The 2002 Parish General Assembly Convocation

 

December 4, 2001

Dear Parish Members,                           

 

According to the by-laws of the Episcopate,  Art-IX,  Sect-25,  the Annual Meeting of our Parish General Assembly of the Holy Trinity Romanian Orthodox Church in Los Angeles, is called to order for Sunday, February 3  2002, at 1:00 p.m., immediately after the Divine Liturgy and the light luncheon, in the big hall of the Church (address above) -

 

 THE AGENDA IS AS FOLLOWS

 

1.Opening Prayer

2. Roll-Call

3. Appointment of presidium

4. Approval of January 2002 Parish Council Meeting minutes

5. Reports:

a)   Parish  priest

b)   Parish Council  president

c)   Ladies Auxiliary president

d)   Building committee chairman

e)   Building committee treasurer-Church Treasurer

f)    Church school director/  LAROY/ youth reports

h)   Treasurer's report

i)    Maintenance chairman

j).      Approval of the 2002 Budget

6.      Recommendations of the council

7.      Election  2002 Parish council (Nominating committee)

8.      Proposals and discussions

9.      Closing of meeting

 

We invite all of the parish members to attend this meeting and contribute with their constructive ideas to the progress of our parish life.  The right to vote at the meetings is held only by the ones who have paid their 2001 dues/minimum pledge dues, until December 31, 2001 - according to the membership lists submitted and approved by the Episcopate’s office, and fulfill all the conditions prescribed by the by-laws.

Yours in Christ,

Fr. Constantin Alecse, Parish Priest / Constantin Jercan,  President

 

________________________________________

 

 

ADUNAREA GENERALA PAROHIALA, 2002

 

4 Decembrie, 2001

lubiti membri ai parohiei,

 

Potrivit Regulamentelor Episcopiei noastre, Aricolul IX, Sec. 25, se convoacă Adunarea Generală Parohială a Bisericii Ortodoxe Române "Sf. Treime", pentru ziua de DUMINICA, 3 Februarie, 2002, în sala mare parohială, la adresa de mai sus, începând de la orele 1:00 p.m., la finele Sfintei Liturghii, şi servirea de gustări uşoare, având următoarea:

 

ORDINE DE ZI

 

1       Rugăciunea de invocare

2.   Apelul nominal

3.   Numirea prezidiului

4.   Aprobarea procesului verbal al  Şedinţei Consiliului Parohial din Ianuarie 2002

5. Rapoarte:

a)     Preotul paroh

b)     Presedintele consiliului

c)     Presedinta Reuniunii Doamnelor

d)     Presedintele Comitetului de constructie

e)     Casierul Fond de constructie - Casierul Bisericii

f)     Directorul Scolii duminicale/LAROY

h)     Raportul financiar

i)      Responsabilul cu intretinerea

j)      Aprobarea bugetului pe 2002

6.      Recomandările Consiliului parohial

7.      Alegerea membrilor Consiliului pe 2002(Comisia de nominare)

8.      Propuneri şi dezbateri

9.      Inchiderea Sedintei

 

Invitam pe toti membrii parohiei noastre să participe, prin ideile lor constuctive, la această sedinta.  Dreptul de vot î1 au numai acei enoriasi care si-au achitat membria/minimum de donatii la programul de Fagaduinte pe 2001 (până la data de 31 Decembrie 2001), si care sunt înscrişi pe listele oficiale parohiale, şi aprobate de Episcopie, si care indeplinesc toate conditiile prescrise de Regulamente.

Ai dumneavoastra, Intru Hristos Domnul,

Părintele Constantin Alecse, paroh; Constantin Jercan, preşedintele Consiliului Parohial.

HOME