Pocăinta cu fata spre viitor


Iubiti credinciosi, Sfânta Spovedanie are darul de a ne pune în fata constiintei noastre si cele rele de odinioară si cele bune pe care le dorim si le asteptăm. Este o mare bucurie pentru noi să ne putem face o cercetare de constiintă si la spovedanie, si în afară de spovedanie, să ne observăm pe noi însine, să ne vrem mai buni, mai ca Hristos. Adică să ne modelăm, nu numai în raport cu noi însine că ne vrem mai buni, ci să ne modelăm mai ales în raport cu Domnul Hristos, cel îngăduitor, care a iertat femeia păcătoasă, care a găsit o solutie spre binele unei alte femei păcătoase si a iertat-o, care a pretuit cei doi bani ai văduvei, care a avut în vedere pe toti cei care au făcut ceva bun si frumos în această viată, a lăudat, de pildă, pe omul acela care s-a întors după ce a fost vindecat de lepră. Sunt niste lucruri care ar trebui să le avem în vedere mai mult si mai bine, si mai ales când este vorba de Sfânta Spovedanie. E foarte simplu asa să spui niste insuficiente, niste greseli. Or, important este, nu atât să faci o pocăintă cu fata spre trecut, ci important este să faci o pocăintă cu fata spre viitor, adică cu dorinta de a fi mai bun, mai blând si smerit cu inima, cum a spus Domnul Hristos, ca să ne învătăm de la El să fim ca samarineanul, milostivi, binevoitori fată de omul care are trebuintă de ajutorul nostru, să fim ca sutasul din Capernaum, cu credintă, cu nădejde, cu iubire si cu smerenie. Pentru că oameni de felul acesta intră în împărătia lui Dumnezeu. Să ne punem problema recunostintei asa cum a pus-o Domnul Hristos când a spus că astepta si El aceeasi recunostintă de la toti cei vindecati (Lc. 17, 18). Să ne gândim la Iosif din Arimateea, care a fost cinstitor al Mântuitorului într-o vreme când ceilalti nu-L cinsteau, când atâta lume s-a lepădat de El, când oamenii L-au condamnat pe Domnul Hristos, Iosif din Arimateea a vrut să-I arate cinste Mântuitorului înmormântându-L cu cinste. E o mărturisire si în împrejurări în care cei din jur nu sunt de acord cu tine. Sunt unii credinciosi de-ai nostri care au o jenă să-si facă cruce când trec pe lângă o biserică si nu se gândesc că Iosif din Arimateea s-a dus la Pilat si a zis să-i îngăduie să înmormânteze pe Cel pe care, de fapt, Pilat l-a condamnat. Si nu a fost foarte usor să te duci să spui unuia care l-a condamnat pe Domnul Hristos că vrei să-L cinstesti pe Domnul Hristos. Si totusi s-a dus si L-a cinstit pe Domnul Hristos.

