DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Daniil Barcianu Popovici

Profesor de Teologie

 

BARCIANU POPOVICI DANIIL, profesor de teologie (nehirotonit),naturalist, fiul preotului Sava Popovici Barcianu. 

 

N. 19 oct. 1847., în Răşinari. jud. Sibiu, -decedat la 3/16 febr. 1903, în Sibiu. 

 

Studii la Gimnaziul evanghelic german din Sibiu (1858- 1966), şi la lnstitutul teologic-pedagogic, tot aici (1866- 1869).

 

Obţine o bursă din partea Arhiepiscopiei Sibiului, pentru a studia organizarea şcolilor populare din Germania (1869-1870), apoi face studii de Stiinţe naturale, Filosofie şi Pedagogie la Universităţiile din Viena, Bonn şi Leipzig (1870- 1874), cu doctoratul la Leipzig. 

 

Profesor la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu, mai ales în “secţia pedagogică" (1876 - 1901 ), director al şcolli civile de fete a Asociaţiunii din Sibiu (1876 - 1887), inspector al şcolilor confesionale ortodoxe româneşti din Arhiepiscopia Sibiului (1901-1903), membru mirean în Sinodul Arhiepiscopiei Sibiului, secretar II al Astrei (1881-1887), membru Comitetul Partidului Naţional Român din Transilvania şi unul din iniţiatorii,,Memorandului" din 1892, fapt pentru care a fost condamnat la doi ani şi şase Iuni închisoare (executată parţial la Vacz). 

 

Este autorul unor lucrări de Stiinţe naturale, Pedagogie, manuale şcolare, îndrumător al unor periodice româneşti.

 

Lucrări:

 

v      Untersuhungen uber die Blutentwicklung der Onagraceen, Naumburg, 1874, 3 f. + 49 p. (teză de doctorat);

v      Elemente de istorie naturală pentru şcoalele poporale, 2 vol., Sibiu, 1881- 1883, 128 + 184 p.;

v      Lucrul de mână în şcoalele de bălieţi şi în Institutul pedagogic Sibiu, 1885, 65 p.;

v      Istoria naturaă în şcoalele poporale, în “Anuarul Institului  teologic-pedagogic din Sibiu" pe anii 1889/1890, p. 3 - 75 , şi 1890/1891, p. 3 - 24 (şi extras);

v      Vasile Aron (1770-1822).

v      0 scriere încă necunoscută a lui în “Anuarul Institului..." pe anii 1898/1899, p. 3 - 45 şi 1899/1900, p. 3 - 28.

v      A reeditat câteva din lucrările tatălui său

v      Gramatica germană teoretică-practică ed. a V-a, Sibiu, 1896, VII + 432 p. şi

v      Dicţionar german-român şi român-german, ed. a II-a, în două părţi, Sibiu, 1886- 1888;  ed. a III-a, partea I, Sibiu, 1900.

v      In 1891 a editat la Sibiu “Foaia ilustrată” pentru petrecere şi popularizarea cunoştinţelor literare şi  ştiinţifice", iar în 1897 - 1900 a redactat – cu alţi colegi “Foaia Pedagogică"; diverse colaborări la ”Telegraful Român “ şi “Tribuna” din Sibiu.

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME