Neo-isihasmul românesc


Înalt prea Sfintite Părinte Arhiepiscop Iosif, iubiti credinciosi, pentru că a fost afirmată ideea că îmi plac versurile, si versurile scrise de Zorica Latcu, pentru că s-a cântat Acatistul Bunei Vestiri, îmi voi începe cuvântul cu niste versuri, si anume, cu o alcătuire intitulată Filă din Acatist, care mie îmi place foarte mult si care, sigur, o să vă placă tuturor:

 

„Bucură-te, leagăn alb de iasomie,
către care-n roiuri fluturii coboară,
Bucură-te, raza stelei din vecie,
sipot care curge lin cu apă vie,
Bucură-te, Maică, pururea Fecioară,
dulcea mea Marie.
Bucură-te, floare fără de prihană,
albă ca argintul noptilor de vară,
spicul cel de aur vesnic plin cu hrană
mirul care vindeci orice fel de rană,
Bucură-te, Maică pururea Fecioară,
ploaia cea de mană.
Bucură-te, brazdă plină de rodire,
munte sfânt în care s-a-ngropat comoară,
Bucură-te, cântec tainic de iubire,
clopot de chemare, cântec de mărire.
Bucură-te, Maică pururea Fecioară,
blândă fericire.
Bucură-te, mărul vietii care-nvie,
pomul greu de roadă-n plină primăvară,
Bucură-te, iarăsi, tărm de bucurie
dintru care curge miere aurie,
Bucură-te, Maică, pururea Fecioară,
Sfânta mea Marie."

 

M-am gândit la versurile acestea când se cânta acatistul, si mi-am zis: „Uite, ar fi potrivit ca după acatistul acesta să spun eu versurile acestea – Filă din Acatist – chiar în biserică" si iată a rânduit Dumnezeu să fie asa.

Si acum să spun ceea ce am fost rugat să spun cu prilejul acestei întâlniri.Stiam încă de acasă că venind aici, va fi o întâlnire în locul acesta, si că ar fi bine să vorbesc, s-a propus să vorbesc ceva despre neo-isihasmul românesc. Mi-a cam dat de cap lucrul acesta, în sensul că nu stiu dacă mă voi putea achita de această obligatie asa cum asteaptă cei care au zis că ar fi bine să vorbesc despre neo-isihasmul românesc. De ce? Pentru că e foarte greu de spus dacă există un neo-isihasm românesc, si dacă există, e greu de spus unde există, cum se realizează, care sunt metodele si, în sfârsit, care sunt rezultatele si asta ar fi lucrul cel mai de căpetenie.

Voi începe spunându-vă că odată, Înalt Prea Sfintitul Mitropolit Antonie, de la Sibiu, mă întreba, pe mine, fiind eu duhovnic la Mânăstirea de la Sâmbăta de Sus – în tinda raiului, în locul împlinirilor, în casa lui Dumnezeu, la poarta cerului –, fiind eu acolo, a întrebat: „Ai vreun isihast prin mânăstire?", si eu i-am răspuns clar: „Nu am nici un isihast si nici eu nu sunt isihast". Si atunci Înalt Prea Sfintitul, zic eu, ironic, mi-a spus: „La Sibiu sunt multi". Ce voia să spună cu asta? Că există o societate pentru isihasm, care, probabil, se laudă cu realizări, dar în orice caz vrea să facă cunoscut isihasmul, si în felul acesta, la Sibiu sunt multi.

Deci, la mânăstire nu este nici unul si la Sibiu sunt multi! Este si în Făgăras o filială a Asociatiei pentru Isihasm, unde eu am tinut vreo treizeci de conferinte, între care si câteva despre isihasm, însă nu are nici o eficientă în sensul că oamenii sunt angajati, că se întâlnesc, că zic „Doamne, Iisuse", că fac lucrul acesta ei însisi, că se îndeamnă unii pe altii, ci e o organizatie numită Pentru Isihasm, care tine, de vreo câtiva ani, în fiecare lună, de obicei în prima luni din lună, o conferintă si pe care aproape toate le-am tinut eu. Aceasta este Asociatia pentru Isihasm. În felul acesta vorbindu-se, am putea zice că există un neo-isihasm românesc.

Acum, însă, se pune o întrebare: Poate exista un călugăr fără să fie isihast? Am putea zice că poate exista, si am putea zice că nu poate exista! Mai întâi de toate, orice călugăr trebuie să-si urmărească îmbunătătirea sufletească si să ajungă la starea de linistire. Nepătimirea, după Sfântul Marcu Ascetul, este starea de linistire. Cine a ajuns la linistirea sufletească a ajuns la nepătimire. În slujba Sfântului Maslu, în a cincea rugăciune se spune, vorbind cu Domnul Hristos: „Cel ce miluiesti cu linistirea". Până n-ajunge omul la liniste încă n-a ajuns la isihie, deci nu e isihast, nu poate fi isihast. Cum se poate ajunge la liniste? Un călugăr trebuie să ajungă la liniste, pentru că acesta este între altele si rostul lui, de a se linisti. Retragerea din lume, în general, este si pentru încetarea tentatiilor, celor din afară, ca un fel de linistire. Numai că linistirea aceasta trebuie realizată si lăuntric, nu numai dinafară. Se poate întâmpla să ai liniste dinafară si să n-ai liniste înlăuntru; si se poate întâmpla si invers, să n-ai liniste în afară, să trăiesti în zgomot, să trăiesti printre oameni si totusi să ai liniste interioară. Se poate realiza lucrul acesta? Da, se poate. De către cine? De către cine vrea să poată si de către cine se angajează la lucrul acesta. Orice candidat la călugărie, când se face slujba de călugărire, slujba de tundere în monahism, primeste ceea ce numim noi metanii, sau metanie, un obiect de felul acesta, care este un sir de noduri, o ată înnodată, care are un rost, un rost spiritual desi este un obiect material. Când i se dă candidatului la călugărie obiectul acesta, în slujba de călugărie se spune asa: „Fratele nostru – i se spune numele – primeste sabia duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, spre rugăciunea din tot ceasul către Hristos" si apoi, slujitorul slujbei de călugărie, adresându-se candidatului, spune asa: „Că esti dator în toată vremea, a avea în minte, în inimă, în cuget si în gura ta numele Domnului Iisus si a zice, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă pe mine, păcătosul." Aceasta este rugăciunea cu care se mântuiesc călugării.
 
HOME