Biserica si Tainele


– Sfintia Voastră Părinte Teofil, la ce ne foloseste Biserica, ce este Biserica si la ce ne ajută pe noi?

– Biserica este Împărătia lui Dumnezeu pe pământ, Biserica este trupul tainic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Biserica este mediul în care credinciosii îi slujesc lui Dumnezeu, mediu de înaintare în viata spirituală, Biserica este locul în care credinciosii primesc binecuvântările lui Dumnezeu, Biserica este locul în care Dumnezeu îi binecuvântează pe credinciosi, Biserica este o societate a credinciosilor care cred în Preasfânta Treime, care se împărtăsesc de aceleasi Sfinte Taine, care iau parte la dumnezeiestile slujbe, dumnezeiestile slujbe ale Bisericii fiind în Biserica noastră comorile ortodoxiei, fiind prilej de rugăciune si de învătătură. De aceea nu se poate concepe mântuire în afara Bisericii, în afara mediului creat de Domnul nostru Iisus Hristos, întemeiat pe temelia apostolilor în care piatra din capul unghiului este Mântuitorul nostru Însusi (cf. I Ptr. 2, 6), nu se poate concepe o înaintare spirituală în afară de locul în care Dumnezeu îi binecuvântează pe cei ce sunt ai Săi si cred că este de folos credinciosilor pentru că îi tine în atentie fată de Dumnezeu, fată de lucrurile lui Dumnezeu îi învată calea adevărului. Biserica le este de folos credinciosilor fiindcă în mediul acesta credinciosii se pot dezvolta spiritual ascultând învătăturile Evangheliei, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, primind harul prin dumnezeiestile taine. Biserica le este de folos credinciosilor pentru că în acest mediu, ei se nasc spre viata spirituală botezându-se în numele Sfintei Treimi, se întăresc prin Sfânta Taină a Mirului, se unesc cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, unirea cea mai înaltă, prin Sfânta Euharistie, primesc iertarea păcatelor prin Sfânta Spovedanie. În Biserica lui Dumnezeu se pecetluieste legătura dintre cei care se căsătoresc, sot si sotie. Biserica este de folos credinciosilor pentru că în Biserică se întremează credinciosii prin taina Sfântulului Maslu si fără Biserică nu există preotie, iar Biserica noastră este o Biserică cu preotie, mijlocitori între credinciosi si Dumnezeu, între Dumnezeu si credinciosi alesi de Dumnezeu pentru binele de mântuire al credinciosilor. Toate acestea se realizează în Biserică si nu se pot realiza în afară de Biserică, asa încât nici nu putem spune cât de important este ca cineva să trăiască în mediul acesta al Bisericii si cât de mare este folosul Bisericii pentru credinciosi.

– Cine este în Biserică sau cine poate beneficia de aceste daruri pe care înteleg că le primim în Biserică?

– De aceste daruri pe care le primim în Biserică beneficiază aceia care au legătură cu Biserica, mai întâi intrând în această legătură ca oameni care doresc să fie în cuprinsul Bisericii si apoi toti cei care sunt botezati în numele Preasfintei Treimi, în numele Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh, fac parte din Biserică si se pot împărtăsi de oricare din celelalte Sfinte Taine si de ierurgiile Bisericii, de binecuvântările, de slujbele prin care se dau binecuvântările, de cuvântul lui Dumnezeu, de tot ceea ce are Biserica se pot împărtăsi cei botezati după trebuinta lor si după trebuinta Bisericii.

– Părinte Teofil, ati vorbit de două elemente esentiale: de învătătura mântuitoare pe care o găsim numai în Biserică si de taine. Învătătura, de ce este numai în Biserică adevărată si mântuitoare căci sunt multi care astăzi ne vorbesc despre Hristos sau despre credintă sau despre mântuire în multe alte locuri sau grupări? Are importantă si clădirea în sine? De ce este atât de important ca învătătura să fie adevărată si o găsim numai în Biserică si nu la alte grupări?

– Mai întâi de toate cuvântul biserică în limba română vine din greceste si înseamnă „Casa Împăratului", „Casa Regelui". Însă, când zicem biserică în întelesul acesta ne gândim la lăcasul de închinare care, fără îndoială, în conceptia noastră, a ortodocsilor, este Cerul cel de pe pământ. Prea putin se pune accent pe această calitate a Bisericii, Biserica fiind sfintită, fiind lăcas sfintit, fiind închinată lui Dumnezeu, lăcasul de închinare, este locul în care se slujeste lui Dumnezeu, este locul în care se fac lucrurile lui Dumnezeu si numai lucrurile lui Dumnezeu si de aceea Biserica este Cerul cel de pe pământ. În biserică există un altar, cuvântul altar vine de la „alta ara" care înseamnă „loc înalt", cel mai înalt loc din biserică fiind altarul si cel mai înalt loc în raport cu lumea aceasta fiind biserica ca lăcas al lui Dumnezeu. În biserică se desfăsoară în general viata bisericească de slujire, viata bisericească de preamărire a lui Dumnezeu prin slujbele care se fac si care sunt esentiale în viata ortodoxă, sunt cuprinzătoare, sunt ortodoxia în lucrare. Deci Biserica, considerată în magisteriul ei, în lucrarea ei de învătătoare, de conducătoare, îsi revarsă învătătura ei în slujbele dumnezeiesti care sunt prilej si de îndoctrinare si de rugăciune, sunt făcute în asa fel încât cei care iau parte la sfintele slujbe se roagă si învată, învată rugându-se si se roagă învătând. Asta înseamnă că slujbele dumnezeiesti ale Bisericii noastre sunt prilej de a sta în fata lui Dumnezeu, de a sta în fata Maicii Domnului, de a sta în fata Sfintilor pe care îi pomenim si cu acest prilej noi învătăm ceva din textele liturgice inspirate de Duhul Sfânt si împlinite, scoase în lucrare prin cuvântul omului rostit si cântat, asa încât sfintele slujbe ale Bisericii noastre sunt vuietul Duhului. În Sfânta Scriptură sunt trei locuri în care se vorbeste de vuietul Duhului si anume în convorbirea între Mântuitorul nostru Iisus Hristos si Nicodim. În Sfânta Evanghelie după Ioan se istoriseste aceasta în capitolul al treilea unde Domnul Hristos spune: „vântul suflă unde vrea si tu auzi vuietul lui, dar nu stii de unde vine si încotro se duce" (In. 3, 8), deci este vorba de un vuiet, ori în limba greacă si cuvântul Duh si cuvântul vânt se exprimă prin acelasi cuvânt deci „vântul suflă unde vrea" poti să zici foarte bine si „Duhul suflă unde vrea". Apoi mai este vorba de vuietul apelor în legătură cu un praznic al evreilor în care Domnul Hristos fiind de fată, a zis: „cel însetat să vină la Mine si să bea si cel ce crede în mine râuri de apă vie vor curge din pântecele lui" (In. 7, 38). Este vorba iarăsi de un vuiet pentru că râurile au un vuiet. Al treilea loc din Sfânta Scriptură în care se pomeneste vuietul în legătură cu Duhul este în Faptele Apostolilor unde se istoriseste despre coborârea Duhului Sfânt si se spune că s-a auzit un vuiet ca de vijelie care vine repede (Fapte 2, 14). Eu consider că vuietul Duhului nu e altceva decât continutul sfintelor slujbe realizat ca sfinte slujbe, deci Duhul Sfânt dă cuvântul si omul prin cuvântul său face să vuiască cuvântul Duhului, cuvânt de învătătură si cuvânt de rugăciune, mai ales că Domnul Hristos le-a spus ucenicilor săi despre Duhul Sfânt: „El pe Mine mă va preamări" (In. 16, 14). La dumnezeiestile slujbe am zis că învătăm rugându-ne si ne rugăm învătând. Biserica si-a cuprins învătătura în slujbele dumnezeiesti asa încât dacă cineva vrea să cunoască ce învată Biserica în orice domeniu, în orice chestiune de credintă se poate referi la acele slujbe care tin de adevărul respectiv. De exemplu, la sărbătoarea Nasterii Mântuitorului, chestiuni în legătură cu întruparea Fiului lui Dumnezeu care nu se pun din punct de vedere al propăvăduirii ci din punct de vedere al trăirii, zicem: „Nasterea Ta Hristoase Dumnezeul nostru răsărit-a lumii lumina cunostintei că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învătat să se închine Tie Soarelui Dreptătii si să Te cunoască pe Tine Răsăritul Cel de Sus. Doamne, mărire Tie!". Deci vorbim cu Domnul Hristos, vorbim despre nasterea Lui cu Domnul Hristos; sau „astăzi se naste din Fecioară Cel ce tine în mână toată făptura, cu scutece se înfasă Cela ce este Dumnezeu din fire nepipăit, în iesle se culcă cela ce a întărit cerurile de demult întru început; cu lapte din piept se hrăneste cela ce a plouat în pustie mană poporului, pe magi cheamă Mirele Bisericii, darurile acestora le primeste Fiul Fecioarei; închinu-mă nasterii Tale Hristoase, arată-ne nouă si dumnezeiasca arătare a dumnezeirii Tale". Deci, în conditiile de felul acesta, în contexte de felul acesta, noi învătăm despre întruparea Mântuitorului si asa e la toate sărbătorile: la Botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „În Iordan botezându-Te Tu Doamne" deja vorbim cu Hristos, „închinarea Treimii s-a arătat", spunem că Sfânta Treime s-a arătat la botez, spunem si cum: „că glasul Părintelui a mărturisit Tie, Fiu iubit pe tine numindu-te, si Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului" si apoi vorbind cu Domnul Hristos spunem mai departe: „Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, si lumea ai luminat, mărire Tie". Asa sunt toate sărbătorile, la toate sărbătorile Biserica învată prin slujbele ei, dar Biserica învată si prin propăvăduirea cuvântului în predică, Biserica învată si prin cărtile Sfintilor Părinti, asa încât este foarte important să învătăm de la Biserica noastră ceea ce ne trebuie pentru mântuire. De ce? Pentru că sunt si învătături care nu sunt ortodoxe. Învătăturile din sfintele slujbe sunt învătături ortodoxe, deci învătături sigure, învătături premăritoare de Dumnezeu. Norma credintei noastre nu e Biblia, de pildă, cum este pentru alti credinciosi din diferite grupări religioase care socotesc că Biblia este norma credintei. Norma credintei noastre este învătătura Bisericii. Biblia se interpretează, învătătura Bisericii nu se interpretează, se primeste. Bineînteles că învătatura e numai una, nu pot fi învătături de mai multe felurie privind acelasi lucru sau dacă sunt si alte opinii si alte tipuri de propăvăduire, noi trebuie să alegem întotdeauna învătătura Bisericii. Ce învată Biserica, ce propăvăduieste Biserica noastră, ce au învătat Sfintii Părinti, ce spun Sfintii Părinti în chestiunea respectivă?

– Părinte Teofil, dar lumea de astăzi este mai iscoditoare si vrea garantie; care este garantia că Biserica are adevărul întemeiat si ceilalti au deviat de la el?

– Cred că garantia este faptul că Biserica a învătat întotdeuna asa cum învată astăzi, adică este consecventă de la început. În clipa în care a apărut o erezie Biserica si-a spus cuvântul si cuvântul ei a rămas în fata ereziei. Sigur că există si alte feluri de învătături, noi însă alegem totdeauna învătătura Bisericii pentru că simtim mai întâi de toate că acesta este adevărul. Noi nu putem dovedi, de pildă la sărbătoarea Nasterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, unde este o alcătuire care se referă la taina întrupării, pentru că există două feluri de taine în Biserică, în conceptia noastră, si anume: taine sfinte ale harului prin care se revarsă harul peste credinciosi – cele sapte Sfinte Taine –, dar există si taine ale credintei, taine ale învătăturii cum ar fi taina întrupării, taina jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, taina învierii; învierea e o taină…

– De unde vine cuvântul acesta sau ce înseamnă cuvântul în sine, e un cuvânt necunoscut pentru oameni.

– Taină înseamnă ceva în care lucrurile nu sunt lămurite, sunt tainice, sunt mistere, sunt si cunoscute si necunoscute, sunt lucruri pe care noi nu le putem cuprinde în întregime; de exemplu la har, când zicem de taine ale harului, ne gândim la acele lucrări sfinte prin care harul Duhului Sfânt se coboară peste credinciosi, lucrează în credinciosi în mod necunoscut de slujitorii care lucrează taina, dar simtit de cei care primesc harul.

– Acestea sunt sapte, dintru început a fost asa?

– Acestea sunt sapte, dintru început a fost asa.

– Unii ne acuză că n-ar fi fost…

– Dar câte au fost?

– Au zis că erau mult mai multe…

– Ceea ce stim noi, stim că sunt sapte si Biserica noastră învată că sapte si atunci ne tinem de asta pentru că dacă am zice altfel, ar însemna că noi suntem peste învătătura Bisericii, peste autoritatea pe care o reprezintă pentru noi Biserica.

– Deci există si o smerenie în primirea învătăturii?

– Există, trebuie să existe si o asceză a mintii. O minte care se pleacă în fata Bisericii, o minte care se pleacă în fata lui Dumnezeu; părintele Arsenie zicea că noi avem mintea care discută cu Dumnezeu în loc să se supună fără discutie. Tot asa este si în ceea ce priveste învătătura Bisericii. Revenind la taina credintei, voiam să demonstrez cum se raportează Biserica la taina credintei, la adevărurile de credintă. La sărbătoarea Nasterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos este o alcătuire care are următorul cuprins de rugăciune către Maica Domnului: „De Dumnezeu Născătoare Fecioară pierdut-ai blestemul cel dintâi al Evei, maică fiind bunei vointe a Tatălui, purtând în brate pe Dumnezeu Cuvântul întrupat. Taina nu suferă ispitire; numai cu credintă toti o slăvim strigând cu tine si zicând: negrăite, Doamne, mărire Tie". În fata acestei taine a întrupării Fiului lui Dumnezeu, Biserica îsi arată neputinta de a demonstra taina si spune „taina nu suferă ispitire", taina nu poate fi elucidată, taina rămâne taină, rămâne si cunoscută si necunoscută, o si cunoastem si nici nu o cunoastem si mai ales nu putem demonstra tainele credintei asa că este foarte greu să îi convingem pe altii de adevărurile propăvăduite de sfânta noastră Biserică, dar având învătătura sfintei noastre Biserici nu avem nici un motiv să credem că altii ar stii mai bine decât noi si ar învăta mai bine decât învată Biserica.

– Dar această învătătură tainică, cum o putem face folositoare fiecăruia dintre noi?

– Prin însusirea ei si prin trăirea ei.

– Deci nu pătrunzând-o rational?

– Nu avem cum să o pătrundem rational, dacă am putea să o pătrundem rational atunci nu ne-ar trebui credintă, ci ne-ar trebui ratiune.

– Ne-ati vorbit si despre cele sapte taine ale harului, poate ne spuneti folosul lor pentru credinciosi.

– Harul lui Dumnezeu în Biserica noastră se revarsă prin mijlocirea Sfintelor Taine, adică prin Taina Sfântului Botez credinciosul intră în Biserică, primeste har de la Dumnezeu. La botezul oricărui crestin drept-măritor, al fiecărui crestin ortodox, se întâmplă ceea ce s-a întâmplat la botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos si anume, se arată Prea Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul si Dumnezeu Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl care binevoieste: „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit" (Mt. 3, 17), a zis la botez referindu-se la Domnul Hristos. Dar acest cuvânt putem să îl întelegem si pentru cei care se botează: Dumnezeu Fiul cu care ne unim si Dumnezeu Duhul Sfânt care adevereste în credinciosi realitatea acestei taine, pentru că Duhul Sfânt este descoperitorul adevărurilor mai presus de fire. Domnul Hristos spune despre Duhul Sfânt că El ne va învăta toate (In. 14, 26), iar Sfântul Apostol Pavel zice că Duhul Sfânt este acela care ne descoperă că suntem fii ai lui Dumnezeu si ne învată să-i zicem lui Dumnezeu părinte (Rom. 8, 15 si Gal. 4, 6). Deci, prin Duhul Sfânt noi întelegem mai mult decât am întelege prin propria noastră ratiune. La Taina Sfântului Botez credinciosul începe să devină lăcas al Prea Sfintei Treimi: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul si Dumnezeu Sfântul Duh îsi fac loc în sufletul credinciosului si rămâne în credincios pentru cealaltă vreme a vietii lui până la moarte. Asta este învătătura Bisericii si aceasta chiar dacă omul păcătuieste, pentru că Dumnezeu nu se îndepărtează de om decât atunci când omul se îndepărtează total de Dumnezeu. Or, pocăinta este cu putintă si pe baza acestui fapt că suntem în legătură cu Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne părăseste.

Apoi Taina Sfântului Mir care este o pecetluire, pecetea darului Duhului Sfânt, o pecetluire pentru întărire în viata credinciosilor.

Taina Sfintei Euharistii, împărtăsirea cu Trupul si Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos care se face „spre iertarea păcatelor spre viata de veci" sau „spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtăsirea cu Duhul Sfânt, spre plinirea Împărătiei Cerurilor, spre îndrăznirea către Dumnezeu" asa cum se spune după Epicleză, la Sfânta Liturghie, când preotul după ce cere să se prefacă cinstitele daruri în Trupul si Sângele Mântuitorului spune: „ca să fie celor ce se vor împărtăsi spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtăsirea cu Sfântul Duh, spre plinirea Împărătiei Cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă". În rugăciunile pregătitoare si în rugăciunile de multumire pentru Sfânta Împărtăsire se spune că această taină a împărtăsirii se face spre tămăduirea sufletului si a trupului: „să-mi fie mie aceasta spre tămăduirea sufletului si a trupului, spre alungarea atotpotrivnicul, spre împăcarea sufletestilor mele puteri, spre credintă neînfruntată, spre dragoste nefătarnică, spre primirea întelepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre adăugirea harului Tău cel dumnezeiesc." Sunt multe darurile pe care le aduce în suflet Sfânta Euharistie si mai ales constiinta unirii cu Trupul si Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, care de fapt înseamnă constiinta unirii cu Domnul Hristos Însusi, cât poate omul să se unească cu Domnul Hristos. Adevărul este că noi nu stim cum se întâmplă aceasta. S-au făcut speculatii în legătură cu apropierea omului de Dumnezeu si a lui Dumnezeu de om. Se spune că Dumnezeu este de infinite ori infinit, departe de om si că energiile necreate, harul lui Dumnezeu fac această legătură. E totusi o învătătură a Bisericii, însă eu cred că noi nu stim cum se realizează această apropiere, dat fiind faptul că Mântuitorul ne-a spus că El va veni în noi, nu ne-a spus că va trimite harul său în noi, ci că El Însusi va veni în noi (In. 14, 57; 14, 18). Chipul venirii Mântuitorului în noi si chipul trăirii prezentei Mântuitorului în noi, nu-l cunoastem si atunci putem spune simplu că Domnul Hristos vine în noi în felul în care El stie cum vine, dar noi credem în prezenta Domnului Hristos în noi si în prezenta Sfintei Treimi în noi, pentru că unde e Dumnezeu Fiul este si Dumnezeu Tatăl si Dumnezeu Duhul Sfânt. Asa a fost în Preasfânta Fecioară Maria, Îngerul Binevestitor i-a spus Preasfintei Fecioare Maria când a întrebat ea „cum va fi aceasta?", adică cum poate să devină mamă necunoscând cele premergătoare maternitătii, „Duhul Sfânt se va pogorî peste tine si puterea Celui Preaînalt te va umbri, de aceea si Sfântul Care Se va naste din tine Fiul lui Dumnezeu se va chema." Asta se spune în istorisirea despre Bunavestire din Sfânta Evanghelie de la Luca din capitolul întâi si noi, stiind că Maica Domnului este lăcas al Preasfintei Treimi si noi credem că Maica Domnului a rămas lăcas al Preasfintei Treimi si după ce L-a născut pe Mântuitorul, pentru că Domnul Hristos nu a fost purtat de Maica Domnului numai în pântecele ei, ci si în inima ei. Or, de inima Maicii Domnului niciodată nu s-a depărtat Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Noi ne rugăm într-o rugăciune a Bisericii de la Sfântul Maslu, crezând că este cu putintă lucrul acesta, ne rugăm Maicii Domnului să ne facă si pe noi lăcas al Preasfintei Treimi si zicem: „Pe tine Preacuratul Palat al Împăratului Ceresc, ceea ce esti mult lăudată, te rog curăteste mintea mea cea întinată cu tot felul de păcate si o fă lăcas înfrumusetat al dumnezeiestii Treimi ca să laud si să măresc puterea Ta si mila Ta cea nemăsurată, fiind mântuit eu, netrebnicul robul tău." Deci Sfânta Euharistie are darul acesta de a ne apropia cât mai mult posibil, la maximum, de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, chiar dacă noi nu simtim întotdeauna lucrul acesta. Chiar dacă noi nu avem capacitatea de a cunoaste lucrul acesta pentru că este mai presus de fire, or, lucrurile mai presus de fire nu pot fi întelese de mintea omenească. Lucrul acesta l-a afirmat Domnul Hristos când Sfântul Apostol Petru L-a mărturisit ca Fiu al lui Dumnezeu: „Tu esti Hristos Fiul lui Dumnezeu cel viu" (Mt. 16, 16) si a zis Domnul Hristos atunci: „fericit esti Simone, Fiul lui Iona că nu trup si sânge – deci nu firea – ti-a descoperit tie aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri", deci lucrurile mai presus de fire numai Dumnezeu ni le poate descoperi. Noi stim teoretic lucrurile acestea si le simtim cât le putem simti, nu la măsura la care le-a simtit Sfântul Simion Noul Teolog care zicea: „cum te împreuni cu robii, fii ai Tatălui de-i faci?". Sfântul Simion Noul Teolog în Imnul al cincelea îl consideră pe om fiu al lui Dumnezeu, nu ca un om care rămâne pe mai departe ceea ce a fost înainte de a se întâlni cu Dumnezeu, nu are în vedere o întâlnire dinafară, ci are în vedere o întâlnire lăuntrică, întâlnire din unire, asa cum în Hristos s-a unit firea dumnezeiască cu firea omenească în pântecele Preasfintei Fecioare Maria, în sensul că Mântuitorul este si Dumnezeu adevărat si om adevărat. Dumnezeu adevărat născut din Dumnezeu, din vesnicie si om adevărat născut în vremelnicie, din Preasfânta Fecioară Maria, deci două firi: firea dumnezeiască si firea omenească. Asa si Sfântul Simion Noul Teolog întelege unirea lui Dumnezeu cu omul, „cum te împreuni cu robii – noi suntem robii –, fii ai Tatălui de-i faci?/ Cum de-i arzi de dor rănindu-i/ Cum de iarăsi îi împaci?".

– Acesta este părinte scopul, că ne-ati vorbit despre mijloace si despre daruri? Am ajuns la scopul pentru care intrăm în Biserică?

– Da, acesta este scopul, dar de fapt noi nu stim. Fiecare care ne-am pomenit în Biserică mergem pe linia pe care am apucat-o din copilărie ca să ajungem unde vrea Dumnezeu să ajungem. Omul nu poate ajunge mai departe decât la măsura la care a ajuns omul, firea omenească în Domnul nostru Iisus Hristos. Unde vom ajunge, cât vom realiza noi nu stim, stim că deocamdată suntem noi în lucrare împreună cu Dumnezeu, dar stim si că va veni o vreme în care Dumnezeu va fi în lucrare împreună cu noi, adică Dumnezeu va face mai multe decât facem noi. Deocamdată Dumnezeu ne cere să ne manifestăm în firea noastră si la capacitatea noastră si Dumnezeu vine si ne ajută si va veni o vreme în care Dumnezeu ne va îndumnezei. Deocamdată suntem oameni păcătosi chiar dacă închipuim si pe heruvimi la slujbele noastre, la Sfânta Liturghie „noi care pe heruvimi cu taină închipuim" si aici „cu taină închipuim" nu închipuim în mod real, ci în mod simtit, suntem tot oameni, dar îi închipuim pe heruvimi. Tot asa rămânem, deci, oameni, dar va veni o vreme când, după ce am trecut de faza mântuirii, eliberării de patimi, despătimirii, am ajuns prin despătimire la nepătimire, trecem apoi la iluminare, respectiv la calea de mijloc prin care Dumnezeu ne luminează, după mântuire urmează desăvârsirea. Or, desăvârsirea după Sfântul Isaac Sirul este o prăpastie de smerenie si desăvârsirea este fătă hotar, nu există un hotar al desăvârsirii ca cineva să spună sunt deplin, sunt perfect.

– Atunci rostul omului este să fie împreună lucrător cu Dumnezeu oriunde ar vrea Acesta?

– Da, noi suntem chemati la desăvârsirea Tatălui, pentru că Domnul Hristos a spus: „fiti desăvârsiti precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârsit este" (Mt. 5, 48). Acesta este rostul omului ca pe linia morală si joasă să ajungă la măsurile lui Dumnezeu, nu numai la măsurile omului. Sfântul Maxim Mărturisitorul în Ambigua, vorbind despre Melchisedec, spune că este scris în Scriptură că nu avea tată, nu avea mamă, nu avea spită de neam, nu avea început al zilelor si sfârsit al vietii (Evr. 7, 3). În Cartea Facerii e scris despre Melchisedec ca persoană care s-a întâlnit cu Avraam si nu i se spune originea, nici sfârsitul vietii ca si când ar fi o aparitie fantomatică. El a fost totusi un om real. În Epistola către Evrei, Sfântul Apostol Pavel, în al saptelea capitol vorbind despre Melchisedec spune că „a fost fără tată, fără mamă, fără spită de neam, nu avea început al zilelor si sfârsit al vietii", iar aceasta tâlcuind-o Sfântul Maxim Mărturisitorul în Ambigua zice că în realitate a fost om ca toti oamenii, numai că a fost asa de înaintat în viata spirituală si s-a unit asa de mult cu Dumnezeu încât nu se mai putea considera că s-a născut din oameni, că are părinti, i-a depăsit pe părintii lui, si-a depăsit neamul, n-a mai avut un început al zilelor pentru că s-a unit cu Dumnezeu cel fără de început, nu mai are un sfârsit al vietii pentru că s-a unit cu Dumnezeu cel fără de sfârsit. Acestea sunt niste lucruri mai subtile.

– Pentru cei mai multi, dacă puteti să ne sintetizati rostul pentru care sunt îndemnati spre Biserică.

– Pentru cei multi este aceasta: în Biserică ne mântuim, căutăm mântuirea, asta este prima fază a vietii spirituale: eliberarea de păcat si întărirea în virtute si asta se realizează cu ajutorul lui Dumnezeu si se realizează în Biserică. Apoi există posibilitatea de înaintare la desăvârsire, la deplinătate, cât poate omul ajunge la deplinătate, la perfectiune – căci asta înseamnă desăvârsire. Cuvântul desăvârsire este cunoscut de mai putini- perfectiunea umană, perfectiunea lui Dumnezeu având-o în vedere ca să nu te opresti niciodată si să nu crezi că ai făcut destul si după aceea vine îndumnezeirea pe care o face Dumnezeu din partea lui spre om. Toate acestea se realizează în Biserică.

– Ce înseamnă cuvântul mântuire?

– Mântuire însemnă scăpare, eliberare, dezrobire, înseamnă să nu mai fii asuprit de ceva, să fii mântuit de ceea ce este potrivnic vietii spirituale si în special cuvântul mântuire este legat de mântuirea de păcate.

– Omul astăzi se crede liber?

– Poate să se creadă liber, numai să si fie liber, să vadă, să se cerceteze pe sine si o să constate că nu este liber. Domnul Hristos a spus: „cel ce săvârseste păcatul, rob este păcatului" (In. 8, 34). Nu poti să fii liber când esti sub povara patimilor, sub povara păcatelor. Orice patimă este o înrobire si atunci nu esti mântuit, mântuit esti numai atunci când ai scăpat de asuprirea patimilor, când prin virtuti te realizezi pe altă temelie.

– Si cum putem pune început mântuirii?

– Începutul se face prin constiinta că trebuie să părăsesti păcatul, prin constiinta că trebuie să realizezi virtutea, prin încercarea de depăsire de noi însine spre bine.

– Poate omul singur să se elibereze de deprinderea rea?

– Dumnezeu îi ajută, fără Dumnezeu poate si omul să facă anumite lucruri cât tine de firea umană, dar mântuirea noi nu o asteptăm de la noi, ci o asteptăm de la Dumnezeu. Dumnezeu este cel ce ne mântuieste, noi si zicem la slujbă: „că al Tău este a ne milui si a ne mântui" sau la sfârsitul slujbelor se spune că „Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile sfintilor, să ne miluiască si să ne mântuiască pe noi". Noi asteptăm mântuirea de la Mântuitor, nu ne-o realizăm noi printr-o evolutie. De pildă, cum cred cei care sunt cu reîncarnarea, printr-o meditatie sau altceva. Mântuirea se realizează prin Mântuitorul, Domnul Hristos este prezentat la nasterea Lui dreptului Iosif ca Cel ce va mântui pe poporul său de păcate (cf. Mt. 1, 21), Îngerul binevestitor le-a spus la nasterea Mântuitorului păstorilor de la Bethleem „vă vestesc vouă bucurie mare că vi s-a născut vouă un Mântuitor care este Hristos Domnul" (Lc. 2, 10-11).

– Există un parcurs al mântuirii, există un drum?

– Da, există un parcurs, adică mântuirea este un proces, mântuirea nu este un act, adică nu este un lucru care se realizează într-o clipă si după aceea actionezi ca mântuit, ci mântuirea se realizează progresiv: întâi te unesti cu Domnul Hristos prin credintă. Se spune în Scriptură că „cel ce va crede si se va boteza, se va mântui" (Mc. 16, 16), însă asta nu însemnă cel ce va crede într-o clipă se va mântui, ci înseamnă că cel ce va crede si se mentine în credintă si lucrează cu credintă si actionează prin credintă, cu vremea înaintează si în felul acesta se realizează mântuirea.

– Care sunt faptele pe care trebuie să le facă si omul? Sunt niste fapte?

– Da, sunt niste fapte. Domnul Hristos pomeneste dintre faptele pentru care vom fi întrebati la judecată: să dai de mâncare celor flămânzi, să dai de băut celor însetati, să dai haină celui gol, să primesti pe cei străini, să cercetezi pe cei bolnavi si pe cei din închisori, acestea sunt niste fapte ale milei de care oricum vom fi întrebati la judecată pentru că e scris aceasta în Sfânta Evanghelie de la Matei, în capitolul 25, acolo unde este prezentată Judecata de Apoi. Si după aceea toate lucrurile cele bune prin care se preamăreste Dumnezeu si prin care se aduce o îmbunătătire si a vietii omului si a vietii sociale, tot ce poate face omul, nu se poate da o listă de fapte care trebuie făcute, ci omul trebuie să lucreze si spontan, după caz, după situatie.

Interviu realizat de Serban Tica în Bucuresti, 2 iulie 1999

 

HOME