DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  NICOLAE BALCA  

Profesor de Teologie, filosof

 

BALCA NICOLAE, profesor de teologie, filosof.  N. 11 iun. 1903, în Tohanu Nou, jud.  Braşov, decedat la  7 dec. 1983, în Bucureşti.

 

Studii la şcoala normală “Andrei Saguna” din Sibiu, terminând în particular şi Liceul teoretic cu bacalaureat (1925), apoi la Academia teologică “Andreiană“ din Sibiu (1925 - 1929). 

 

Trimis la studii peste hotare de mitropolitul Nicolae Bălan, se specializează în Pedagogie religioasă, Filosofie şi Teologie la Universitatea din Jena (1930-1935) obţinînd doctoratul în Filosofie în 1935 (echivalat la Universitatea din Cluj). 

 

Profesor de Pedagogie la Scoala normală “Andrei Saguna" din Sibiu (1935-1947), diacon (1934) şi inspector general al învăţământului religios din Arhiepiscopia Sibiului (1936), conferenţiar definitiv - prin concurs - la conferinţa de Filosofie de la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1947/1948) după reorganizarea învăţământului teologic, încadrat ca profesor titular la catedra de Omiletică, Catehetică şi cu noţiuni de Pedagogie la Institutul Teologic Universitar din Cluj (1948-1952), unde a funcţionat şi ca prorector, reîncadrat ca profesor titular la aceeaşi catedră la lnstitutul Teologic Universitar din Bucureşti, unde a funcţionat pînă la pensionare (1952-1970) după aceasta, profesor consultant la cursurile de doctoratş arhideacon stavrofor (1952). 

 

Autor a numeroase Studii de Filosofieş participant la toate sesiunile Seminarului sud-est European din cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii din Heidelberg, precum şi la alte conferinţe,  simpozioane şi colocvii în Germania, conferinţe la diferite Facultăţi de Teologie din Germania şi Austria.

 

Lucrări:

 

v      Die Bedeutung Gogartens und seines Kreises fur die Padagogik der Gegeswart, Weimar, 1934, 115 p. (Teză de doctorat în Filosofie)

v      Criza spirituală modernă şi cauzele ei, Sibiu, 1934, 42 p.;

v      Contribuţii la fundamentarea  ontologiei, în Revista de Filosofie", Vol.  XX, 1935. nr. 2 (si extras 20 p.);

v      Filosofia existenţială şi influenţa acesteia asupra protestantismului contemporan,”Revista de Filosofie", Vol.  XXI, 1936, nr. 4 (si extras. 43 p.);

v      Educaţie şi cultivare, în “Luceafărul”.  Sibiu, 1937, nr. 1-7 (şi extras, 30 p.);

v      Teologia dialectă şi Biserica Ortodoxă, în “Revista de Filosofie” Vol.  XXIII, 1938, nr. 2, p. 160- 185;

v      Criza spirituală contemporană şi menirea tinerei generaţii, Sibiu, 1938, 24 p.;

v      Soren Kirkegaard, în istoria Filosofiei moderne, Vol. 11, Bucureşti, 1938, p. 531 -562 (şi extras, 34 p.);

v      Scoala de la Baden, în Istoria filosofiei moderne, Vol. 111, Bucureşti, 1938, p. 167-193;  

v      Studii filosofice, Bucureşti, 1938, 77p;

v      Die Krisis der protestantischen Theologie und die dialektischen Philosophie. în “Revista de Filosofie", Vol.  XXIV, 1939, nr. 2 (şi extras, 35 p.);

v      Interpretarea existenţei omeneşti în filosofia lui Heidegger, Bucureşti, 1939,26p.;

v      Deosebrea calitativă absolută dintre om şi Dumnezeu şi problema Revelaţiei, în “Thesis", Sibiu, p. 30-58

v      Pentru o mai corectă  înţelegere a filosofiei kantiene. 0 confruntare cu P. P. Negulescu, în “Revista de Filosofie", Vol.  XXVI, 1941, nr. 34 (şi extras, 58 p.);

v      Curs defilosofie, editat de U.N.S.R., Bucureşti 1948, 340 p.; Istoria filosofiei antice, Bucureşti, 1982, 379 p.

v      Caracteristicele esenţiale ale sufletuluicreştinului autentic, în ST, an.  IV, 1954, nr. 9-10, p. 475-494

v      Etapele psihologice ale mărturisirii, în ST, an.  VII, 1955, nr. 1 -2, p. 25-38;  

v      Aspectul patologic al persoanei umane şi pastoraţia religioasă, în ST, an.  VII, 1955, nr. 7-8, p. 489-510;  

v      Importanţa catehetică a Sfintei Liturgii, în BOR, an.  LXXVI, 1958, nr. 1-2, p. 194-213;  

v      Sensul suferinţei în creştinism, înST,an.IX,1957,nr.3-4, p.155-176;  

v      Concepţia despre lume şi viaţă ăn teologia Fericitului Augustin, în ST, an.  XIV, 1962, nr. 3-4, p. 183-201;  

v      Despre unele trăsături esenţiale ale sufletului frumos, în ST, an.  XVII 1, 1966,nr.3-4,p.115-130;  

v      Câteva trăsături ale Sfântului Ioan Hrisostom ca predicator, în ST, an XX, 1968. nr. 7-8, p. 498-511;  

v      Biblia în sistemul filosofic hegelian, în ST, an.  XXII, 1970, nr. 1 -2, p. 39-59;  

v      Invăţătura despre Logosul întrupat  ca paradigmă a vieţii creştinului în teologia apostolică şi patristică, în GB, an.  XXIX, 1970, nr. 3-4, p. 272-290. 

v      Alte Studii şi recenzii în “Revista de Filosofie" sau în periodicele bisericeşti; referate în “Buletinul Seminarului sud-est european”din Heidelberg,

v      Predici în “GlasulI Bisericii”,  etc.


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME