scurt istoric al parohiilor ŞI MISIUNILOR PROTOIERIei COASTEI PACIFICe

de protopop Constantin Alecse

 

 

În ultimele 3 decade, mai precis în perioada anilor 1972-1990, un mare număr de români au venit din România în America, fie ca refugiaţi politici, fie în cadrul procesului de reîntregire a familiilor. Cei mai mulţi dintre ei au sosit în America în perioada preşedenţiei dlui Jimmy Carter (1978-1982). Preşedintele Carter, de religie Baptist din Sud (Southern Baptist), a facilitat venirea  a zeci-de-mii de români, de credinţă baptistă, şi de alte credinţe neo-protestante, însă odată cu aceştia au fost admişi în America şi mulţi români de religie creştină ortodoxă care s-au stabilit pe întregul teritoriu al Statelor Unite, cu precădere în oraşele New York, Detroit, Chicago, Los Angeles şi Bay Area - San Francisco-Silicon Valley.

Compoziţia imigranţiei românişti din această perioadă este foarte diversificată: intelectuali, tehnocraţi, meseriaşi calificaţi şi necalificaţi, artişti plecaţi în turnee, cercetători şi oameni de ştiinţă plecaţi la conferinţe internaţionale, experţi în domeniile calculatoarelor, electronicelor etc. Motivele imigrării din această perioadă sunt: situaţia politică grea din România, nivelul de viaţă scăzut, abuzurile sistemului de securitate în toate domeniile de activitate din România inclusiv ştiinţific şi intelectual.

În afara oraşelor mai sus menţionate, mulţi dintre imigranţii nou-veniţi s-au stabilit şi în alte State, mai ales pe Coasta Pacificului, cum ar fi Washington, Oregon, Arizona, Nevada, Texas, etc.  Şi, cum spunea cândva un funcţionare de imigrare din Los Angeles, "românii când au venit în America, nu au venit singuri, ci s-au adus pe ei înşişi cu ei", adică am adus cu noi toate părţile noastre bune, şi regretabil, câteodată, şi pe cele rele. Am adus cu noi limba noastră strămoşească, şi portul tradiţional,  credinţa şi religia neamului, obiceiurile străbune, etc. - însă - regretabil, dar adevărat - am adus şi egoismul, suspiciunea, intriga şi bârfa, care au fost atât de dăunătoare unităţii comunităţilor ortodoxe româno-americane, în perioada la care ne referim, şi a cărei influenţă nocivă o simţim până în zilele noastre. 

            În perioada anilor 1980-1985, existau în Statele mai sus-menţionate adevărate "colonii româneşti", fără însă a fi organizate formal, şi care simţeau lipsa "bisericilor româneşti", aşa cum ştiau şi trăiau ei înainte de a pleca din România.

Fără-îndoială că, mulţi dintre imigranţi, neavând-încotro, s-au afiliat altor comunităţi etnice ortodoxe, anume comunităţilor greceşti, ruseşti, siriene, etc. Însă, nostalgia după tradiţiile străbune ortodoxe, vii şi mişcătoare, slujbele oficiate în limba maternă, mai ales la Paşti, Crăciun, Hram, sărbători naţionale, pe care le trăiseră, "acasă", adică în România, alături de cei dragi, i-a determinat pe mulţi dintre ei să ia iniţiativa înfiinţării unor centre româneşti, solicitând Episcopiei de la Vatra, să le trimită preoţi, şi ajutoare pecuniare, odăjdii şi alte obiecte de colportaj bisericesc. Şi astfel, fără un plan bine-definit, Episcopia s-a aflat în postura de a accepta în sânul ei, zeci de "misiuni" ortodoxe româneşti, dintre care unele au devenit chiar parohii fruntaşe în cadrul acestei dioceze.

În 1985,  Prea Sfinţitul Nathaniel a hotărât şi Congresul Episcopiei a ratificat hotărârea de înfiinţare a Protoieriei Coastei Pacifice. Părintele Constantin Alecse din Los Angeles a fost numit protoiereu al numitului protopopiat, care avea atunci un număr de 5 parohii şi misiuni.

În prezent, Protoieria Coastei Pacifice are în grija ei un număr de 16 parohii şi misiuni.

Acelaşi congres a hotărât instituirea Departamentului Misiunilor. Părintele Constantin Alecse a deservit în calitatea de Chairman al numitului Departament, în perioada anilor 1985-1989.

            Nou-înfiinţatele "misiuni bisericeşti", în centrele la care ne vom referi în continuare, nu au fost scutite de "greutăţile începutului", care greutăţi în multe cazuri s-au prelungit până în vremurile de astăzi. În marea majoritate a cazurilor preotii au fost nevoiţi să desfăşoare şi activităti extra-bisericesti, motivati de faptul că având salarii mici, adesea numai subvenţiile nominale de încurajare venite de la Sfânta Episcopie, au trebuit să-şi găsească slujbe în afara parohiei, şi în multe cazuri încă se continuă necesitatea de a-şi câstiga existenta lor, si a familiilor lor, prin servicii extra-bisericesti. 

Adesea, mai ales atunci când preoţii misionari au fost ei înşişi nou-veniţi, sau nu au primit drept de lucru pentru o perioadă mai îndelungată, situaţia câştigării existenţei în condiţiile noilor realităţi a fost şi mai critică. În aceste condiţii, preotul fiind nevoit ca să lucreze opt ore pe zi ca orice-alt salariat, obosit, şi neavând timpul necesar pentru a se ocupa de slujirea în biserică, de slujirea credinciosilor, de pastoratie, de misiune, de catehizare,  s-au creat şi tensiuni între preot şi membrii consiliului parohial, care adesea nejustificat se aşteptau ca preotul să le fie la dispoziţie 24 de ore din zi, ignorând faptul ca şi preotul, mai ales când are şi copii, are aceleaşi necesităţi pecuniare ca şi toţi ceilalţi păstoriţi.

Suntem întru totul de acord că tinând cont de realitatea diasporei, unde credinciosii fiind foarte împrăstiati, au nevoie de o pastoratie care îl implică total pe preot, dar lipsurile materiale de întreţinere a preotului, şi familia lui, îşi spun răspicat cuvântul.

Pe de altă parte, marea majoritate a credincioşilor la rândul lor apreciază că preotul nu le solicită prea mult ajutor financiar, fiindcă, mulţi dintre ei fiind ei înşişi nou-veniţi trăiesc modest, si atunci n-ar putea întretine substanţial, în situatia actuală cel putin, organizarea parohiilor şi un salariu decent pentru preot, din puţinul lor. Si atunci se descurcă preotul cum poate. Credinciosii parohiilor mai noi, şi a misiunilor, în general, se multumesc de multe ori cu slujirea aceea de duminica şi celelalte servicii religioase ocazionale: boteze, cununii, înmormântări, etc - mulţumind lui Dumnezeu că au totuşi un preot ortodox român, care le săvârşeşte slujbele în limba străbună. 

            În cele ce urmează, împărtăşim cu cititorii noştri câteva ştiri sumare, din istoria, organizarea şi activităţile specifice fiecărei parohii sau misiuni în parte, potrivit realităţilor oraşelor şi Statelor unde îşi duc existenţa.

 

Arizona

 

Glendale-Arizona, Parohia Ortodoxă Română  Sf. Ioan Botezătorul   

 

Înfiinţată în 1983 de un harnic şi devotat grup de credincioşi veniţi pe meleagurile Arizonei din Banatul sârbesc Biserica Ortodoxă Română Sfântul Ioan Botezătorul din Glendale este una dintre cele mai active parohii ale Episcopiei, mai ales pe tărâm cultural şi social.

Deservită de mai mulţi preoţi, parohia şi-a cumpărat o proprietate în localitatea Glendale, unde  printr-o donaţie specială din partea doamnei Ghiuş, a construit o sală parohială care deserveşte şi în prezent drept centru de întâlnire românească, şi locaş de închinăciune, precum şi un apartament adiacent,

 

locuinţa preotului paroh. Prin strădanii de ani de zile, organizând diferite activităţi de natură socială şi culturală pentru acumulare de fonduri, parohia Sfântul Ioan Botezătorul se găseşte în plin program de construire a unei Sfinte Biserici, pe aceeaşi proprietate.

Pe tărâm social şi cultural, au devenit deja tradiţionale "festivalurile bănăţene anuale" de toamnă/iarnă, la care-şi aduc contribuţia nu numai membrii comunităţii din Phoenix, ci şi mulţi invitaţi, mai ales pasionaţi ai întrecerilor sportive, veniţi şi din alte State, şi chiar din Canada. În dorinţa de a perpetua tradiţiile româneşti, şi a etala cu mândrie portul moşilor şi strămoşilor, costumul popular românesc, parohia are 2 echipe de dansatori, "Două Flori" şi "Izvoraşul", tineretul dansator fiind  în acelaşi timp şi elevi ai şcolii duminicale. În prezent parohia este deservită de către cucernicul părinte Gheorghe Libotean.

 

Phoenix-Arizona, Misiunea Ortodoxă Cuvioasă Paraschiva     

 

Datorită distanţelor geografice, şi a altor factori obiectivi, un grup de credincioşi din Phoenix, dintre care mulţi foşti membri ai parohiei Sfântul Ioan Botezătorul din Glendale, au solicitat încă din 1995 Prea Sfinţitului Episcop Nathaniel binecuvântarea de a începe o nouă misiune, în oraşul Phoenix. Considerând condiţiile reale din această metropolă, după îndelungă reflecţie şi rugăciune stăruitoare, în 1996, Prea Sfinţia Sa a luat decizia de a binecuvânta începutul noii misiuni, cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, pentru slujirea credincioşilor din Phoenix şi împrejurimi, cu menţiuni specifice ca noua misiune să nu activeze în vre-un fel în competiţie cu parohia soră Sfântul Ioan Botezătorul din Glendale.

Slujită şi astăzi de fondatorul ei, Părintele Vasile Parau,  Misiunea Sfânta Parascheva din Phoenix are un număr constant de credincioşi care participă cu toată regularitatea la sfintele slujbe duminicale, şi Marile Praznice Împărăteşti. Întrucât nu are locaş de închinăciune propriu,  misiunea îşi desfăşoară activităţile sacerdotale şi sociale în cadrul facilităţilor unei biserici episcopale.

 

California

 

Anaheim-California, Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului    

 

 

Până în 1985, în afara parohiei ortodoxe române "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din Torance, de sub jurisdicţia Patriarhiei Române, parohia Sfânta Treime era singura Biserică Ortodoxă Românească din marea metropolă a Los Angelesului, care acorda asistenţă religioasă comunităţii ortodoxe româno-americane din tot sudul Californiei.

O dată cu sosirea în Los Angeles a părintelui Cornel Avramescu în 1985 Prea Sfinţia Sa Episcopul Nathaniel a dat binecuvântarea arhierească de a se constitui o nouă biserică românească în judeţul (County) Orange, care să deservească nevoile spirituale ale românilor ortodocşi din judeţele Orange şi San Diego. Astfel că, timp de câteva săptămâni, la începutul anului 1986, preoţii Cornel Avramescu şi Constantin Alecse, au cutreierat multe orăşele din judeţul Orange, spre a găsi un locaş de închinăciune, unde urmau să se desfăşoare slujbele religioase ale noii comunităţi ortodoxe cunoscută pe vremea aceea drept misiunea Adormirii Maicii Domnului.

            Deci, prin voia lui Dumnezeu, binecuvântarea Vlădicului şi bună’nvoirea bisericii episcopale St. Paul din Tustin parohia ortodoxă româno-americană "Adormirea Maicii Domnului" din judeţul Orange a ţinut cu regularitate serviciile sale religioase în incinta bisericii gazdă, St. Paul Episcopal Church, timp de aproape 10 ani. În toată această perioadă, sub conducerea spirituală şi administrativă a vrednicului ei părinte, preotul Cornel Avramescu, comunitatea s-a preocupat de strângere de fonduri pentru a-şi cumpăra o proprietate proprie, pe care să construiască a adevărată biserică ortodoxă.

Şi astfel, acum mai bine de 5 ani, s-a achiziţionat o proprietate in oraşul Anaheim, la cca o jumătate de oră de Los Angeles, unde s-a construit o frumoasă biserică românească, o sală parohială, şi o reşedinţă pentru preotul paroh. Ajutat de câţiva enoriaşi devotaţi, părintele Cornel Avramescu, fondatorul parohiei, care este şi în prezent preotul ei paroh a reuşit să picteze, până în clipa la care aşternem pe hârtie aceste rânduri, aproape întreaga biserică, şi să o mobileze cu un frumos iconostas confecţionat în România.

            De 5 ani consecutiv în fiecare toamnă părintele organizează pelerinaje la locurile Sfinte, cu grupe de credincioşi din sudul Californiei, şi nu numai. Parohia "Sfânta Maria", cum este îndeobşte cunoscută, serveşte drept model de succes, prin perseverenţă şi sacrificiu deplin din partea preotului şi a credincioşilor, pentru toate parohiile Episcopiei dela Vatra.

 

Claremont-California, Misiunea Ortodoxă Sf. Ioan Evanghelistul

 

Considerând necesitatea existenţei unui capelanat ortodox în cadrul Colegiului din Claremont-Pomona, unde studiază nenumăraţi studenţi şi doctoranzi de religie creştină ortodoxă, în 1985, P.S.Sa Episcopul Nathaniel a dat părinteasca binecuvântare de constituire a unei astfel de instituţii religioase, Misiunea Ortodoxă Sf. Ioan Evanghelistul, încredinţată în grija prea cucernicului părinte dr. Cătălin Mitescu, el însuşi profesor universitar la catedra de Fizică şi Departamentul de Research la numitul colegiu. Aceasta asigura o permanenţă ortodoxă în cadrul sistemului universitar, unde fiinţau de mai înainte şi alte capelanate: protestante, catolice, iudaice, etc.

Deşi în decursul anilor sfera de activitate a numitului capelanat ortodox a rămas aceeaşi, anume o simbolică permanenţă ortodoxă în cadrul sistemului universitar, totuşi existenţa numitei instituţii a continuat de aproape 15 ani şi va continua şi pe mai departe să asigure şi în mileniul III asistenţa religioasă studenţilor, doctoranzilor şi corpului profesoral pan-ortodox din cadrul colegiului, prin slujirea fie chiar şi sporadică a Sfintei Liturghii Ortodoxe în cadrul acestui colegiu.

 

Hayworth-California, Parohia Ortodoxă Invierea Domnului      

 

California, din punct de vedere al suprafeţei geografice, este al treilea Stat ca mărime după Texas şi Alaska. Din punct de vedere al numărului populaţiei, California este mai mare decât întreaga Românie, cu peste 28 de milioane de locuitori. În articolul despre "Românii din sudul Californiei", părintele Alecse argumentează cu statistici că, în ultimele 3 decade ale secolului 20, cei mai mulţi imigranţi români s-au stabilit, în afara New York-ului, cu peste 63,000, în cele 2 mari regiuni ale Californiei: în sud, Los Angeles şi  celelalte judeţe peste 36,000, iar în nord, San Francisco, San Jose, Berkley, Santa Clara, Santa Maria, Davis, Sacramento, şi celelalte suburbii cunoscute drept principalitatea din Bay Area Sillicon Valley cca 22,000.

Datorită distanţelor geografice mari între regiunea sudică şi cea nordică a Californiei, s-a simţit dintotdeauna necesitatea existenţei unei parohii româneşti în regiunea îndeobşte cunoscută drept Bay area, adică regiunea San Francisco-Oakland-San Jose.

Iniţiatorul misiunii ortodoxe româneşti din zona San Francisco a fost părintele protopop de întreită memorie +Victor Bărbulescu, paroh al Bisericii Sfânta Treime din Los Angeles (1957-1969), care în decurs de  mulţi ani a făcut, însoţit de membrii corului şi nenumăraţii credincioşi,  multiple drumuri de la Los Angeles la San Francisco organizând întâlniri româneşti, şi nenumărate servicii religioase pentru ortodocşii români-americani din această zonă.

Astfel că, în 1964, Î.P.S.Sa +Arhiepiscopul Valerian a putut afirma cu fruntea sus în faţa Congresului Episcopiei că, avem acum încă o parohie în Episcopia noastră, Biserica Ortodoxă Română Învierea Domnului, din Oakland/San Francisco, California. Părintele Richard Grabowski, parohul bisericii Sf. Treime din Los Angeles în perioada anilor 1970-1982, apropiat colaborator al prof. Ilie Smultea, şi alte câteva personalităţi ale comunităţii româno-americane din San Francisco, fondatorii nou-achizionatei proprietăţi cunoscută drept Casa Română şi Capela, din Oakland, a continuat cu acelaşi elan munca elaborată a părintelui protopop Victor Bărbulescu, călătorind şi slujind nevoile sacerdotale ale comunităţii ortodoxe româno-americane din zona San Francisco, până la sfinţirea la Los Angeles, şi numirea în oficiul de preot paroh permanent a părintelui Ioan Sârbu, care a deservit cu toată credincioşia comunitatea ortodocşilor din regiunea San Francisco timp de peste 10 ani.

Timp de cca 25 de ani, conducerea casei române şi capelei, din Oakland, a desfăşurat o intensă activitate religioasă şi social culturală în rândul comunităţii ortodoxe româno-americane din această regiune. În ultimii 15 ani,  ÎPS Sa Arhiepiscopul Nathaniel, însoţit fie de protopopul locului, protoiereul Constantin Alecse,  fie de preşedintele Departamentului Misiunilor, protopopul Constantin Tofan, fie de amândoi, a vizitat de nenumărate ori această comunitate înfloritoare, şi le-a binecuvântat strădaniile pentru o şi mai fructuoasă activitate.

În ultimii ani, din veniturile încasate prin vinderea proprietăţii din Oakland, comunitatea a reuşit să cumpere o nouă proprietate în localitatea Hayworth, unde s-a construit un măreţ complex pentru activităţile social-culturale ale comunităţii, şi o impozantă biserică, în stil românesc-bizantin, care pot deservi drept model desăvârşit de cuvenit succes, pentru comunităţile care în mod serios contemplează înfiinţarea de noi centre româneşti în America şi Canada. În prezent, parohia este slujită cu multă demnitate şi devotament, încă de anul trecut, de vrednicul cucernic părinte Dumitru Ionescu. 

 

Los Angeles-California, Parohia  Sf. Treime

 

La 25 iunie 1939, la o întrunire restrânsă din casa lui Petru Gherman s-a hotărât de către cei 25 de participanţi organizarea primei comunităţi româno-americane în Los Angeles. La 29 octombrie, la şedinţa lunară a comunităţii se hotărăşte înfiinţarea parohiei "Sf. Treime", prima biserică românescă din California.

La 13 decembrie 1939, aflăm înregistrat în Sacramento actul legal al parohiei - Holy Trinity Romanian Orthodox Church.

Aflată de la început sub jurisdicţia Episcopiei Ortodoxe Române din America şi Canada, şi fiind slujită timp de 60 de ani de 6 preoţi: Martin Ionescu, (1939-1947), Grigore Coste (1948-1957), Victor Barbulescu (1957-1969), Anchidim Useriu (interim, 1969/1970), Richard Grabowski (1970-1982) şi Constantin Alecse (1982 până în prezent), parohia Ortodoxă Română Sf. Treime a avut o contribuţie deosebită la înfiinţarea tuturor misiunilor şi parohiilor aflate astăzi în Protoieria Coastei Pacifice, în toate Statele, începând din Washington şi Oregon până în California, Nevada şi Arizona, Texas şi chiar Mexico.

În toţi aceşti ani, şi-au aflat mântuirea în Biserica Sfintei Treimi câteva generaţii de credincioşi, participând la miile de servicii religioase obişnuite, precum şi alte zeci de mii de servicii divine speciale şi devoţiuni particulare ocazionale. Timp de 60 de ani, s-au oficit în Biserica Sfintei Treimi toate serviciile religioase de sfinţire a vieţii duhovniceşti a  credinciosului: peste 800 copii botezaţi, peste 300 de cununii, şi peste 1,000 de înmormântări.

Tot în această perioadă de timp s-au organizat retrageri spirituale, cursuri de educaţie religioasă pentru adulţi şi studenţii şcolii duminicale. În ultimii 5 ani, Sf. Treime este singura Biserică din Episcopia de la Vatra care săvârşeşte concomitent, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Nathaniel, 2 Sfinte Liturghii, în aceeaşi zi, la aceeaşi oră, însă în două limbi diferite Engleză şi Română, în două locuri diferite Capelă şi Biserică, de către 2 preoţi diferiţi.

Este vrednică de amintit strădania preoţilor Constantin Alecse parohul bisericii şi Cornel Avramescu parohul bisericii soră Sfânta Maria din Orange County, care timp de mai bine de un an au reuşit prin eforturi comune şi fonduri alocate de către Sfânta Episcopie să susţină o oră de educaţie religioasă prin radio, emisiune ce serveşte astăzi drept model pentru marea metropolă a Michigan-ului, şi nu numai.

De-a lungul anilor, preoţii bisericii noastre au participat de nenumărate ori, alături de alţi preoţi ortodocşi, la colocvii televizate, cu tematici diverse,  mai ales religioase şi de moralitate modernă, prezentând Ortodoxia în adevărata ei lumină. Pe tărâm civic, slujitorii parohiei Sfânta Treime au fost invitaţi de nenumărate ori a oferi rugăciuni de invocare la primăria Los Angelesului, City Council, Board of Supervisors, etc.

Pe tărâm cultural-social, documentare de televiziune din Los Angeles,California People (Canalul 11), Copiii Californiei, Canalul 22, Romanian Community, Los Angeles Street Festival, International Exhibit/Olimpiada 1995,  Picnicele şi Festivalele lunare, au prezentat într-o lumină favorabilă adevărata faţă a României, cu tradiţiile, portul şi religia ei, păstrate cu elan de către membrii comunităţii noastre.

            În 1987, comunitatea şi-a cumpărat o nouă proprietate, în localitatea Sunland, de cca 4 hectare pe care se va construi noua biserică şi centrul cultural românesc din Los Angeles. Un an mai târziu, în 1988 când comuniştii erau încă la putere în România, parohia în colaborare cu societatea Viitorul Român a avut onoarea să fie vizitată de către Majestatea Sa Mihai I al României, însoţit de Regina Ana.

            În ultimele două decade, sfântul locaş a fost pictat în întregime, şi înzestrat cu un nou mobilier bisericesc, baldachin, iconostas, jilţ arhieresc, tetrapoade pentru icoanele praznicale, strana cantorilor, sfeşnice pentru lumânări, etc.

Continuând apariţia neântreruptă de peste 40 de ani a buletinului bisericesc, începând din 1988, parohia publică revista trimestrială Viaţa Creştină,  iar în ultimii doi ani, îşi expune activităţile sale printr-o pagină de Internet. Preotul Constantin Alecse, parohul bisericii încă din 1982, a fost ajutat în realizarea multora dintre proiectele parohiale amintite, în afară de membrii consiliului şi ai reuniunii şi alţi voluntari, mai ales în ultimii 5 ani, de preoţii asistenţi Ioan Poptelecan, Anton Frunză, şi în prezent Minas Sarchizian.

La 7 Noiembrie 1999, au avut loc festivităţile de sărbătorire a celei de a 60-a aniversare a parohiei Sfânta Treime, cea mai veche biserică din Los Angeles, şi totodată leagăn al multor misiuni şi parohii de pe Coasta Pacificului.

           

Palm Springs-California, Parohia Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil   

 

Cu binecuvântarea Prea Sfinţitului şi dimpreuna lucrarea părintelui Alecse, vrednicul de pomenire părintele Mihai Cerghizan în 1988 a pus bazele parohiei Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din staţiunea balneară Palm Springs.

Puţini la număr însă dornici a avea o biserică a lor, după un îndelungat pelerinaj prin locuri străine, enoriaşii au pus umăr la umăr şi au reuşit să-şi cumpere o proprietate chiar în Palm Springs, pe care se amenajează în prezent un sfânt locaş de închinăciune, şi o sală parohială. 

            Părintele Silviu Vasilie, care slujeşte această parohie de 5 ani, dimpreună cu întreaga sa familie, şi susţinut de un grup restrâns dar foarte devotat de credincioşi a reuşit să-i ţină împreună pe cei bine-credincioşi prin slujbe duminicale, vizite pastorale, colindatul, sfinţirea caselor la bobotează, organizarea evenimentelor de interes comunitar, praznice împărăteşti, picnice, mese lunare, etc.

            De la începutul existenţei sale şi până în prezent, parohia publică, în excelente condiţii grafice, un buletin parohial trimestrial, în care sunt expuse nu numai evenimentele parohiale trecute, ci mai cu seamă sunt anunţate evenimentele viitoare, la care sunt invitaţi nu numai enoriaşii localnici, ci toţi vizitatorii, care în sezonul iernii mai ales vin în Palm Springs din mai toate regiunile Americii, şi chiar din Canada.

 

Pomona Valley-California, Parohia Ortodoxă Sfânta Ana           

           

Necesitatea existenţei parohiilor şi misiunilor mixte, de limbă română şi engleză, în cadrul Episcopiei dela Vatra Românească s-a impus chiar de la începuturi, acum aproape o sută de ani în urmă.

Cincizeci de ani mai târziu, necesitatea existenţei bisericilor în care să fie slujit Cuvântul Domnului numai în limba engleză, a devenit o realitate tot atât de esenţială de care Arhiepiscopul de clar-viziune + Valerian a ţinut cont, iniţiind fondarea nu numai de biserici, ci şi organizaţii de tineret, AROY, Brotherhoods, Campuri de vară, prin care generaţia tânără să primească instrucţie religioasă în limba engleză, limba colocvială a noii generaţii.

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în California, cu vre-o 25 de ani mai târziu. Astfel că, la rugămintea preoţimii co-slujitoare dela Sfânta Treime, în 1987 P.S.Sa Episcopul Nathaniel şi-a dat părinteasca-i binecuvântare de a se întemeia o Biserică Ortodoxă în Pomona Valley Parohia Sfânta Ana, unde sunt săvârşite Sfintele Slujbe numai în Limba Engleză.

Parohia are un număr foarte restrâns de enoriaşi, însă beneficiind de serviciile religioase gratuite ale preoţilor ei, a reuşit să acumuleze fonduri şi să amenajeze spaţiul închiriat într-un intim sfânt locaş, unde se slujeşte săptămânal Sfânta Liturghie. Fondatorul misiunii de atunci Sfânta Ana a fost părintele John Limbeson, primul preşedinte al organizaţiei naţionale de tineret AROY din cadrul Episcopiei de la Vatra Românească.

În urma transferării părintelui Limbeson la parohia din Indianapolis, Vlădica Nathaniel a numit în oficiul de preot paroh al acestei misiuni pe cucernicul părinte dr. Cătălin Mitescu, care este ajutat de cca 2 ani de cucernicul prof. Andrew Lesko. În afara slujbelor duminicale, parohia organizează şi retrageri spirituale, cursuri de studiu biblic, şi cu puţinii tineri pe care îi are, cursuri de şcoală duminicală.

 

Sacramento-California, Misiunea Ortodoxă Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

 

Până la începutul anilor 1990, Sacramento, capitala Californiei, era singurul oraş de mărime considerabilă din Statul însorit, unde nu a existat nici o biserică românească, deşi credincioşi ortodocşi se stabiliseră aici cu mult înainte.

Prin strădaniile comune a două familii, inginerul Ioan Anghelescu din San Francisco, şi John Rosca din Sacramento, şi cu sacrificiile personale ale cucernicului părinte Constantin Lapustea din San Jose, în 1993 s-au pus bazele misiunii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.   

            În scurt timp, comunitatea a fost vizitată de I.P.S.Sa Vlădica Nathaniel, constatând credinţa ardentă, şi elanul crescând al enoriaşilor noii misiuni, dornici a-şi cumpăra o proprietate, şi a-şi construi un sfânt locaş al lor. Şi astfel cu mari sacrificii materiale comunitare, printr-o donaţie substanţială de excepţie din partea unor binefăcători/ctitori din afara comunităţii, şi prin conducerea competentă a dlui John Rosca, preşedintele consiliului parohial, comunitatea a reuşit să-şi cumpere o proprietate, şi în timp record să zidească o frumoasă biserică românească, ce va rămâne peste veacuri mărturie vie a credinţei şi sacrificiilor materiale ale credincioşilor ortodocşi româno-americani din Sacramento.

            În prezent, Misiunea Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil este păstorită de cucernicia sa preot Florin Mihalache.

 

San Jose-California, Misiunea Ortodoxă Sfânta Cruce 

 

Întrucât pentru toată regiunea din nordul Californiei exista numai o singură biserică ortodoxă românească, în cadrul complexului Casa Română şi Capela din Oakland, unde se slujea numai o dată pe lună şi considerând marile distanţe geografice de unde se deplasau credincioşii la slujbă, la cererea enoriaşilor din zona San Jose, P.S.Sa Episcopul Nathaniel a dat părinteasca binecuvântare în 1987 de a se înfiinţa o a doua parohie în regiunea nordică californiană.

Din 1987 şi până în prezent, misiunea este deservită de către vrednicul părinte Gheorghe Grigorescu, asistat în ultimii ani de părintele Constantin Lapuştea, fondatorul misiunii ortodoxe româneşti din Sacramento.  Toate serviciile religioase se ţin cu regularitate în spaţiul închiriat dela Agnews Center, Capela Catolică din San Jose, participarea credincioşilor fiind consistentă şi mulţumitoare. În afara preocupărilor de slujire şi educaţie religioasă a credincioşilor, prin predici şi cateheze, Misiunea Sfânta Cruce se preocupă în primul rând de educaţia religioasă a tineretului, în cadrul cursurilor şcolii duminicale.

           

Nevada

 

Las Vegas-Nevada, Misiunea Ortodoxă Adormirii Maicii Domnului     

 

Începând cu anii 1990, mulţi români din California, şi alte state din împrejurimi, s-au mutat în Las Vegas, înmulţind astfel numărul membrilor comunităţii româno-americane din faimosul oraş care niciodată nu doarme, sau cum îl numesc alţii oraşul păcatului.  Şi dacă tot am amintit de păcat, atunci de ce să nu   ne procupăm mai vârtos de prezenţa harului lui Dumnezeu în viaţa credinciosului. Înaintea anilor 1990, existau în Las Vegas biserici ortodoxe greceşti, antiohiene, sârbeşti, OCA - însă nici o biserică românească.

Considerând cererea unui grup de credincioşi ortodocşi români din Las Vegas, în 1994 Vlădica Nathaniel a dat binecuvântarea înfiinţării Misiunii Sfânta Marie Mare, pastorată temporar de părintele Ioan Preoteasa.

Diavolul, bate-l’ar toaca, a avut grijă să se vâre unde nu-i este treaba, şi astfel, la scurt timp de la fondarea misiunii s-au şi iscat mici neînţelegeri în sânul comunităţii, care au dus la împărţirea comunităţii în două. Sfânta Episcopie a căutat să intervină prin departamentul Misiunilor, prin protopopiat, prin prezenţa însăşi a Vlădicului Nathaniel ca să stingă ura dintre fraţi, şi să fie iarăşi o turmă şi un păstor.

Datorită stării de lucruri din această cetate, în cei 6 ani de existenţă a misiunii s-au perindat prin Las Vegas mai mulţi preoţi, unii numiţi de Episcopia de la Vatra, alţii cu de la sineşi putere, sau mai recent, prezentul preotul fiind numit de către Arhiepiscopia Misionară (ceeace adaugă şi mai mult la starea de confuzie deja existentă acolo), însă cu toţii încercând pe cât a fost întru a lor putere să reunească comunitatea în jurul bisericii.

 

Oregon

 

Oregon City-Oregon, Misiunea Ortodoxă Pogorârii Sfântului Duh     

 

Datorită unor neînţelegeri comunitare care au durat câţiva ani în şir în cadrul parohiei Sfânta Maria din Portland, şi prin sosirea în Oregon din Houston Texas a părintelui Vasile Munteanu, un grup de entuziaşti enoriaşi au cerut Vlădicului Nathaniel binecuvântarea de a înfiinţa o nouă parohie în oraşul Oregon City. În 1997, Prea Sfinţia Sa a binecuvântat noile începuturi, născându-se astfel Misiunea Ortodoxă a Pogorârii Sfântului Duh, încredinţată şi slujită până în prezent de către fondatorul ei, cucernicul părinte Vasile Munteanu.

La scurt timp, misiunea şi-a cumpărat o proprietate, iar lucrările de amenajare a unui sfânt locaş ortodox, cu sală parohială, oficiu şi clase duminicale, se află în plin progres.

Comunitatea noii misiuni organizează, pe lângă activităţile sacerdotale, şi nenumărate activităţi de natură socială şi culturală care se bucură de un real succes: mese comunitare, picnice, evenimente legate de sărbătorile naţionale româneşti, spectacole cu artişti de vază, etc.

 

Portland-Oregon, Parohia Ortodoxă Sfânta Maria

           

            Mulţi imigranţi români, care au sosit în America, mai întâi în New York, apoi la Los Angeles, în perioada anilor 1975-1990, şi-ai stabilit reşedinţa definitivă în Statul Oregon, unde au găsit mai uşor de lucru, şi unde şi-au putut cumpăra proprietăţi la un cost accesibil bugetului personal al fiecărei familii în parte. Astfel că, un grup compact de creştini ortodocşi români, încă din 1985 au pus bazele unei comunităţi româneşti în Portland, cerând Vlădicului Nathaniel să le trimită preot, odoare bisericeşti şi ceva fonduri pentru cumpărarea unei biserici. În 1987 Sfânta Episcopie le-a împlinit primele două doleanţe, iar cea de a treia avea să se împlinească numai cu sacrificiile locale a membrilor comunităţii.

            Slujită de mai mulţi preoţi, în prezent având drept părinte duhovnic pe cucernicul preot Romulus Barr, vrednic slujitor şi plin de experienţă pastorală, parohia trece prin greutăţi financiare considerabile, însă cu sârg şi nădejde orice greutate, indiferent de natura ei, poate fi depăşită acolo unde se află înţelegere, dragoste între fraţi şi harul lui Dumnezeu se sălăşluieşte cu prisosinţă. 

            Parohia Sfânta Maria are lăcaşul ei propriu. În afara slujirii sacerdotale, părintele Barr împlineşte cu şi fără timp vocaţia de educare religioasă a enoriaşilor prin predici şi cateheze, şi a tinerei generaţii prin iniţierea cursurilor de şcoală parohială.

 

Texas

 

Colleyville-Texas, Parohia Adormirii Maicii Domnului

           

Retras în Texas, dela Catedrala Sf. Gheorghe din Southfield, Michigan, unde păstoriseră pentru mulţi ani în calitate de Rector, cucernicul părinte prof. dr. George Preda în 1981 pune bazele unei biserici româneşti pentru slujirea nevoilor duhovniceşti a comunităţii ortodoxe româno-americane din aria Dallas şi împrejurimi.

Încurajat de oameni tineri, majoritatea cu înalte calificări mai ales în domeniul calculatoarelor şi electronicii, părintele Preda a reuşit în cei cca 15 ani de pastoraţie în Dallas să cumpere o proprietate în oraşul Colleyville, o suburbie a Dallas-ului, unde s-a amenajat o frumoasă capelă ortodoxă, cu sală parohială. Aici se slujesc fără întrerupere de la fondare şi până în prezent toate serviciile religioase duminicale, slujbele ocazionale, botezuri, cununii, înmormântări, parastase, etc., parohia Sfânta Maria fiind o adevărată oază de trăire duhovnicească a credincioşilor ortodocşi româno-americani din marea metropolă a Texas-ului.

În prezent, prin eforturile susţinute ale preotului paroh cucernicul părinte Daniel Nicolescu, parohia se preocupă de educaţia religioasă a tinerilor şi adulţilor, în cadrul predicilor şi a şcolii parohiale.

În afară de cele religioase, membrii comunităţii desfăşoară în jurul bisericii şi multe activităţi lăudabile de natură culturală şi socială. Au devenit deja tradiţionale picnicele de vară, mesele lunare şi petrecerile tradiţionale. Animatorii lor sunt şi generoşi donatori. Mai multe familii se unesc la un loc şi donează, pregătesc şi servesc gustoasele preparate culinare la toate evenimentele amintite.

