DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  DIMITRIE BOROIANU

Profesor de teologie (nehirotonit)

 

BOROIANU DIMITRIE, profesor de teologie (nehirotonit). 

 

N. 31 aug. 1864, în Fălticeni, decedat la  9 sept. 1951, în Bucureşti.

 

Studii la Seminarul “Veniamin" din Iaşi (1876-1884), Facultatea de Teologie din Bucureşti (1884 - 1888, licenţa în 1890), specializare în Teologie şi Filosofie la Leipzi (1895- 1897), unde a obţinut

 

Doctoratul în Filosofie (1897).  Secretar la Seminarul “Central" din Bucureşti (1887-1894), subdirector al Cancelariei Mitropoliei Ungrovlahiei (1892-1894). defensor eclesiastic (1894-1895),

 

Profesor la Seminarul ,,Veniamin" din Iaşi (1897- 1902),

 

Profesor de Do-matică (1902-1904), apoi de Drept bisericesc (1904 -1936) la Facultatea de Teologie din Bucureşti, decan al Facultăţii (1910 - 1912 şi 1923 - 1927), paralel director al Cancelariei Mitropoliei Ungrovlahiei (1912-1927). 

 

A publicat Iucrări de Drept bisericesc, legate mai ales de problemele curente ale vieţii bisericeşti, manuale pentru seminariile teologice ş. a.

 

Lucrări:

 

v      Dreptul bisericesc Vol. I Canoanele Sfintei Biserici Ortodoxe de Răsărit. chestiuni şi interpretări, Iaşi, 1899, XIX + 606 p.;

v      Dreptul bisericesc.  Vol. II  Principii de Drept.  Organisaţiunea Bisericii române.  Legile tării şi oiganisatiunea Bisericilor ortodoxe, Iaşi, 1899, VI+559+Xlll p.;

v      Cestiuni de Drept bisericesc, Bucureşti, 1905, 95 p.;

v      Dreptul bisericesc pentru seminariile teologice, ed. I, Craiova, 1903, 192 p. (ed. a II-a, Bucureşti, 1911, 182 p., ed. a III-a, 1928;  ed. a IV-a, 1933); diferite studii de Drept bisericesc în “Biserica Ortodoxă Română", mai ales până în 1916.

v      Reforma lui Luther în Biserica occidentală, Bucureşti, 1890, 11+131 p.;

v      Istoria dogmelor Bisericii creştine ortodoxe de răsărit, Bucureşti, 1893, 373 p.;

v      Istoria Bisericii creştine de la începutul ei până în zilele noastre, Bucureşti, 1894, 569+Vl p.;

v      Istoria Bisericii creştine. Noţiuni generale.  De la întemeierea Bisericii până la urmaşii lui Constantin cel Mare, impreună cu Istoria Bisericii Române, Bucureşti, 1895, 188 p.;

v      Despre libertatea morală, Bucureşti, 1898, 36 p.;

v      Problema morală, Iaşi, 1900, 109p.; Credinţa şi ştiinţa, Iaşi, 1902, 80 p.;

v      Istoria Seminarului Central din Bucureşti.... Iaşi, 1904, 279 p. (în colaborare cu St. Călinescu).

 

In colaborare cu profesorul Vasile Oiaga de la Seminarul “Veniamin" a publicat o serie de manuale pentru Scolile seundare:

 

v      Noţiuni de istorie sfântă a Vechiului şi Noului Testament, pentru cl. I secudară, Iaşi, 1899, 113 p. (ed. a VIll-a, Bucureşti, 1911, 104 p.

v      Noţiuni de Invăţătura Mântuitorului Isus Hristos..., pentru cl. a II-a, Iaşi, 1901, 54 p. (mai târziu sub titlul: Explicarea Evangheliilor, ed. a XII-A, 1916);

v      Notiuni de dogmele religiunii creştine.... pentru cl. a III-a,lasi, 1901, 103p.;

v      Noţiuni de Morală creştină.. pentru cl. a IV-a, Iaşi, 1901, 91 p. (ed. a IV-a, Bucureşti, 1921);

v      Notiuni de istorie bisericească... pentru cl. a V-a, Iaşi, 1899, 57 p.; (ed. a II-a, 1900);

v      Notiuni de istoria Bisericii române.... pentru cl. a VI-a, Iaşi, 1900,61 p. (ed. a II-a, Iaşi, 1904).

v      0 serie de articole, note, recenzii în rev. “Viitorul", pe care a iniţiat-o şi condus-o la Iaşi, apoi la Bucureşti (1898 - 1916;  revista a reapărut în 1930 - 1942.

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME