Arhimandritul Irineu Duvlea, hirotonit Episcop

 

Southfield, Michigan (Comunicat dela OCA) 

 

Prea Fericitul Mitropolit Herman a prezidat la consacrarea Arhimandritului Irineu (Duvlea) la rangul de episcop, in Catedrala Sfântul Gheorghe, pe data de 1 şi 2 Noiembrie 2002.

 

Arhimandritul Irineu a fost ales a fi episcop, de către delgaţii Congresului Bisericii Ortodoxe la Episcopia Românească din America, la Vatra Românească -sediul Episcopiei-, pe data de 28 Iunie 2002. După care, numirea sa a fost înaintată Sfântului Sinod al Episcopilor, care in mod canonic l-au ales ca episcop, într-o sesiune specială ţinută la al 13-lea Consiliu American la sfârşitul lunii Iulie.  Episcopul Irineu va servi ca Auxiliar, Eminenţei Sale Arhiepiscopul Nathaniel al Detroitului şi al Episcopiei Româneşti,cu  titlul de Episcop de Dearborn Hights.

 

Sfârşitul săptămânii de consacrare a inceput la Catedrala Sfântul Gheorghe din Soutfield, Michigan, vineri dimineaţa, Noiembrie 1 cu celebrarea unui Serviciu Memorial în memoria fostului Episcop, Policarp şi al fostului Arhiepiscop Valerian, ambii având meritul de a conduce Episcopia în timpul primilor ani. În timpul serviciului de vecernie care a urmat, a fost anunţată proclamarea alegerii Arhimandritului Irineu. Prezentându-se în faţa Mitropolitului Herman şi a altor ierarhi consacraţi, Arhimandritul Irineu şi-a oferit Declaraţia de Acceptare. A urmat o recepţie în sala centrului cultural al Catedralei.

 

Sâmbătă 2 Noiembrie la ora 8:00 a.m. s-a celebrat Slujba de dimineaţa în Catedrală, după care Mitropolitul Herman, Arhiepiscopul Nahaniel şi ceilalţi co-ierarhi, au intrat în Catedrală pentru Liturghia de consacrare, înaintea cărora, noul Episcop ales, Irineu, şi-a depus Mărturisirea de  Credinţă, în prezenţa ierarhilor şi credincioşilor.

La sfărşitul Liturghiei de Consacrare, Mitropolitul Herman  i-a prezentat Episcopului Irineu, sarcinile arhipastorale.

 

Este demn a menţiona aici că au făcut parte din soborul Înalţilor Ierarhi următorii 8 Chiriarhi Ortodocşi din America şi Canada, după cum urmează: PF Sa Herman, Primatul Bisericii Ortodoxe Americane, IPS Sa Arhiepiscopul Nathaniel, Ierarhul Episcopiei Ortodoxe Române dela Vatra Romanească, IPS Sa Nicolae Condrea, Arhiepiscopul Episcopiei Ortodoxe Române din America şi Canada (reprezentând totodată şi pe Prea Fericirea Sa Patriarhul Teoctist şi Ierarhia Bisericească din România), IPS Sa Kyrill,  Arhiepiscopul de Pittsburgh şi Vestul Pennszlvaniei, IPS Sa Christopher, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Sârbeşti din Mid-west-ul Americii, PS Sa Seraphim, Episcop de Ottawa şi Canada, PS Sa Demetri, Episcopul de Jableh – Arhiepiscopia Ortodoxă Antiohiană, şi PS Sa Nikon, Episcop de Baltimore, Biserica Ortodoxă Americană.

 

Din soborul co-slujitor au mai făcut parte cinul monahal, şi protopopii Episcopiei dela Vatra, în timp ce preoţimea Episcopiei şi alţi înalţi oaspeţi de onoare, inclusiv profesori de teologie veniţi chiar şi din Romania, au luat parte la ceremonial, înveşmântaţi, din primele strane din biserică.

 

Acceptând această sarcină  „de păstor”,  accepta-ţi de asemeni şi chemarea de a imita pe Adevăratul Păstor, a spus Mitropolitul Herman, episcopului Irineu. Te îndemn să duci la îndeplinire această sarcină cu încredere, cu încrederea că Domnul Însuşi te va îndruma. De asemeni te încurajez să  îndeplineşti obligaţiile tale arhipastoreşti cu umilinţă şi cu credinţa, că tot ce vei împlini, se va împlini numai din mila şi cu binecuvântarea Domnului. Să serveşti poporul lui Dumnezeu,cu dragoste şi generozitate, dragoste şi îngrijire pentru toţi care sunt în nevoie, care vin la dumneavoastră, cu dragostea către însuşi Christos.

 

După Liturghia de Consacrare, a urmat un banchet  la Centrul Cultural Armeneasc,  Sfântul Ioan, din Southfield, MI,după care, Slujba de seara a fost celebrată la Biserica Pogorârea Duhului Sfânt, din Warren, Michigan..

 

Astăzi este o zi de mare bucurie pentru Biserica Ortodoxă din America, a spus Mitropolitul Herman în cuvântarea sa la banchet. În mod special, este o zi importantă, istorică şi fericită, pentru Episcopia Română care este parte integrantă a Bisericii Ortodoxe din America, în timp ce primeşte un nou Episcop ca să asiste pe Emineţa Sa, Arhiepiscopul Nathaniel, în continuarea lucrării de pastoraţie a Sfintei Biserici a Lui Iisus Hristos. Domnul ne-a Binecuvântat pe noi astăzi prin atingerea cu mâinile sale , a Sfântului Duh care a dat Bisericii un nou arhipăstor.

 

Mitropolitul Herman spune: adunarea noastră laolaltă pentru această celebrare este într-adevăr fructul dragostei noastre şi obedienţei noastre la Prea Sfântul Duh care ne face să simţim prezenţa aici şi acum al Trupului lui Hristos care trăieşte. Rugăciunile noastre pentru Sfiţia Sa, Episcopul Irineu şi pentru cei pe care el îi va servi ca episcop, afirmă unitatea noastră în salvarea adevărului Biblic. Celebrarea în această dimineaţă a Banchetului de imortalitate ne-a confirmat unitatea noastră în Hristos care este expresia dragostei întrupării  noastre divine şi a reconcilierii.

 

Duminică dimineaţa, Noiembrie 3,  episcopul Irineu a clebrat prima sa Liturghie la Biserica Sfinţii Petru şi Pavel, din Dearborn Hights, Michigan.

 

În decada anilor 1990, Episcopia Română a avut de-a face cu o creştere explozivă a numărului de noi imigranţi sosiţi din Romania.  Duzine de noi Parohii şi Misiuni au fost organizate iar in 1999, de aceea Congresul Episcopiei a recomandat ca Arhiepiscopul Nathniel să exploreze posibilitatea de alegere a unui episcop auxiliar penru a-l ajuta în ducerea la îndeplinire a îndatoririlor sale arhipastorale.

 

Sperăm, şi ne rugăm ca, participarea Înalt Prea Sfinţiei Sale dr. Nicolae Condrea, la Slujba de Hirotonie întru Arhiereu a Arhimandritului Irineu (Duvlea), de sâmbătă 2 noiembrie crt., precum şi a IPS Sale Nathaniel la Hirotonirea întru Arhiereu a Arhimandritului dr. Nicolae Condrea şi instalarea IPS Sale drept Arhiepiscop, de către însuşi Patriarhul României, Prea Fericirea Sa Teoctist, la 14 iulie 2002, să fie lucrul binecuvântat de Dumnezeu pentru apropierea şi unirea - nădăjduim noi, în viitorul foarte apropiat – a acestor 2 dioceze româneşti din Statele Unite şi Canada, aşa cum am fost noi UNA înainte de 1945, venirea comuniştilor la putere în România.  

 

Aşa sa ne ajute Dumnezeu

 

HOME