DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IOAN BELDIE

Preot, profesor

 

BELDIE IOAN, preot, profesor. 

 

N. 31 ian. 1887, in Jorăşti,jud. Galaţi, în familie de preot, decedat la 12 nov. 1954, în Vii:oara - jud.  Vrancea. 

 

Studii la Seminarul “Veniamin" din Iaşi (1900-1907) şi la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1910-1914), cu licenţa (1915) şi

 

Doctoratul (1928) la Facultatea de Teologie din Bucureşti invăţător în Jorăşti-Galaţi (1907 - 1909),

 

Preot în Fârţăneşti (1918 -1919), iconom (1915), iconom stavrofor (1919),

 

Profesor de Teologie exegetică şi sistematică la Seminarul “Sf.  Andrei" din Galaţi şi preot-paroh la biserica “Precista" din acelaşi oraş (1920-1943),

 

Director al Seminarului (1923 - 1925), paralel profesor de Romană şi Istorie la Liceul “Alecu Russo", Scoala normală de fete, Liceul Comunităţii elene, Liceul israelit şi la Scoala de cântăreţi bisericeşti, toate în Galaţi, consilier referent cultural la Episcopia Dunării de Jos-Galaţi (1930 - 1943), preot în Câşla - jud.  Tulcea (1947-1949), pensionat în 1948, suplinitor la parohia Viisoara - Galati (1950 - 1954). 

 

A publicat lucrări de Noul Testament, Sectologie, lstorie bisericească, volume de predici, culegeri de folclor, ş.a.

 

Lucrări:

 

v Pildele Mântuitorului culese din Sfintele Evanghelii, Bucureşti, 1912, 31 p. (ed, a II-a, Bârlad, 1923, 62 p.);

v Genealogia Mântuitorului. Studiu de concordanţă biblică, Bucureşti, 1923, 66 p.;

v Viata Mântuitorului, Galaţi, 1926, 132 p.;

v Epistola către Gălăţeni.  Text şi comentar, Bucureşti, 1926,48 p.;

v Despre Biblie ,şi explicarea ei, Galaţi, 1926, 56 p.;

v Sistemul bibliocentric al teologiei ortodoxe, Galaţi, 1927, 24 p.;

v Epistola către Tit. Introducere, traducere şi comentar, teză de doctorat Galaţi, 1928, 124 p.;

v Popasuri exegetice, Buctireşti, 1928, 43 p.

v Sf. Apostol Pavel către păstorii din Milet, Galaţi, 1931,31 p.;

v Sf. Apostol Petru după Sf.Scriptură, Galaţi, 1931, 62 p.;

v Ecce Homo!  Studiu exegetic asupra procesului Mântuitorului, Galaţi, 1933,32 p.;

v Principii didactice în Epistolele pauline, Galaţi, 1935, 32 p.;

v Poezia biblică, Galaţi, 1937, 30 p.; Schiţe biblice, Râmnicu Vâlcea, 1637,208 p.

v Intrebări asupra religiuni sau socotinţi greşite asupra religiunii creştine.  Prelucrare, Bârlad, 1922,168 p. (ed. a II-a, Galaţi, 1927);

v Adevăruri eterne. Eseuri etico-religioase, ed. I, Brăila, 1923, 103 p. (ed. a II-a, Galaţi, 1932, ed. a III-a, Râmnicu Vâlcea, 1936);

v Rătăcirea adventistă, Studiu critico-polemic, Bucureşti, 1924, 88 p. (ed. a II-a, Galaţi, 1927, 107 p.);

v Sectele religioase, Galaţi, 1932, 77 p.; Vorbirea în limbi, Galaţi, 1934, 29 p.

v Cuvântări catehetice, I. Explicarea Crezului, Craiova, 1914, 56 p.;

v Predici populare, Galaţi, 1925, 276 p.;

v Eşit-a Semănătorul... Pe marginea Evangheliei, Galaţi, 1933, 64p.;

v Popasuri duhovniceşti, Galaţi, 1935, 63 p.;

v Lumină lină. Meditaţii duminecale, Galaţi, 1940, 52 p.

v Liturgică pentru clasa a VII-A de Seminar, Brăila, 1924,104 p. (ed. a II-a, Galaţi, 1937).

v La cislă.  Cântece şi chiuituri.  Cântece de stea. De-ale copiilor.  Descântece, Vălenii de Munte, 1910, 108 p.;

v Monografia comunei Jorăşti, Bucureşti, 1911, 58 p.;

v Schiţe istorice asupra judeţului Covurlui. Contribuţiuni, Galaţi, 1924, 32 p.;

v Pagini răzleţe, Galaţi, 1927, 160 p.;

v Viaţa şi scrierile episcopului Huşilor Iacov Antonovici, Bârlad, 1932,58 p.

 

A condus:

 

v “Foaia parohiaIă" a parohiei “Precista" din Galaţi (1926- 1929);

 

Colaborări la periodicele:

 

v “Biserica Ortodoxă Română",

v “Revista Ortodoxă",

v “Duminica Ortodoxă",

v ”Noua Revistă Bisericească".

v “Amvonul",

v “Drum drept", toate în Bucureşti,

v “Misionarul" – Chisinău,

v ”Neamul Românesc” – Vălenii de Munte,

v ”Căminul” – Galaţi,

v ”Vocea Tutovei", şi

v “Ion Creangă“ din Bârlad,

v “Sezătoarea" FăIticeni,

v “Izvoraşull" – Bistriţa-Mehedinţi ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME