Al 71-lea Congres al Episcopiei Ortodoxe Române din America

Pentru Foto-Album, apăsaţi aici

 

Lucrările celui de-al 71-lea Congres al Episcopiei s-au desfăsurat si de această dată în weekendul ce aniversează sărbătorirea Zilei de Independentă a Statelor Unite. Începând de miercuri au început să sosească enoriasii Parohiei ``Sf. Ap. Petru si Pavel`` din Dearborn Heights, Michigan, gazdele acestui Congres. Sub conducerea Preotesei Mary Ellen Rosco, Presedinta Reuniunii de Doamne si a D-nei Janey Clarey, Presedinta Consiliului Parohial, membrii Parohiei gazdă au pregătit mâncarea, au aranjat mesele si scaunele, au dirijat traficul si s-au străduit (si au reusit) să multumească pe toată lumea. Chioscul de cafea a fost deservit de către Reuniunea de Doamne a Parohiei ``Sf. Gheorghe`` din Canton, Ohio, sub conduerea Preotesei Paula Treff, care au asigurat delegatilor cafea, dulciuri si răcoritoare între sesiuni.

JOI


Conferinta Clerului. Prea Sfintitul Irineu, asistat de Prea Cuviosii Părinti: Arhimandrit Mihail, Ieromonah Nicolae si Ierodiacon Justin, a săvârsit slujba Sfintei Liturghii în Capela de jos. Înalt Prea Sfintitul Arhiepiscop Nathaniel a prezidat din jiltul arhieresc. Răspunsurile au fost date de către părintii de la Mânăstirea ``Înăltarea Domnului`` din Detroit. Preotii si diaconii s-au adunat împreună cu ierahii lor pentru a se împărtăsi cu Sfintele Taine. După micul dejun din sala ``Avram Iancu``, clerul s-a întâlnit în auditoriul ``Centrului Valerian D. Trifa`` pentru conferinta anuală. Au fost prezentati clericii noi si apoi Prea Sfintitul Irineu s-a adresat adunării pentru prima dată în calitate de episcop, împărtăsind cu cei prezenti impresiile sale din timpul vizitelor misionar-pastorale întreprinse în cursul anului trecut. Apoi clerul s-a împărtit în două: cei vorbitori în exclusivitate de limbă engleză l-au urmat pe Înalt Prea Sfint;itul Arhiepiscop Nathaniel care a condus discutiile în sala de conferinte a Centrului administrativ, în timp ce grupul clericilor vorbitori de limbă română au rămas sub presedintia Prea Sfintitului Irineu în auditoriul Centrului ``Valerian D. Trifa``. Aici, Prea Cuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Filimon a prezentat o prelegere asupra vietii spirituale a clerului, după care au urmat discutii de interes pastoral, misionar si spiritual între clerici, care l-au bombardat cu întrebări pe Prea Cuviosul Părinte Arhimandrit Roman Braga, ``decanul`` spiritual al Episcopiei noastre.

După prânz, Domnul Alexandru Nemoianu, istoricul si arhivistul Centrului ``Valerian D. Trifa`` a vorbit despre o nouă publicatie apărută sub egida Centrului. Cartea intitulată ``Pastorale`` are intentia de a introduce activitatea spirituală a vrednicului de pomenire Arhiepiscop Valerian, cel de-al doilea ierarh al Episcopiei noastre, cititorilor de limbă română.

După prezentarea domnului Nemoianu, s-au discutat probleme specific pastoral-misionare conditiilor din America cum ar fi: căsătoriile religioase mixte, problema convertitilor, programele pentru tineret si adulti, preotul ca părinte spiritual, celebrarea sărbătorilor religioase de peste săptămână, Sfânta Scriptură si programele de educatie religioase. Directorul Departamentului de educatie religioasă, Părintele Ian Pac-Urar, Doctor în Educatie, a prezentat viitorul program pastoral al Episcopiei pentru noii clerici.

Înalt Prea Sfintitul Arhiepiscop Nathaniel a reamintit clerului despre Programul de asistentă personală al Bisericii Ortodoxe în America, despre Planul de pensii si despre Statutul adoptat de către Sfântul Sinod cu privire la abuzurile sexuale. S-au discutat problemele cremării si a convertirilor la Ortodoxie înainte de căsătoria Ortodoxă.

A urmat o prezentare a vizitei întreprinse de Vlădica Nathaniel în Europa si în special în România. Înalt Prea Sfintitul a arătat că a discutat cu Prea Fericitul Patriarh Teoctist despre intentia Episcopiei de a solicita ca rămăsitele pământesti ale Vrednicului de pomenire Episcop Policarp Morusca să fie aduse la Vatra, asa cum însusi Episcopul Policarp a scris în Testamentul său. Un al doilea proiect de această natură este în legătură cu aducerea rămăsitelor pământesti ale Generalului George (Constantin) Pomutz, ambasadorul Statelor Unite la Moscova în timpul cumpărării statului Alaska, din Rusia la Vatra.

Slujba Vecerniei a fost săvârsită de către Prea Cuviosul Părinte Protosinghel Lucian, iar răspunsurile date de către părintii de la aceeasi Mânăstire. Au predicat Prea Cuviosul Părinte Arhimandrit Mihail în limba română si Prea Cuviosul Ieromonah Nicolae în limba engleză, după care amândoi au spovedit pe cei doritori.

A urmat o cină specială în cinstea clerului pregătită de parohia gazdă.

Sedinta Consiliului Episcopesc.

A fost condusă de către Înalt Prea Sfintitul Arhiepiscop Nathaniel. În cadrul sedintei s-au discutat: Raportul către Congres pe 2003, s-au autorizat Parohia Sf. Maria din Falls Church, Virginia si Misiunea ``Sf. Arh. Mihail si Gavriil`` să cumpere proprietăti; petitiile clericilor ce doresc să fie acreditati la Congres si recunoasterea înfiintării Misiunii ``Sf. Andrei`` din Brooksville, Florida. Au fost discutate si aprobate recomandări către Congres. Prea Sfintitul Irineu a informat Consiliul despre vizitele sale în Episcopie, iar Înalt Prea Sfintitul a prezentat vizitele sale în Germania si România.

Vineri


Deschiderea Congresului. Sfânta Liturghie a fost săvârsită de către Prea Cuviosul Părinte Protosinghel Lucian, asistat de către Prea Cuviosul Ierodiacon Neonil, iar răspunsurile au fost date de către părintii de la Mânăstirea ``Înăltarea Domnului``. Prea Sfintitul Irineu a prezidat din jiltul arhieresc. După Sf. Liturghie, delegatii s-au înregistrat si s-au adunat în capela de sus pentru cel de-al 71-lea Congres. Prea Sfintitul Irineu asistat de Ierodiaconul Sebastian a săvârsit slujba de invocare a Pogorârii Duhului Sfânt peste delegati si peste lucrările Congresului. Adunarea sub conducerea Prea Cernicilor Părinti Constantin Alecse si Traian Stafiuc a dat răspunsurile.

După apelul nominal s-a votat, la recomandarea Consiliului Episcopesc, ca delegatii parohiilor ce nu si-au plătit datoriile către Episcopie să aibă drept de vot numai la acest Congres. Numărul total al delegatilor prezenti a fost de 110.

Sesiunea a fost declarată deschisă, s-au numit secretarii de sedintă, s-a aprobat agenda, s-au citit si aprobat procesele verbale ale Congresului din 2002 si al Congresului Electoral din 2002. S-au dat citire scrisorilor de felicitare din partea primarului orasului Jackson, a Primului ministru al Canadei Jean Cretien, a CORA, a Înalt Prea Sfintitului Arhiepiscop Nicolae si a Maicii Starete Christophora.

S-au pomenit clericii si delegatii adormiti întru Domnul si s-a cântat Condacul pentru cei adormiti. Înalt Prea Sfintitul Nathaniel a prezentat rapoartele asupra: ``Programul Ierarhilor``, ``Starea Clerului``, ``Starea Parohiilor, Misiunilor, Mânăstirilor si evenimente deosebite``. Vlădicul a atras atentia asupra implicării sale în parohii, Episcopie, Biserica Ortodoxă în America, Ortodoxia în America, si relatii internationale ortodoxe si inter-religioase. A mentionat larga participare a ierarhilor din diferite jurisdictii la hirotonirea Episcopului Irineu. Raportul ``Comisiei de artă religioasă`` a fost prezentat de către Părintele Protoiereu Laurence Lazar. După prânz a urmat a doua sesiune a Congresului. Casierul Episcopiei, Părintele Leonte Copacia a prezentat raportul Departamentului de Finante, arătând că membrii Comitetului Financiar, Arhiepiscopul Nathaniel, Episcopul Irineu, Casierul si asistentul Casierului, Dl. Mark Chestnut, s-au întâlnit lunar. Părintele Copacia a îndemnat Parohiile să completeze si să trimită la Episcopie Chestionarul anual de control intern. Au urmat raportul Presedintei ARFORA, Louise Gibb si al US Brotherhood, prezentat de Dl. Nicholas Gibb. A fost apoi prezentat raportul Departamentului de educatie religioasă de către P.C. Părinte Ian Pac-Urar, care a distribuit o traducere în limba română a cărtii ``Credinta noastră`` spre a fi folosită ca un catehism basic. A fost apoi prezentat raportul Departamentului de educatie religioasă din Canada.

Prea Cucernicul Părinte Constantin Tofan a prezentat raportul Departamentului Misiunilor al cărui Director este, solicitând parohiilor să-si îndeplinească obligatia de a include în buget o sumă pentru misiuni, dând ca exemplu Parohia Sf. Dumitru din Bridgeport care a stabilit un fond de $25,000 pentru misiuni. Părintele Protopop Dan Nenson a prezentat situatia misiunilor în Canada.

Vlădica Nathaniel a prezentat raportul Departamentului de Asistentă Crestină, arătând că în majoritate aceste fonduri provin de la persoane individuale si nu de la parohii, si că majoritatea proiectelor de asistentă crestină se desfăsoară în România.Episcopia sprijină de asemenea Project Mexico si Orfelinatul Sf. Innocent din Guatemala.

Constructia ``Centrului Administrativ si Sanitar de la Vatra`` a fost amânată din ratiuni tehnice si financiare. Congresul a acceptat rapoartele prezentate si a încheiat ziua întâi de lucru.

Cu prilejul Zilei Independentei, s-a săvârsit slujba de ``Te Deum`` de către Prea Cucernicii Părinti Protoierei: L. Lazar, C. Alecse, C. Fetea, D. Nenson, V. Sasu, P. Stanciu si de către Părintele D. Păun, sub presedintia Înalt Prea Sfintitului Arhiepiscop Nathaniel. Prea Sfintitul Irineu împreună cu ceilalti clerici si credinciosi s-au adunat în jurul steagului. A urmat cina după care a fost prezentat un concert de către un grup de teologi de la Seminarul Teologic din Alba-Iulia, România.


Sâmbătă


Sfânta Liturghie a fost săvârsită de către Părintele Ieromonah Joseph Morris ajutat de către Părintele Diacon John Schmidt, răspunsurile fiind date de către Părintele Diacon David Wey. După micul dejun, delegatii s-au adunat în capela de sus pentru lucrările celei de-a doua zile a Congresului. Cu un număr initial de 102 delegati, sesiunea a început. După raportul cu privire la ``Întretinerea proprietătilor de la Vatra si îmbunătătiri capitale`` au urmat discutii si propuneri cu privire la renovarea resedintei episcopale pentru Prea Sfintitul Irineu.

Înalt Prea Sfintitul Arhiepiscop Nathaniel a dat apoi citire mesajului său către cel de-al 71-lea Congres. Înalt Prea Sfintitul Nathaniel a prezentat Prea Sfintitului Irineu o diplomă oferită de către Senatul Universitătii din Oradea, prin care Vlădica Irineu este investit ca membru de onoare al Senatului. Membrii Congresului au aplaudat în picioare.

Părintele Remus Grama a prezentat raportul ``Departamentului de Relatii Externe``. A urmat prezentarea Înalt Prea Sfintitului Arhiepiscop Nathaniel cu privire la ``Relatiile noastre cu Biserica Ortodoxă Română si cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română din America si Canada``. După aceste rapoarte a avut loc un parastas pentru cei înmormântati în cimitirul de la Vatra.

După prânz a avut loc ultima sesiune a Congresului cu 108 delegati. Au fost prezentate si aprobate rapoartele celor 7 protoierii. Raportul AROY a fost prezentat de către John Lazar. După prezentarea rapoartelor Frătiei Ortodoxe din Canada si a ARCOLA, s-a trecut la discutarea noilor puncte: acceptarea si promulgarea recomandărilor OCA cu privire la abuzurile sexuale; aducerea rămăsitelor Episcopului Policarp si ale Generalului Pomutz la Vatra, sprijin pentru Muzeul Guvernului Federal al US pentru Victimele Comunismului; o rezolutie onorând a 100-a aniversare a Societătii Farsarotul. Toate aceste rezolutii au fost acceptate si aprobate. Consiliul Episcopesc a atentionat parohiile si misiunile asupra necesitătii unui control financiar independent, asupra necesitătii înrolării tuturor celor peste 18 ani ca membri ai parohiei si asigurării pentru furt în cazul membrilor Consiliilor Parohiale.

Următoarele bugete au fost aprobate: Administratie, $490,500.00; Departamentul de Publicatii, $154,600.00; Departamentul Misiunilor, $53,000.00; Departamentul de Educatie Religioasă, $ 34,000.00.

A fost ales apoi un nou Consiliu Episcopesc: clerici - Prea Cucernicii Părinti A. Fetea, A. Frunză, L. Lazar, T. Petrescu, T. Stafiuc si supleant, Ian Pac-Urar; laici - C. Brenta, T. Butoi, M. Klein, L. Fogorosh, E. Teisanu, W. Wright si supleanti, S. Miroy si M. Tipa. Doi membri laici au fost alesi pentru Tribunal: V. Dinu si J. Stanitz si supleanti, Dr. E. Chiaburu si Dr. N. David.

Vlădicul a mentionat că în acest an se împlinesc 65 de ani de la dedicarea Vetrei în 1938 si a adresat multumiri parohiei gazdă ``Sf. Ap. Petru si Pavel`` din Dearborn Heights, Michigan, Reuniunii de Doamne din Parohia ``Sf. Gheorghe `` din Canton, Ohio, corului Synaxis si grupului de teologi de le Alba-Iulia pentru răspunsurile de la Sf. Liturghie arhierească.

De asemenea a adresat multumiri pentru munca depusă: Părintelui L. Copacia pentru cei 4 ani de lucru ca si Casier si membrilor Cancelariei Episcopale: P.C. Părinte Diacon D. Oancea, Dlui M. Chestnut si Ipodiaconului T. Rosco, precum si celor care au ajutat ocazional: Ierodiaconul Sebastian si Dan Hoarste. Vlădica Nathaniel a multumit în chip special Prea Sfintitului Episcop Irineu pentru munca si dedicatia sa.

După cântarea imnului arhieresc, membrii noului Consiliu Episcopesc au depus jurământul si au ales pe Părintele L. Lazar ca Secretar al Consiliului Episcopesc si pe D-na Marsha Klein, Casier al Episcopiei.

După slujba Vecerniei si cină a urmat un spectacol extraordinar sustinut de către ansamblurile folclorice ``Ciprian Porumbescu`` din partea Misiunii ``Sf. Filofteia de Arges`` din Hagerstown, Maryland si ``Junii Sibiului`` din partea Parohiei ``Sf. Constantin si Elena`` din Lilburn, Georgia.

 

Duminică

După slujba Utreniei, clericii au escortat în procesiune pe cei doi ierarhi de la resedinta episcopală în biserică. Răspunsurile la Sf. Liturghie au fost date alternativ de grupul ``Synaxis`` si de corul teologilor din Alba-Iulia. După Sf. Liturghie arhierească, Arhiepiscopul Nathaniel a predicat în limba engleză despre vindecarea slugii sutasului, iar Vlădica Irineu a predicat în româneste despre importanta si semnificatia Sfântului Mir. Apoi Arhiepiscopul Nathaniel a prezentat clericii prezenti si a dăruit Sf. Mir celor care au solicitat aceasta. După escortarea ierarhilor la resedinta episcopală si traditionalele fotografii, a avut loc banchetul final, după care membrii parohiei gazdă au pregătit clădirile de la Vatra pentru a putea primi în bune conditii primul grup de copii în camp-ul de la Vatra.


 

HOME