DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  DUMITRU BALASA

Preot, istoric

 

BăLAşA DUMITRU, preot, istoric. 

 

N. 1 aug. 1911, în Dealu Mare, jud.  Vâlcea. 

 

Studii la Seminarul teologic din Râmnicu Vâlcea (I923-1931) şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1932-1936). 

 

Preot în Băleaşa - jud. Olt (1934-1940), la biserica “Hagi Enuşi" din Craiova (1940-1948), la parohia Creţeni-Vâlcea (I948 - 1959);

Câţiva ani deţinut politic;

 

Preot la catedrala mitropolitană din Craiova, îndrumător al bibliotecii şi colecţiei muzeistice eparhiale şi redactor al revistei ,,Mitropolia Olteniei" (1967-1974); pensionat în 1974;  iconom stavrofor (1969).

 

 Secretar al Institutului de Istorie Naţională-Filiala Craiova, secretar de redactie la revista “Oltenia" (Craiova) şi la “Monografia judeţului Dolj". 

 

A publicat studii şi documente referitoare la istoria Bisericii şi a culturii româneşti din Olteniaş participant la diferite simpozioane şi congrese cu caracter istoric în tară.

 

Lucrări:

 

v      Alte manuscrise ale cronicarului Dionisie Eclesiarhul (extras din “Oltenia", 11, 1941, p. 81-118);

v      Sase manuscrse psaltice ale Iui Anton Pann, în MO, an.  VIl, 1955, nr.  I- 2, p. 78-89; 

v      Contribuţii la istoria schitului Topolniţa, în MO, an.  IX, 1957  nr.  II - 12, p 825 - 830

v      Documente privind istoria Craiovei, în MO,an.  IX, 1957, nr.  II- 12,p. 845-858; 

v      Contribuţii la istoria bisericii “Pătru Boj” (Sf Mina) din Craiova, în MO, an.  X, 1958, nr. 910, p. 661-668; 

v      Biserica Hagi Enuş din Craiova în MO, an.  XI, 1959, nr. 3-4, p . 166-181; 

v      Ctitoria Iui Matei Morânglavu din satul Serbăneşti, în MO, an.  XI, 1959, nr. 7-8, p 436-445; 

v      Dobromir - marele ban al Craiovei, 1568-1583, în MO, an.  XIl, 1960, nr. 1 -2, p. 24 -4 1; 

v      Schituri oltene, în MO, an.  XVII, 1965, nr. 3 -4, p. 280 - 285; 

v      Gheorghe Zograful care în călugărie s-a numit Gherontie, în MO, an.  XIX, 1967, nr. 1-2, p. 72-79; 

v      Complexul Călimăneşti: mănăstirea Călimăneşti-Ostrov, mănăstirea Cozia cu bolniţa, schitul Piatra şi biscrica de mir din Călimăneşti, în MO, an.  XXII, 1968, nr. 5-6, p. 451 -468; 

v      Biserica Bunavestire din Râmnicu Vâlcea şi  pomelniculi ctitoresc, în MO, an.XXXIII, 1971,nr. 1-2,p. 52-60; 

v      Mănăstirea Căluiul sau Cepturoaia, în MO, an.  XXIII, 197 1, nr. 7 - 8, p. 513 -534; 

v      Sf. Ignatie Teoforul şi Nicodim de la Tismana (Date noi şi dotuă inscripţii inedite), în MO, an.  XXIII, p. 1971. nr. 9- 10, p. 634-651; 

v      Mănăstirea Sadova jud. Dolj,  în MO, an.  XXIII, 1971, nr.  11I - 12, p.849-871; 

v      Luptele pandurilor şi eteri:tilor de pe Valea Oltului, în “Buridava", Rm.  Vâlcea, 1972. p. 295-320 (în colaborare);

v      Mircea cel Bătrân şi ctitoriile din Călimăneşti, în “Studii Vâlcene", Rm.  Valcea, 2, 1972; 

v      Cruci de piatră din Tara Românească  cartografiate în anul 1832, înl MO, an.  XXIV, 1972, nr. 1 -2, p. 92- 104 şi nr. 5 -6, p. 408 -452; 

v      Inscripţii şi însemnări din bisericile Olteniei, în MO, an.  XXIV, 1972, nr. 3-4, p 147-263;  an.  XXV, 1973, nr. 9-10, p. 811 - 817;  an.  XXVI, 1974, nr.  1 - 2, p. 103-113;  an.  XXVII, 1975, nr. 9 - 10, p. 693 - 702 şi an. XXVIII, 1976, nr. 3 -4, p. 260 - 266; 

v      Pagini din trecutul mănăstirii Coşuna-Bucovăţul Vechi, în MO, an.  XXIV, 1972, nr. 9- 10, p. 726-772,

v      Bunurile Mănăstirii Coşuna (Bucovăţ), în MO, an. XXIV, 1972, nr. 11-12, p. 899-912; 

v      Cuvântul românesc “Crăciun" în antroponimie, toponimie si etimologie, în MO, an.  XXV, 1973, nr. 1-2, p. 97- 140; 

v      Documente privitoare la mănăstirea Coşuna-Bucovăţul Vechi, în MO, an. XXV, 1973, nr. 3 - 4, p. 269 - 307; 

v      Cermegeşti şi Sueşti, două sate vâlcene, în MO, an.  XXV, 1973, nr. 5-6, p. 419-437; 

v      Biserica Sf. Gheorghe din Râmnicu Vâlcea, în MO, an.  XXV, 1973, nr. 5-6, p. 438-457 (în colaborare);

v      Constantin Brâncoveanul Voievod şi Ioan arhimandritul.  Un manuscris inedit al Iui Ioan, egumenul mănăstirii Hurezi (1692-1726), în MO, an.  XXV, 1973, nr. 11 - 12, p. 993 -1002; 

v      Biserica domnească “Sf.  Dumitru", şi vechimea oraşului Craiova, în MO, an.  XXVII, 1975, nr. 7-8, p. 492-505; 

v      Date privind localităţi din Oltenia şi bisericile lor între anii 1823-1840,în MO, an XXVIll, 1976, nr. 5-6, p. 419-431; 

v      Pagini din trecutul mănăstirii Tismana, în MO, an. XXVIII, 1976, nr.  11 - 12, p. 975 -1001; 

v      Clerici ostenitori pentru independenţa naţional înainte de anul 1877, în MO, an.  XXIX, 1977, nr. 4 - 6, p. 311 - 341;

v      Insemnări dintr-o călătorie de la mănăstirea, Ciolanu la Constantinopol, Muntele Athos, Ierusalim.  Alexandria, 1860-1861, în BOR, an.  XCVI, 1978, nr. 7-8, p. 854-880; 

v      Revoluţia din 1821 reflectată în însemnările micilor cronicari aflate pe filele unor vechi cărţi româneşti, în MO, an.  XXXIII, 1981, nr. 7-9, 402-409; 

v      Contribuţia cronicarului Dionisie Eclesiarhul la îmbogăţirea Molitvelnicului românesc, în BOR, an.  LXXXVI, 1968, nr. 1-2, p. 209-221 şi an.  XCIX, 1981, nr. 5-6, p. 669-674; 

v      Cronicarul Dionisie Eclesiarhul, în MO, an.  XXXIV, 1982, nr. 1-3, p. 89-112 şi 1982,nr. 7-9,p. 559-583; 

v      Oameni şi fapte din istoria localităţii Olăneşti, în ”Buridava”, 4,1982; 

v      Precizări în legătură cu inscripţile de la Aluni şi Baia de Fier (1504-1505), în SMIM, vol.  X, 1983; 

v      Localităţi din Oltenia şi bisericile lor, în MO, an.  XXXV, 1983, nr. 9- 10, p. 636-642, an. XXXVI, 1984, nr. 1-2, p. 101-107;  nr. 3-4, p. 223-229;  nr. 5-6, p. 383-398;  an. XXXVIII, 1986, nr. 3, p. 105-112; 

v      Sfânta mănăstire Tismana.  Craiova, 1978,150 p.;

v      Mănăstirea Tismana – vatră  străbună, Craiova, 1983,174 p. (în colaborare),

v      Dionisie Eclesiarhul Hronograf (1764-1815). 

v      Transcriere după  original, indice şi glosar de Dumitru Bălaşa.

v      Studiu introductiv de Dumitru Bălaşa şi Nicolae Stoicescu, Bucureşti, 1987, 183 p.

 

Numeroase contribuşii în:

 

v      ,,Mitropolia Olteniei" - mai ales cu privire la vechile aşezări monahale - şi alte

v      Periodice bisericeşti în “Buridava”- Râmnicu  Vâlcea,

v      “Studii Vâlcene"-Râmnicu Vâlcea,

v      “Mehedinţi - istorie şi Cultură“-  Drobeta Tr.  Severin,

v      ”Studii", revistă de istorie Bucureşti,

v      “Argeş” – Piteşti,

v      “Ramuri”- Craiova, ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME