DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  CONSTANTIN BOBULESCU

Preot, istoric

 

BOBULESCU CONSTANTIN, preot, istoric. 

 

N. 8 mai 1882, în Vlădiceni, jud.  Iaşi, decedat la 1 dec. 1958, în Bucureşti. 

 

Studii la Seminarul din Roman (1896-1899), cursul superior la Seminarul ”Central" (1899-1903), apoi la Faultatea de Teologie din Bucureşti (1903-1907), cu licenţa în 1908. 

 

Diacon (1908 - 1912) şi preot (1912 - 1922) la catedrala mitropolitană din Iaşi spiritual la Semitiarul “Veniamin" (I913 - 1921),

 

Preot la bisericile “Sf. Ecaterina” (1922-1924), apoi la “Sf. Nicolae Tabacu" (1924 - 1958), ambele în Bucureşti.

 

A publicat peste 80 de Iucrări, privind istoria Bisericii  şi a culturii româneştii, a unor familii, monumente şi localităţi.

 

Lucrări:

 

v      Lăutarii noştiri. Din trecutul lor. Schiţă istorică asupra muzicii noastre naţionale, corale, cum şi asupra altor feluri de muzici. Bucureşti, 1922, 184p.,

v      Schiţă istorică asupra satelor Crucea de Sus şi Crucea de Jos, cu bisericile lor, şi asupra schitului Brazi şi Moşinoaiele.  Bucureşti, 1926, 86 p.;

v      Cronica bisericii Sf. Ecaterina”din Bucureşti (1577- 1924).  Bucureşti, 1927, 88 p.;

v      Neamul Holbăneştilor. cu aI episcopului Gherasim Clipa-Barbovschi si arhimandritul Sofronie Barbovschi predicatorul, în RSIAB, XIX, 1929, p. 1-144 (şi extras, Chisinău, 1929);

v      Feţe bisericeşti în războaie, răzvrătiri şi revoluţii, în RSIAB.  XX, 1930, p. 1 - 115 (şi extras, Chisinău. 1930, VI + 118 p.);

v      0 viaţă trăită viaţa de paraclise, în RSIAB, XXII, 1932, p. 3-168 (şi extras, Chisinău, 1932),

v      Din viaţa mitroploitului Veniamin Costachi. Neamul, copilăria, tinereţea şi  episcopatul în RSIAB, XXIII, 1933, p.1-160 (şi extras, Chisinău, 1933);

v      Pentru pomenirea lui Alexandru cel Bun..., în RSIAB, XXIV, 1934, p. 1 -76 (şi extras, Chisinău, 1934);

v      Lăutari şi hori în pictura bisericilor noastre, Bucureşti, 1940, 80 p.;

v      Vieţi de zugravi (1657-1765) şi autobiografia lui Ghenadie Pârvulescu arhimandritul, în AR, V, 1940, p. 103 - 156 (şi extras, Bucureşti, 1940,54 p.);

v      Pocrovuî, în RIB, an. I, 1943, nr. 1, p. 53-81 şi nr. 2, p. 18-51 (şi extras, Craiova, 1943, 66 p.);

v      Sihăstrii şi schituri de pe valea Trotuşului, în AR, X, 1946, p. 281-339 (şi extras, 60 p.);

v      “Sihăstria Dărmăneştilor” de sub muntele Lapoş  cu hramul Sf. Troiţe sau “Schitul Lapoş" în BOR, an.  LXIV, 1946, nr. 7 -9, p. 398-424 etc.

 

Colaborări la peste 25 de reviste, ziare, anuare, buletine, între care:

 

v      “Ortodoxul" – laşi,

v      ”Revista Societăţii Istorice-Arheologice-Bisericesti" – Chisinău,

v      “Biserica Ortodoxă Română",

v      “Buletinul Comisiunii Monumentelor lstorice",

v      “Revista Arhivelor",

v      “Arhiva Românească",

v      “Lalmura”, toate în Bucureşti,

v      ”Miron Costin" Bârlad ş.a.

 

A înfiinţat si condus - împreună cu Stefan Berechet – periodicul:

 

v      ”Spicuitor în ogor vecin - ştiri istorico-literare despre noi si despre vecini", Bucureşti, 1921 - 1922. 

v      Mai multe Iucrări au rămas în manuscris, între care peste 2000 pagini cu inscripţii şi însemnări din bisericile oraşului şi judeţului Iaşi.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME