Al 68-lea Congres al Episcopiei

(Trei Aniversări)

 

''Vatra Românească'', în Grass Lake, Michigan, a fost pregătită să întâmpine delegatii la cel de-al 68-lea Congres al Episcopiei în weekend-ul dinainte de Fourth of July. Abundenta ploilor si soarele au făcut ca verdeata să răsară pretutindeni. Iarba a fost tunsă cu grijă înainte de sosirea delegatilor; noile acoperisuri de pe resedinta episcopală si de pe Pomutz au arătat că programul de întretinere se derulează normal, iar peticele de iarbă stăteau mărturie pentru nou-instalatele conducte de gaz natural care au înlocuit sistemele bazate pe gaz butan si petrol.

 

Conferinta Clerului de Joi

 

Clerici din întreaga Americă de Nord au sosit pentru Conferinta Clerului de Joi, care s-a întâmplat să coincidă cu sărbătoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Sfânta Liturghie s-a celebrat în Capela ''Sf. Maria'' de jos. Imediat după Sf. Liturghie, Parohia gazdă, ''Nasterea Maicii Domnului'' din Elmhurst, New York, a servit clericilor un mic dejun continental.

            Conferinta a început la ora 10:0 a.m., în sala de conferinte a Centrului de cercetări istorice ''Valerian D. Trifa''. După cântarea rugăciunii ''Împărate Ceresc'', Înalt Prea Sfintitul Arhiepiscop Nathaniel a urat ''Bun venit!'' clerului, preot;i si diaconi. Au fost prezentati oaspetii si clericii au fost invitati să completeze cererile pentru diferite formulare si Sfântul Mir.

            A conferentiat Prea Cucernicul Părinte Gordon Walker, Preot Emerit al Parohiei Ortodoxe Antiohiene ''Sf. Ignatie' din Franklin, Tennessee si membru al Departamentului Misiunilor si Evanghelizării al Arhiepiscopiei Antiohiene. Subiectul prezentării făcute de Pr. Gordon fost: ''Este marea Poruncă a lui Hristos actuală pentru noi?'' Urmând prezentării sale, clericii au purtat o discutie deschisă cu privire la slujirea pastorală în Parohii si Misiuni. Unii dintre clericii nou- veniti care slujesc în parohii au prezentat rapoarte animate asupra problemelor pastorale cu care se confruntă. Prezentările lor au fost bine primite si apreciate de audientă.

            A fost audiată o prezentare despre ''Senior Long Term Care Assurance''. Înalt Prea Sfintitul Arhiepiscop Nathaniel a reamintit clericilor despre ''Programul Personal de Asistentă'' al OCA si despre faptul că Planul de Pensii al OCA este pentru binele si protectia clerului în momentul pensionării.

            Prea Cucernicul Părinte James Kyriakakis, reprezentând organizatia International Orthodox Christian Charities (IOCC), a vorbit despre scopurile generale ale organizatiei, solicitând clericilor suport în formarea unor grupuri reprezentative locale.

            Urmând Conferintei Clerului, slujba Vecerniei a fost săvârsită în Capela ''Sf. Maria'' de jos. S-a predicat în româneste si englezeste. După Vecernie a urmat cina, după care clericii au purat discutii particulare între ei. Preotii din Misiuni au fost oaspeti ai Episcopiei si au fost găzduiti în dormitorul de sus din clădirea ''Avram Iancu''.

           

Consiliul Arhiepiscopesc Premergător Congresului

 

După cină, membrii Consiliului Arhiepiscopesc s-au întrunit la Centrul V.D. Trifa pentru sesiunea premergătoare Congresului. ''Raportul Congresului pe Anul 2000'' a fost prezentat si cererile de acreditare au fost încuviintate cererile clerului au fost trecute în revistă si luate în considerare, cu conditia îndeplinirii procedurilor canonice; s-a prezentat situatia Fondului de Caritate al Arhiepiscopului (A.C.E).

            Sfânta Liturghie s-a oficiat în Capelă de către clerul Protopopiatului din Vestul Mijlociu. Slujba ''Invocării Duhului Sfânt'' a fost prezidata în Capela de Sus de către Înalt Prea Sfintia Sa, Arhiepiscopul Nathaniel, asitat de delegatii prezenti. S-a făcut Apelul nominal, cu un total de 83 delegati prezenti. Membrii sositi pentru întăia oară au fost prezentati de Presedinte, iar apoi s-a căntat: ''Cu Duhurile Dreptilor'' pentru toti Ierarhii si delegatii răposati. Procesul Verbal al Congresului precedent a fost apoi citit si aprobat.

            Î.P.S. Sa, Arhiepiscopul Nathaniel a oferit unele remarci despre starea prezentă a Arhiepiscopiei sub titlul ''Inzestrând pe Sfinti pentru Culesul Duhovnicesc''. In vreme ce a multumit parohiilor si organizatiilor auxiliare pentru sprijinul lor, vorbitorul a îndemnat la angajament personal pe toti tinerii de 18 ani si mai în vârstă. ''În America, Arhiepiscopia noastră este singura care nu a cerut pâna acum taxe de membrie pentru toate persoanele botezate, în vărstă de peste 18 ani''.

            Arhiepiscopul nostru a invitat toate parohiile si misiunile să - si înfiinteze organizatii auxiliare, si să le sprijine activitatea. I.P.S. Sa a afirmat că există mare potential de a se stabili noi misiuni, dar pentru aceasta este nevoie de preoti si de salarii adecvate, lucru care necesită sprijin din partea tuturor parohiilor stabilite si auxiliarelor acestora. A reamintit apoi delegatilor că la unul din Congresele precedente s-a hotărât ca fiecare parohie să includă în bugetul anual o contributie pentru Departamentul de Misiuni.

            ''Dacă preotii si laicii ar urma Legiuirile si Constitutia mai înainte de a lua hotărâri'', a spus vorbitorul, ''multe din tensiunile care apar în parohii si misiuni ar fi evitate. Preotul paroh este capul parohiei În pe tărâm spiritual si administrativ, dar lucrând împreună cu laicii. Presedintele ales al Consiliului nu este conducatorul parohiei, nici al comunitatii. (In Biserică) nu există conceptul de: ''conducator spiritual'' si ''conducător administrativ''. Fondatorii parohiei sunt nicidecum ''directori pe viata'' ai directiei în care merge parohia sau misiunea. Menirea lor de fondatori nu le acordă nicidecum o sporită autoritate''. I.P.S. Sa a implorat pe delegati să aducă aceasta la cunostinta consiliilor respective, in special in comunitătile unde avem misiuni.

            Inalt Prea Sfintia Sa a informat Congresul despre cele trei aniversări serbate la aceasta sesiune: cea de-a 65-a Aniversare a Soliei (anticipând comemorarea primului număr din 23 Februarie, 1936); cea de-a 65-a aniversare a înscăunării Episcopului Policarp Morusca si cea de-a 20-a aniversare a sfintirii întru Episcop a Inalt Prea Sfintiei Sale. Legat de aceasta, I.P.S. Sa a mentionat inaugurarea Fondului de Caritate al Arhiepiscopului, făcută recent la Banchetul tinut la Catedrala ''Sf. Gheorghe'', Southfield.

            Fiecare delegat a putut urmări Raportul tipărit al Congresului pe anul 2000. Sub titlul: ''Programul Ierarhului'', I.P.S. Sa a comentat asupra a patru evenimente majore care au avut loc in anul trecut: Consiliul Trienal al Bisericii Ortodoxe din America, din Iulie, 1999, a cărei temă a fost: ''Pentru Toti si Pentru Toate''; cumpărarea clădirii mănastriii Sf. Paul spre a fi folosita ca Centrul de Studii Crestine Ortodoxe ''Sf. Andrei''; canonizarea întru sfânt a Părintelui nostru Raphael, Episcopul Brooklyn-ului si stabilirea Fondului de Caritate al Arhiepiscopului. Alte dări de seamă au inclus: Situatia canonică a clerului, Situatia Parohiilor, Raportul Departamentului Financiar.

            P.C. Pr. James Kyriakakis a explicat adunării scopul si lucrarea agentiei de Caritate Ortodoxă Crestină Internatională (I.O.C.C.), prezentâd, cu ajutorul unei casete video, activitătile IOCC. Pr. James a informat pe delegati că IOCC si-a extins misiunea si în România, iar P.F. Patriarh Teoctist a oferit acestei organizatii o biserică pentru a oficia slujbe în limba Engleză. (Arhiepiscopia noastră a dăruit cărtile liturgice necesare pentru serviciile religioase). În final, Pr. James a subliniat faptul că IOCC este ''mâna milosteniei Ortodoxiei Americane în întreaga lume''.

            Delegatii au încheiat sesiunea finală a zilei cu Vecernia zilei, celebrată de Protopopiatul Atlanticului. Au predicat Protopopul Simion Pavel, în limba Română si Pr. Todeasa, în limba Engleză.

            Dupa cină delegatii s-au delectat cu un program artistic intitulat ''Solia - Primii 65 de Ani''. Valery Yova Sheets si Pr. Ian Pac-Urar au narat o prezentare istorică, cu diapozitive, despre istoria ziarului si a celor care de-a lungul anilor au ajutat la crearea si sustinerea acestuia. Montajul a inclus fotografii ale unor ierarhi, clădiri si persoane, selectate din paginile ziarului.

            Un buchet special de ''cântece originale'' a fost prezentat de un grup de credinciosi dedicati, care au cântat sub bagheta lui Valery. Între ei se numără: Sue Maxim, Betty Koch, D-na P-să Anita Lazar, Christine Jarnick, J.E. Lazar, Marc Birac, Tom Rosco, Thomas Sheets si Linda Lukens, la pian. În încheierea acestei părti din program, John E. Lazar a dirijat interpretarea a două melodii Romănesti: ''Ca O Zi de Primăvară” si ''Desteaptă-te Române''.

            După traditia ultimilor câtva ani, preotii reuniti într-o societate corală au contribuit si ei la delectarea audientei, interpretând cântece religioase, patriotice si folclorice. Intre acestia s-au numărat: Pr. Remus Bleahu (dirijor) si preotii I. Anton, I. Catana, C. Ciubotariu, I. Cudritescu, G. Curpene, A. Fetea, C. Fetea, A. Frunza, N. Lapuste, G. Libotean, O. Morariu, F. Mihalache, D. Nicolescu, C. Vasiliu. Pe lângă piesele corale, oaspetii au fost încântati de măiestria cântatului ''la frunză''; a Părintelui Gheorghe Libotean.

           

Sâmbătă, 1 Iulie: Sesiunea a III-a a Congresului

 

Clerul din Protopopiatul Ohio- Vest Pennsylvania au oficiat Sf. Liturghie. La ora 10 dimineata, delegatii s-au întrunit iarăsi în Biserica de Sus, pentru a treia sesiune a Congresului.

Au fost prezentate rapoartele Comisiei de Artă Liturgica si al Departamentului de Educatie Religioasa pentru S.U.A. si Canada. La acest punct sa- făcut propunerea ca Consiliul Episcopesc să considere modalitatea sub care preotii de la misiuni ar putea fi salarizati prin Episcopie. Prezentarea rapoartelor a continuat cu cele de la Departamentele de Publicatii, Asistentă Crestină, Adminsitratia Vetrei, cu chestiuni legate de întretinerea, îmbunatătirile curente si capitale ale proprietătii Vetrei, Administratia Câmpului de vară (Taberei) si a proiectatei Clădiri a Infirmieriei, precum si Departamentul de Relatii Externe.

            În timpul acestor zile, delegatii au găsit că ''Chioscul ARFORA'' a servit nu numai băuturi răcoritoare si dulciuri, ci a reprezentat si un punct unde s-au intretinut si legat prietenii la pauzele dintre sesiuni. În a doua parte a sesiunii, Pr. Ian Pac-Urar a oferit o prezentare video despre Centrul de Studii Crestine Ortodoxe ''Sf. Andrei''. A vorbit atât despre clădire, cât si despre cele trei programe ale acestui centru: 1. Educatia Crestină pentru nevoile Arhiepiscopieî 2. Capela si Retragerile Spirituale; Ajutorarea comunitătii locale din zona Detroit-ului, ca o manifestare văzută a adevărului Credintei Ortodoxe. Dupa ce a raspuns la întrebările adresate de participanti, Pr. Ian a prezentat programul internet ''Saguna Online'' intitulat: ''Întrebuintarea Tehnologiei Internetului la Edificarea Bisericii Domnului Nostru Iisus Hristos'', ca un program rezultat din cooperarea dîntre ROEA¦DORE si Centrul de Studii Crestin Ortodoxe. Apoi, au fost chemati să prezinte rapoartele presedintii organizatiilor auxiliare. Cea dintâi a fost D-na P-să Mary Ellen Rosco, reprezentând A.R.F.O.R.A., care a chemat pe toti delegatii să sprijine si să fondeze organizatii auxiliare locale. D-na Preoteasă a prezentat o listă extinsă de proiecte necesare la Vatra, rugând pe cei prezenti să le comunice parohiilor si să răspundă. Specificâd că fără voluntari nu vom putea desfăsura taberele de educatie religioasă, vorbitoarea a apelat la talentul si voluntarismul celor tineri să ne vină în ajutor la aceste programe de vară.

            Dl. Toma Rosco, Presedintele AROY la nivel national, pe lângă raportul prezentat in scris a oferit o prezentare video spre a îmbunătăti expunerea. El a rugat pe toti preotii să completeze un chestionar despre tineret, adresat parohiilor. Totodată, Tom a propus crearea unui post de Director National al Tineretului Ortodox. Apoi, cu ajutorul lui John Lazar, a dăruit Înalt Prea Sfintitului o cârje arhierească, splendid dăltuită cu imagini din viata Mântuitorului si a Evanghelistilor, ca o expresie a dragostei pe care tineretul Ortodox o poartă Ierarhul;ui nostru.

            După un prânz traditional Românesc, delegati cu Arhipăstorul lor s-au îndreptat spre Clopotnită, unde, în umbra ''Troitei'' A.R.O.Y. si în prezenta Sfintei Evanghelii, au înăltat o rugăciune de multumire pentru veacurile Crestine ce au trecut si pentru invocarea proniei divine peste mileniul ce va începe. După acest moment de intărire, delegatii au escortat pe Arhipăstorul lor la sala de sedinte, in Biserica de sus.

            S-a continuat cu prezentarea rapoartelor Frătiei Ortodoxe - USA, după care Protopopul Dan Nenson si Dr. John Bujea au prezentat cel pentru Canada. La acest punct, toate rapoartele au fost acceptate si aprobate.

            Consiliul Episcopesc a recomandat Congresului să ratifice infiintarea Protopopiatului din Sud. Recomand-area a fost aprobată. A doua recomandare a fost aceea de a re-numi ''Episcopia'' ca ''Arhiepiscopie''. După discutarea si aprobarea chestiunilor, acestea au fost trimise Consiliului Episcopesc pentru a se lua actiunile necesare. S-a făcut propunerea ca să se stabilească o organizatie pentru femei, separată de ARFORA, În Canada. Aceasta chestiune va fi considerată după ce se va primi reactia membrelor din Canada ale Arhiepiscopiei.

            Presedintele adunării a reamintit delegatilor că Consiliul Episcopesc a revizuit calendarul anului fiscal, stabilind a se urma calendarul civil anual. Astfel, s-au prezentat un buget separat pentru lunile Mai-Decembrie 2000, precum si unul pentru lunile Ianuarie-Decembrie 2001. Următoarele bugete au fost aprobate: Administratia pentru 8 luni: $145,750.00 si pentru anul 2001: $463,000.00. Departamentul de Publicatii pentru 8 luni: $91,254.00 si pentru anul 2001: $136,200.00. Departamentul de Misiuni pentru 8 luni$6,875.00 si pentru anul 2001: $32,250.00. Departamentul pentru Educatie Religioasă pentru 8 luni $58,000.00 si pentru anul 2001: $54,000.00. Toate bugetele au fost aprobate în unanimitate.

            La rubrica ''Diverse'', s-a făcut o propunere ca preotii să fie salarizati si să aibă asigurare medicală prin Oficiul Arhiepiscopesc. O altă propunere a cerut ca Congresul să se tină numai odată la doi ani. Aceste propuneri vor fi analizate de Consiliu.

            Înainte de rugăciunea de încheire, Înalt Prea Sfintia Sa a multumit parohiei Nasterea Pururea Fecioarei Maria din Elmhurst, New York pentru curajul de a ''găzdui'' Congresul. Socotind distanta pe care credinciosii ei au trebuit să o parcurgă ca să servească Congresul, fapta lor este demnă de felicitări. Cei ce au venit au fost încântati să servească pe fratii lor Ortodocsi si să viziteze Vatra - unii dintre dânsii pentru prima dată, iar altii din nou.

            P.C. Pr. Casian Fetea,preotul paroh, Dl. Mihai Chiriac, Presedintele Consiliului, D-na Katika Chiriac si Maica Veronica, co-presedinte ale Reuniunii Femeilor au fost răspunzători cu organizarea.

            Înalt Prea Sfintia Sa a multumit întregului grup de lucrătoare de la Reuniunea Femeilor a parohiei Pogarârea Duhului Sfânt, Warren, MI, pentru dragostea cu care au servit pe numerosii oaspeti care au vizitat chioscul ARORA. D-nele Ruby Fluter si Florence Churilla au asistat pe D-na Preoteasă Maria Mihut.

            În anticiparea Sfintei Liturghii, Înalt Prea Sfintia Sa a multumit Corului reunit al parohiilor din zona metropolitană al Detroitului, care a dat răspunsurile la slujbe, sub conducerea D-nei Valerie Yova Sheets.

            Întrucât nici o parohie nu s-a oferit în mod oficial să găzduiască Congresul pe anul 2001, Presedintele adunării a rugat pe delegati să aducă acest subiect la cunostinta parohiilor spre considerare.

            Congresul s-a încheiat cu intonarea Imnului arhieresc si binecuvântarea Înalt Prea Sfintitului Arhiepiscop Nathaniel.

            Vecernia a fost celebrată în Capela de Jos de către preotii protopopiatului din Canada. Omilisti au fost: Pr. John Mancantelli, În Engleză si Pr. Remus Grama, în Limba Română.

            În timpul cinei, oaspetii au fost delectati cu muzică orchestrală, iar după aceea a urmat o seară de dans pentru familiile si tineretul sosit pentru week-end.

            Duminică 2 iulie: Sfânta Liturghie Arhierească si Banchetul Festiv

            Utrenia s-a tinut în Biserica mare, in vreme ce clerul s-a învesmâtat pentru Sf. Liturghie. La ora 9:30 A.M. Subdiaconii, Diaconii si Preotii au mers la resedinta episcopală spre a însoti pe Arhiereul lor la biserică. Cele două clopote din clopotnită, numite după numele arhanghelilor Mihail si Gavriil, au chemat prelung pe credinciosi la rugăciune.

            După ce Arhiereul a rostit rugăciunile de Intrare, au avut loc trei evenimente. A fost tuns ca Citet tânărul Dan Hoarste; Pr. Adrian Grigoras a fost hirotesit întru Duhovnic, iar Pr. Dumitru Viorel Sasu ca Protopop pentru zona de Sud a Statelor Unite. Corul reunit al parohiilor din zona metropolitană a Detroit-ului a oferit din nou răspunsurile.

            La sfârsitul Sf. Liturghii, Arhiepiscopul a predicat despre dubla însemnătate a acestei Duminici, dedicate atât Tuturor Sfintilor, cât si Tuturor Sfintilor Români. În mesajul său, Inalt Prea Sfintitul a remarcat că, prin canonizarea Sfintilor Americani, avem dovada vie că Harul lui Dumnezeu lucrează intre credinciosii din America. A fost mentionat în mod special Părintele nostru între sfinti, RAFAEL Episcop al Brooklyn-ului, primul ierarh sfintit în America, ale cărui moaste se pot venera la Centrul Arhiepiscopiei Siriene de la Ligoneer, Pennsylvania. La fel cu Sf. Rafael, a fost si întâiul nostru ierarh, Policarp Morusca, care a străbă tut Statele Unite si Canada, în lung si în lat, spre a aduna pe toti Romănii ortodocsi sub omoforul său. Astăzi, credinciosii Români si Sirieni din America beneficiază de roadele trudei acestor dintâi ierarhi din jurisdictiile respective ale lor.

 

Inalt Prea Sfintitul a subliniat în special unitatea Bisericii, reflectată în distribuirea Sfăntului Mir tuturor preotilor, în prezenta credinciosilor. După aceasta, Înalt Prea Sfintia Sa a prezentat pe toti preotii participanti, în parte.

 

Banchetul Festiv al Congresului s-a tinut În Pavilionul central. La masa oficială de jos au fost asezati functonarii de la Vatra, protopopii prezenti, P.C. Pr. Gordon Walker si Dl.¦D-na Alexandru Nemoianu. Pe rândurile laterale, de sus, au sezut: Presedinta A.R.F.O.R.A.-ei, D-na P-să Mary Ellen Rosco; Presedintele AROY, Dl. Toma Rosco, P.C. Pr. Vasile Hategan, D-na P-să Anita Lazar, Dl. Eugen Raica - Presedintele Centrului Mostenirii Românesti ''V.D. Trifa'', Rev. Fr. Leo and Dn-a P-să Mary Copacia . La masa de onoare au fost asezati P.C. Laurentiu Lazar, D-na Georgeta B. Washington, Presedinta Uniunii si Ligii Societătilor Românesti;i Inalt Prea Sfintitul Arhiepiscop Nathaniel.

            Programul a fost scurt si a inclus câteva remarci din partea Pr. Copacia, privitor la Fondul de Caritate al Arhiepiscopuluî Dl. Raica a prezentat Înalt Prea Sfintitului un ''Certificat de Apreciere'' pentru calitatea de membru al Comitetului de administrare a Centrului vreme de 15 ani, precum si o icoană pe sticlă a Sf. Gheorghe, în onoarea celei de-a 20-a aniversări a ungerii sale ca Episcop si a celei 60-a zi de nastere. D-na Washington, aducând salutări din partea ''Uniunii si Ligii'' a f;cut apel la cei prezenti să lucreze în strânsă armonie pentru binele Comunittii Românesti. În numele Reuniunilor Femeilor, D-na P-să Mary Ellen Rosco a oferit I.P.S. Sale o cruce pectorală lucrata în filigran, în completarea setului primit cu ocazia mesei inaugurale pentru Fondul de Caritate. Pr. Lazar a introdus apoi pe Arhiepiscop cu remarcile cuvenite despre arhipăstorirea Sa.

            Î.P.S. Sa a multumit atât pentru darurile primite cât si pentru caldele cuvinte de apreciere; apoi a adresat multumiri parohiei gazde, corului si delegatilor. După aceea a mentionat minunatul tribut adus Soliei si a evocat lucrarea predecesorilor săi, Episcopul Policarp si Arhiepiscopul Valerian, pe care o continuă cu bucurie. Totodată si-a exprimat multumirea că visul Episcopului Policarp de a avea un centru de pregătire a clerului este acum o realitate. Atât Policarp, cât si Valerian au continuat lucrarea de educare a preotilor prin programul de vocatii târzii ''Andrei Saguna'', care a functionat până nu demult. Vorbitorul si-a îndreptat atentia spre Părintele Protopop Vasile Hategan, căruia i-a multumit pentru serviciul adus Episcopiei, pomenind totodată si pe regretatul P.C. Pr. Eugen Lazar. Acesti doi bărbati născuti în America au fost între cei dintâi care au răspuns chemării lui Hristos de a sluji Biserica Sa din America de Nord.

            În concluzie, Î.P.S. Sa a adresat multumiri preotlor si familiilor lor pentru mărturisirea lui Hristos în parohiile lor, îndemnându-i să îsi extindă misiunea si în afara parohiei, spre vecinii si cunostintele lor.

            Adunarea s-a ridicat pentru ultima dată la acest Congres, intonând imnul arhieresc. După binecu-vântarea finală a arhipăstorului, prietenii si oaspetii, delegatii si observatorii si-au dat unii altora sărutarea păcii, si-au strâns mâna, urându-si astfel unii altora Românescul ''Drum Bun!''

            Lucrătorii parohiei gazde, ''Nasterea Pururea Fecioarei Maria'', au rămas spre a lăsa totul în ordine în vederea celor două ''tabere de vară''. Înspre seara zilei de Luni, Vatra era iară în liniste, asteptând cu nerăbdare pe cei 36 de copii care urmau a sosi.

            Parohia noastră, a fost repreyentată la acest Congres de către Parintele Constantin Alecse, parohul bisericii, şi ipodiaconul Bill William John Clark. A participat la Congres si părintele diac. Vasile Şimonca, care a fost acceptat oficial în cadrul Eparhiei noastre.

 

HOME