DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ILIE BELEUTA

Profesor de teologie, istoric

 

BELEUţă ILIE, profesor de teologie, istoric. 

 

N  2 mart. 1878, în Mândra-Făgăraş (azi jud. Braşov), decedat la 19 nov. 1972, în Mândra. 

 

Studii la Gimnaziul ortodox ,,Andrei Saguna" din Braşov (1891-1899), la Facultatea de Stiinţe a Universităţii din Bucureşti (neterminate) la Institutul teologic din Sibiu (1901 - 1904) şi la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. 

 

Econom (administrator) la lnstitutul teologic din Sibiu (1909-1910),

 

Profesor de Religie (catehet) la Liceul de Stat din Făgăraş (1910- 1920), apoi la Scoala normală “Andrei Saguna" din Sibiu (1920 - 1921), profesor suplinitor (1920), apoi titular (1922-1940) la catedra de Istorie bisericească şi Patrologie de la Academia teologică “Andreiană“ din Sibiu;

 

Diacon (1920), preot (1922), protopop (1928). 

 

Din 1940 a trăit ca pensionar în satul natal.  A publicat numeroase studii şi articole, majoritatea traduse sau prelucrate după teologul francez trecut la Ortodoxie Vladimir Guettee.

 

Lucrări:

 

v Despre autoritatea doctrinară şi despre regula de credinţă în Biserica catolică (trad. din V.Guettee), în R T, an.  I V, 1910, p. 13 - 21, 65 – 71, 106-115, 146-154; 

v Principiile Ortodoxiei (după V. Guettee), în RT, an.  IV, 1910, p. 197 - 202, 280-286, 330-333 şi an.  VII, 1913, p. 56-58;

v Invăţăturile sociale ale Evangheliei. Studiu biblic. Traducere din limba franceză, Făgăraş, 1912, 66 p.,

v Catehism sobornicesc (Traducere din V. Guettee), Sibiu, 1924, 45 p.,

v Istoricul Sinodtului ecumenic de la Niceea, în RT, an. XV, 1925, nr.  I 0 - I I , p. 296 - 311;  nr. 12, p. 364-371 şi an.  XVI, 1926, nr. 1, p. 3-10; 

v Amintirile unui preot romano-catolic devenit preot ortodox (Trad. din V. Guettee), în RT, an.  XVII-XIX, 1927-1929 (toate numerele din 1927-1928 şi nr. 1-8 din 1929, cu peste 160 p.

v Scurtă privire istorică asupra Bisericii răsăritene şi a celei apusene (după Al. Sturdza şi August de  Kotzebue), în “Anuarul V al Academiei teologice <<Andreiane>>", 1928/1929, p. 5-39; 

v Priviri istorice asupra învăţăturii şi duhului Bisericii (Trad. din limbile franceză şi germană din opera lui Al. Sturdza), Făgăraş, 1931, 150 p.;

v Biserica Ortodoxă rusească Scurtă ochire asupra originei şi vieţii sale, în “Anuarul X al Academiei teologice “<<Andreiane>>", 1933/1934, p. 5-34; 

v Este Biserica anglicană catolică? (din V. Guettee), în RT, an.  XXIV, 1934, p. 16-30, 68-75, 150- 158,

v Cele 39 articole de credinţă ale Bisericii anglicane însoţite de comentar ortodox, în “Anuarul XII al Academiei teologice <<Andreiane>>", 1935/1936, p. 1 -39 Documente istorice şi doctrinale;

v Actul prin care s-a promulgat dogma infailibilităţii papale, în “Anuarul XV al Academiei teologice <<Andreiane>>", 1938/1939, p. 77-92;

v Diferite alte articole, predici şi recenzii, în periodicele menţionate în lista bibliografică.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME