SE ÎNCEPE CONSTRUCTIA NOII

NOASTRE BISERICI

 

 

Din capul locului doresc să vă cer iertare dacă, în cele ce urmează consideraţi că sunt prea “direct” în exprimare, însa, în aceste momente simt duhul vocaţiei, al chemării lui Dumnezeu, către întreaga comunitate de aceea, apelul pe care-l voi lansa, nu este dela om, ci de la Dumnezeu. Apelul nostru, este o chemare la sacrificiu, la împlinire, este chemarea sfântă către întreaga suflare româno-americană din sudul Californiei de a ni se alătura, de a face sacrificii materiale, în scopul de a ridica, în viitoarea decadă, un nou sfânt locaş lui Dumnezeu, cu toate adiacentele necesare, care să dăinuiască peste veacuri, o adevărată biserică ortodoxă românească (care simt că va deservi chiar şi vocaţia de viitoare Catedrală Chiriarhală pe Coasta de Vest, dacă Domnul va dispune!), de care să fim cu toţii legitim “mândri”.

 

Sunt iarăşi conştient de faptul că, a construi o nouă Biserică lui Dumnezeu este, pe de o parte jertfă, pe de altă parte, o aleasă binecuvântare.

 

Dacă ar fi construirea unei biserici o lucrare uşoară, aceasta ar însemna că am avea în comunităţile noastre din America mii de biserici, căci suntem aici, pe Continent American câteva zeci sau poate sute de mii de Români-Americani.

 

Dacă ar fi fost uşor să construieşti o biserică, atunci ne-am fi “mândrit” şi noi, aici, în sudul Californiei, unde existăm, ca şi comunitate româno-americană ortodoxă organizată, de cca 65 de ani, cu un edificiu impozant, aşa cum au grecii, armenii, şi multe alte etnii ortodoxe de pe aceste plaiuri.

 

Acum însa - cum zice invocaţia diaconului dela începutul Sfintei Liturghii – “Vremea este a face Domnului” – BINECUVINTEAZĂ-NE PĂRINTE!

 

Am cumpărat înca din 1987 proprietatea de cca 4 hectare de pământ (care este în totalitate plătită), în localitatea Sunland, din San Fernando Valley. Nu avem nici o datorie la această proprietate, în afară de taxele anuale către Primărie.

 

Am obţinut, cu mari sacrificii, permisiunea “condiţionată” de a construi proiectul propus pe noua proprietate din Sunland, CA. Am trecut, timp de cca 2 ani (1987-1989), prin 5 “audieri/intervieweri publice”, care -  din fericire -  s-au soldat, în final, cu APROBAREA PROIECTULUI.

 

Datorită circumstanţelor economice precare din ultimii 10-15 ani, şi oareacum timoraţi de “magnitudinea proiectului” (şi cine, într-adevăr, nu s-ar înspaimânta de un proiect estimat, prin anii ’90, la cca 5 Milioane de Dolari Americani!), comitetul de construcţie din acea vreme a hotărât să relaxeze  lucrările, adică, să aşteptăm până ce Domnul ne va “reânvigora”, ne va mişca din nou la acţiune.

 

Am aşteptat mai mult de o decadă (dela cumpărarea, şi sfinţirea terenului în 1989), până acum 2 ani, când noul Comitet de Construcţii, în frunte cu dna Maria Pincu, a hotărât reluarea lucrărilor.

 

Câteva activităţi de “strângere de fonduri”, au fost iniţiate, care s-au soldat cu acumularea a cca 50,000.00 - profit net, în doi ani de zile – (2 parade ale modei: în 2001, şi 2002, precum şi un Festival Românesc, în 2002).

 

Recunoaştem, activităţile amintite în decursul celor 2 ani de zile, au acumulat cca 50 K, cu mare sacrificiu, a adunat laolaltă comunitatea, şi a stârnit interes vădit în a ridica fonduri şi mai substanţiale pentru împlinirea proiectului propus.

 

Pe de o parte, recunoaştem că, într-adevăr, comunitatea româno-americană ortodoxă, nu beneficiază de resurse financiare, aşa cum beneficiază alte comunităţi ortodoxe etnice din California.

 

Dar, pe de altă parte, trebuie să recunoaştem şi faptul că, în comunitate româno-americană ortodoxă, mulţi dintre noi nu oferim (numai Dumnezeu ştie din ce motive!) Sfintei Biserici ajutorul financiar care lam putea oferi; nu ne implicăm în viaţa bisericească; preferăm să rămânem spectatori”, urmărind, din afară, ce se întâmpla în biserică.

 

Acum, la început de urcuş, când aşteptăm să punem piatra de temelie noului Sfânt Lăcaş, mânaţi de înalta chemare de a construi o nouă biserică, şi noi adiacente parohiale, în Sunland, California, în numele lui Dumnezeu, şi a osârduitorilor acestei Biserici,

 

Vă invităm, fraţi români, să ne urmaţi; să răspundeţi PREZENT la apelul nostru. Următorii 5 ani vor fi cruciali în împlinirea proiectului propus, de aceea Vă implorăm pe toţi să veniţi alături de noi să putem duce la bun-sfârşit lucrul ce l-am început.

 

Dumnezeu vrea ca, prin eforturile noastre comune,  să construim şi o casă pentru VÂRSTNICI ÎN SUDUL CALIFORNIEI. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu rugăciunile şi sacrificiile Dvoastră, vom împlini şi această chemare.

 

Vă invit deci, să FITI ALĂTURI DE NOI, de întregul Comitet de Construcţie, şi vom vedea visul nostru împlinit, în mai puţin de o decadă.

 

Iată stadiul unde ne găsim, şi planurile immediate ce ni le-am propus:

 

Comitetul de construcţie a angajat deja Arhitectul, în persoana dlui Charles Martin, din Palm Springs, care în ultimii 7 ani, a întocmit planurile arhitecturale, şi a supravegheat construirea a cca 10 Biserici Ortodoxe (Greceşti, Antiohiene, Armene, etc.) în California; În present suntem în stagiul de efectuare a Planurilor Arhitecturale Preliminarii, care înainte de mijlocul verii vor fi definitivate, şi înaintate la Primărie pentru aprobare.În numărul viitor al Revistei vom reveni cu mai multe detalii asupra planurilor arhitecturale. 

 

Prin intermediul arhitectului, am facut deja contractarea lucrărilor de: arhitectură, inginerie structurală, mecanică şi electrică.

 

Chiar acum, la începutul lunii aprilie crt, s-au angajat serviciile profesionale ale inginerului civil “George Boghossian & Associates”, care va oferi servicii de: grading (teraplanaj), parcare şi amplasare a clădirilor, delimitarea graniţelor proprietăţii (boundaries), va actualiza raportul topografic, va întocmi studiu de trafic, de baraje aluviale, captare de ape, lărgirea şi amenajarea străzii, aducerea la proprietate, amplasarea utilităţilor pe proprietate (canalizare, apă, gaz, telefon, electric, sistem sanitar), întocmirea planurilor de conectare la sistemul public de utilităţi, etc...

 

Fiind personal parte activă în toate interview-erile pentru obţinerea permisiunii condiţionate de construire, am ajuns oarecum să cunosc cum lucrează sistemul complex de developare.

 

Din fericire, multe persoane cu calificare înalta în domeniul construcţiilor au răspuns pozitiv chemării bisericii, şi s-au înscris voluntar în noul comitet de construcţii.

 

Nu am nici o îndoiala că, având astfel de persoane calificate în proiectul nostru, vom reuşi să-l împlinim, aşa după cum ne-am propus.

Parte din membrii comitetului de construcţie pe anul 2003 (membri activi, şi onorifici)

 

Cunoscând prea bine faptul că resursele comunităţii noastre sunt “extrem de limitate”, spre a putea duce la împlinire proiectul propus,

 

Vă rugăm să:

 

·   Aveţi încredere în noi, cei ce suntem la cârma corabiei, şi să ne urmaţi întru totul, în aceste momente de început, şi apoi pe tot parcursul procesului de  construire a bisericii noastre;

 

·   Răspundeţi la toate invitaţiile nostre privind activităţile sacerdotale şi sociale ale Bisericii noastre, mai ales cele care sunt legate de ridicare de fonduri pentru construirea noii noastre biserici;

 

·   Participaţi cu regularitate la Sfintele Slujbe, ca astfel să avem o motivaţie reală în lucrarea noastră de a construi o nouă biserică;

 

·   Aduceţi copii (tineretul) la Sfintele Slujbe, ca – astfel – Biserica ce ne-o propunem a o construi să aibă un “viitor”

 

·   Vârstnicii comunităţii, care nu beneficiază de transportaţie comună, şi care atât de mult tânjesc după Sfânta Biserică, ar trebui să fie aduşi la Sfintele Slujbe, dacă nu cu regularitate, măcar sporadic, şi fără echivoc, la Praznicele Împaratesti;

 

·   Nu ascultaţi la influenţe negative, din afară, venite din partea unor persoane care nu cunosc realitatea, nu se implică cu ceva în lucrările noastre de construcţii, însa ţin cu tot dinadinsul să-şi dea cu presupusul, aducând—voluntar sau involuntar—prejudicii proiectului nostru;

 

 

·         Vorbiţi pozitiv, şi altora despre acest proiect; Invitaţi prietenii şi cunoştinţele Dvoastră a fi alături de noi la acest proiect de sacrificii financiare, şi dedicaţie personală susţinută, pana la totala sa împlinire;

 

·   Trimiteţi, cu regularitate, Membria către Sfânta Biserică (Făgăduinţe/Pledge), sau făgăduinţa de donaţii susţinute către Sfânta Biserică;

 

·   Oferiţi-vă drept voluntari, pentru oricare din proiectele Bisericii; Vă garantăm că nu vom refuza voluntariatul nici unei personae, care doreşte să se înroleze în lucrarea Domnului;

 

·   Consultaţi-ne, chiar dacă nu vă solicităm, cum puteţi să ne ajutaţi; Influenţaţi prietenii şi cunoştinţele Dvoastră să ne ajute, chiar dacă nu sunt membri ai acestei parohii;

Comitetul de Construcţie, în şedinţă de lucru cu arhitectul charles Martin.

 

Va anunţăm că, pe viitor vom iniţia mai multe activităţi de ridicare de fonduri, pentru împlinirea PROIECTULUI DE CONSTRUŢII PE CARE NI L-AM PROPUS.

Vă vom ţine la current cu aceste activităţi.

 

 

HOME