Taina mărturisirii


– Părinte Teofil, realitatea în care trăim este agitată, este dură si ne marchează trupeste si sufleteste. Unii apelează la psiholog, altii la preot. Ce diferentă este între o sedintă la psiholog si spovedanie?

 

– O sedintă la psiholog este la nivelul omului, o spovedanie este cu implicatiile harului dumnezeiesc. Bineînteles că un necredincios n-are ce să caute la duhovnic si acela poate fi îndrumat la psiholog. Însă psihologul este om ca noi, poate să înteleagă niste lucruri mai bine datorită preocupărilor pe care le are, dar cineva care merge la psiholog nu are smerenie, plecare de minte si alte lucruri pe care trebuie să le aibă un credincios care merge la duhovnic. Duhovnicul nu vorbeste numai în numele lui personal, ci vorbeste în numele lui Dumnezeu, îi dă posibilitatea credinciosului care se spovedeste să înteleagă anumite lucruri pe care el nu le întelege fără îndrumarea duhovnicului. Cineva care se spovedeste îsi recunoaste păcatele, patimile, greselile, insuficientele, devierile, nedesăvârsirile. Pe toate acestea, le recunoaste nu numai în raport cu el însusi, cu sufletul său, ci le recunoaste în raport cu Dumnezeu, care este dătătorul a tot binele. Un credincios care se spovedeste nu-si enumeră sau nu-si pomeneste doar, nu-si etalează negativele din sufletul său, ci le si detestă, vrea să nu le aibă, vrea să aibă virtuti împotriva patimilor, vrea să aibă împlinirea poruncilor împotriva păcatelor si, mai presus de toate, vrea să i se steargă orice fel de răutate, să fie iertat de Dumnezeu si binecuvântat de Dumnezeu, îsi doreste să primească de la Dumnezeu harul de a putea să-si limpezească viata si să înlăture toate chipurile răutătii din sufletul lui. Asa ceva însă nu se întâmplă cu cel care n-are credintă în Dumnezeu si care nu are nici constiinta păcatului. Acela, ducându-se la psiholog, caută doar niste rezolvări la măsurile omului, cu puterea omului si atâta tot.

 

– În legătură cu spovedania, cum ar trebui să ne pregătim pentru spovedanie? Unele persoane urmează anumite chestionare de spovedanie, iar altele asteaptă să fie întrebate de preot. Ce rol are examenul de constiintă?

 

– Chestionarele de spovedanie au doar rostul să atragă atentia asupra unor rele pe care ar fi putut să le facă cel ce vrea să se spovedească, asupra unor rele pe care el oricum trebuie să le ocolească si să se silească să nu le facă. Eu cred că cineva care se spovedeste nu trebuie să urmărească un chestionar de spovedanie. Sunt în cărtile de rugăciuni niste îndrumări scurte în legătură cu spovedania si sunt pomenite si unele păcate. De obicei, la spovedanie omul spune ceea ce îl apasă, ceea ce îl preocupă, ceea ce-i dă nedumeriri, nemultumiri, îi dă un fel de pedeapsă din partea constiintei. Si de aceea e bine ca omul să se cerceteze, nu numai pentru spovedanie, ci să îsi cerceteze sufletul si să îsi cunoască negativele cât mai des, chiar în fiecare zi. Seara, e bine să ne facem un examen de constiintă si să retinem, în urma examenului de constiintă, ceea ce este rău în viata noastră. Si apoi, când vine vremea de spovedanie, avem cumva precizate lucrurile care trebuie mărturisite si pentru care dorim si îndrumare si pentru care dorim si iertare.

 

– Părinte Teofil, o altă problemă de lămurit ar fi cât de des trebuie să ne spovedim sau, altfel spus, când e bine să mergem la duhovnic pentru mărturisirea gândurilor sau a faptelor rele?

 

– Biserica îi îndrumă pe credinciosi să se spovedească în cele patru posturi. În posturile mai lungi este practica să se spovedească credinciosii cel putin de două ori, adică la începutul si la sfârsitul postului. Asta în legătură cu postul pregătitor pentru Sfintele Pasti si cu postul pregătitor pentru Crăciun, pentru sărbătoarea Nasterii după trup a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Se pot spovedi credinciosii si mai des, când doresc, când simt nevoia, când au ceva de spus, pot să se spovedească. Eu cred că cel mai bine este ca credinciosii să se spovedească o dată pe lună. În mănăstiri e rânduială ca vietuitorii mănăstirii să se spovedească o dată pe săptămână. Nu există o regulă propriu-zis, ci fiecare trebuie să-si aleagă el timpul pentru spovedit, intervalul între spovedanii, dar, în orice caz, în cele patru posturi de peste an să se spovedească.

 

– Părinte, la spovedanie, cât de mult trebuie să intrăm în amănunte, în detalii, sau cât de general putem să ne mărturisim păcatele?

 

– La spovedanie trebuie să avem grijă să fim întelesi. Adică să nu spunem lucrurile în asa fel încât să nu le înteleagă preotul care ascultă spovedania. În cazul când chestiunile nu sunt destul de lămurite, preotul poate să întrebe si de amănunte, de exemplu, despre frecventa păcatului respectiv, când l-a făcut ultima dată, ce consecinte are pentru cel care se spovedeste faptul de a fi făcut cutare sau cutare păcat. Credinciosii care se spovedesc des, însă, si care duc o viată îngrijită, în general nu prea au ce spune la spovedanie. Eu mă bucur totdeauna când n-au oamenii de spus la spovedanie si nu scormonesc în gândurile lor, în simtirile lor doar asa ca să aibă omul ceva de spus. Si îmi dau seama că unii dintre cei care se spovedesc caută ceva de spus, dar nu au realmente ceva de spus. Vin totusi ca să primească iertarea păcatelor si eventual ca să primească îndrumare. Mai vin unii asa, si din dorinta de a vorbi cu duhovnicul. Chiar mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori, că au venit oameni care s-au spovedit de curând în altă parte si au ajuns si la mine. Si când i-am întrebat de ce au venit la mine la spovedit, au spus că „am vrut părinte să fiu mai aproape de dvs., să-mi spuneti si dvs. un cuvânt de învătătură, am venit, e-adevărat că n-am ceva de spus, dar am tinut să mă spovedesc si la dvs".

 

– Părinte, care este rolul canonului dat de duhovnic după spovedanie?

 

– Duhovnicul când dă canon trebuie să se gândească să îl ajute pe om să scape de păcatele pe care le-a mărturisit si atunci îi dă posibilitatea să se preocupe de îndreptarea lui proprie si îi dă mai mult posibilitatea de a se interesa el însusi de mijloacele care îl ajută să trăiască mai aproape de Dumnezeu. Pot fi canoane date în general, de exemplu, post cu ajun, cu nemâncare până la amiază, cu ajun de toată ziua... Postul, în general, pune în atentia credinciosului rânduielile lui Dumnezeu si disciplina. Poate fi un canon de interes pentru credinciosul care-l face si totodată, si pentru societatea în care trăieste, de pildă, milostenie fată de cei care au trebuintă de ajutor, mângâiere fată de cei întristati, interesare pentru cei care au trebuintă de ajutor. Si aceasta ne ajută si pentru a ne apropia de Dumnezeu, si pentru a ne apropia de oameni. Apoi, există canoane care privesc ocolirea pricinilor care duc la păcate si anume, îndrumarea credinciosilor de a nu citi cărti necuviincioase, reviste necuviincioase, de a nu se uita la filme cu necuviinte, de a nu se duce acolo unde nu-i binecuvântarea lui Dumnezeu, la baruri de noapte, la discoteci, la locuri unde, mie îmi place să spun că îi gura iadului. În sfârsit, sunt si credinciosi la care nu trebuie să le mai dai un canon special, pentru că ei deja sunt angajati într-o viată religioasă autentică si atunci n-are rost să le mai dai ceva anume de făcut pentru ceea ce spun ei, care, la drept vorbind, n-are nici o pondere si nu-i caracterizează. În cazul acesta nu dăm nici un canon. Apoi, mai sunt oameni care au de suferit, au greutăti de dus si suferintele lor sunt ele însele un canon, pentru că le-a dat Dumnezeu canon.

 

– Părinte, este conditionată împărtăsania de spovedanie? Adică, dacă vrem să ne împărtăsim cu Trupul si Sângele Domnului, trebuie să ne spovedim neapărat înainte?

 

– Nu de fiecare dată. Pentru că dacă te-ai spovedit si duci o viată care te recomandă în general si nu mai ai ceva de spus la spovedanie, nu trebuie neapărat să te spovedesti, dat fiind faptul că Sfânta Împărtăsanie se dă si pentru iertarea păcatelor si spre viata de veci. Deci, iertarea păcatelor se primeste si prin împărtăsire, nu trebuie neapărat s-o primesti prin spovedanie ca să o primesti apoi prin împărtăsire. Eu personal socotesc că, dacă un credincios se spovedeste o dată pe lună si nu face un lucru care să fie socotit cu adevărat păcat, adică nu face un rău cu deplină vointă si stiintă, ar putea să se împărtăsească foarte bine si cu spovedania aceea care a făcut-o. Si la vremea potrivită să se spovedească din nou si cu aceeasi spovedanie să se împărtăsească si pe mai departe, până când ajunge în situatia în care trebuie neapărat să se spovedească, dar, oricum, e bine ca cel putin o dată pe lună să-si facă omul o rânduială în sensul acesta de a se spovedi.

 

– Părinte Teofil, în încheierea interviului nostru, vă rog să ne spuneti care sunt foloasele si roadele spovedaniei în viata credinciosului?

 

– Credinta noastră este o credintă despovărătoare. Sfânta spovedanie ne despovărează de păcate, de insuficiente, de tot ce este negativ, ne tine în legătură cu Dumnezeu, ne pune în atentia lui Dumnezeu si pune pe Dumnezeu în atentia noastră, ne face mai cu grijă de a ocoli ceea ce este negativ în viata noastră, în special păcatele, care sunt călcări ale legii lui Dumnezeu cu deplină vointă si stiintă. Multi dintre credinciosii nostri au rezolvat chestiunea aceasta. Asta nu înseamnă că nu pot avea totusi niste insuficiente, niste greseli, niste nedesăvârsiri, care toate sunt negative si toate trebuie rezolvate, dar eu personal cred că e necesară Sfânta Spovedanie ca să i se ierte omului toate păcatele stiute si nestiute, ca să aibă omul constiinta că s-a întâlnit cu Dumnezeu si că a primit prin Sfânta Spovedanie darul iertării si asa să poată duce o viată cât mai lipsită de nedumeriri, de neliniste. Pentru că noi, la slujba Sfântului Maslu îl mărturisim pe Domnul Hristos ca dătător de liniste sufletească: „Cel ce miluiesti cu linistirea".

 

– Părinte Teofil, vă multumim si vă dorim multă sănătate si bucurie.

 

– Dumnezeu să ne-ajute la toti.

Interviu înregistrat în Bucuresti la 4 decembrie 1997

HOME