Despre Dărnicia creştină

 

Oare, să înşele omul pe Dumnezeu?

 

Când ne cercetăm sufletul cu privire la ce se cuvine sa dam Bisericii, este bine sa tinem seama de Cuvintul Domnului. Astfel, in cartea proorocului Maleahi, cap. 3,  găsim citeva sugestii legate de felut cum Domnul se uita la dărnicia noastră către Biserica. Vă indemn Sa-l cititi!

Proorocul ne descopera felul in care Domnul priveste spre poporul instrainat de El, chemându-l inapoi cu astfel de cuvinte: "Întoarceti-va catre Mine şi ma voi intoarce si Eu catre voi " (3:7). Desigur, in Biserică noi suntem "noul popor Israel", adică cei instrainati de El.

Apoi, zice Domnul: "Se cuvine sa inşele oare omul pe Dumnezeu? Căci voi M-aţi înşelat!”-Dar voi ziceti -- "Cum Te-am înşelat? " – “Cu zeciuiala si cu pârga! ". In alte cuvinte, atunci cind nu daruim lui Dumnezeu jertfele datorate (care, după dreptatea divină I se cuvin Lui, ca Aceluia care ne daruieşte tot ce avem), noi suntem cei care inşelăm pe Dumnezeu.

 

Citim mai departe, că Dumnezeu zice, prin proorocul Maleahi grăieşte: "Blestemul vă atinge pe toţi, pentru că voi mă înşelaţi, voi, neamul întreg! " (3:8). Aşadar, in măsura in care nu dăruim lui Dumnezeu partea care I se cuvine, din binecuvintarile Sale, potrivit spuselor Proorocului, noi suntem aceia care-L înşelăm pe Dumnezeu, şi întreagul Sau popor, adică Biserica.

 

Mai departe, Maleahi ne spune că atunci cand dăruim cu generozitate zeciuiala (zeciuiala inseană a zecea parte din venitul nostru) Domnul ne va binecuvinta cu belşug: "Aduceti toate zeciuielile la vistierie si sa fie merinde la casa Mea şi puneţi-mă şi pe Mine la incercare, zice Domnul Savaot si veti vedea că voi deschide, la dorinta voastră, stăvilarele cerului şi voi varsa din belsug binecuvântarea, spre binele vostru.

 

In Episcopta noastră, noi urmăm sistemul "membriei", plătind o taxi anuala, care reprezintă un fel de minum absolut. Biblia insa nu mentionează vre-o taxă, de acest minimal. Daruirea noastra se cuvine sa fie o manifestare a profundei noastre recunostinte faţă de Dumnezeu; se cade sa fie neconditionat-generoasa si proportionala cu binecuvindrile pe care le primim de la Domnul. Cel ce primeste mult va dărui mult, iar cel ce primeşte putin, va da mai putin. Dar, indiferent de categoria de venit in care ne aflăm, Sf Pavel ne aduce aminte sa dăruim cu bucurie, nu din obligatie, pentru că "Dumnezeu iubeşte pe cel ce dă cu darnicie " şi detestă zgârcenia. Dacă dărnicia omului este o imitare a darniciei lui Dumnezeu, care a daruit pe Fiul Sau pentru ca noi sa avem viaţă din plin, atunci şi noi trebuie sa ne păzim sa nu fim vinovati ca am înşelat pe Dumnezeu. Faptele Apostolilor citeaza o zicere a Mintuitorutui: "'Mai fericit este a da decât a lua ". Domnul sa binecuvinteze pe cei ce aud Cuvintul Lui şi il urmează cu bucurie!

 

Autor- Pr. Remus Grama

(preluare din buletinul saptămânal al Catedralei Sfanta Maria din Cleveland, Ohio)

 

Viata Crestină, Aprilie-Iunie 2004

 

Inapoi la : Publicatii.com