Sfântul Pantelimon – îndemn la milostivire


„Că milostiv si iubitor de oameni, Dumnezeu esti si Tie mărire Îti înăltăm: Tatălui si Fiului si Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin".

Înalt Prea Sfintite Părinte Arhiepiscop Andrei, distincti părinti si iubiti credinciosi, cuvintele acestea cu care mi-am început cuvântarea, se rostesc la sfintele slujbe, prin ele vorbim cu Dumnezeu si-I spunem lui Dumnezeu-Tatăl, lui Dumnezeu-Fiul si lui Dumnezeu-Duhul Sfânt că-i milostiv si iubitor de oameni. Mărturisim aceasta în legătură cu Dumnezeu si Îi spunem că Îi aducem multumire pentru că e milostiv si iubitor de oameni si Îi aducem mărire, bineînteles, după puterea noastră si aceasta o facem acum si o facem totdeauna, o facem în vecii vecilor. Aducem mărire lui Dumnezeu pentru că „cu vrednicie si cu dreptate este a ne închina Tatălui si Fiului si Sfântului Duh, Treimii celei de o fiintă si nedespărtită".

Aducem mărire lui Dumnezeu pentru că vrem să ne unim, de fapt, cu heruvimii si închipuim pe heruvimi la Sfânta Liturghie tocmai pentru că aducem întreit sfântă cântare Prea Sfintei Treimi.

Aducem mărire lui Dumnezeu împreună cu îngerii când zicem „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul si pământul de mărirea Ta"; aducem mărire lui Dumnezeu pentru că asa se cuvine si pentru că asa ne îndrumă Sfânta noastră Biserică.

Si, pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu, pe măsură ce începem să cunoastem ceva din măretia lui Dumnezeu, Îi aducem mărire lui Dumnezeu, pentru că nu putem altfel; Îi aducem mărire pentru că stim că Lui I se cuvine toată mărirea, nu numai câtă aducem noi, nu numai câte putem noi aduce, ci toată mărirea I se cuvine lui Dumnezeu. Din această toată mărire carei I se cuvine, noi aducem mărire lui Dumnezeu pentru că este sfânt si iubitor de oameni, pentru că este bun si iubitor de oameni, pentru că este milostiv si iubitor de oameni, pentru că este Dumnezeul nostru si Mântuitorul sufletelor noastre. Facem ce fac îngerii în cer. Aducem laudă lui Dumnezeu, pentru că laudă lui Dumnezeu aduc îngerii; aducem mărire lui Dumnezeu după puterea noastră, pentru că Dumnezeu e bun si iubitor de oameni, pentru că Dumnezeu e „Dumnezeul milei si al îndurărilor si al iubirii de oameni", pentru că a Lui este a ne milui si a ne mântui pe noi. Pentru toate acestea aducem mărire lui Dumnezeu.

Astăzi, iubiti credinciosi, am ales din acele cuvinte preamăritoare de Dumnezeu de la sfintele slujbe, cuvintele „că milostiv si iubitor de oameni Dumnezeu esti si Tie mărire înăltăm, Tatălui si Fiului si Sfântului Duh si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin". Si am ales acestea pentru că sfântul pe care îl pomenim astăzi, este un sfânt cu nume de milostiv. Numele lui, în limba greacă, înseamnă cel mult milostiv, cel milostiv, Sfântul Pantelimon. Ne gândim la Sfântul Pantelimon asa cum ne îndrumă Sfânta Biserică să ne gândim. Ne gândim la numele lui de milostiv, ne gândim la faptul că e tămăduitor, ne gândim la faptul că e doctor fără de arginti, ne gândim la faptul că e mucenic si mare mucenic.

Toate acestea le avem în vedere si aducem cinstire după puterea noastră si după îndrumarea Bisericii. Sfânta noastră Biserică ne ajută să-i aducem cinstire cu cuvintele Bisericii, cu cuvintele de slujbă ale Bisericii. Îi aducem cinstire după puterea noastră, ne unim cu cinstirea pe care i-o aduce Biserica prin cuvânt, ne unim cu simtirea noastră de cinstitori ai Sfântului mare mucenic, tămăduitor, doctor fără de arginti, Sfântul Pantelimon.

E bună cinstirea pe care i-o aducem unui sfânt prin cuvânt, e bună cinstirea pe care i-o aducem unui sfânt prin gând, e bună cinstirea pe care i-o aducem unui sfânt prin laudele rânduite de Biserică, e bună cinstirea pe care o aducem oricărui sfânt sub îndrumarea Bisericii noastre, dar, iubiti credinciosi, cea mai de căpetenie cinstire pe care i-o putem aduce unui sfânt, este să ne asemănăm cu el.

Cum putem noi să ne asemănăm cu Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, fără să fim doctori? El a fost doctor, a primit dar de la Dumnezeu să fie doctor si a fost doctor fără de arginti, adică unul care n-a umblat după averi când tămăduia si noi, care nu suntem doctori, cum putem să fim asemenea sau măcar să urmăm ceva, din cât se poate, pe Sfântul Pantelimon, doctor fără de arginti? Stiti cum, iubiti credinciosi? Să facem noi, la puterile noastre, ceea ce ne-a dat nouă Dumnezeu să facem. Vin la mine uneori oameni care îmi cer ajutorul, cer ajutorul Bisericii si întotdeauna le spun, când lucrurile sunt mai presus de puterea noastră: cu putere omenească nu putem face nimic. Singurul lucru pe care poti să-l faci tu, ca unul care ai necazuri, este să rabzi necazurile si să te rogi lui Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu mai poate limpezi necazul pe care îl ai.

E adevărat că Dumnezeu poate toate si face unde crede El că trebuie făcut ceva, unele suferinte le vindecă, pe altii care suferă îi întăreste să ducă suferinta; asa că gândurile lui Dumnezeu noi nu le stim, stim doar să primim ceea ce rânduieste Dumnezeu pentru noi si pentru a noastră mântuire si în conditiile noastre, să facem pentru noi si pentru altii ceea ce putem face.

Mă gândesc, iubiti credinciosi, la acei patru insi care l-au dus pe slăbănogul din Capernaum în fata Domnului Hristos. Ei nu puteau să-l vindece, îsi dădeau seama că nu pot să-l vindece, dar, totusi ceva puteau: să-l ducă în fata Domnului Hristos. Sfântul Marcu Ascetul, în Filocalie, spune că Sfintii Evanghelisti, cei patru evanghelisti, sunt închipuiti de cei patru care l-au dus pe slăbănogul din Capernaum în fata Domnului Hristos si ne duc si ei în fata Domnului Hristos. Ne dau o putere sufletească din darul lui Dumnezeu.

Nu suntem doctori, nu suntem tămăduitori, dar mângâietori putem fi, alinători de suferintă cu putere omenească, cu dorintă de bine pentru cel care suferă, asta o putem face si noi; si dacă facem cele la măsurile noastre, face si Dumnezeu prin noi, ceea ce nu putem face noi numai prin puterea noastră. Si atunci, iată că suntem si noi pe calea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon.

Sfântul Pantelimon a fost doctor fără de arginti, adică n-a umblat după averi si s-a multumit cu ceea ce putea avea din rosturile lui si nu cerea de la nimeni să-i plătească pentru ceea ce făcea. Spre binele lui. Putem să fim si noi asa, să nu umblăm după interese pământesti când suntem de ajutor celor pe care ni-i trimite Dumnezeu în fată.

Să stiti, iubiti credinciosi, că atunci când Domnul Hristos a rânduit lucrul acesta, să iubim pe aproapele nostru, a avut în vedere pe orice om care ne vine în fată, pe care într-un fel, Dumnezeu ni-l trimite în fată, Dumnezeu ni-l face aproape de noi, Dumnezeu ni-l aduce lângă noi. Spunea cineva, si pe bună dreptate, că cel mai însemnat om din lumea aceasta este omul de lângă tine, de care atârnă mântuirea ta. În Pateric se spune: „de la aproapele este viata si moartea că, dacă ajutăm pe aproapele nostru, lui Dumnezeu îi slujim, dacă-l smintim pe aproapele nostru, lui Hristos gresim".

Domnul Hristos a vrut să ne apropie de orice om. Este adevărat că noi, de multe ori uităm că avem o poruncă de la Dumnezeu: să iubim pe toti oamenii, chiar si pe vrăjmasii nostri. În Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi, chiar la început s-au spus cuvintele: „Aceasta vă poruncesc vouă", fiti atenti, aceasta vă poruncesc vouă, deci nu vă îndemn aceasta sau vă dau o sugestie, nu vă dau o îndrumare ci vă dau o poruncă. „Aceasta vă poruncesc, să vă iubiti unii pe altii". Domnul Hristos vrea să ne iubim unii pe altii cum ne-a iubit El pe noi, cum ne iubeste El pe noi si cuvintele acestea le rosteste către ucenicii săi, pe care într-adevăr îi iubea.

Vrea Domnul Hristos lucrul acesta, să ne iubim unii pe altii. Vin la mine unii oameni după cuvânt de folos. De la o vreme încoace, stiti ce cuvânt de folos le spun? „Să ne iubim unii pe altii ca într-un gând să mărturisim". E un cuvânt de la Sfânta Liturghie. Sau le mai spun: „După aceasta vor cunoaste oamenii că sunteti ucenicii mei, dacă veti avea iubire unii către altii". Si cine-i iubitor, e milostiv.

Sfântul Pantelimon a fost milostiv, a fost dătător de multumire, a dat multumire în jurul lui, cu minunile pe care le-a făcut si pe care i-a dat Dumnezeu să le facă. A lucrat cu puterile pe care le-a pus Dumnezeu în el. Si noi trebuie să facem la fel, să lucrăm la măsurile noastre, cu puterile noastre, dar, în orice caz să fim preocupati si ocupati de gândul de a înmulti iubirea.

Nu s-ar putea zice că oamenii n-au iubire si că nu se iubesc unii pe altii, măcar în cercuri restrânse si în situatii speciale, dar aceasta nu o fac după poruncă. Domnul Hristos ne dă o poruncă, să ne iubim: „aceasta vă poruncesc, a zis Domnul Hristos, să vă iubiti unii pe altii" si a mai spus Domnul Hristos că cea mai mare poruncă de care atârnă toată legea si proorocii, este porunca iubirii.

Stim despre Sfântul Pantelimon că a fost mucenic. Ce înseamnă să fie cineva mucenic? Si-a dat viata pentru preamărirea lui Dumnezeu, si-a dat viata pentru credintă. Si a ajuns la aceasta, stiti de ce, iubiti credinciosi? Pentru că s-a întâlnit cu Domnul Hristos. Nu numai că a stiut de Domnul Hristos, nu numai că s-a gândit la Domnul Hristos, nu numai că a încercat să se apropie de Domnul Hristos, ci chiar s-a întâlnit cu Domnul Hristos. A avut atâta sigurantă în legătură cu Domnul Hristos încât a primit mai bine să moară decât să se lepede de credinta în Hristos. Pe noi încă nu ne-a pus nimeni în situatii din acestea, de limită, de margine. Nu ne-a pus nimeni în niste confruntări de felul acesta. Dar ne pune totusi Dumnezeu de multe ori la încercare, de fapt, nu ne încearcă El pe noi, pentru că El stie ce avem de făcut, dar ne dă situatii în care să ne încercăm noi însine si să vedem unde suntem. Si dacă stim că Dumnezeu e milostiv si noi trebuie să fim milostivi, si dacă nu suntem milostivi, nu suntem ca Dumnezeu; si dacă stim că Dumnezeu e iubitor de oameni si noi nu suntem iubitori de oameni ci, poate, uneori, chiar urâtori de oameni, nu ne asemănăm cu Dumnezeu.

Si dacă nu facem aceasta, să-i iubim pe oameni si să fim milostivi fată de oameni nu numai cu fapta materială, si cu asta cât se poate, dar cu bunăvointa, iubiti credinciosi, să se simtă omul de lângă noi învăluit de noi, încă nu îndeplinim porunca iubirii. Când iubesti pe cineva, mai ales îl aduci în tine, îl porti în tine, dacă nu-l porti si în tine, încă nu-l iubesti; dacă-l tii numai în afară de tine, încă nu-l iubesti. Or, noi trebuie să-l purtăm în noi însine pe cel pe care îl iubim pentru că asa e iubirea, aduce în tine.

Iubiti credinciosi, iubirea impropriază, adică pe cel pe care îl iubesti, îl aduce în sufletul tău si în felul acesta se înmulteste si bucuria si fericirea, iubirea e fericire. De aceea a rânduit Domnul Hristos să ne înmultească iubirea, ca să se înmultească fericirea.

Nouă nu ni se cere să mărturisim pe Domnul Hristos în fata mortii, cum a fost mărturisitor al credintei Sfântul Pantelimon. De ce? Pentru că împrejurările nu sunt de asa fel, dar ne cere Dumnezeu să-l mărturisim cu viata noastră, în toate împrejurările de viată, să fim buni, să fim milostivi, să fim iubitori, să fim iertători, să fim îngăduitori, să fim răbdători, să trecem cu vederea, să ne gândim la neputinta omenească.

Părintele Arsenie Boca, Dumnezeu să-l odihnească!, mi-a spus cândva un cuvânt; de fapt, nu mie ci unui părinte, pe atunci student la teologie, un cuvânt pe care eu îl socotesc cel mai important cuvânt pe care l-am auzit de la el din câte stiu că le-a spus si le-a scris, anume: „să ai întelegere fată de neputinta omenească". Să fim îngăduitori, să fim iertători, să fim binevoitori si atunci suntem pe calea Sfântului Mare Mucenic, doctor fără de arginti si tămăduitor Pantelimon.

Iubiti credinciosi, asadar să nu uităm cuvintele pe care le spunem la sfintele slujbe, vorbind cu Dumnezeu: „ că milostiv si iubitor de oameni, Dumnezeu esti si Tie mărire înăltăm Tatălui si Fiului si Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor" si mai ales să ne gândim că acest cuvânt nu este spus pentru o clipă, ci este un cuvânt spus într-o clipă pentru vesnicie.

Să fim buni, să fim milostivi, să nu ne dăm pace până nu suntem asa cum ne vrea Dumnezeu, ca să ne binecuvânteze Dumnezeu si să fim si noi miluiti cu cei milostivi, după cuvântul Domnului Hristos: „fericiti cei milostivi, că aceia se vor milui".

Si cu gândul la Sfântul Pantelimon să zicem: „Purtătorule de chinuri, Sfinte si tămăduitorule Pantelimoane, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greseli sufletelor noastre" si când spunem cuvintele acestea să ne gândim că Sfântul Pantelimon ar putea să ne spună si el: „urmati-mi iubirea, urmati-mi milostivirea, urmati-mi dorinta de a ajuta si atunci veti fi sub binecuvântarea lui Dumnezeu, atunci veti fi sub ocrotirea Maicii Preacurate, atunci veti fi în rândul sfintilor, în rândul acelor oameni care I-au slujit lui Dumnezeu si cu care dorim să fim cu totii în împărătia lui Dumnezeu". Amin.
 

Cuvânt rostit la Mănăstirea Oasa, judetul Alba, 27 iulie 2000

 

HOME