Mie mi-e foarte la inimă sfântul si dreptul Iosif, cel care a fost logodnicul Preasfintei Fecioare. Despre Iosif e scris putin în Evanghelie, dar e un lucru minunat să stii din ceea ce s-a scris, că Iosif a fost delicat si n-a vrut s-o vădească. Delicatetea aceasta este extraordinară. Si nu-i delicatetea, să zicem, Fiului lui Dumnezeu întrupat, ci delicatetea unui om. Si până la urmă i s-a descoperit de către îngerul binevestitor că cele ce s-au petrecut cu Maica Domnului sunt lucruri mai presus de fire si a luat-o să-i fie sotie cu adevărat, în legalitate sotie. Lucru pe care l-a rânduit Dumnezeu. Gânditi-vă ce-ar fi fost ca Sfânta Fecioară să nu fie într-o însotire si totusi să aibă un copil. Si atunci Dumnezeu le-a rânduit toate. Stie Dumnezeu ce să facă. Dar e foarte, foarte frumos de observat si de retinut că Maica Domnului n-a căutat niciodată să se afirme cu cele specifice ei, cu cele care tineau de ea, ci toate le-a lăsat în seama lui Dumnezeu. Si toate le-a primit asa cum le-au gândit oamenii din jurul ei, cum le-au putut gândi, si iată că Dumnezeu ne conduce la niste întelegeri. Nu cred că poate cineva să fie nepăsător fată de faptul că, de pildă, atunci când l-a întâlnit pe Domnul Hristos la templul din Ierusalim, Maica Domnului a zis: „Iată, tatăl Tău si eu îngrijorati Te căutăm" (Lc. 2, 48). Cine? „Tatăl Tău". Păi, nici un tată că drept îi că Iosif n-a fost tatăl Domnului Hristos. Si totusi, Maica Domnului a zis: „Iată, tatăl Tău si eu îngrijorati Te căutăm". Asta face smerenia. Asa se acoperă omul cu smerenie. Lucruri de felul acesta ar trebui să ne preocupe si pe noi la spovedit. Adică cât suntem de delicati, cât suntem de binevoitori, cât suntem de îngăduitori, cât suntem de întelegători fată de neputinta omenească, cât suntem de învăluitori, cât suntem de revărsători, dacă privim pe omul de lângă noi ca cel care îl reprezintă pe Domnul Hristos, ca cel cu care Domnul Hristos are o legătură, că îl ajutăm pe cel de lângă noi slujindu-I si Domnului Hristos. Sunt niste lucruri care ar trebui să ne preocupe mai mult la spovedanie. Si atunci, poate că am avea ceva de spus. Pentru că altfel, si trebuie să recunoastem, cei care se spovedesc des nu mai au ce spune că a jignit pe cineva, că a fost nepăsător, că a bruscat si treburi din acestea, deja sunt lucruri, să zicem asa, groase. Trebuie să ne mai gândim si la lucruri din acestea de subtirime sufletească. Dacă îi cuprinzi pe oameni în rugăciune, dacă îi cuprinzi pe oameni în sfera sufletului tău, dacă te raportezi si la străini ca la rudele după trup, dacă nu faci deosebire între unii si altii, niste lucruri care bineînteles că sunt insuficiente, nu sunt păcate asa încât, dacă le ai, gata ai căzut din dar. Nu este asa. Totusi, când e vorba să-L urmezi pe Domnul Hristos si să-i urmezi pe cei aproape de Domnul Hristos trebuie să te silesti să fii ca ei. Pentru că nu poti s-o urmezi pe Maica Domnului, de exemplu, afirmându-te, cu orice te-ai afirma. Nu poti să urmezi pe dreptul Iosif care era acoperitor de rele, să zicem, când a considerat că e vorba de rele, a fost acoperitor de rele, n-a fost văditor de rele. Nu poti să-i urmezi femeii cananeence dacă nu esti stăruitor în rugăciune si tare în credintă. Nu poti să urmezi samarineanului milostiv, dacă te gândesti mai mult la ce să-ti rămână decât la ce poti să dai. Sunt niste lucruri care, as zice eu, pentru cei care sunt înaintati în viata spirituală, ar trebui să fie niste preocupări de îmbunătătire sufletească. Mie îmi pare bine că se pun probleme din acestea: că ce-i mai bine să faci, să te duci la mănăstire sau să te căsătoresti. Sunt toate bune. Însă, să stiti că Dumnezeu, de fapt, nu asteaptă de la oameni să fie călugări, nu asteaptă de la oameni să fie cu viată de familie, ci asteaptă să fie oameni care să fie corecti, oameni care să-I slujească Lui. Si cei care-I slujesc cu viată de familie, Îi slujesc după rânduiala lăsată de Dumnezeu si după rânduiala imprimată în existenta umană. Cei care se fac călugări Îi slujesc lui Dumnezeu într-o altă modalitate. Toti însă să fim preamăritori de Dumnezeu si să ducem o viată care să ne recomande în fata lui Dumnezeu. Eu vă doresc sărbători fericite si cu cât mai multă bucurie, vă doresc cât mai multă limpezime sufletească, cât mai multă lumină în minte, în suflet, cât mai multă bunătate, cât mai multă iubire. Toate acestea să ne ajute Dumnezeu să le avem, ca să ne putem împărtăsi de darurile lui Dumnezeu, care se revarsă pentru cei buni, pentru cei iertători, pentru cei întelegători pentru neputinta omenească. Dumnezeu să ne-ajute.

– Părinte, vă rugăm, dacă puteti să ne mai faceti o dată distinctia dintre păcat, patimă, greseală, insuficientă.

– Păcatul este fapta rea sau gândul rău sau cuvântul rău, prin care se calcă voia lui Dumnezeu cu deplină vointă si stiintă. De exemplu, stii că vointa lui Dumnezeu este să nu furi si tu furi. În cazul acesta-i păcat.

Dacă furi pentru că esti iubitor de avere, nu-ti trebuie, dar furi pentru că esti iubitor de avere, să zicem, atunci înseamnă că ai ajuns la o patimă, patima iubirii de avere sau iubirii de arginti. E o deprindere în rău care te angajează prin ea spre fapte rele. Asta este patimă. Adică ceva care te asupreste, ceva care nu te lasă să fii liber în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. E patimă, esti pătimitor, esti bolnav de răutatea respectivă.

Greseala este atunci când nu stii că un lucru este rău si tu îl faci totusi. De pildă, nu stii că-n 29 august se mănâncă de post si mănânci de dulce. Dar cineva ti-atrage atentia: „Vai, tu mănânci de dulce?...Păi, ăsta-i păcat". El zice că-i păcat si tu trebuie să stii că-i greseală. Pentru că tu n-ai făcut-o din gândul de a încălca o poruncă, ci ai făcut-o din nestiintă. Dar dacă-ti atrage cineva atentia că nu-i bine, de-atunci încolo să nu mai faci greseala aceasta. Pentru că se zice că omul întelept nu greseste si a doua oară în aceeasi chestiune.

Insuficiente sunt lucruri pe care nu le putem împlini dintr-o deprindere, dintr-o nepăsare, dintr-o neluare aminte. N-ajungem, n-avem tăria să ne angajăm asa cum ar trebui si cât ar trebui. Vrem să facem un bine si ne simtim împiedicati să-l facem. Aceasta este o insuficientă.

Nedesăvârsiri sunt toate lucrurile care stirbesc cumva deplinătatea. Fată de aceste lucruri trebuie să avem îngăduintă. Bineînteles că noi nu vrem să avem nici un fel de lucru negativ în noi, dar nu trebuie să exagerăm lucrurile si să ne gândim că, uite, sunt foarte jos cu viata pentru că am o întrelăsare sau că am avut această neluare aminte. Noi trebuie să avem grijă si să ne silim să fim corecti si, dacă ne silim să fim corecti, toate vin pe rând, si vom ajunge acolo unde vrea Dumnezeu să fim si unde vom putea să fim fiecare dintre noi. Pentru că nu oricine poate fi cu credinta, să zicem, Sfântului Maxim Mărturisitorul, ca să i se taie mâna si să i se taie limba si el totusi să rămână în credinta sa. Nu toti putem să avem credinta mucenicilor. Fiecare dintre noi ne angajăm în măsura la care suntem si Dumnezeu ne primeste si ne ocroteste si ne dă situatii care să nu ceară mai mult decât putem noi să facem. Dacă nu suntem în stare să fim mucenici, ne fereste Dumnezeu de căderile pe care le-am avea în fata unor situatii grele, ca acelea la care n-am putea face fată. Dar, eu cred că cel mai bine este, atunci când este vorba de raportarea noastră la Dumnezeu, să stim că Dumnezeu este Tatăl nostru, că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e iubire, că Dumnezeu ne cuprinde în iubirea Lui, că Dumnezeu este binevoitor, adică să nu uităm niciodată partea aceasta. Să nu ne gândim la Dumnezeu atâta, că-i judecător si că-i răsplătitor de rele. Desi, si lucrurile acestea intră cumva în componenta raporturilor noastre cu Dumnezeu, dar să contăm mai ales pe lucrul acesta: că Dumnezeu este Tatăl nostru, asa ni l-a arătat Domnul Hristos, asa-L stim; că Mântuitorul e fratele nostru, asa ni S-a prezentat, asa-L stim; că Duhul Sfânt înmulteste binele în viata noastră, asa ni S-a decoperit si asa este. Adică, să avem în vedere pozitivismul vietii crestine.

 

Cuvânt rostit la Biserica Sfântul Nicolae, Paraclis Universitar din Bucuresti, înainte de spovedanie, în Postul Crăciunului, 1998

HOME