DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IOANICHIE BALAN

Arhimandrit

 

BăLAN IOANICHIE (din botez loan), arhimandrit. 

 

N. 10 febr. 1930, în Stăniţa, jud.  Neamţ. 

 

Studii la Liceul comercial din Roman (1942- 1949) şi la lnstitutul Teologic Universitar din Bucureşti (1971 - 1975). 

 

Frate in mănăstirea Sihăstria (1949), unde a fost călugărit şi hirotonit diacon (apr. 1953). 

 

Casier, contabil şi secretar, ghid la mănăstirea Sihăstria (1949-1971), ghid şi contabil-casier la mănăstirea Bistriţa-Neamţ (1971 - 1990),

 

Hirotonit ieromonah (în 1979), hirotesit apoi protosinghel (1987), şi arhimandrit (1992); din 1990 pensionar şi reaşezat la Sihăstria.

 

Autorul unor Iucrări privitoare la monahismul românesc sau cu conţinut  moralizator.

 

Lucrări:

 

v      Patericul românesc.  Bucureşti, 1980, 736 p.(ed.a ll – a1990, 708 p. tradus şi în limbile greacă - 1984, franceză - 1986 şi engleză- 1994),

v      Vetre de sihăstrie românească,  Bucureşti, 1981,576 p.;

v      Convorbiri duhovniceşti, vol. I, Ed.  Episcopiei Românului, 1984,632 p. (tradus şi în limbile greacă - 1995, italiană - 1991 , engleză - 1994); vol. II, aceeasi Editură, 1988, 808 p. (reeditate în 1991 şi 1993);

v      Mărturii româneşti la locurile Sfinte, Ed.  Episcopiei Românului 1986, 576 p. (ed. a II-a sub titlul Pelerinaj la Locurile Sfinte, 1992)

v      Călăuză ortodoxă în biserică, Iaşi, 1992, 224 p.;

v      Călăuză ortodoxă în familie Iasi, 1993, 184 p.;

v      Rânduiala Sfintei Spovedanii şi a Sfintei împărtăşanii, Iaşi, 1993, 120 p.;

v      Părintele Paisie duhovnicul, laşi', 1993, 139 p.; Părintele Cleopa duhovnicul, Iaşi, 1994, 226 p.;

v      Convorbiri cu teologi ortodocsi străini, Iaşi, 1994, 160 p.

v      A reeditat Vieţile Sfinţilor în 12 Volume, după ediţia mitropolitului Grigorie Dascălul de la Bucureşti şi CăIdăruşani din 1834 -1836.

v      A mai publicat pliante despre mănăstirile Sihăstria (1967) şi Bistriţa (1977),

 

Broşuri cu caracter moralizator ca:

 

v      Istorioare duhovniceşti (1991 şi 1992, 138 p.),

v      Cuvinte duhovniceşti (1992),

v      Puterea Sfântului Maslu (1993).

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME