Femeile gânditoare de Dumnezeu


Întru această duminică, am auzit la sfintele slujbe spunându-se cuvintele: „Când Te-ai pogorât la moarte Cela ce esti Viata cea fără de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea dumnezeirii, iar când ai înviat pe cei morti din cele de dedesubt, toate puterile ceresti au strigat: Dătătorule de viată, Hristoase Dumnezeul nostru, mărire Tie". Cuvintele acestea le-am auzit de mai multe ori în cuprinsul slujbei de duminică de la Glasul al II-lea. Si când spunem aceste cuvinte, stăm în fata Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vorbim cu Mântuitorul, cu El, care este fără de moarte si care totusi s-a pogorât la moarte. „Când Te-ai pogorât la moarte, Cela ce esti Viata cea fără de moarte". A primit Mântuitorul nostru să moară pentru păcatele noastre, a murit cu fire pământească, s-a despărtit sufletul de trup, asa cum se întâmplă la moartea tuturor oamenilor, dar n-a murit cu firea dumnezeiască, El fiind Viata cea fără de moarte. „Când Te-ai pogorât la moarte, Cela ce esti Viata cea fără de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea dumnezeirii", spunem noi mai departe. Cum anume? Atunci când Domnul nostru Iisus Hristos a fost înmormântat de Iosif din Arimateea si de Nicodim, a fost asezat în mormânt cu trupul si s-a pogorât în iad cu sufletul, dar cu dumnezeirea a fost pretutindeni, si în mormânt cu trupul, si în iad cu sufletul. De aceea se spune: „Atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea dumnezeirii". Când s-a pogorât Domnul Hristos la iad, iadul a încetat să mai fie iad, întunericul a fost strălucit de strălucirea dumnezeirii si a avut loc această pogorâre la moarte si apoi în cele mai de jos ale pământului, în locasurile mortilor, iar prin aceasta iadul a fost nimicit. Aceasta a avut drept urmare faptul că cei morti au fost înviati: „Atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morti din cele de dedesubt" (din cele de jos). Cei vechi credeau că lumea aceasta este împărtită în trei părti, ca si când ar avea trei etaje: la mijloc pământul, sus cerul si jos iadul, sub pământ. Era o conceptie a lor si atunci Biserica, având în vedere conceptia aceea, spune: „Te-ai pogorât la iad, ai înviat pe cei morti din cele de dedesubt. Atuncea iadul ai omorât cu strălucirea dumnezeirii Tale, iar când ai înviat pe cei morti din cele de dedesubt, toate puterile ceresti au strigat: Dătătorule de viată, Hristoase Dumnezeul nostru, mărire Tie". Ceea ce s-a întâmplat atunci trebuie să se întâmple în fiecare dintre noi. Dacă avem un iad în sufletul nostru, acesta trebuie să se nimicească. Dacă avem porniri rele, trebuie să se schimbe spre bine. Iadul din sufletul nostru, atâta cât este, dacă este, trebuie să fie pătruns de strălucirea dumnezeirii, să învieze Dumnezeu în noi, „să învie Dumnezeu si să se risipească vrăjmasii Lui", să simtim pe Dumnezeu viu si lucrător în noi si toate împotrivirile din suflet să se nimicească si atunci puterile cerului strigă si pentru noi, si pentru cele ce se întâmplă în noi: „Dătătorule de viată, Hristoase, Dumnezeul nostru, mărire Tie".

Asa vorbim cu Domnul Hristos si mai vorbim cu El în această duminică zicând: „De Te-ai si pogorât în mormânt, cela ce esti fără de moarte, dar puterile iadului ai zdrobit si ai înviat ca un biruitor, Hristoase, Dumnezeule, zicând femeilor mironisite: Bucurati-vă si apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cela ce dai celor căzuti ridicare". Îi spunem Domnului Hristos că, cu toate că s-a pogorât în mormânt, cu toate că a fost ca un mort în mormânt, cu puterea dumnezeiască a zdrobit iadul. „Cu toate că Te-ai pogorât în mormânt, cela ce esti fără de moarte", Te-ai pogorât în mormânt după firea omenească, Te-ai unit cu cei morti dar, cu puterea Ta, ai zdrobit iadul, „dar puterile iadului ai zdrobit si ai înviat ca un biruitor, zicând femeilor mironosite: Bucurati-vă". După învierea Sa, Domnul Hristos, asa cum mărturiseste Sfântul Evanghelist Matei, s-a întâlnit cu femeile mironosite, care L-au întâmpinat si Domnul Hristos le-a întâmpinat pe ele si a zis către ele: „Bucurati-vă" (Mt. 28, 9). Le-a salutat. Cuvântul bucurati-vă nu este un îndemn la bucurie, ci este un salut. „Bucurati-vă" e salutul pe care l-a întrebuintat Domnul Hristos în întelesul că cuvântul din limba ebraică s-a tradus în limba greacă prin „bucurati-vă", iar în limbile moderne nu peste tot găsim în Noul Testament cuvântul „bucurati-vă", ci găsim cuvântul fiti salutati.

Iubiti credinciosi, Domnul Hristos a zis femeilor: „bucurati-vă". Noi ne putem gândi si la un îndemn la bucurie, pentru că Domnul Hristos a adus bucuria învierii si s-au bucurat ucenicii că L-au văzut pe Domnul (In 20, 20). Deci, a zis femeilor „bucurati-vă" si apostolilor le-a dat pace. „Si apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cela ce dai celor căzuti ridicare". Iubiti credinciosi, însă, în această zi în care pomenim pe femeile mironosite si zicem c-a zis Domnul Hristos femeilor mironosite „bucurati-vă", ne gândim totodată si la Sfântul Iosif din Arimateea, care a fost în legătură cu Domnul Hristos prin aceea că l-a înmormântat cu cinste pe El. A cerut autorizatie de la Pilat să-l înmormânteze pe Mântuitorul, pe Învătătorul cel răstignit. A primit autorizatie si l-a înmormântat si Biserica îl pomeneste întru această zi împreună cu femeile purtătoare de mir, cu femeile care au cumpărat miresme si au pregătit miresme si s-au dus să le verse peste trupul Domnului nostru Iisus Hristos, dar n-au putut să-si împlinească gândul pentru că Domnul nostru Iisus Hristos înviase din morti.

În legătură cu aceste femei mironosite, cu aceste femei purtătoare de mir, femei doritoare de a-l cinsti pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în legătură cu aceaste femei, Biserica noastră spune: „Pe Soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers-au mai înainte de către ziuă căutându-L ca pe o zi mironositele fecioare si una către alta striga: «O, prietenelor, veniti să ungem cu miresme trupul cel de viată purtător si îngropat, trupul care a înviat pe Adam si care acum zace în mormânt. Să mergem si să ne sârguim ca si magii si să ne închinăm, si să aducem miruri în loc de daruri, Celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfăsurat, si să plângem, si să strigăm: O, Stăpâne, scoală-Te, Cela ce dai celor căzuti sculare»" (Icos). Aceasta este o alcătuire a Bisericii noastre, o minunătie de gânduri bune si frumoase, pe care o avem în cuprinsul slujbelor noastre de la Pasti, si o avem si în cuprinsul slujbei de astăzi. Si spunem, vorbind cu cei ce ne ascultă: „Pe Soarele cel mai înainte de soare – asa-l numim pe Domnul Hristos: Soare înainte de Soare, Soarele care a făcut soarele – Pe Soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt". A fost înmormântat soarele? Poate să fie soarele înmormântat? Nu poate. Soarele nu apune niciodată, apune pentru noi si răsare pentru altii. „Pe Soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers-au mai înainte de către ziuă – până nu s-a făcut ziuă (si aici urmează ceva frumos) – căutându-l ca pe o zi mironositele fecioare (mironositele în general, c-au fost si fecioare, si nefecioare între ele. Chiar mă întreba cineva, undeva, că de ce se spune mironositele fecioare? Si am spus că se referă la acelea care au fost fecioare. Dar, a fost si Maria Magdalena, care de fapt n-a fost fecioară); – si una către alta striga: O, prietenelor, veniti să ungem cu miresme trupul cel de viată purtător si îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut si care zace în mormânt", ele considerau că Trupul Domnului e în mormânt, zace în mormânt. Nu stiau că Domnul Hristos a înviat. „Să mergem să ne sârguim ca si magii, si să ne închinăm, si să aducem miruri în loc de daruri". Magii au adus daruri la nasterea Mântuitorului, când Domnul Hristos ca prunc a fost înfăsurat în scutece, si acum era înfăsurat, dar nu în scutece, ci în giulgiu. Se face o legătură, pe care bineînteles că n-au făcut-o mironositele, dar pe care o face Biserica. „Si să mergem să ne sârguim ca si magii, si să ne închinăm, si să aducem miruri în loc de daruri". Nu aducem aur, tămâie si smirnă cum au adus magii, ci aducem miruri în loc de daruri Celui ce, nu în scutece ca la nastere, ci în giulgiu este înfăsurat si să plângem si să strigăm: „O, Stăpâne, scoală-Te, Cel ce dai celor căzuti ridicare". Sunt niste lucruri minunate cu care ne împodobim mintea la această sărbătorire, în această duminică în care pomenim pe femeile mironosite, pe femeile purtătoare de mir, pe femeile gânditoare de Dumnezeu. Cred că acesta este lucrul cel mai de căpetenie pe care ar trebui să-l avem în vedere într-o zi ca aceasta. Biserica ne spune că femeile mironosite au fost gânditoare de Dumnezeu, L-au avut în vedere pe Dumnezeu, L-au avut în principal în sfera gândurilor lor pe Domnul Hristos si de aceea erau gânditoare de Dumnezeu. Când eram eu copil, buna mea, Dumnezeu s-o odihnească, când îi venea ceva deosebit în minte spunea: „Mi-o adus Dumnezeu în gând". Aceasta înseamnă să fii gânditor de Dumnezeu, să primesti în gând gândurile lui Dumnezeu, să aduni în minte, gândurile lui Dumnezeu. De unde? Din Sfânta Evanghelie, unde sunt cuvintele lui Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu, care sunt vesnice; din scrierile Sfintilor Apostoli, care au fost insuflati de Duhul Sfânt, din scrierile Sfintilor Părinti si mai ales de la sfintele slujbe. Iată, v-am spus niste gânduri luminate. Asta înseamnă să ai gândurile lui Dumnezeu si să fii gânditor de Dumnezeu si mai ales femeile să fie gânditoare de Dumnezeu ca să se potrivească cu femeile mironosite.

Deci, iubiti credinciosi, în această zi în care ne gândim la femeile cinstitoare de Dumnezeu, care au vrut să-L cinstească pe Mântuitorul prin miruri, pe care le-au cumpărat si pe care le-au pregătit si în care si-au pus inima lor, în această zi e cazul să ne aducem aminte că femeile purtătoare de mir, femeile gânditoare de Dumnezeu, femeile mironosite, n-au putut să-si întrebuinteze mirurile si s-au întors cu ele înapoi, pentru că Domnul Hristos înviase din morti. De aceea zicem noi la Sfânta Slujbă de Înviere: „Femeile cele gânditoare de Dumnezeu în urma Ta cu miruri au alergat si pe care ca pe un mort cu lacrimi Te căutau, bucurându-se s-au închinat Tie, Dumnezeului celui viu si Pastile cele mântuitoare ucenicilor Tăi, Hristoase, le-au binevestit". Au plecat cu un gând la mormânt si s-au întors cu gândul că Domnul Hristos a înviat si au spus ucenicilor că Domnul Hristos a înviat.

Iubiti credinciosi, femeile purtătoare de mir si-au arătat cinstirea pe care o purtau în inima lor, dar nu si-au arătat-o prin mirurile pe care le-au pregătit, pentru că nu mai era trebuintă de ele, dar cinstirea cea din inimă a rămas pentru totdeauna lucrătoare si de la femeile mironosite putem învăta să fim si noi cinstitori ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu ce, iubiti credindiosi? Noi ce putem să-i aducem Domnului Iisus Hristos ca să ne aflăm în lucrarea femeilor mironosite? Miruri nu avem de unde, dar Biserica noastră zice asa: „Să mânecăm cu mânecare adâncă si în loc de mir, cântare să aducem Stăpânului, si să-L vedem pe Hristos, Soarele dreptătii, tuturor viată răsărind" (Irmos, cântarea a cincea de la Slujba Învierii). Mirurile noastre sunt cântarea noastră de laudă, cântarea noastră de preamărire adusă Domnului Hristos. Slujbele noastre care sunt ca o revărsare de mir, de miresme, către Mântuitorul nostru Iisus Hristos si aduc binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos peste noi. Femeile purtătoare de mir, femeile gânditoare de Dumnezeu, femeile care au adus miruri, ne învată pe noi să aducem cântare Stăpânului si să-L vedem pe Hristos, Soarele dreptătii, tuturor viată răsărind.

Iubiti credinciosi, femeile purtătoare de mir au vrut să aducă miresme, au pregătit miresme si au arătat cinstirea lor prin miresme. Noi să arătăm cinstirea noastră prin laude aduse lui Dumnezeu, prin laude aduse Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Celui ce a înviat din morti cu moartea pe moarte călcând si nouă ne-a dăruit viată vesnică. Si închinarea noastră să o aducem pentru că si femeile purtătoare de mir s-au închinat Mântuitorului nostru Iisus Hristos când s-au întâlnit cu Hristos, iar Domnul Hristos le-a spus: „Bucurati-vă", si le-a spus: „nu vă temeti" (Mt. 28, 9-10). A pomenit două din darurile Învierii. Noi stim că din mormântul dătător de viată al Mântuitorului au izvorât mai ales cinci daruri ale Învierii si anume: iertarea păcatelor, că Domnul Hristos a dat ucenicilor puterea de a ierta păcatele, a suflat peste ei Duh Sfânt si a zis: „Luati Duh Sfânt, cărora veti ierta păcatele vor fi iertate si cărora le veti tine, vor fi tinute" (In. 20, 22-23). A dat Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după Înviere, bucurie, „s-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul" (In. 20, 20), iar femeilor mironosite le-a zis „bucurati-vă". A dat Domnul Hristos, după Învierea Sa, netemere, a zis „Nu vă temeti" (Mt. 28, 10). A dat Domnul Hristos, deci, curaj celor care au crezut în Înviere, a dat Domnul Hristos pace Apostolilor Săi, că de fiecare dată când s-a întâlnit cu ei, le-a zis „Pace vouă" (In. 20, 2; Lc. 24, 36) si le-a dat binecuvântare, căci la cer s-a înăltat binecuvântând (Lc. 24, 51).

Să ne învrednicească bunul Dumnezeu si pe noi să fim gânditori de Dumnezeu ca femeile purtătoare de mir, să aducem si noi cinstire Mântuitorului ca femeile mironosite, să-L asezăm si noi în sufletul nostru cu cinstirea pe care i-a arătat-o Domnului Hristos Iosif din Arimateea, care L-a asezat în mormânt, să avem si noi bucuria întâlnirii cu Dumnezeu cum au avut-o femeile mironosite, să avem si noi binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos, care se arată mai ales în iertarea păcatelor si atunci vom fi părtasi învierii Domnului nostru Iisus Hristos, de acum si până-n veac. Amin. Mărire Tatălui si Fiului si Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat!
 

Predică tinută la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus în Duminica a treia după Pasti, a Mironositelor, 3 mai 1998)

 

HOME