DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ION BARNEA

Arheolog, istoric de artă bisericească

 

BARNEA ION, arheolog, istoric de artă bisericească. N. 15 aug. 1913, în Lunguleşti ,jud.  Vâlcea. 

 

Studii la Seminarul teologic “Sf.  Nicolae" din Râmnicu Vâlcea (1925 - 1933), la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1933-1927), cu specializare la Facultatea de Teologe din Atena (1937-1940), care-i conferă  doctoratul în Arheologie paleocreştină şi Bizantinologie (1940); mai târziu, doctor în stiinţe istorice la Universitatea din Bucureşti (1967). 

 

Bibliotecar la Academia Română (1940-1941), membru al şcolii române din Roma (1941-1942), diacon la capela română din Berlin (1942- 1944), unde a urmat felurite cursuri la Universitatea de acolo. 

 

Cercetător la Comisia Monumentelor lstorice (1944-1946) şi la Muzeul Naţional de Antichităţi (1946-1956)  şef de sector şi cercetător principal la Institutul de Arheologie din Bucureşti (1956-1975), conferenţiar la catedra de Istorie veche a României de la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti (1949-1951), conferenţiar de Istoria artei creştine la Institutul Teologic din Bucureşti (1956-1959). 

 

Conducătorul unor şantiere arheologice din Dobrogea (Dinogetia, Noviodunum, Niculiţtel, Basarabi, Tropaeum Traiani s.a.), participant la diferite Congrese Internaţonale de specialitate (Roma, Paris, Atena, . Tesalonic etc.).

 

A publicat rezultatele cercetărilor sale arheologice, studii privind monumentele paleocreştine din ţara noastă  îndeosebi din Dobrogea, Studii de istoria artei medievale româneşti.

 

Lucrări:

 

v      “To paleohristianicon thisiastirion”, teză de doctorat Atena, 1940, 227 p.;

v      Contribuţii la studiul creştinismului în Dacia. în RIR, an.  XIII, 1942-1943, fasc. 3, p. 31-42;  

v      Discul episcopului Paternus, în “Analecta", Bucureşti, 11, 1944, p. 185-197; 

v      Opaiţe creştine în Scythia Minor, în RIR, an.  XIV, 1944, fasc. 2, p. 168 176; 

v      Tetraevanghelul de la Căldăruşani, în BCMI, XXXVII, 1944, p. 58-68; 

v      0 temă de iconografie.”occidentală“ în pictura bisericilor moldoveneşti, în BOR, an.  LXIII, 1945, nr. 4-6, p. 106- 125; 

v      Sfântul Chiril, patriarhul Alexandriei (Studiu iconografic), în vol. “Prinos î.P.S. Nicodim, patriarhul României", Bucureşti, 1946, p. 74-84; 

v      Nouvelles considerations sur les basiliques chretiennes des Dobroudia, în “Dacia", XI-XII, 1945-1947, p. 221-241; 

v      Un miniaturist român din secolul al XVIII-leaŞ popa Flor, în BOR, an.  LXVI, 1948, nr.  II  12, p. 584-607; 

v      Relaţiile dintre aşezarea de la Bisericuţa-Garvăn şi Bizanţ în secolele X-XII, în SCIV, an.  IX, 1953, nr. 3 -4, p. 641 -671; 

v      Creştinismul în Scythia Minor după  inscripţii, în ST, an.  VI, 1954, nr. 1-2, p. 65-112; 

v      0 inscripţie creaştină de la Axiopolis, în ST, an. VI, 1954, nr. 3-4, p. 219-228; 

v      Meşteşugurile în asezarea feudadală de al Garvăn, în SCIV, 6, 1955, nr. 1-2, p. 99-121; 

v      Sigiliul unui ierarh al Rusiei în aşezarea de la Garvăn, în SCIV, 1956, 7, p. 189 - 197; 

v      Quelques considerations sur les inscriptions chretiennes de la Scythie Mineure, în ,,Dacia", N.S., 1, 1957, p. 265-288; 

v      Roman byzantine Basilicae discouvered in Dobrogea between 1948-1958. în,,Dacia",N. S.,Il, 1958, p. 331 -349

v      Vasile Pârvan şi problema creştinismului în Dacia Traiană. în ST, an.  X, 1958, nr. 1 -2, p. 93 - 105,

v      Monumente de artă creştină descoperite pe teritoriul României, în ST, X, 1958, nr. 5-6, p. 297-310;  an.  XII, 1960, nr. 3-4, p. 201 -310 an.  XVII, 1965, nr. 3-4, p. 133 -191,

v      Artele (în cuprinsul Mitropoloiei Ungrovlahiei) în BOR, an.  LXXVII, 1959, nr. 7 - I 0, p. 856 - 888; 

v      Sigilii bizantine inedite din Dobrogea, în SCN, an. III, 1960, p. 323-332;

v      Date noi despre Axiopolis. în SCIV, II, 1960, nr.  I , p. 69 - 80 

v      Un cronograf româan ilustrat din secolul al XVII-lea, în SCIA, 7, 1960, nr. 2, p. 184-195,

v      Les monuments rupestres de Basarabi en Dobrogea. în “Cahiers Archeolo-iques", Paris, XIll, 1962, p. 187-209; 

v      Uber der mittelalterlische Thierdarstellung, in der Dobroudja (10-14 Jahrhundert), in RESEE, 3, 1965, nr. 3-4, p.585-610,

v      Noi sigilii bizantine la Dunărea de Jos, în SCIV, 17, 1966, nr. 2, p. 277-292;

v      L’incendie de la cite de Dinogetia au VI-e siecle, în “Dacia”, X, 1966, p. 237-259; 

v      Les thermes de Dinogetia in “Dacia", N. S., XI, 1967, p. 225-252;  Dinogetia I.

v      Aşezarea feudală timpurie de la Bisericuţta-Garvăn, Bucureşti, 1967, 409 p. (în colaborare);

v      Din istoria Dobrogei. II.  Românii la Dunărea de Jos.  Bucureşti, 1968, 592 p. (în colaborare cun Radu Vulpe) , în istoria Dobrogei.  III. 

v      Bizantini români şi bulgari la Dunărea de Jos, Bucureşti, 1971, 441 p. (în colaborare cu ŞT Ştefănescu),

v      Cultura bizantină în România, Bucureşti, 1971, 236 p. + 108 p. (în colaborare);

v      Dinogetia et Noviodunum deux villes byzantines du Bas-Danube, in RESEE, 9,197 1, nr. 3, p. 343 -362; 

v      Monumenti paleocristiani della Scizia Minore e  della Dacia Traiana, în “XVIII Corso di cultura Sullţarte ravennate e bizantina", Ravenna, 197 1, p. 23 - 69;

v      Monumenti bizantini in Romania fra il VII ed. il XIII secole, în ibidem. p. 71 -93

v      Dobrogea în secolele VII-X, în “Peuce", Tulcea, 2, 1971, p. 205-219;  S

v      ceaux des empereurs, byzantins deuvers en Roumanie, în “Byzantina", Tesalonic, 3, 197 1, p. 149 - 172; 

v      Relaţiile provinciei Scythia Minor cu Asia Mică, Siria şi Egiptul, în ,,Pontica", Constanţa, 5,1972, p. 251-265; 

v      Din nou despre datarea valului şi a bisericuţei treflate de la Niculiţel, în SCIV, 24, 1973, nr. 2, p. 311 -315,

v      Noi descoperiri din epoca feudalismului timpuriu la Dinogetia-Garvăn. în vol. “Materiale şi cercetări arheologice" 10, 1973, p. 291-331; 

v      Le martyrion de Niculiţel, în “Buletin d'archeologie sud-est europeene", Bucarest, 1975, 3, p. 131 - 146; 

v      Atriile basilicilor paleocreştine de la Tropaeum Traiani, în SCIVA, 26, 1975, nr. 1, p. 57-67; 

v      Les monuments paleochretiens de Roumanie, Cita del Vaticano, 1977, 276 p.;

v      Inscripţii paleocreştine inedite în Tomis, în “Pontica", Constanţa, 7, 1977, p. 377-385; 

v      La basilique citerne de Tropaeum Traiani a la lumiere des dernier, fouilles archeologique, în ,,Dacia", N.S., 21, 1977, p. 211-233; 

v      Basilica “simplă“ (A) de la Tropaeum Traiani, în “Pontica", II, 1978, p. 181 - 187; 

v      Tropaeum Traiani, vol. 1, Bucureşti, 1979, 259 p. (coautor şi coordonator);

v      Dinogetia - ville byzantine du Bas-Danube, sec.  IV-XII, în, ,Byzantina", Tesalonic, 10, 1980, p. 237 - 287 + 30 p.;

v      L'epi-graphie chretienne d'Illyricum oriental în Rapports du X-e Congres international d'archeologie chretienne", Tesalonic, 1980, p. 447-495;

v      Le cripte della basiliche paleocristiana della Scizia Minore, în RESEE, 19, 1981, nr. 3, p. 489-505; 

v      Continuitatea elementului daco-roman ditpă părăsirea aureliană, pe baza descoperirilor paleocreştine din Transilvania, în lumina ultimelor cercetări, în “Saragetia", Deva, 16-17, 1982-1983, p. 259 - 266; 

v      Sigilii bizantine de la Durostorum Dorostolon în ,,Pontica", 15, 1982,p. 201-212; 

v      Sigilii bizantine inedite din Dobrogea, în “Pontica", 16, 1983, p. 263-272-. 

v      Constantin cel Mare, Bucureşti, 1992, 212 p. (în colaborare cu Octavian Iliescu);

v      Le christianisme sur le territoire de la Roumanie aux III-e - XI-c siecles, în “Etudes Balkaniques", 1, 1985,p. 92-106; 

v      Romanite et christianisme au Bas Danube, în, ,Byzantiaka",Tesalonic,1990,p.67-102.

v      Arta crestină în România, Vol. 1, Secolele III-VI.

v      Studiu introductiv şi prezentarea planşelor de.... Bucureşti, 1979, 278 p.; Vol.II. Secolele VII-XIII. 

v      Studiu introductiv şi prezentarea planşelor de.... Bucureşti, 1981, 238p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME