MOŞ CRĂCIUN

 

De Ion Anton

 

Tu iarăşi ai, om bun de azi,

Crăciun, cu ramuri verzi de brazi.

Colindul Sfânt tu iar îl ai,

Din glasuri coborând din rai.

Azi iarăşi vine Moş Crăciun

Cu obiceiul lui străbun,

Cu Dalbe flori şi Moş Ajun

Şi zeci colinde de Crăciun.

La Pruncul Mic, şi Luminat

Cu toţii merg la închinat,

Tu om al veacului de’acum,

Opreşte-te puţin din drum,

Căci vreau şi eu acum să-ţi spun,

La geam, Colindul de Crăciun.

Să ştii şi tu că Dumnezeu,

Făuritorul tău şi-al meu,

Dintr-o Fecioară-I zămislit,

În iesle, pe pământ venit.

Şi azi se naşte pentru noi,

Noi, fii ai vremurilor noi.

Mereu să credem cu temei

Noi, oameni din mileniul trei,

Că Moş Crăciun dac-a venit,

De Dumnezeu ni-i dăruit.

 

HOME