PLANUL FĂGĂDUINŢELOR – THE PLADGE SYSTEM

“Ale Tale, dintru ale Tale, Ţie’Ţi aducem de toate, şi pentru toate!”

 

Iubiţi fii duhovniceşti,    

Acesta este al 3-lea an de când Biserica noastră a înlocuit programul de "membrie", cu Programul Făgăduinţelor.

Dorim ca, în primul rând să vă mulţumim din tot sufletul pentru generozitatea Dumneavoastră de anul trecut, contribuind la programul făgăduinţelor.

Vă rugăm să acceptaţi, şi anul acesta, pachetul de PLICURI DE FĂGĂDUINŢE pentru anul 2000. Fiecare pachet conţine câte un plic pentru fiecare duminică, dela 1 ianuarie la 31 decembrie 2000. Prin aceasta, noi făgăduim lui Dumnezeu, că o părticică din venitul nostru, după putinţă şi dragoste, vom trimite saptamânal, lunar sau trimestrial la Sfânta Biserica. Voluntar.

De ce este necesar PROGRAMUL FĂGĂDUINŢEI?

Deoarece, noi credincioşii Bisericii, avem datoria morală, şi materială, în faţa lui Dumnezeu şi a Bisericii Sale, ca să’I aducem Lui, prin ofranda adusă Bisericii Sale, mulţumita noastră pentru tot ceeace El ne oferă: sănătate, viaţă îndelungată, prosperitate materială şi spirituală, familie, copiii şi nepoţii, un loc onorabil de lucru, sau anii fericiţi de pensie, protecţie socială, mai ales în aceste vremuri de nesiguranţă socială, abundente binecuvântări în căsătorie, nouă şi copiilor noştri, etc., etc.

Deoarece acest sistem este extrem de lucrativ pentru BISERICĂ, aici în America.  Marea majoritate a Bisericilor Americane, Catolice şi Protestante, pot să-şi plănuiască Bugetul anual în raport de numărul membrilor înscrişi, şi suma făgăduită Bisericii, prin PROGRAMUL FĂGĂDUINŢELOR.

Deoarece,  este demonstrat, fără echivoc, că în procesul nostru de a contempla începerea construirii noii biserici, trebuie să ştim numărul de familii pe care ne putem baza în timpul programului de construcţie, şi suma pe care fiecare dintre noi o putem dona, săptămânal, pentru împlinirea bugetului anual.

Deoarece, înca de anul trecut, va trebui să trimitem la episcopie, suma de $ 50.00 ˛per capita˛.  

Prin PROGRAMUL FĂGĂDUINŢELOR, biserica ajută în special persoanele pensionate, care au un venit lunar foarte limitat, şi cărora le vine mai uşor să doneze bisericii, săptămânal $2.00-$5.00, în loc să plătească anual suma de  $ 100.00, sau mai mult, care, înseamnă extrem de mult.

Aducându-şi donaţia lui săptămânală la Biserică, credinciosul simte că-I aduce lui Dumnezeu "Ale Tale, dintru ale Tale, Ţie’Ţi aducem de toate, şi pentru toate", aşa cum ne rugăm în momentele cruciale ale Sfintei Euharistii, înainte de Epicleză. La noi acasă, în România, credincioşii formează un interminabil rând, în faţa Sfântului Altar, oferind preotului dania lor: o lumânare, un pomelnic cu numele tuturor celor vii şi răposaţi, o prescură şi, bineînţeles, donaţia lor financiară către Sfânta Biserică.

Prin făgăduinţa noastră, săptămânală, ne aducem aminte de Legământul lui Dumnezeu cu noi, care ne porunceşte să-I aducem, duminical, împreună cu "fiinţa noastră", şi dania noastră financiară, potrivit abilităţii noastre materiale, şi a dragostei ce o avem faţă de Sfânt Lăcaşul Său (Biserica).

Aceia dintre noi care, pentru binecuvântate motive, nu putem participa duminical la Sfintele Slujbe ale Bisericii, putem să-I trimitem lui Dumnezeu (Bisericii) dania noastră financiară, prin poştă, drept mulţumită Creatorului pentru toate binecuvântările Sale, pe care cu prisosinţă le revarsă asupra noastră.

O altă alternativă este aceea ca, atunci când venim la biserică, cu proxima ocazie, să aducem toate plicurile, din duminicile premergătoare când nu am participat la sfintele slujbe, dimpreună cu donaţia făgăduită. Dacă ne aflăm în vacanţă,  putem să trimitem donaţia noastră, prin poştă, căci şi pe perioada vacanţelor noastre, biserica pleteşte datoriile, ţinând uşile deschise, spre rugăciune, pentru credincioşii ei.

Aducându-ne aminte de FĂGĂDUINŢA NOASTRĂ FAŢĂ DE DUMNEZEU, şi trimiţând donaţiile noastre la Biserică, fie săptămânal sau lunar, noi mărturisim tainic lui Dumnezeu că EL, şi BISERICA LUI, joacă un rol important în viaţa noastră, a familiei, a copiilor şi nepoţilor noştri.

Împlicând toţi membrii familiei noastre în dragoste şi dăruire faţă de Biserică,  prin contribuţii săptămânale, sau lunare, oferim o lecţie copiilor şi nepoţilor despre obligaţia morală şi financiară pe care şi ei o au faţă de biserică, dela vârsta de 18 ani în sus. Dacă noi nu’i învăţăm acum,şi aici, prin cuvânt, faptă, şi exemplul viu, atunci ei niciodată nu vor învăţa aceste valenţe. Fără suport material, atunci când "viitoarea generaţie" va avea nevoie de Biserică, va fi prea târziu, căci uşile bisericii vor fi închise. Să reflectăm deci, ca adulţi,  la responsabilitatea noastră morală, religioasă şi financiară, faţă de Biserică.

Prin înscrierea noastră în Programul Făgăduinţelor, Biserica îşi poate plănui bugetul anual, programele de educaţie şi spiritualitate ortodoxă: şcoală duminicală, educaţia religioasă a adulţilor şi tineretului, retragerile spirituale, slujbe speciale în timpul posturilor, seminarii cu invitare de profesori de teologie, servicii religioase consecvente, în Română şi Engleză, instrucţii religioase pentru Sfintele Taine: Botez, Cununie, etc., plănuind astfel calendarul de activităţi al Bisericii pe întregul curs al anului.

Prin înscrierea fiecăruia dintre noi în Programul Făgăduinţelor, în 2000, Biserica poate să concluzioneze dacă potenţialul financiar al acestei comunităţi poate împlini proiectul său de peste 3 milioane şi jumătate de dolari, construirea noii biserici, în propusa localitate a Sunland-dului (N/V Los Angeles).

Noul Program al Făgăduinţelor va fi coordonat de un comitet de cca 10 persoane, majoritatea doamne. Fiecare dintre participanţi va fi contactat, în următoarele 3-4 săptămâni, de o reprezentantă a Comitetului de Făgăduinţe, care va explica, şi în mai mare detaliu, acest sistem de lucru. Aveţi pacienţă, şi arătaţi deplină cooperare, fiindcă reprezentantele Comitetului de Făgăduinţe, ca de altfel toţi membrii Consiliului, sunt voluntari, înscrişi în programele parohiale, din totală dragoste şi devotament faţă de Sf. Biserică.

Nu uitaţi că donaţiile Dumneavoastre către Sfânta Biserică, prin PROGRAMUL FĂGĂDUINŢELOR, sunt “Tax-Exempt” (scutiri de taxe) şi ca atare vă sfatuim să le folosiţi în acest sens.

Vă sfătuim iarăşi să consideraţi înscrierea în acest PROGRAM a fiecărui membru al familiei Dumneavoastre, dela vârsta de 18 ani în sus, aşa cum o cere Constituţia Episcopiei.

Cu credinţă, frăţească şi românească dragoste,

Vă îmbrăţişează Părintele Constantin, duhovnicul dumneavoastră.

(În numele consiliului parohial)

 

HOME