DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  NICOLAE BALAN

Mitropolit

 

BALAN NICOLAE, mitropolit. 

 

N. 27 apr. 1882, în Blăjenii de Sus, jud. Bistriţa-Năsăud, în familie de preot, decedat la 6 aug. 1955, în Sibiu.

 

Gimnaziul la Năsăud (abs. 1900), Facultatea de Teologie în Cernăuţi (1900-1904), unde a obţinut doctoratul  (1905), cu studii de specializare la Facultăţile de Teologie protestantă şi catolica din Breslău (azi Wroclaw) în 1904 - 1905. 

 

Profesor provizoriu (1905), apoi definitiv (1909), la catedra de Dogmatică  Apologetică şi Morală de la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu (până în 1920);

 

Membru în Sinodul Arhiepiscopiei Sibiului şi în Congresul Naţional Bisericesc al Mitropoliei Ardealului,

 

Fondator şi redactor al “Revistei Teologice" de la Sibiu (1907 - 1916); în 1918 a redactat - cu alţi doi profesori –“Gazeta Poporului”, tot la Sibiu;

 

In nov. 1918, trimis într-o Misiune la Iaşi, pe lângă  Guvernul României de către Consiliul Naţional Român din Transilvania, în vederea realizării unităţii noastre de stat. 

 

Hirotonit preot în 1919,

 

La 14/27 febr. 1920 a fost ales mitropolit al Ardealului (hirotonit şi instalat la Sibiu în 17/30 mai 1920), păstorind până  la moarte. 

 

Membru de onoare al Academiei Romane (1920), membru în Comitetul central al Astrei, senator de drept.

 

Ca mitropolit, a Iuptat pentru acceptarea principiilor Statutului Organic şagunian în Legea şi Statutul de organizare a Bisericii Ortodoxe Române din 1925, apărând autonomia Bisericii. 

 

Pe tărâm Cultural-teologic, a ridicat vechiul Institut teologic din Sibiu la rang de Academie (1921), cu drept de-a elibera diplome de licenţă (1943), devenită mai târziu Institut Teologic de grad universitar (1948); a indrumat activitatea şcolilor secundare aflate până în 1948 sub egida Bisericii (Liceul “Andrei Saguna” din Braşov, Liceul “Avram lancu" din Brad, şcoala normală ,,Andrei Saguna" din Sibiu); a înfiinţat o şcoala normală de fete, şcoala de cântăreţi bisericeşti ,,Dimitrie Cunţan" şi un internat arhidiecezan, toate în Sibiu;

 

A trimis numeroşi tineri teologi la Studii de  specializare peste hotare, care au onorat apoi catedrele Academiei (mai târziu lnstitutului) din Sibiu şi unii chiar ale Institutului Teologic din Bucureşti,

 

A indrumat activitatea periodicelor bisericeşti de la Sibiu; “Telegraful Român", ,,Revista Teologică", “Lumina Satelor" (din 1922);

 

A pus bazele unor colecţii, în care au apărut zeci de lucrări teologice; “Seria Teologică“, “Seria Didactică", “Popasuri Duhovniceşti", ,,Biblioteca Bunului Păstor” ş. a.

 

A rectitorit mănăstirea brâncovenească de la Sâmbăta de Sus, a ridicat schitul şi Caminul de la PăItini:, paraclisul şi biblioteca Academiei teologice ,”Andreiane", iar în eparhie s-au construit, în cursul păstoririi sale, peste 150 de biserici şi peste 150 de case parohiale, s-au infiinţat parohii şi protopopiate noi. 

 

A fost unul din marii ecumenisti din perioada interbelică (participant la Congresul ecumenist de la Stockholm din 1925 şi Conferinţa ecumenismului practic de la Berna din 1926); a condus un pelerinaj la Locurile Sfinte în 1925 în şedinţa Consiliului de Coroană din 29-30 aug. 1940, a protestat împotriva Diktatului de la Viena, iar în anii următori a militat mereu pentru reintregirea teritorială a ţării.

 

A publicat:

 

v      Sute de studii, articole, predici, pastorate, discursuri parlamentare, recenzii, note, în

v      “Revista Teologică" şi ,

v      Telegraful Român". între acestea:

v      Problema religioasă în timpul de azi, în “Anuarul XXII al Institutului teologic-pedagogic" din Sibiu, 1905/1906, p. 3-52 (şi extras)

v      Chestunea biscriceasă din România şi autonomia Bisericii noastre, Sibiu, 1910, 47 p.;

v      Biserica luptătoare.  Consideratiuni asupra drepturilor- Bisericii şi asupra chemării preoţeşti, Sibiu, 1910, 47 p.;

v      Un Congres biblic românesc, Sibiu, 1912, 32 p.;

v      Scepticismul religios.  Studiu apologetic (după Dr. Franz Hettinger), în “Anuarul XXIX al Institutului teologic pedagogic”, 1912/1913, p. 3-49 (şi extras);

v      Pavel, apostolul Iui Iisus Hristos.  Tablou biografic după Konrad Kirch, Sibiu, 1931,60 p.

v      Biserica neamului şi drepturile ei (Discurs în Senat), Sibiu, 1928, 162 p.

 

0 parte din discursurile parlamentare, cuvântări şi pastorale au fost strânse în volumele:

 

v      Mântuieşte, Doamne, poporul tău, Sibiu, 1945, XVI + 252 p. şi

v      Biserica şi viaţa, Sibiu, 1947, XII + 360 p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME