Cinstirea Maicii Domnului


Pe Maica Domnului o cinstim pentru că asa ne învată Biserica noastră, pentru că asa ne-am pomenit, pentru că nu putem să nu cinstim pe Maica Domnului, Maica Domnului fiind maica Mântuitorului nostru Iisus Hristos. E firesc, dacă-L cinstim pe Domnul Hristos, dacă-l preamărim pe Domnul Hristos, să fim si cinstitori ai Maicii Domnului. Ne-am pomenit ca cinstitori ai Maicii Domnului îndrumati de Biserica noastră la aceasta prin rânduielile sfintelor slujbe. De pildă, am auzit în cadrul sfintelor slujbe, de când mi-am dat seama de aceasta, cuvintele: „Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoare si pururea Fecioara Maria, cu toti sfintii să o pomenim" si am răspuns la acest îndemn totdeauna: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieste-ne pre noi". E în centrul preocupărilor noastre, si Sfânta Cruce, si Maica Domnului. Într-o alcătuire de la Ziua Crucii, vorbind cu Maica Domnului, pomenim Sfânta Cruce si zicem: „Rai de taină esti, Născătoare de Dumnezeu, care ai odrăslit nelucrat pe Hristos, întru care lemnul Crucii cel de viată purtător pe pământ s-a sădit. Pentru aceasta înăltat fiind acum (se întelege lemnul Crucii), închinându-ne lui, pe tine te mărim". Este o legătură între Maica Domnului si Crucea Domnului nu numai în sensul că Maica Domnului a stat la Crucea Domnului, ci si în întelesul că Biserica noastră are în vedere si Crucea Domnului, si pe Maica Domnului. Si, în sfârsit, am învătat multe despre Maica Domnului pe parcursul vietii noastre si putem învăta, si anume cinstim pe Maica Domnului pentru că a ales-o Dumnezeu Tatăl, pentru că din ea s-a întrupat Dumnezeu Fiul, pentru că Duhul Sfânt s-a pogorât peste ea. Cinstim pe Maica Domnului pentru că îngerul binevestitor a zis: „Bucură-te cea plină de dar, Domnul este cu tine" (Lc. 1, 28), pentru că Sfânta Elisabeta, sub puterea Duhului Sfânt în prezenta Maicii Domnului care-L purta pe Domnul Hristos în pântecele ei a zis „Binecuvântată esti tu între femei si binecuvântat este rodul pântecelui tău si de unde mie cinstea aceasta ca să vină Maica Domnului meu la mine?" (Lc. 1, 42-43). O cinstim pentru că a cinstit-o o femeie din popor care, uimită de cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, a ridicat glasul si a zis „Fericit este pântecele care te-a purtat si pieptul la care ai supt" (Lc. 11, 27). O cinstim pe Maica Domnului pentru că au cinstit-o toti sfintii si n-avem cum să n-o cinstim pe ceea ce este mărirea a toată lumea, care din oameni a răsărit si pe Cuvântul, pe Fiul lui Dumnezeu L-a născut. O cinstim pe Maica Domnului ca ceea ce este mai cinstită decât heruvimii si mai mărită fără de asemănare decât serafimii.
 

Cuvânt înregistrat la Mănăstirea Brâncoveanu în luna februartie 1998 si difuzat pe RRC

HOME