DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ION BRIA

Preot, profesor de teologie, specialist in studii ecumenice

 

BRIA ION, profesor de teologie, specialist în studii ecumenice. 

 

N. 19 iun. 1929. în Telega, jud, Prahova. 

 

Studii secundare la Liceele din Vălenii de Munte şi Ploieşti (1941 – 1949);

 

Studii superioare la Institutul Teologic din Bucureşti (1950-1954) şi cursuri de doctorat (1954-1957) cu susţinerea tezei în 1968; 

 

Studii de specializare la Colegiul anglican din Canterbury (1962-1963) şi la Facultatea de teologie din Durham (1966).

 

Profesor la Seminariile teologice din Buzău (1957-1961) şi Bucureşti (1962-1965), asistent la lnstitutul Teologic din Bucureşti (1965 - 1966),

 

Redactor la Editura Institutului Biblic (1966-1968), din nou asistent şi lector (1968 - 1970),

 

Conferenţiar pentru Omiletică şi Catehetică (sept.1971 - apr.1973), apoi

 

Profesor titular -prin concurs- la catedra de Misiune şi Ecumenism la Institutului Teologic din Bucureşti, de la 1 ian. 1978 (catedra dată în suplinire). 

 

Diacon (1965), preot (1969), iconom stavrofor.

 

De la 1 apr. 1973 până la 30 iun. 1994 a lucrat la Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Geneva, fiind coordonator pentru Studii misionare ortodoxe în Comisia Misiune şi Evanghelizare (1973- 1988),

 

Director at Secţiei înnoire şi viaţa parohială (1989- 1990), apoi director executiv al Departamentului Unitate şi înnoire (Credinţă şi Constituţie, Institutul ecumenic de la Bossey, Laicii, Cult şi spiritualitate) în anii 1991 - 1994. 

 

In această calitate a luat parte la marile reuniuni ecumenice; Adunările-generale de la Nairobi (1975), Vancouver (1983), Canberra (1991), conferinţele misionare mondiale; Bangkok (1973), Melbourne (1981); conferinţele Credinţă şi Constituţie; Bangalore (1978), Santiago de Compostella (1993).  A fost invitat să sustină prelegeri despre Ortodoxie şi Ecumenism la Institutele ecumenice din Lyon, Paris, Geneva. 

 

Colaborator la numeroase reviste teologice din ţară şi din străinătate (Geneva, Atena, Salonic, Paris, Boston, New York); începând cu anul 1976 este profesor invitat la diferite Facultăţi de Teologie şi centtre ecumenice din Europa.  "Doctor honoris causa" al Facultăţii de Teologie din Preşov ( 1990).

 

Teologia sa se orientează spre mai multe directii: expunerea contemporană a doctrinei ortodoxe (pentru învăţământul universitar); conturarea unie “misiologii” ortodoxe, ţinând seama de contextul misionar şi cultural european actual, evaluarea critica a teologiei româneşti în epoca modernă şi contemporană; a iniţiat un curent în teologia misionară în jurul temei “Liturghia după Liturghie".

 

Lucrări în volum:

 

v      Dicţionar de teologie ortodoxă, Bucureşti, 1981, 398 p. (reeditat în Olanda în 1986 şi la Bucureşti 1994, 428 p.);

v      Curs de teolgie şi practică misionară, Geneva, 1982; 

v      Curs de formare misionară, şi ecumenică, Geneva, 1984, 191 p.;

v      Credinţa pe care o mărturisim, Bucureşti, 1987, 336 p.;

v      Destinul Ortodoxiei, Bucureşti, 1989, 372 p.;

v      Iisus Hristos, Bucureşti, 1992, 160 p.

 

Studii în reviste:

 

v      Sinergia în teologia ortodoxă  în “Ortodoxia", an.  VIII, 1956, nr. 1, p. 29-43; 

v      Simţirea tainică a prezenţei harului după Sfântul Simeon Noul Teolog, în ST, an.  VIII, 1956, nr. 7 - 8, p. 470 -486; 

v      Aspectul dogmatic al Sfintei Liturghii, în “Ortodoxia", an.  XI, 1959, nr. 7-8, p. 417-427;

v      Infailibilitatea Bisericii - temei dogmatic al Unirii,  în “Ortodoxia", an.  XII, 1960, nr. 3, p. 494-504;

v      Harul Botezului în viaţa duhovnicească creştini, în GB, an.  XIX, 1966, nr. II - 12, p. 931-944; 

v      Actuala configuraţie geografică  şi confesională a confesiunii anglicane, în “Ortodoxia", an.  XV, 1963, nr. 1, p. 128-140;

v      Iisus Hristos iubitorul de oameni, în “Ortodoxia", an.  XVIII, 1966, nr. 1, p. 54-69; 

v      Aspecte dogmatice ale unirii Bisericii creştine, teză de doctorat în ST, an.  XX, 1968, nr.  1 - 2, p.3 - 170 (şi extras);

v      Ecleziologia comuniunii, în ST, an.  XX, 1968, nr. 9-10, p. 669-681; 

v      Slujirea creştină în Iumea contemporană, în MMS, an.  XLV, 1969, nr. 3 - 4, p. 145 - 154; 

v      Sensul activ al credinţei creştine, în “Ortodoxia", an.  XXI, 1969,nr. 2, p. 216-240; 

v      Sensul activ al speranţei creştine, în GB, an.  XXVIII, 1969, nr. 7 - 8, p. 777-787 (şi “Ortodoxia",an.  XXII, 1970,nr. 1, p. 62-76);

v      Sfânta Scriptură şi Tradiţia, în ST,an.  XXII, 1970, nr. 5-6, p. 384-405; 

v      Un obstacol în calea ecumenismului: prozelitismul confesional, în BOR, an.  LXXXVIII, 1970, nr. 9-10, p. 1053-1063; 

v      Teologia ortodoxă română contemporană, în GB, an.  XXX, 1971, nr. 1- 2, p. 49-72 (trad. franc. în vol.)

v      De la theologie orthodoxe romaine des origines a nos jours, Bucureşti, 1974, p. 501 526 şi trad. ital. în “Oekumenikon", nr. 3, 1976, p. 167-202);

v      Preoţie şi Biscrică, în “Ortodoxia", an.  XXIV, 1972, nr. 4, p. 523-534; 

v      Spiritul teologiei ortodoxe, în “Ortodoxia", an.  XXIV, 1972, nr. 2, p. 177- 194,

v      “Invăţătura ortodoxă despre Dumnezeu - - Sfânta Treime, în GB, an.  XXXII, 1973, nr. 1 -2, p. 204-225; 

v      Introducere la eclesiologia ortodoxă, în ST, an.  XXVIII, 1976, nr. 7-10, p. 695-704; 

v      Prezenţa şi lucrarea Sfântului Duh în Biserică, în “Ortodoxia", an.  XXX, 1978, nr. 3, p. 488-496; 

v      Contribuţii ortodoxe la teologia ecumenică de azi, în ST, an.  XXXI, 1979, nr. 5 - I 0, p. 357 - 366; 

v      Rolul şi responsabilitatea Ortodoxiei în dialogul ecumenic “Ortodoxia", an.  XXXII, 1980, nr. 2, p. 366-377; 

v      Mărturia creştină în Biscrica Ortodoxă. Aspecte  posibilităţi şi perspective actuale, în GB, an.  XIl, 1982, nr. 1 -3, p. 70 - 109; 

v      Biserica şi Liturghia, în ”Ortodoxia", an.  XXXIV, 1982, nr. 4, p. 481 - 491; 

v      Invăţătură ortodoxă despre viaţa viitoare, în “Ortodoxia", an.  XXXVI, 1984, nr.1, p. 9 - 28 (o parte din ultimele studii strânse în volumul);

v      Curs de formare misionară şi ecumenică, Geneva, 1984, 191 p.);

v      lisus Hristos - Dumnezeu Mântuitorul.  Hristologia, în ST, an.  XLIII, 1991. nr. 2, p. 3-52; 

v      Dogma Sfintei Treimi, în ST,an.  XLIII, 1991,nr. 3, p. 3-48; 

v      Ortodoxia şi semnificaţia ei azi, în ST, an.  XLIV, 1992, nr.  1 - 2. p. 3 - 17; 

v      Spiritualitate pentru timpul nostru, în ST, an.  XLIV, 1992, nr. 3 -4, p. 3 - 24.

 

Lucrări publicate în străinătate:

 

v      La Koinonia comme communaute canonique. Perspectives actuelles, în “Istina", Paris, XX, nr. 1, 1975

v      Confessing Christ Today - în “Internaţional Review o Mission", vol.  LXIV, 1975, nr. 253, p. 66-94;

v      L'Ortodoxie, Edition Buchet-Chastel, Paris,   1979,  270 p. (în colaborare cu Marc-Antoine Costa de Beauregard şi Theologue de Foucauld),

v      Martyria – Mission - The Witness of the Orthodox Churches Today, Geneve, 1980 (în colaborare);

v      Unite des chretiens et mission de lţEglise et le renouveau de la communaute humaine, în “Istina", vol.  XXVII, 1, 1982, p. 24 - 32; 

v      L'engagement des Eglises orthodoxe în “Lumiere et Vie", Lyon, nr. 162, 1983, p. 59-68; 

v      Ecclesiologie.  Preoccupations et mutations actuelles, în “Unite chretienne", Lyon, nr. 70 1993, p. 45 - 88 (o parte din aceste studii strânse, în volumul);

v      Ecclesiologie.  Preoccupations et mutations actuelles, Geneve, 1984, 87 p.)-,

v      The Sens of Ecumenical Tradition, Geneva, 1991; 

v      Regards sur l'Ortodoxie (în colaborare cu mitropolitul Daniel Ciobotea).  Geneva, 1993

v      L'Ortodoxie. Demarche d'avenir, Geneva, 1994.

v      Numeroase alte articole, referate etc. - în reviste teologice de mare prestigiu din ţară şi de peste hotare.

 

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME