DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  MIHAI BULACU

Preot, pedagog

 

BULACU MIHAI preot, pedagog. 

 

N. 11 mart. 1898, în Lăpuşata, jud.  Vâlcea, decedat la 24 mai 1985, în Bucureşti. 

 

Studii la Seminarul  ,,Sf. Nicolae" din Râmnicu Vâlcea (abs. 1919), şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1919-1923), unde obţine licenţa (1924) şi doctoratul (1928); studii de specializare în Pedagogie, Catehetică şi Omiletică la Facultăţiile de Teologie catolică şi Protestantă din Strasbourg (1924 - 1926). 

 

Directorul Cancelariei Episcopiei Râmnicului, preot la catedrală şi profesor suplinitor la Seminarul “Sf. Nicolae" (1923-1924), profesor de Teologie practicî la Academia teologică din Oradea (1926-1929), paralel preot la catedrala episcopală (1927-1929), şi consilier cultural (1928-1929);

 

Preot la biserica “Sf.Elefterie”  din Bucureşti (din 1929 până la moarte), consilier cultural la Arhiepiscopia Bucureştilor (1933 - 1939),

 

Profesor de Religie la Seminarull Pedagogic Universitar din Bucureşti (1930-1938 şi 1942- 1944),

 

Docent la Facultatea de Teologie din Bucureşti pentru Catehetică şi Omiletică (1936-1938),

 

Conferentiar la aceleasi discipline (1938-1940 şi 1942-1946), profesor agregat de Catehetică (1946-1948), apoi –

 

Profesor titular de Catehetică şi Pedagogie religioasă la lnstitutul Teologic Universitar din Bucureşti (1948 - 1952); din 1952 a rămas numai ca preot-paroh la biserica “Sf.  Elefterie", ridicată prin strădaniile sale.

 

Lucrări principale:

 

v      Şcoala catehetică patristică ca bază de orientare pentru actuala şcoală catehetică.  Studiu introductiv în Catehetica ortodoză, Oradea, 1928, 198 p.;

v      Omilia exegetică biblică.  Studiu omiletic, Oradea, 1929, 98 p.;

v      Şcoala  exegetică biblică din Antiohia.  Studiu omiletic.  Bucureşti, 1931, 100 p.;

v      Pedagogia creştină ortodoxă, Bucureşti, 1935, 571p.;

v      Spiritul catehezei  patristice în şcoala românesacă, Bucureşti, 1937, 56 p.;

v      Nobleţea educaţiei creştine după Sfantul loan Hrisostom, Bucureşti, 1940, 16 p. (extras din “Revista Generala a }nvăţământului");

v      Conştiinţa crestină după Catehezele Sf. Ciril arhiepiscopul Ierusalimului. Studii de Catehetică, Bucureşti, 1941, 367 p.;

v      Educatori creştini ai neamului românesc (predici), Bucureşti. 1944, 296 p.;

v      Omilia despre predică a Sfântului loan Hrisostom, Bucureşti, 1946, 47 p.;

v      Cateheza ortodoxă, în GB, an.  VIII, 1949, nr. 1 -2, p. 33-48; 

v      Principiile catehezei, şi personalitatea catehetului, în ST, an. I, 1949, nr. 7-8, p. 535 - 566; 

v      Probleme de pedagogie catehetică. în ST, an. II. 1950, nr. 3 -6, p. 236-261 

v      Omilia hrisostomică în Ortodoxia românească ,în GB,an .XXXIV, 1975,nr.5-6, p. 523-540; 

v      Sfântul loan Hrisostom despre erezie, eretici şi combaterea lor, în GB, an.  XXX V, 1976, nr. 1 - 2, p. 98 - 115; 

v      Citirea Bibliei, sau Sfintei Scripturi de către credincioşii creştini mireni, în GB, an.  XXXV, 1976, nr. 3-4, p. 345 - 364; 

v      Cuvântul lui Dumnezeu şi omilia ortodoxă a Sfinţilor Părinţi, în GB, an . XXXVI, 1976, nr. 5-6, p. 523-538; 

v      Omilia ortodoxă şi Omiletica ortodoxă, în ST, an.  XXIX, 1977, nr. 9-10, p. 621 - 635; 

v      Insemnătatea, şi actualitatea interpretării ortodoxe-omiletice a Sfintei Scripturi în GB an.XXXVIII, 1979, nr 9-10,p 966-982;

v      Liturghia catehumenilor şi credincioşilor şi cateheza în Biserica creştină primară a Ierusalimului, în “Ortodoxia", an.  XXXII, 1980, nr. 4, p. 601 - 619.

 

A iniţiat şi redactat următoarele periodice:

 

v      “Buletinul parohiei Sf. Elefterie" (1929 - 1944),

v      “Tinerimea Creştină", revista de educaţie religios-morală pentru tineret (1931-1938, împreună cu Pr. prof.  Haralambie Roventa),

v      “Duminica copiilor", revistă de educaţie religiosă-morală (1934 - 1938);

 

In calitate de consilier cultural a redactat

 

v      “Apostolul", buletinul Arhiepiscopiei Bucureştilor (1934 - 1939). 

 

In afară de aceste periodice, a mai colaborat la:

 

v      “Biserica Ortodoxă Română",

v      “Studii Teologice",  

v      ”Legea Românească" - Oradea,

v      “Cele trei Cri:uri" - Oradea şi la unele ziare. 

v      A rostit conferinţe cu caracter religios şi predici la radio.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME