DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  MARIN BRANISTE

Preot, istoric

 

BRANISTE MARIN preot, istoric, frate cu Ene Braniste.

 

N. 25 mart. 1915, în Suseni, jud.  Argeş.

 

Studii la Seminarul teologic din Curtea de Argeş (1927- 1935) şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1935- 1939) paralel a urmat cursurile Seminarului pedagogic “Titu Maiorescu" din Bucureşti, cu examnen de capacitate pentru învăţământul secundar 1946; 

 

Cursuri de doctorat -specizilitatea Patrologia - la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1955-1958), cu examen de doctorat în 1980. 

 

Cântăreţ bisericesc şi dirijor de cor la biscricile ,,Costescu” şi “Oborul Vechi" din Bucureşti (1936 - 1942);

 

Preot la biserica ”Sfântul Nicolae din Coastă"din Slatina (1942- 1944) şi

 

Profesor de Religie la Liceul comercial şi Scoala profesională din Slatina (1943-1944), preot la biserica domneasca “Sfântul Gheorghe" din Piteşti (1944-1974),  profesor de Educaţie religios-morală la şcoala profesională din localitate (1945 - 1947),

 

Protopop al fostului raion Piteşti (1948- 1953);

 

La 1 nov. 1974 transferat, în interes de serviciu, la parohia ortodoxă româna din Viena, unde a funcţionat până în 1993.

 

Ca preot-paroh, a lucrat pentru restaurarea bisericii-monument istoric "Sf.Gheorghe" din Piteşti;

 

Incepând cu anul 1975, editează “Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena" şi revista “Luceafărul Nou" a Asociatiei “Unirea” din Viena;

 

A participat la diferite reuniuni, congrese şi conferinţe ecumenice în Viena sau în alte părţi. 

 

A publicat o serie de Iucrări de Patrologie şi Istoria Bisericii Române.

 

Lucrări:       

 

v      Conceptia Sfantului Ioan Gură de Aur despre familie  in ST, an.  IX, 1957, nr. 1-2, p. 125-151;

v      Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre Pretenie şi dragoste, îin ST, an.  IX, 1957, nr. 9- 10, p. 649-672; 

v      Elogiul prieteniei  i păcii la Sfinţii Părinţi Capadocieni, în ST, an.  IX, 1957, nr. 7 -8, p. 453 -478;

v      Eshatologia în concepţia lui Origen, în ST, an.  X, 1958, nr. 7 -8, p. 440 453; 

v      Concepţia antr-opologică a lui Clement Alexandrinul, în ST, an.  X, 1958, nr. 9-10, p. 588 - 599; 

v      Momente şi aspecte ale prieteniei Sfinţilor Părinţi Capadocieni, în MO, an.  XV, 1962, nr. 1 - 2, . p. 56.

v      Patriarhi de Constantinopol prin tările române în a doua jumătate a secolului al XVlI-lea, în MO, an. X, 1958, nr. 1-2, p. 45-61;

v      Panoplia dogmatică în Editio Princeps, Târgovi:te 1710, în MO, an.  X, 1958, nr. 7-8, p. 501-510;

v      Insemnări pe vechile cărţi dle culţi de pe la bisericile din Piteşti. în MO, an.  XIll, 1961,nr.  1 -4,p. 195-208; 

v      Catagrafia preoţilor din jiudeţul Argeş la 1833, întocmită de Ocârmuire, în MO, an.  XIII  1961, nr. 5-6, p. 395-420 (în colaborare);

v      Alegerea şi a.aşezarea preoţilor în slijbă sub Regulamentul Organic în Tara Românească. după documente argeşene, în MO, an.  XIII, 1961, nr. 7-8, p. 619-634; 

v      Date catagrafice bisericeşti în fostul judeţ Olt. la anii 1833 - 1838, în MO. an.  XIV, 1962, nr. 5 -6, p. 375-400 (în colaborare),

v      Partenie Nica Buligeanu (1786-1827), în MO, an.  XV, 1963, nr. 9- 10, p. 735-760;

v      Samuil Tărtăşescu episcop locotenent de Argeş, în MO, an.  XVI, 1964, nr.  11 - 12, p 870 - 908 şi an.  XXI, 1969, nr. 3 -4, p. 247 250. 

v      Câteva ştiri despre şcolile din orşul Piteşti. înfiinţate pe lângă biserici înainte de Regulamentul Organic, în MO, an. XVII, 1965, nr.3-4, p. 173-185; 

v      Schitul Buliga un metoc al Mitropoliei Tării Româneşti în Piteşti, în MO, an. XVIII, 1966, nr. 1 - 2, p. 47 – I06; 

v      Pisanii, însemnări şi manuscrise din vechile biserci ale oraşului Piteşti, în MO, an.  XXIII, 1971, p. 61 65, 257-262, 399-405 şi 563-572 (în colaborare).

v      Primele sedii ale scolii publice din Piteşti, ăîn MO. an.  XXIV, 1972, nr.  1- 2, p. 70 80,

v      Scoli particulare piteştene - dintre care unele pe lingă  biserici - în veacul al XIX-lea, în MO, an. XXIV, 1972, nr. 3 -4. p. 252- 265; 

v      Un vechi monument într-un nou peisaj edilitar: Biserica domnească Sf. Gheorghe din Piteşti, în “Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena", pe anul 1975, p. 207-217; 

v      Capela ortodoxă română din Viena. 70 de ani de la înfiinţarea ei, în ,,Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena" pe anul 1977, p. 57 -72.

v      Insemnările de călătorie ale pergrinei Egeria, sec. IV, teză de doctorat în MO, an.  XXXIV, 1982, nr. 4-6, p. 225-392 (şi extras)

 

Alte articole, recenzii şi cronici în:

 

v      “Păstorul Ortodox" – Piteşti,

v      “Mitropolia Olteniei" Craiova,

v      “Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena",

v      “Luceafărul Nou" - Viena ş.a.

v

Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME