DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ENE BRANISTE

Preot, profesor de teologie

 

BRANISTE ENE, profesor de teologie.

 

N. 12  oct. 1913, în Suseni, jud.  Argeş, decedat la 18 mart. 1984, în Bucureşti. 

 

Studii la Seminarul teologic din Curtea de Argeş (1925 - 1933),

 

Facultatea de Teologie din Bucureşti (1933 - 1937), cu licenţa în 1938 şi doctorat în 1943, la:

 

Facultatea de Litere (secţia Limba română, 1945-1947), a urmat şi cursurile Seminarului pedagogic “Titu Maiorescu" din Bucureşti (1937- 1938). 

 

Asistent la catedra de Teologie practică de la Facultatea de Teologie, pentru Liturgică şi Pastorală (1938-1950), apoi conferenţiar (1950) şi

 

Profesor titular (1950- 1982), după pensionare –

 

Profesor consultant la aceeaşi catedră, în cadrul lnstitutului Teologic Universitar Bucureşti;

 

Prorector (ian. 1970 -iul. 197 1), apoi rector al Institutului (1980-1982),

 

Vicepreşedinte al Comisiei de Pictură a Patriarhiei Române (1968-1983), un timp membru cleric al Adunării Eparhiale şi al Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, membru în Comitetul tehnic al Institutului Biblic şi de Misiune;

 

Participant la întruniri ecumeniste peste hotare (mai ales la consfătuirile de la Chambesy în legătură cu data serbării Sfintefor Paşti),

 

Conferinţe în Austria, Franţa, Germania, Anglia;

 

Diacon (1940), preot (1950), iconom stavrofor (1952).

 

Lucrări: 

 

v      Explicarea Sfintei Liturghi după Nicolae Cabasila (teză de doctorat), Bucureşti, 1943,  XVI+238 p.

v      Tâlcuirea dumnezeeştii Liturghii (de Nicolae Cabasila) Traducere din greceşte şi studiu introductiv, bucureşti 1946, VIII+133p. (reeditată la Bucureşti 1989)

v      Observaţiuni şi prpuneri pentru o nouă ediţie a Liturghierului românesc. Contribuţie la problema revizuirii cărţilor noastre de ritual, în BOR an LXIII, 1946 nr 4-6 p.194-217 şi nr. 7-9 p. 333-351 (şi extras 62p);

v      Preotul de azi ca liturghisitor. Lipsuri şi scăderi. Cauzele lor, Mijloace de îndreptare, în ST an I 1949 nr. 1-2 p. 97-118 şi nr 3-4 p 252-266 (şi extras 40p.);

v      Participarea la Liturghie si metode pentru realizarea ei, în ST.an.I 1949, nr.7-8 p. 567-637( şi extras 76 p)

v      Uniformitatea şi săvârşirea serviciilor divine, în ST , anI 1949 nr 9-10 p.781-813 (şi extras 36p)

v      Teologia icoanelor, în ST. an. IV 1952 nr.3-4 p. 175-201.

v      Idei, principii şi preocupări sociale în cultul bisericii ortodoxe.în St an.IV 1952 nr.7-8 p.432-458; 

v      Despre “inovaţii” în săvârşirea serviciilor divine î. ST , anV 1953 nr.3-4 p.279-303; 

v      Rolul Athosului în istoria cultului ortodox în “Ortodoxia” an V 1953 nr 2 p. 220-237

v      Schisma şi cultul creştin, în “Ortodoxia” an VI 1954 nr.2-3 p.260-299

v      Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântare în comun a credincioşilor, în ST an VI 1954 nr.1-2 p.17-38;

v      Problema unificării calendarului liturgic în Bisericile Ortodoxe, în “Ortodoxia” an.VII,1955 nr.2 p.181-216

v      Unitate şi varietate în cultul liturgic al Bisericii Ortodoxe Autocefale, în ST an VII, 1955 nr. 7-8 p. 423-444

v      Liturghiile romano-catolice în comparaţie cu cele ortodoxe, în “Ortodoxia”, an IX 1957 nr.1 p. 119-137

v      Sfinţii Trei Ierarhi în cultul creştin, în BOR an LXXVI, 1958 nr 1-2 p.171-193

v      Liturghierul slavon tipărit de Macarie la 1508, în BOR an.LXXVI ,1958, nr 10-11 p.1038-1068; 

v      Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, în ST., an X, 1958 nt.3-4 p.176-192; 

v      Deosebiri interconfesionale cu privire la Sf. Taine în “Ortodoxia” an XI 1959 nr.4 p.499-517; 

v      Din înţelepciunea şi experienţa duhovnicilor de odinioară, în BOR, an.LXXVIII 1960 nr.1-2 p. 141-16; 

v      Rânduilal slujbei în sobor cu preoţi, fără deacon, în BOR an.LXXVIII, 1960 nr,3-4 p. 218-257; 

v      Iconografia creştină ca ca discipilină de studiu şă cercetare. Obiectul, scopul şi importanţa ei, discipline înrudite şi auxiliare, literatura ei principală, în ST, an.XIV, 1962 nr.5-6 p. 328349; 

v      Posturile în cursul anului bisericesc.ăn BOR, an.  LXXXII, 1964 nr.1-2 p.120-138;

v      Istoria şi explicarea slujbei Vecerniei, în BOR, an LXXXIV, 1966, nr.5-6 p.513-532; 

v      Cultul bisericilor creştine din Orient . Liturghiile riturilor orientale, în “ortodoxia” an. XVIII, 1966 nr.1, p.85-131;

v      Cultul bisericilor vechi catolice  ăn comparaţie cu cel ortodox şi cu cel catolic, în  “Ortodoxia”, an. XX, 1968 nr.1 p. 26-61; 

v      Probleme de actualitate ale Bisericiolor de azi: dezvoltare (evoluţie) şi revizuire (adaptare) în cult din punct de vedere ortodox, în “Ortodoxia” an XXI 1969 nr 2 p.197-215

v      Explicarea botezului în “ Catehezele baptismale” ale Sfântului Ioan Gură de aur, în ST. XXII, 1970 nr 7-8 p.509-527;

v      Literatura liturgică în teologia românească, în BOR , an LXXXIX, 1971 nr.1-2 p.121-134; 

v      Slujba utreniei. Istoric şi explicare, ăn ST, an.XXIV, 1972 nr 1-2 p.70-89;

v      Programul iconografic al bisericilor ortodoxe. Indrumări pentru zugravii de la biserici, în BOR, an ZCII, 1974 nr.5-6 p. 730771 (şi extras)

v      Martiri şi sfinţi pe pământul Dobrogeide azi, în volumul “De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice şi monumente de artă creştină”, Galaţi, 1977 şi 1979, p. 34-62;

v      L’assemblee liturgique decrite dans les “Constitutions Apostoliques” et les differentes fonctions dans son cadre, in vol. L’assemblee liturgique et les differentes roles dans l’assamblee. Conferences Saint-Serge, Roma, 1977 p. 93-130 (şi extras)

v      Le cult byzantin comme expression de la foi orthodoxe, în vol.La liturgie, expression de la foi. Conferenced Saint Serge, Roma, 1979; 

v      LA question dţune celebration commune des paques. Breve etude historique et canoniquede la question (referat la Consfătuirea interortodoxă de la Chambesy, 1977) ăn Episkepsis, vol IV, Chambesy-Geneva, 1980 p.17-29

v      Eglise et liturgie dans la “mistogogie” de Saint Maxime le Confesseur, in vol.L’Eglise dans la Liturgie. Conferences Saint Serge, Roma, 1980 (şi în “Ortodoxia”, an XXXIII, 1981, nr.1 p.13-22)

v      Sfântul Vasile cel Mare în cultul creştin, în vol. “Sfântul Vasile cel Mare.” - Inchinare la 1600 de ani de la săvârşirea sa, Bucureşti 1980 p.238-264; 

v      Despre cinstirea sfintilor in Biserica Ortodoxă, îin "Ortodoxia", an.  XXXIII, 1980, nr. 1, p. 44-67.

v      Tipic bisericesc, Bucureşti, 1976, 302 p. (în colaborare)

v      Liturgică teoretică.  Manual pentru seminarele teologice, Bucureşti, 1978, 280 p. (în colaborare);

v      Liturgica specială pentru lnstitutele teologice, Bucureşti, 1980, 510 p.;

v      Liturgică generală cu noţiuni de atră biosericească, Bucureşti, 1985, 548 p. (ed. a II-a, Bucureşti, 1993, 783 p.).

v      Anastasimatarul uniformizat II.  Utrenierul sau Cântările Utreniei (de Duminică dimineaţa ale celoi- opt bisericeşti, Bucureşti, 1954 (în colaborare);

v      Cântările Sfintei Liturghi şi podobiile celor opt glasuri, Bucureşti, 1960 (în colaborare)

v      Cântările din slujbele Botezului, Cununiei, Tedeumului şi inmormîntării, în ST, an. XVI, 1964, nr. 1 -2 , 104 p. (în colaborare);

v      Cântările din slujbele Sfintelor- Paşti, în ST, an.  XVI 11, 1966, nr. 1 - 2, 90 p. (în colaborare);

v      Carte de cântări biscriceşti pentru credincioşii creştini ortodocşi, Bucureşti, 1975 (în colaborare)

v      Cântările Pentcostarului, Bucureşti 1980 (în colaborare).

 

A diortosit, după textele originale, mai multe carţi de slujbă tipărite la Bucureşti:

 

v      Catavasierul (1959),

v      Penticostarul (1973),

v      Octoihul Mare (1975) şi

v      A revizuit ediţia Liturghierului din 1980.

 

A publicat şi alte studii, recenzii, predici, dări de seamă în:

 

v      “Biserica Ortodoxă Română",

v      “Ortodoxia”,

v      “Studii Teologice",

v      “Glasul Bisericii",

v      “Mitropolia Olteniei”,

v      “Mitropolia Banatului” ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME