Proiectul de constructie - Ganduri la inceput de drum nou

 

 

chemarea credincioşilor la dărnicie faţa de sfânta biserică

 

Îcepând cu anul 1989, in România au avut loc schimbări profunde în domeniile: politic, economic, social, financiar şi spiritual. Biserica lui Hristos a resimtit si ea aceste schimbări. Datoria ei este să se adapteze situatiei actuale din România, iar nouă, celor care trăim în afara graniţelor României, să facem mai mult decât înainte (căci fraţii de-acasă privesc către noi, şi se şteaptă la ajutor din partea noastră), astfel ca scopurile nou-testamentale să fie implinite în orice timpuri, oricât de grele ar fi; Biserica este chemată să-şi îndeplinească cele trei funcţii fundamentale: slujirea lui Hristos prin slujirea credincioşilor (faptele milei creştine), propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu, şi administrarea Sfintelor Taine “Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh...(Matei 28:19).

Pentru a le putea îndeplini este necesar ca toţi credincioşii să contribuie într-un fel sau altul la întreţinerea Bisericii, şi împlinirea vocaţiei Sale.

 

Noi, în Los Angeles - CA, ne-am propus încă din 1987 să înălţăm un nou Sfânt Locaş, ale cărui lucrări se vor începe în curând. Acum la început de “drum nou” considerăm că este imperativ a cunoaşte care sunt obligaţiile” noastre personale, materiale şi financiare – AŞA CUM NE GRĂIEŞTE SFÂNTA SCRIPTURĂ – în această lucrare de zidire a Templului lui Dumnezeu. Un articol detaliat despre “necesitatea împlinirii acestei lucrări“ îl puteţi găsi în această publicaţie sub titlul: Construirea unei noi biserici: binecuvÂntare divinĂ, datorie sfÂntĂ ” (1987).

 

Dacă privim în Vechiul Testament la Cortul Adunării (Ieşire, Cap. 26: Numerii, Cap. 4; Leviticul, Capitolele 4 şi 9), observăm că a fost nevoie mai întâi de meştesugari pricepuţi care să facă cortul, apoi de preoţi care să facă slujba în cort şi de ceilalţi care să sustină material această lucrare, până în ziua de astăzi, modalitatea rămâne aceeaşi. Pentru ca scopurile lui Dumnezeu să fie atinse este nevoie de oameni dăruiţi spiritual şi de credincioşi care să-i sustină material pe cei implicaţi in anumite lucrări. Oricât ne-am feri de acest lucru, fără el nu putem inainta eficient. Lucrarea lui Dumnezeu poate fi impiedicată dacă noi nu suntem conştienti de necesitatea finanţării anumitor proiecte, mai ales acum când contemplăm cu toţii la începerea noului PROIECT DE CONSTRUCŢIE AL NOII BISERICI ŞI CENTRUL CULTURAL ROMÂNESC DIN SUNLAND, CALIFORNIA. Pentru a putea face aceasta trebuie să fim darnici, să ne placă să dăm din lucrurile noastre materiale si financiare.

 

Cu ceea ce avem putem contribui la :

 

a)      Susţinerea continuă a bisericii prin donaţii regulate (iclusiv programul făgăduinţelor);

b)      Ridicarea de fonduri speciale, în următorii 5 ani, pentru împlinirea programului de construcţie a unei noi biserici, şi centrul cultural românesc;

c)      Întărirea programului de educaţie religioasă în parohie, prin şcoala duminicală şi slujirea în Capelă;

d)      Ajutarea tuturor celor cu nevoi materiale şi a familiilor sarace, noii-veniţi, orfelinate şi case de vârstnici în România;

e)      Finanţarea unor tabere pentru tineret, cu scop educativ sau religios, cum sunt Camp-urile de vară dela Vatra, acţiunile iniţiate de LAROY, etc.;

 

Pentru aceasta noi trebuie să ne schimbăm mentalitatea referitor la dărnicie. Unii, care se feresc de dărnicie, afirmă că cei care sunt in nevoi ar trebui sa trăiască prin credinta. Această afirmaţie este doar partial valabilă. Cineva spunea urmatoarele: " pentru ca unii să trăiască prin credinţă este nevoie ca altii sa dăruiască prin credintă". Câţi dintre noi dăruim prin credinţă? Să ne analizăm foarte serios în faţa acestei intrebări, deoarece atunci când trebuie să dăruim noi o facem cu zgârcenie.

 

Ce este dărnicia?

 

Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, dărnicia este "însuşirea de a fi darnic" şi este sinonimă cu generozitatea şi mărinimia. Din punct de vedere biblic, dărnicia este un act de închinare, prin faptul că noi il onorăm pe Dumnezeu atunci când dăruim o parte din bunurile noastre (2 Cor. 9:11-14). Dărnicia este deci o parte sau o latură a vieţii noastre spirituale (2 Cor. 8:7).

 

Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor. "Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc" (Ps. 24:1). Noi suntem, prin harul Său, administratori ai bunurilor pe care Dumnezeu ni le-a încredinţat temporar. Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei că "noi n-am adus nimic în lume şi nici nu putem să luăm nimic din ea" (1 Timotei 6:7). Ceea ce se cere de la noi este să fim găsiţi credincioşi în isprăvnicia încredinţată. Dumnezeu ne va cere socoteală într-o zi de ceea ce am facut cu banii, timpul, talentele, darurile spirituale şi toate lucrurile primite de la El.

Atunci când dăruim, Dumnezeu este mulţumit şi slăvit (2Cor. 9:11-14). Când noi îi ajutăm pe fraţi, le oferim o motivaţie puternică pentru ca ei să aducă mulţumiri lui Dumnezeu. Cât de mulţumitor a fost Pavel când cei din Filipi i-au trimis un dar prin Epafrodit? Noi am făcut pe cineva să aducă mulţumiri lui Dumnezeu? Biblia ne arată că între lucrurile spirituale şi cele materiale nu există o separare, ci o interdependenţă - "pentru că acolo unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră" (Matei 6:21).

 

Cât dăruim?

 

Este o întrebare care dă naştere la o varietate de răspunsuri. Unii spun că trebuie să dăm zeciuială, alţii spun că trebuie să dăm mai mult de 10%, iar alţii care dau cel mai puţin, sau nu dau deloc, spun la modul general că ar trebui să dăm după cât ne lasă inima. Să nu uităm însă că şi inima ne poate înşela (Ieremia 17:9). Faptul că în Noul Testament nu se impune cantitatea sau procentul dărniciei face ca mulţi credincioşi să nu dea decat extrem de puţin sau deloc. Totuşi a nu-L onora pe Dumnezeu cu o parte din câştigul nostru este un păcat (Mal. 3:9). Găsim câteva criterii în Noul Testament care să ghideze în modul în care trebuie să dăruim:

 

- Dărnicia trebuie facută cu generozitate (2 Cor. 9:5-6);

- Dărnicia trebuie să ne coste (2 Cor. 8:3);

- Dărnicia este o hotarâre individuală (2 Cor. 9:7).

 

 

Cum sa dăruim?

 

Am menţionat mai sus ca atunci când se iveşte prilejul dărniciei, unii credincioşi nu dau aproape nimic. Acest lucru este datorat unui sentiment de autocompătimire, sentiment izvorât din egoismul fiinţei lor şi care îi face să creadă că nu au de unde dărui. Noi ca români adesea invocăm scuza că suntem mai săraci decât alţii si nu avem de unde dărui. Dar oare nu sunt alţi oameni în alte tări care o duc mai greu decât noi? Oare văduva care a dăruit ultimii ei bănuţi la Templu nu era mai săracă decat noi?

Bisericile Macedoniei sunt un exemplu sugestiv de dăruire. Apostolul Pavel scrie despre ei: "sărăcia lor lucie a dat naştere la un belşug de dărnicie" (2 Cor. 8:2b).

 

Să analizăm cum au dăruit bisericile Macedoniei:

- cu generozitate deşi erau în sărăcie (2 Cor. 8:2b);

- cu bucurie (2 Cor. 8:2a);

- de bunăvoie (2 Cor. 8:3a);

- cu sacrificiu (2 Cor. 8:3b, 2a);

- fără zgârcenie (2 Cor. 9:5);

- fără părere de rău (2 Cor. 9:7);

- fără a fi obligaţi (2 Cor. 9:7);

 

Atitudinea pozitivă a acestor credincioşi faţă de dărnicie s-a datorat faptului că aveau o legătură puternică cu Domnul Iisus Hristos, în sensul acesta ei au făcut trei lucruri:

 

- s-au dăruit pe ei inşişi Domnului (2 Cor. 8:5);

- au socotit dărnicia ca fiind o modalitate de testare a dragostei lor faţa de semeni (2 Cor. 8:8b);

- au fost profund motivaţi de exemplul Domnului Iisus (2 Cor. 8:9);

 

Deci credincioşii din bisericile Macedoniei au arătat prin aceste lucruri că acceptă domnia lui Hristos în viaţa lor şi că sunt curaţi, cinstiţi în dragostea lor.

 

Oare este dărnicia urmată de binecuvântări?

 

Tot Sfânta Scriptură ne dă răspunsul. Acest subiect, al binecuvântărilor, ne place şi sper să ne lase cu un gust mai plăcut decât cele expuse anterior.

a)      În primul rând, cei care dăruiesc sunt iubiţi de Domnul: "pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu" (2 Cor. 9:7).

b)      Dezvoltarea unei relaţii strânse cu Domnul aduce binecuvântare (Mal. 3:10). Belşugul de binecuvântare vine în urma faptului că noi dăm lui Dumnezeu ceea ce este, de fapt, al Lui.

c)      Dărnicia făcută cu generozitate şi bucurie îi va motiva si pe alţii s-o facă (2 Cor. 9:1-2). Dacă în calitate de părinte dovedeşti dărnicie, atunci copilul tău va urma calea ta. Dar nu numai copiii, ci si alţi credincioşi vor spori în dărnicia lor.

d)      Dărnicia făcută cu generozitate va mişca inima Domnului. El ne va încredinţa şi mai mult (2 Cor. 9:8-11). De multe ori nu avem prosperitate pentru ca nu suntem darnici. Dacă suntem egoişti, atunci Domnul nu ne va deschide "zăgazurile cerurilor". Noi trebuie să cultivăm şi să dezvoltăm dărnicia pentru ca astfel Domnul să ne poata da si mai mult în administrare.

e)      Dărnicia aduce sentimente de împlinire, de satisfacţie atunci când o facem pentru Domnul.

 

În concluzie, dacă Duhul Sfânt prin cele scrise ţi-a descoperit păcatul zgârceniei, te rog să mărturiseşti păcatul tău, cerându-I iertare înaintea lui Dumnezeu, şi în acelaşi timp putere de a hotărî să dăruieşti cu generozitate. Acest lucru va face ca Biserica  lui Hristos să aibă un mai mare impact în societate, ne va ajuta să strângem mai mult rândurile noastre de români-americani ortodocşi pe aceste meleaguri,  devenind astfel adevăraţi “Apostoli ai lui Hristos în Lumea Nouă”.

 

Apreciindu-vă dărnicia, rămânem cu dragoste ai voştri rugători întru Hristos Domnul,

 

HOME