Prin intermediul buletinului parohial lunar, ce se evidenţiază printr-o înaltă ţinută grafică, parohia îşi anunţă din timp principalele activităţi viitoare, şi raportează asupra celor împlinite. 

 

Houston-Texas, Misiunea Ortodoxă Sfânta Maria Magdalena 

 

Şi tu Houstone, cu nimic nu eşti mai prejos în ţinuturile Texas-ului, căci şi la tine au venit şi s-au stabilit fiii neamului nostru!

În aceeaşi perioadă a anilor 1975-1990, când se stabiliseră în Dallas o comunitate compactă de fraţi români ortodocşi, s-au stabilit şi în Houston, la o distanţă de cca 175 de mile de Dallas, câteva sute de români, majoritatea având aceeaşi calificare ca şi fraţii din Dallas, anume specialişti în calculatoare şi electronice.

Cucernicul părinte George Preda, cu toate că era la vârstă înaintată, călătorea adesea între Dallas şi Houston, pentru a le săvârşi fraţilor de acolo, cel puţin ocazional, sfintele slujbe Ortodoxe. Cu toate că nu putem vorbi de o comunitate formal organizată înainte de 1993, când s-a împlinit această lipsă, totuşi putem afirma fără echivoc că sămânţa credinţei fusese aruncată de părintele Preda cu mult înainte, comunitatea românilor ortodocşi se afla doar în aşteptarea recunoaşterii formale de către Sfânta Episcopie a statutului de misiune, şi primirea unui preot slujitor permanent, care să-i călăuzească şi să le slujească cu toată regularitatea sfintele slujbe.

Preoţii ce au urmat, au căutat să împlinească cele de lipsă. După 1993, membrii misiunii Sf. Maria Magdalena au reuşit să-şi cumpere un sfânt lăcaş, unde se oficiază sfintele slujbe, şi în jurul căruia se desfăşoară şi celelalte activităţi parohiale de natură educaţională, culturală şi socială. În prezent misiunea aşteaptă numirea unui nou preot paroh, oficiu vacantat recent prin demisia cucernicului părinte Florin Craioveanu.

 

Washington

 

Seattle-Washington, Misiunea Ortodoxă Sfinţii Trei Ierarhi     

 

În perioada anilor 1987-1994, fraţii  noştri ortodocşi româno-americani din Seattle călătoreau adesea la Portland, spre a participa la sfintele slujbe ortodoxe dela parohia Sfânta Maria. În această perioadă de timp, aproape în fiecare an, mai ales în perioada săptămânii patimilor, şi praznicul Învierii Domnului, prin aranjamentele făcute de Sfânta Episcopie, prin intermediul Protoieriei Coastei Pacifice, li s-a trimis credincioşilor acestei tinere comunităţi preoţi români, care le-au slujit de Paşti, slujbele sacerdotale în limba moşilor şi strămoşilor, păstrând astfel tradiţiile de acasă, cu ouă roşii, pască şi cozonaci.

În anul 1994, Vlădica Nathaniel recunoaşte de drept existenţa acestei comunităţi ortodoxe, şi o botează cu harul Sfintei Treimi dându-i numele (hramul) de Misiunea Ortodoxă Sfinţii Trei Ierarhi.

În cei peste 5 ani de existenţă, misiunea Sfinţii Trei Ierarhi  a avut şi momente de glorie, dar şi de regres. Iniţial, comunitatea a fost strâns unită, toţi enoriaşii având aceleaşi idealuri,  slujirea lui Hristos în această metropolă, agonisirea de fonduri, aproape 100 de mii de dollari americani, şi cumpărarea unei proprietăţi pe care să se construiască o biserică ortodoxă românească, şi un centru cultural.

Şi cum se întâmplă adesea, când se pierde din vedere sensul teandric al bisericii (Hristos fiind Capul, credincioşii mădulare ale Trupului Tainic al lui Hristos, Biserica, şi  preotul la rândul lui, în calitatea de reprezentant al episcopului în parohie,  fiind mijlocitorul-slujitor al lui Hristos în comunitatea drept-măritoate încredinţată lui), s-au iscat şi în Seattle ca şi-n alte părţi similare, neînţelegeri, pe de o parte credincioşii între ei, iar pe de altă parte între un grup de credincioşi şi slujitorul bisericii, ducând mai ales în prima jumătate a anului 1998 la scindarea comunităţii, şi chiar la unele acţiuni nefericite de natură legală. 

Pentru aplanarea sau cel puţin diminuarea disensiunilor din sânul numitei comunităţi, Vlădica Nathaniel a luat hotărârea numirii unui nou preot paroh la Misiunea Sfinţii Trei Ierarhi din Seattle, în persoana cucernicului părinte Ioan Catana.

Şi, după preceptul scripturistic, ceeace este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu, nădăjduim şi noi, şi ne rugăm fierbinte Bunului Dumnezeu ca să le vindece rana, turnând din harul său cel tămăduitor peste întreaga comunitate dreptmăritoare din Seattle, astfel ca iarăşi strânşi laolaltă,  toţi fraţii româno-americani de credinţă ortodoxă din Statul Washington să lucreze  împreună spre slava Sfânt Numelui Său.

 

 

HOME