Al 69-lea Congres al Episcopiei Ortodoxe Române din America, 2001

Cu o zi înainte de deschiderea lucrărilor celui de-al 69-lea Congres al Episcopiei, a avut loc Conferinta clerului din Episcopia Ortodoxă Română din America. Cu acest prilej, Înalt Prea Sfintitul Arhiepiscop Nathaniel a arătat că propune dezvoltarea a trei teme majore la acest Congres: ''Starea spirituală a parohiilor¦ misiunilor din Episcopie''; ''Chemarea misionară si evanghelizarea''; ''nevoia de a lucra pentru unitatea Bisericii Ortodoxe în America de Nord''.

 

Au fost prezentati noii clerici primiti în rândurile Episcopiei si s-au discutat probleme legate de pastoratia si administratia parohiilor si misiunilor. S-a discutat despre progresul realizat în dialogul cu reprezentantii Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America si Canada ce tine de Patriarhia Română, în perspectiva refacerii unitătii. Cu această ocazie s-a recomandat Consiliului Episcopesc si ulterior Congresului ca Comisia de Dialog să poată discuta oficial în numele Episcopiei noastre.

 

Părintele Cornel Todeasa, doctor în Teologie, a prezentat un studiu asupra ''Pastoratiei în fata mortii'', arătând între altele că ''pentru crestinii ortodocsi, moartea reprezintă o trecere din viata de aici la viata vesnică''. Disertatia, presărată de istorioare si anecdote, a fost primită cu un viu interes atât de clerici cât si de delegatii mireni la Congres (unde a fost prezentată ulterior).

 

Părintele Anton Frunză a prezentat un studiu cu privire la activitatea misionar-evanghelică si situatia Misiunilor din cadrul Episcopiei noastre. În după amiaza aceleiasi zile a avut loc sedinta Consiliului Episcopesc dinaintea Congresului.

 

Congresul Episcopiei în anul 2001 a debutat vineri 29 iunie 2001 la orele 10:00 a.m. cu o slujbă de invocare a Duhului Sfânt săvărsită de Înalt Prea Sfintitul Arhiepiscop Nathaniel ajutat de către Prea Cucernicii Părinti Laurence Lazar, Remus Grama si Remus Bleahu. În prealabil toti delegatii la Congres s-au înregistrat.

 

Vlădicul a prezentat oaspetii la Congres: Prea Cuviosul Părinte Justin Marchis si Prea Cucernicul Părinte Nicolae Brânzea din Patriarhia Română care au vizitat Statele Unite la invitatia Departamentului de Stat. S-a cântat apoi ''Vesnica pomenire'' pentru vrednicii de pomenire Episcopul Policarp si Arhiepiscopul Valerian, ca si pentru clericii care s-au mutat la Domnul în cursul anului trecut Pr. John Ivascu, Pr. Mircea Marinescu si Pr. Timotei Popovici.

 

A urmat apelul, si constatându-se că un număr de 96 de delegati erau prezenti, sedinta a fost declarată oficial deschisă. Au fost numiti secretarii sedintei si ceilalti functionari. La agenda deja publicată s-a adăugat alegerea laicilor din Tribunalul bisericesc si a Consiliului Episcopesc. În ziua de Sâmbătă, 1 iulie au fost prezenti un număr de 103 delegati.

 

Sub presedintia Înalt Prea Sfintitului Arhiepiscop Nathaniel au început lucrările Congresului. Vlădicul a îndemnat pe cei prezenti să cugete asupra celor trei teme amintite mai sus: ''Starea spirituală a parohiilor¦ misiunilor din Episcopie''; ''Chemarea misionară si evanghelizarea''; ''nevoia de a lucra pentru unitatea Bisericii Ortodoxe în America de Nord''. Înalt Prea Sfintitul a subliniat faptul că a reprezentat Episcopia prin co-slujire cu ierarhi ai diferitelor jurisdictii reprezentate în SCOBA.

 

Au urmat prezentarea rapoartelor diferitelor departamente ale Episcopiei si discutii pe marginea lor. Astfel s-a aprobat: acceptarea Parohiei ''Buna Vestire'' din Montreal, Quebec, Canada în Episcopie; ca un număr de 6 misiuni să devină parohii: ''Sf. Mihail si Gavril'' din Sacramento, CA; ''Sf. Cruce" din San Jose, CA; ''Sf. Ana'' din Jacksonville, FL; ''Buna-Vestire'' din Grand Rapids, MI; ''Sf. Mihail si Gavril'' din Middle Village, NY; ''Sf. Andrei'' din Mckees Rocks, PA; înfiintarea Mânăstirii de călugări ''Înăltarea Domnului'' din cadrul Centrului ''Sf. Andrei'' din Detroit, MI

 

Din rapoartele prezentate s-a retinut:

Raportul Departamentului de asistentă crestin-caritabilă: cei $100,000 colectati pentru Fondul de caritate ai Arhiepiscopului au fost investiti cu aprobarea Consiliului Episcopesc în stock market si investitia s-a depreciat în urma fluctuatiei marketului. S-a arătat cu acest prilej că numai 2 protoierii au contribuit în realizarea acestor bani: Michigan si Ohio¦Western Pensylvania. S-a solicitat ca si celelalte protoierii să contribuie la realizarea acestui fond.

Din discutiile purtate pe marginea raportului Departamentului de educatie religioasă (prezentat de către P.C. Pr. Ian Pac-Urar) s-au desprins următoarele: programul de educatie religioasă de la Centrul de Studii crestin-ortodoxe ''Sf. Andrei'' nu va debuta în această toamnă; Episcopia nu are un program propriu de educatie religioasă -Sunday School- ci recomandă folosirea programelor Arhidiocezei grecesti sau ale OCA. Toti vorbitorii au subliniat necesitatea educatiei religioase în Sunday School si în familie. S-a arătat că oricât de buni profesori ar avea copiii în Sunday School si oricât de bine ar fi organizată Sunday School, tot familia părintii, sunt cei dintâi si cei mai importanti profesori de religie ai copiilor.

Raportul Departamentului de Misiuni (P.C. Protopop Constantin Tofan) si discutiile purtate pe tema raportului au arătat care sunt dificultătile cu care se confruntă preotii misionari. S-a arătat de asemenea că contributia tuturor parohiilor a fost de numai $1,200 si că, de fapt, fiecare parohie este obligată prin rezolutia Congresului de acum 3 ani să includă în buget o sumă de bani pentru misiuni.

Raportul Departamentului de Publicatii (P.C. Diacon David Oancea) a arătat că se lucrează la tipărirea unei noi cărti pentru Sf. Liturghie. Vorbitorii au solicitat tipărirea a două cărti: una pentru preoti, mai completă decât cea actuală si alta pentru laici, mai simplificată.

Din raportul Comisiei de relatii externe (P.C. Pr. Remus Grama) a reiesit că s-a continuat dialogul în vederea unificării celor 2 Episcopii Ortodoxe românesti din America; se asteaptă în acest moment rezultatul alegerilor de Episcop din cealaltă Episcopie.

În ceea ce priveste construirea unui Centru administrativ si infirmerie pentru taberele de vară de la Vatra, acest lucru nu se poate realiza deocamdată în conditiile în care nu există decât $90,000 din cei $180,000 necesari.

Vor trebui, de asemenea, aduse anumite îmbunătătiri unor clădiri de la Vatra care nu mai corespund din punct de vedere a normelor în vigoare în privinta pericolului de incendiu până în anul 2002.

Raporturile Organizatiilor auxiliare ARFORA, Brotherhood (Frătia Ortodoxă) si AROY au arătat importanta pe care acestea o au pentru întărirea parohiilor si a credintei ortodoxe.

Au avut loc alegerile pentru Consiliul Episcopesc. Astfel, au fost alesi în Consiliul Episcopesc: Clerici: Prea Cucernicii Părinti: Leo Copacia, Remus Grama, Laurence Lazar, Romey Rosco, Ian Pac-Urar si supleant, Casian Fetea. Laici: John Bujea, George Cantor, Elizabeth Ciocanea, Vasile Gheorghiu, George C. Fatsy, Cornelia Merchant, Viorel Nikodin, Vasile Stoicescu, Philip Toconita, Mary Ann Moga Zarb si supleanti Peter Bugariu, si Michael Chiriac. Ca membri laici ai Tribunalului au fost alesi: Dan Chirtu si Adela Price; supleanti Wayne Wright si Ilie Nemes.

În fiecare zi s-au săvârsit slujbele Sf. Liturghii si a Vecerniei, urmate de predici conform programului stabilit de Înalt Prea Sfintitul Arhiepiscop Nathaniel. De asemenea un număr de preoti au fost programati pentru spovedanii.

În ziua de vineri, după slujba Vecerniei a avut loc slujba de Te-Deum pentru ziua independentei Statelor Unite. Au oficiat Prea Cucernicii Părinti Protoierei Laurence Lazar, Daniel Nenson, Simion Pavel, Viorel Sasu si Pantelimon Stanciu.

 

Sâmbătă la orele 17:00 s-au încheiat lucrările Congresului Episcopiei pe anul 2001. Duminică a fost oficiată Sf. Liturghie Arhierească într-un sobor impresionant de preoti (cca 60 la număr), răspunsurile fiind date de corul Parohiei ''Sf. Treime''din Miramar, Florida, sub conducerea Dr. Adelina Strasnei. Cu acest prilej, Părintele Diacon David Oancea a fost hirotesit Arhidiacon.

 

A urmat un banchet la care au fost prezenti aproximativ 500 de oaspeti.

 

Congresul a fost găzduit în mod deosebit anul acesta de către Orthodox Brotherhood of Canada, iar chioscul a fost deservit de Reuniunea Doamnelor de la Parohia ''Sf. Cruce'' din Hermitage, Pennsylvania.

 

Ion Anton, Participant

 

HOME