DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  MIRCEA BASARAB

Preot, profesor, ecumenist

 

BASARAB MIRCEA, preot.  N. 12 dec. 1936, în Agârbiceanu,jud.  Sibiu, în familie de preot. 

 

Studii la Liceul “Gheorghe Lazăr” din Sibiu (bac. 1954), Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1954-1958), cursurile de doctorat - pentru Vechiul Testament - la Institutul Teologic din Bucureşti (1958-1961), cu studii de specializare la lnstituyul ecumenic de la Bossey-Eiveţia (un semestru, 1971/72), Facultatea de Teologie reformată a Universităţii din Lausanne (trei semestrei1972- 1973), facultatea de teologie evnghelică a Universităţii Ludwig-Maximilian din Munchen (1974-1977), doctoratul la Institutul Teologic din Bucureşti ( 1978); licenţiat al Facultăţii de Filologie a Universităţii din Cluj 1977). 

 

A ocupat diferite posturi administrative la Centrul eparhial şi Seminarul teologic din Cluj (1961 - 1968); profesor la acelaşi Seminar de la 1 febr. 1968, diacon (1968), preot (1973). 

 

Transferat în postul de preot-paroh la parohia ortodoxă română “Naşterea Domnului" din Munchen (din apr. 1977 până  în prezent), pe care a organizat-o în timpul studiilor. în perioada Studiilor în străinătate şi ca preot la Munchen a participat la diferite întruniri bisericeşti sau cu caracter ecumenic - din 1977 editează la Munchen buletinul parohial “Renaşterea”.

 

Lucrări:

 

v      Sărbătoarea corturilor şi interpretarea ei în creştinism, în ST, an.  XIl, 1960, nr. 5 - 6, p. 420-435;

v      Dogma Sfintei Treimi din Vechiul Testament, în “Ortodoxia", an.  XII, 1960, nr. 3- 4. p. 552 - 570; 

v      Vechiul Testament în Liturghiile ortodoxe, în ST, an.  XIII, 1961, nr. 3-4, p. 202-225; 

v      Psalmul 50(51) - Ideea de rugăciune şi .jertfă, în ST, an.  XIII, 1961, nr. 7-8, p. 410-426;

v      Scopul Evangheliei  a patra, în MB,an.  XIV, 1964, nr. 11-12, p. 683-697; 

v      Impărăţia mesianică a păcii (Isaia.  II. 2-4), în GB, an.  XXIX, 1970, nr. 9-10, p. 910-919; 

v      Cărtile anaginoscomena - bune de citit - în Bibliile româneţti, în ST, an.  XXIV, 1972, nr. 1 -2, p. 59-69; 

v      Sfânta Scriptură  în concepţia ortodoxă, în MB, an.  XXIII, 1973, nr. 7-9, p. 377-386; 

v      Cartea profetului Amos. Introducere, traducere şi comentarii  teză de doctorat în ST, an.  XXXI, 1979,nr.5-10, p.391-571;

v      Biblia în Liturghia şi viaţa. spirituală  ortodoxă, în MB, an.  XXIX, 1979, nr. 1 -3, p. 31 -42; 

v      Sfânta Scriptură  şi interpretarea ei în concepţia Sf.  Vasile cel Mare, în MB, an.  XXIX, 1979, nr. 4-6, p. 286-300; 

v      Atitudinea teologilor români faţă de cărţile anaginoscomena - bune de citit - ale Vechiului Testament, în MA, an.  XXIV, 1979, nr. 7 -9, p. 602-618; 

v      Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă, în “Ortodoxia", an.  XXXII, 1980,nr.2, p.221-24;

v      Scriptură  şi Liturghie în MB,an.XXXI,1981,nr.7-9,p .462-484; 

v      Domnul nostru Isus Hristos ca interpret al Sf. Scripturi, în MA, an.  XXVII, 1983, nr. 5 -6, p. 280-296;

v      Innoirea omului în concepţia ortodoxă, în MB, an.  XXXIV, 1984, nr. 1-2, p. 36-46; 

v      Giulgiul de la Torino, în AB, an. II (XLI), 1991, nr. 7-9, p. 56-69; 

v      Problema uniatismului din punct de vedere ortodox, în RT, serie nouă, an.  III (75), 1993, nr. 4, p. 23 - 56.

v      Câteva articole privind vechea cultură românească (MMS, nr. 9 -10,1967, p. 605 -611 sau MO,nr.9-10,1967, p.763-768),

v      Articole, recenzii, note, în periodicele amintite sau în buletinul “ Renaşterea" de la Munchen pe care îl editează. 

v      In periodice de peste hotare a publicat Der heilige Basilius als Ausleger der Schrift, în “Orthodoxes Forum, Zeitschrift des Institute for Orthodoxe Theologie der Universitat Munchen", 1  Jahrgang, Heft 1, 1987, p. 19 - 32,

v      Die Heilige Schrift und ihre Auslegung in der Orthodoxen Tradition, in “Una Sancta.  Zeitschrift fur okumenische Begegung", 1, 1987, p. 41-48; 

v      Die Kirche als Verkiunderin und Auslegerin der Heiligen Schrift, in “Orthodoxe Forum...”, 2 Jahrgang, sept. 1, 1988, p. 43 -49.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME