DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  BARBU SEBASTIAN BUCUR

Muzicolog

 

BUCUR SEBASTIAN BARBU, muzicolog. 

 

N. 6 febr. 1930, în Talea, jud.  Prahova. 

 

Studii la Seminarul teologic monahal din Mănăstirea Neamţ (1949-1952), la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1953-1957) şi la:

 

Conservatorul “Ciprian Porumbescu" din Bucureşti (1957-1963), cu specializare la Conservatorul Macedonean de Muzică Bizantină din Atena (1982 - 1985);

 

Doctoratul în Muzicologie la Conservatorul “George Dima" din Cluj Napoca (1982).

 

lerodiacon (1952), arhidiacon (1959), profesor de Muzică la Seminarul Teologic din Mănăstirea Neamţ (1957-1959), la Liceul 32 din Bucureşti (1963-1965) şi la Şcoala de Muzică nr.5 tot în Bucureşti (1965-1990) şi paralel lector la catedra de Paleografie muzică bizantină (1970-1974), apoi conferenţiar (1990-1993) şi profesor (din 1993) la Academia de Muzică din Bucureşti:

 

Dirijorul formaţiei de muzică bizantină “Psalmodia" din Bucureşti (din 1989), cu care a dat mai multe concerte de muzică religioasă, membru al Uniuni Compozitorilor (1969).

 

Lucrări:          

 

v      Filothei sin Agăi Jipăi: Psaltichie românească, vol. 1,

v      Catavasier, Bucureşti, 1981 518 p.; vol. II

v      Anastasimatar, 1983, 344 p.; vol III,

v      Stihirariul, 1986, 484 p.; vol.  IV,

v      Triod Penticolstar, 1992, 541 p. (fiecare volum premiat de Uniunea Compozitorilor);

v      Cultura muzicală de tradiţie bizantină pe teritoritoriu României în secolul XVIII , şi începutul secolului XIX şi aportul original al culturii autohtone. Teza de doctorat cu o prefaţă de prof. univ. dr.  Sigismund Toduţă şi o postfaţă de prof.  univ. dr.  Romeo Ghircoiasiu, Bucureşti, 1990, 250 p.;

v      Cântări psaltice.  Vol. I. Pentru cursul de Muzică religioasă, anul II, Bucureşti, 1991, 175 p.

v      A reeditat Idiomelarul lui Dimitrie Suceveanu, vol.  I - III, cu transliterare, diortosire şi corectare, Bucureşti, 1993; 

v      Cântările Sfintei Liturghii şi alte cântări bisericeşti, Bucureşti, 1993, 364 p. (în colaborare cu o serie de compoziţii proprii);

v      Cântări psaltice. Pentru cursurile de Muzică religioasă, vol. I-II, Bucureşti, 1991-1993, 176 + 232 p. (cu numeroase creaţii proprii);

v      Lexicon pentru cursurile de Paleografie muzicală bizantină, muzică psaltică, tipic liturgică imnografie, Bucureştii, 1992,71 p.

v      Monumente Muzicale: Filothei, sin Agăi Jipăi - prima Psaltichie românească cunoscută până acum, în BOR, an.  LXXXI I, 1969, nr. 9 -IO, p. 1066-1075 (şi în “Studii de Muzicologie", vol. VI, Bucureşti, 1970, p. 99-133); N

v      aum Râmniceanu, în,,Studii de Muzicologie", vol.  IX, Bucuresşi, 1973, p. 146-194; 

v      D. G. Kiriac contribuţii la analizarea melodiilor psaltice, în GB, an XXXIII, 1974, nr. 7-8, p. 696-705; 

v      Ioan, si Radului Duma Braşoveanul, în “Studii de Muzicologic", vol.  X, 1974, p. 161-221 şi în BOR, an.  XCII, 1975, nr. 3-4, p. 377-388,

v      Propedii ale muzicii psaltice în notaţie cucuzeliană, în SCIA - TMC, tom.  XXI, 1974, p. 27 39 şi tom.  XXII, 1975, p. 59-70; 

v      Manuscrise psaltice în notaţie neobizantină care conşin propedii aflate în Biblioteca Academiei Române, în GB, an.  XXXIII, 1974, nr. 9 -IO, p. 896-911; 

v      Elemente teoretice la Filothei sin Agăi Jipăi, Gramatica muzicală, în GB, an.  XXIV, 1975, nr. 5-6, p. 591-622 + XX pl. (şi în “Studii de Muzicologie", vol .XI, Bucureşti, 1976, p. 175-229);

v      Manuscrise psaltice şi bilingve în notaţie cucuzeliană - în marile biblioteci din România, în ,,Studii de Muzicologie", vol.  XIl, 1976, p. 118-181 (şi în BOR, an.  XCII, 1976,nr. 9-12, p. 1005-1038 + XXII p.);

v      Manuscrits roumains et bilingues du XVIII-e siecle de notation koukouzelienne, în “Muzica", an. 27, 1977, nr.  11, p. 39-47; 

v      Acţiunea de “românizare" a cântărilor psaltice şi determinările ei social-patriotice. 

v      Filothei sin Agăi Jipăi şi alţi autori din secolul al XVIII-lea, în BOR, an.  LXLVIII, 1980, nr. 7-8, p. 836-856 + XX p.;

v      Monumente muzicale în Biserica Ortodoxă Română - Filothei sin Agăi Jipăi - prima Psaltichie românească, în GB, an.  XXXIX, 1980, nr. 10- 12, p. 852-876;  an.  XL, 981,nr. 3-5, p. 475-510 şi în BOR, an.  LXLIX, 1981,nr. 34, p. 370-406;

v      Invăţământul psaltic până la reforma lui Hrisant. Şcoli şi propedii, în BOR,an.  LXLVIII, 1980, nr. 3-4, p. 481-509; 

v      Un encomion necunoscut în cinstea lui Petru cel Mare, în ,,Studii de Muzicologie", XVII, 1983, p. 199-242;

v      Manuscrise muzicale româneşti la Muntele Athos, în MA, XXXII, 1987, nr. 4, p. 17-27;

v      Documente Muzicale româneşti la Muntele Athos, în GB, an.  XLVIII, 1988, nr. 5, p.            118-147 + Xi p.;

v      Iovaşcu Vlahui “protopsaltul Curţii Ungrovlahiei" şi epoca sa in manuscrise psaltice de la Muntele Athos, în BOR, an. CVI, 1988, nr. 7 - 8, p. 62 - 80. 

v      Alte numeroase articole din istoria muzicii psaltice şi compoziţii psaltice în periodicele citate, comunicări la diferite simpozioane, creaţii de muzicî bisericească corală şi psaltică.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME