DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř   AUGUSTIN BUNEA

Teolog, istoric

 

BUNEA AUGUSTIN, teolog, istoric.

 

N. 4 aug. 1857, în Vad-Făgăraş (azi jud.  Braşov), decedat la 30 nov. 1909, în Blaj. 

 

Studii gimnaziale în Braşov şi Blaj, de Filosofie şi Teologie în Colegiui "De Propaganda Fide" din Roma (1877 - 1882), unde a obţinut doctoratul (1882).  Hirotonit preot la Roma (1881), angajat în serviciul Cancelariei mitropolitane din Bîaj (1882-1886), profesor la Seminarul teologic de acolo (1886-1888), secretar mitropolitan (1888-1895), canonic (din 1895) şi alte demnităşi din cadrul Mitropoliei Blajului. 

 

Membru corespondent (1901), apoi titular al Academiei Române (1909), membru în secţia istorică a Astrei.

 

A publicat o serie de lucrări de istorie a Transilvaniei, mai ales de istorie bisericească, pe bază de izvoare inedite, dar prezintă faptele tendenţios, dintr-o viziune confesională.

 

Lucrări:

 

v      Mitropolitul Dr. Ioan Vancea de Buteasa. Schită biografică, Blaj, 1890, 41 p.;

v      Chestiuni din istoria dreptului Bisericii române unite, 2vol., Blaj, 1893-1894, 664p. (partea a II-a 400 p.);

v      Şematismul veneratului cler al Arhidiecezei metropolitane greco-catolice române de Alba Iulia şi Făgăraş, Blaj, 1900 (partea istorică p. 3-36)

v      Statistica românilor din Transilvania în anul 1950 făcută de vicarul episcopesc Petru Aron şi publicată de ....Sibiu, 1901, 56 p.;

v      Episcopul Ioan Inocenţiu Klein (1728-1751), Blaj 1900, XVI+ 423 p. 

v      Vechile episcopii româneşti a Vadului, Geoagiului, SIlvaşului şi Bălgradului, Blaj, 1902, XII +152 p.

v      Episcopii Pertru, Paul, Aaron şi Dionisie Novacovici sau Istoria românilor din Ardea şi Ungaria, Blaj 1906,99 p.

v      Discursuri. Autonomia Bisericească. Diverse, Blaj, 1903, 1903, XII + 522 p.

 

Lucrări apărute postum:

 

v      Stăpânii ţării Oltului, Bucureşti 1910, IV + 61p. (Discurs de recepţie la Academie, care n-a fost încă rostit);

v      Incercare de istorie a românilor până la 1382, Bucureşti, 1912, II f..+ 227p.

v      Istoria regimentelor grănicereşti, Bucureşti, 1941,95 p.;

 

Articole în:

 

v      “Gazeta Transilvaniei”  - Braşov,

v      ”Tribuna”- Sibiu,

v      “ Unirea”- Blaj,

v      “ Enciclopedia română“- Sibiu (3vol.,1898 -1904), ş.a.                       

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME