Hotărârea Sf. Sinod privind călătoria clericilor şi monahilor români în străinătate

Sfântul Sinod al Bisericii noastre a luat în discuţie referatul Sectorului Comunităţi Externe în legătură cu scrisoarea I.P.S. Arhiepiscop Nathaniel al Episcopiei Ortodoxe din America privind aspectele legate de călătoria unor clerici şi monahi români în străinătate.

Având în vedere sesizări sosite şi din partea altor Biserici, referitor la comportamentul unor clerici ortodocşi români pe perioada cât aceştia se află în străinătate şi în dorinţa de a evita ca astfel de situaţii să se mai repete pe viitor,

În urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe Bisericeşti, Sfântul Sinod plenar a hotărât:

- În perspectiva plecării în străinătate pentru perioade mai scurte sau mai lungi, orice cleric sau monah este obligat să aibă binecuvântarea chiriarhului locului, cu specificaţia duratei şederii în străinătate, scopul deplasării şi, eventual, dacă are permisiunea de a face colecte în ţara respectivă;

- În cazul în care un cleric sau monah merge în străinătate cu scopul declarat de a colecta fonduri pentru construcţia, repararea, restaurarea locaşurilor de cult etc., aceştia sunt obligaţi să prezinte la Sectorul de Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Române binecuvântarea chiriarhului, pe baza căreia se va face o înştiinţare oficială către Bisericile din ţările respective, cu menţiunea că respectiva persoană are binecuvântarea Patriarhiei Române pentru activităţile pe care le va desfăşura acolo, dar îi este interzisă rămânerea în ţara respectivă, la încheierea perioadei de şedere;

- Pentru a nu mai exista sesizări ale autorităţilor bisericeşti din diferite părţi ale lumii în legătură cu statutul canonic incert al unor clerici plecaţi din România, precum şi pentru a sprijini clericii canonici în a-şi exercita slujirea preoţească pe perioada şederii în străinătate, Sectorul de Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Române va emite, pe baza recomandării chiriarhului locului, un act din care să reiasă scopul vizitei, durata acesteia şi faptul că clericul are preoţie lucrătoare, nefiind sub incidenţa unor sancţiuni canonice.

- Nerespectarea acestor prevederi atrage după sine sancţiuni canonice care pot merge până la suspendare şi caterisire. (Temei nr. 295/2001)

+ TEOCTIST, Preşedintele Sfântului Sinod, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
+ Vincenţiu Ploieşteanul, Secretarul Sfântului Sinod, Vicar Patriarhal

HOME