DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  DUMITRU BELU

Profesor de teologie

 

BELU DUMITRU, profesor de teologie. 

 

N. 21 nov. 1902, în Greceanca, jud.  Buzău, decedat la 5 sept. 1980. în Sibiu. 

 

Studii la Seminarul teologic din Buzău (1915-1923), apoi la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1923-1927), unde obţine licenţa (1927), şi  Doctoratul (1929); Seminarul pedagogic Universitar din Cernăuţi şi Bucureşti 1931).  Profesor suplinitor la Seminarul monahal din mănăstirea Neamţ (1927 - 1928), şef de birou la Consiliul eparhial Bălţi (1930), profesor la Seminarul monahal din mănăstirea Cernica (1930-1936), profesor suplinitor (1936), provizoriu (1937), apoi titular definitiv (1938) la catedra de Morala şi Sociologie, un timp la Dogmatică, la Academia teologică din Oradea (în anul şcolar 1940-1941 detaşat la Academia teologică din Caransebeş după 1941 Academia din Oradea a fost Mutată de Timisoara), până în 1948;  Conferenţiar (1949-1952), apoi profesor titular (1951-1968) la catedra de Catehetică, Omiletică şi Pedagogie de la Institutul Teologic Universitar din Sibiu. 

 

Hirotonit diacon în 1936, preot în 1938, hirotesit protopop în 1943 şi iconom stavrofor în 1957. 

 

Membru în Adunarea eparhială a Episcopiei Oradiei, redactor al buletinului eparhial “Legea Românească" de la Oradea (1938- 1940). 

 

A publicat o serie de lucrări de mare valoare de Teologie morală, iar in perioada “sibiană" mai ales lucrări de Omiletică.

 

Lucrări:

 

v      Problema durerii în budism şi creştinism, în “Candela", an.  XLI, 1930, nr. 46, p.226-237

v      Christologia lui IgnatieTeoforul, 1, RT, an.  XXI, 1931, nr. 6-7, p. 209-223; 

v      Păcatul originar la Origen, în RT, an.  XXV, 1935, nr. 11-12, p. 436-460; 

v      Despre icoana ortodoxii, în BOR, an.  LIX, 1941, nr.  I I - 12,p. 643 - 655; 

v      Maica Domnului în lumina imnelor liturgice, Caransebeş, 1941, 88 p.;

v      In legătură cu valorile morale,  Caransebeş, 1942,48 p.;

v      Premise pentru o nouă etică românească, Timisoara, 1944, 58 p.;

v      Despre iubire, Timisoara, 1945, 158 p.;

v      Ortodoxia şi activismul omului, în ST, an. II, 1950, nr.  I - 2, p. 65 - 79; 

v      Caracterul social al Rugăciunii domneşti, în ST, an. III 1951, nr. 910, p. 542-551

v      Calităţile de îndrumător duhovnicesc ale Sfântului Apostol Pavel, în ST, an. VIl, 1955, nr. 9- 10, p. 555 -581;

v      Impărăţia lui Dumnezeu şi Biserica, în ST, an.  VIII, 1956, nr. 5 - 6, p. 299 - 309; 

v      Sensul creştin al iubirii faţă de sine, în ST. an.  IX, 1957 nr. 7 - 8, p. 496-527;

v      Un aspect mai puţin Iuat în seamă al iubirii faţă de semeni, în ST, an.  X. 1958, nr. 56, p. 341-365-,

v      Autoritatea în Biserică, în “Ortodoxia", an.  XIII, 1961, nr. 4, P. 555-563;  

v      Ortodoxia si discriminările ethnico-rasiale, în Ortodoxia an.  XV, 1963, nr. 1, p. 39 -51; 

v      Unele opere clasice ale literaturii greceşti închinate statului, în MB,an.  XIV, 1964,nr.78, p. 357-369,

v      Ecleziologia ortodoxă şi ecumenismul creştin, în “Ortodoxia", an.  XVII, 1965, nr. 4, p. 493 - 519; 

v      Cinstirea sfinţilor în Biserica ortodoxă, în MMS, an.  XLVI, 1970, nr, 1 - 2, p. 24 - 36; 

v      Graiul în funcţia lui etică, în MMS, an. XLVII ,1971, nr. 7 - 8 p. 453 -462; 

v      Tragicul în cadrul teologiei morale, în MB, an.  XXVI, 1976, nr. 9-12, p. 615 -628; 

v      Conceptul de faptă mântuitoare, în MB, an.  XXVIII, 1978, nr. 4-6,p. 204-214.

v      Omiletice.  Predica prin exemplul personal, în BOR, an.  LXXII, 1954, nr. 5, p. 560-583; 

v      Pentru o propovedanie mai rodnică. în MA, an. I, 1956, nr. 1-2, p. 124-131; 

v      Omilie sau predică?, în MA, an. II, 1957, nr. 3 -4, p. 271- 277;

v      Vechiului Testament ca izvor omiletic, în MA, an. II, 1957, nr. 5 - 8, p. 504 - 5 21 si an. II, nr.  11 - 12, p. 849 - 965; 

v      Cu privire la predică în concepţia Sfântului loan Gură de Aur, în MA,an. III, 1958, nr. 3-4, p. 268-287; 

v      Ironia în cuvântările Mântuitorului, în MMS, an.  XXXIV, 1958, nr.  11I - 12, p. 863 - 871; 

v      Iconografia ca izvor omiletic, în MA, an.  III, 1958, nr.  I I - 12, P. 878- 886;  

v      Predicatorul în concepţia Sfântului loan Gură de Aur, în BOR, an.  LXXVII, 1959, nr. 3 -4, p. 357 - 384;

v      A propovedui, ce înţeles are, în MA, an.  IV, 1959, nr. 3-4, p. 263-276; 

v      Sfinţii Părinţi ca izvor omiletic, în MA, an.  IV, 1959, nr.  11 - 12, p. 891 - 901,

v      Imnele liturgice ca izvor omiletic, în MA, an.  V, 1960, nr. 3 - 4, p. 253 - 27 1; 

v      De ce e necesar să predici după plan în MA, an.V,1960,nr.7-8,p.563-569,

v      In legătură cu pregtirea şi mijloacele omiletice ale preoţilor ortodocsi din Ardeal în prima jumătate a secolului  XIX-lea. în MA, an.  V, 1960, nr.  11 - 12. p. 780 - 797; 

v      Cu privire la ilustraţia în predică în MA, an.  VII, 1962, nr. 7- 8, p. 529-550; 

v      0 carte de omiletică despre predica prin faptă, în MA, an.  VI, 1961, nr. 9-10,p.600-622

v      Predicile lui Antim Ivireanul,în MA, an.  VIll, 1963, nr. 1-3, p. 188-212; 

v      Aspecte sociale în Didahiile Iui Antim, în MO, an. XV, 1963, nr. 9 - I 0, p. 761 - 767; 

v      Pacea ca temă omiletică, în MA, an.  VIll, 1963, nr. 4-6, p   415-430; 

v      Cea dintâi omiletică în limba română, în MA, an.  VIll, 1963, nr. 9- 10, P. 709-737; 

v      Predica veacului de aur, în MA, an. IX, 1964, nr. 3 - 5, p. 304 - 311; 

v      Cu privire la textul predicii, în M A, an.  I X, 1964, nr.  I I - 12, p.877-898; 

v      Cu privire la necrolog, în MA, an.  X, 1965, nr. 4-6, p. 348-370; 

v      Predica apostolică, în MA, an.  XI, 1966, nr. 1-3, p. 100 - 108; 

v      Predica post apostolică, în MA, an.  XI, 1966, nr. 4-6, p. 367-393; 

v      Opera predicatorială a lui Antim Ivireanul, în MB, an.  XVI, 1966, nr. 7-9, p. 482-492; 

v      Predica Sfântului Apostol Petru, în MA, an.  XII, 1967, nr. 1-3, p. 135-146; 

v      Motivul  iubirii în uzul omiletic, în MB, an.  XIX, 1969, nr. 1-3, p. 48 – 53;

v      Predicile lui Vasile de Seleucia, în MA, an. XV,1970, nr. 9 - I 0, p. 655 -679; 

v      Unele aspecte ale predicilor şanguiene, în MA, an.  XIX, 1974, nr.1-3, p. 106- 113; 

v      Valorile umane ca temă omiletică, în BOR, an.  XCIII, 1975, nr. 5-6, p.657-663; 

v      Activitatea omiletică a Sfântului Vasile cel Mare, în MA, an.  XXIV, 1979, nr.  I 3, p. 33 -50.

v      Coautor la Catehismului creştinului drept credincios, Sibiu, 1956, reeditat la Iaşi, 1957, 133 p.

v      Peste 60 de predici în “Duh şi Adevăr" Timisoara, “Mitropolia Ardealului" - Sibiu,

 

Studii , articole şi recenzii în:

 

v      “Credinţa" Bucuresti,

v      “Legea Românească" - Oradea,

v      ”Altarul Banatului" – Caransebeş

v      ”Biserica Bănăţeană" – Timisoara,

v      ”Telegraful  Român" - Sibiu etc.

 

 In manuscris:

 

v      Unele aspecte fundamentale ale ethosului creştin, 345 p.;

v      Curs de Omiletică etc.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME