DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  NIFON BALASESCU

Teolog, pedagog, monah

 

BăLăşESCU NIFON (din botez Nicolae), teolog şi pedagog, monah. 

 

N. 1806, în Haşag, jud. Sibiu, decedat în 1880, probabil la mănăstirea CăIdăruşani.

 

Studii de Filosofie şi Drept la Oradea şi Cluj,  de Teologie la Institutul din Arad (1832 - 1834). “Cancelarist" la Episcopia Aradului (1834), profesor la “şcoala de ţârcovnici" din Bucureşti (1835-1836), apoi la noul Seminar din Bucureşti (1836-1848), un timp rector; participant activ la revoluţia românilor din Transilvania din 1848-1849, fiind şi arestat;

 

Călugărit la mănăstirea Neamţ, în 1852, sub numele Nifon, profesor şi rector al noului Seminar de la Huşi (1852- 1856),

 

Profesor de Religie la Gimnaziiie “Lazăr" (1860-1862) şi “Matei Basarab" (1862-1865) din Bucureşti, profesor de Religie şi Latină la “şcoala Natională de Medicină şi Farmacie" din Bucureşti (1864-1865), apoi probabil - pensionat. 

 

Organizator şi director (după 1869/70) al şcolilor româneşti din Dobrogea, aflată atunci sub dominaţie otomană - el insuşi a organizat 21 de şcoli şi se pare că  a condus personal şcoala din Tulceaş face o călătorie la Istanbul (1872-1873), tot în vederea organizării învăţământului românesc din Dobrogea. 

 

Cercetări pe teren asupra aromânilor din Peninsula Balcanică, unde intenţiona să deschidă şcoli pentru ei.  A publicat numeroase manuale didactice şi dicţionare; altele au rămas în manuscris.

 

Lucrări:

 

v      Gramatica română pentru seminarii şi clase mai înalte, Sibiu, 1848, XXX+230 p. (ed. a II-a, Bucureşti, 1850, X+ 197 p.);

v      Elemente de gramatică românească pentru şcolarii începători (după cea mare pentru seminarii), Bucureşti, 1850, 104 p.;

v      Abecedariu pentru şcolile începătoare, Iaşi, 1852, 80 p..;i Bucureşti, 1857, 88 p.

v      Dictionarium latino-romanicum. Tom I, fasc. 1, Cibinii, 1848,368 coloaneş tom I-IV, Bucureşti, 1860-1863, 864 coloane;

v      Dictionariu romano francesu, vol.I fasc.1, Bucure şti, 1859, 128 p.;

v      Dictionnaire francais-roumain, I-er volume, I-er livre, Bucureşti, 1859, 128 p.

v      Catehism mic pentru şcolarii ăncepăltori, Iaşi, 1853, 24 p.,

v      Elemente din istoria biblică a

v      Testamentului Vechi şi Nou sau Sfânta Scriptură prescurtată pentru trebuinţa tinerilor din şcolile elementare, Iaşi, 1853, 56 p.;

v      Istoria biblică a Testamentului Vechiu şi Nou sau Sfânta Scriptură prescurtată pentru trebuinţa tinerilor din şcolile gimnaziale, Iaşi, 1853, 4 + 112 p. (alte editii a publicat Theodor Codrescu în 1859 şi 1882). 

v      Isagogica sau introducerea în cărţile Sfintei Scripturi a Vechiului şi Noului Testament.  Lucrată şi predată şcolarilor săi seminaristi de..., Iaşi, 1854, IV + 156 p. (o nouă ediţie la Bucureşti, 1858, IV + 156 p.);

v      Epistolele şi Evangheliile Duminecilor şi ale sărbătorilor de peste tot anul, pentru seminarii, şcolile publice şi private şi familii  evlavioase, Bucureşti, 1858, 6 + 200 p. (ed. a II-a, în 1861, 224 p.; ed. a lII-a în 1864, 256            p.)

v   Flori de pietate pentru suflete evlavioase, culese de...Iaşi, 1852, 350 p.;

v   Diferite broşuri.

 

Lucrări rămase în manuscris:

 

v Moralul christianesc,

v Istoria bisericească,

v Ritorica bisericească,

v Psihologia,

v Arheologia şi

v Geografia biblică şi cea bisericească,

v Teologia pastorală,

v Istoria Noului Testament ş.a.,

v fragmente dintr-o nouă traducere a Bibliei ş.a. (toate păstrate în Biblioteca Academiei Române). 

v In 1860 a tipărit câteva numere din publicaţia periodică “Amicul literaturii române, foaie literară, comercială şi agronomică“.

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME