildă cum că trebuie să se roage neîncetat si să nu se lenevească" (Lc. 18, 1). Aceste îndrumări, aceste îndemnuri avându-le în vedere cei care se ocupau de viata interioară, mai ales Sfintii Părinti, au găsit modalitatea ca să înmultim rugăciunea spunând mereu „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă pe mine, păcătosul" într-un fel de neîncetare. Se recomandă ca rugăciunea să fie lipită de respiratie, pentru că toti trăim respirând si se preconizează ca rugăciunea să fie atât de deasă cât este de deasă respiratia. Bineînteles, lucrul acesta nu se poate si nici nu trebuie să-l urmărim neapărat, ci noi trebuie să urmărim faptul de a fi angajati în rugăciune, pentru că în ultimă instantă rugăciunea neîncetată nu este doar simpla repetare a formulei acesteia de rugăciune: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă pe mine, păcătosul" sau trăirea acestei rugăciuni, pentru că rugăciunea aceasta este o rugăciune de cerere. Ar trebui să avem în mintea nostră si rugăciuni de preamărire a lui Dumnezeu. De exemplu: „Mare esti Doamne si minunate sunt lucrurile tale si nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale", „Slăvescu-Te Doamne că sunt minunat întocmit", „Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă mărire Tie", „Eu ca un om am gresit, iar Tu, ca un Dumnezeu, iartă-mă!", sunt niste rugăciuni care ar putea fi spuse tot asa cum spunem „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă pe mine, păcătosul" si care ar fi într-un fel mai de valoare din punct de vedere al continutului si al raportării la Dumnezeu decât rugăciunea aceasta „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă pe mine, păcătosul", însă cu asta începem si cu asta continuăm si cu asta străbatem si asta aduce atmosfera de gând care ne duce si către altfel de rugăciuni decât rugăciunea aceasta. În felul acesta noi stăm în fata lui Dumnezeu altfel decât atunci când totul vine către noi: „miluieste-mă pe mine păcătosul", miluieste-mă pe mine, „miluieste-ne pe noi" cum zic cei de la Essex de la o mănăstire ortodoxă din Anglia, condusă de Sfântul Sofronie si care i-a învătat pe vietuitorii din mănăstire să spună „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi si lumea ta", însă formula clasică si cea pe care o găsim în slujba călugăriei este aceasta: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă pe mine, păcătosul". Poate cineva să spună rugăciunea aceasta, poate să spună altă rugăciune tot neîncetat, însă până la urmă rugăciunea neîncetată este definită de Sfântul Maxim Mărturisitorul în Cuvântul ascetic din Filocalie ca fiind lipirea mintii de Dumnezeu, zice el: „rugăciunea neîncetată, rugăciunea neîntreruptă este a avea mintea pururea lipită de Dumnezeu, a nădăjdui în El si a te încrede în El în tot ce ai face si ti s-ar întâmpla". Prin urmare, rugăciunea de toată vremea este o stare mai mult decât o revărsare printr-o formulă oarecare, adică constiinta aceasta că esti în legătură cu Dumnezeu, dorinta aceasta de a-L preamări pe Dumnezeu în toată vremea, dorinta de a-L mărturisi pe Dumnezeu în toată vremea, o stare sufletească în care Dumnezeu este prezent în constiinta omului, iar la aceasta se ajunge si prin strădania de a înmulti rugăciunea. Fără strădania de a înmulti rugăciunea, fără strădania de a constientiza prezenta lui Dumnezeu în suflet nu există rugăciune neîncetată, dar există rugăciune neîncetată si fără repetarea formulei: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă pe mine, păcătosul" sau a altei formule de rugăciune si anume starea aceea sufletească în care faci totul pentru Dumnezeu. Un părinte din Pateric, din pustie, care cercetat fiind de un vizitator, de un credincios care si-a cerut iertare că l-a retinut de la rugăciunea lui, el i-a spus: „rugăciunea mea, frate, este să te primesc pe tine si să te petrec cu dragoste".

– Părinte Teofil, în finalul interviului nostru v-as ruga să ne spuneti care este folosul rugăciunii în viata duhovnicească.

– Dat fiind faptul că rugăciunea este un instrument principal de apropiere de Dumnezeu, de curătire a sufletului, de angajare într-o viată superioară, e greu să spui care este folosul, pentru că rugăciunea este pentru toate de folos, mai ales că este definită si ca „mama virtutilor", ca virtutea care naste alte virtuti.

Interviu realizat în Bucuresti în 1998

HOME