DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  OREST BUCEVSCHI

Profesor de teologie

 

BUCEVSCHI OREST, profesor de teologie. 

 

N. 14 iul. 1897, în Păltinoasa, jud.  Suceava, - decedat la 6 mai 1992, în Bucureşti. 

 

Liceul în Câmpulung Moldovenesc (1908 - 1916),

 

Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1918- 1922), cu doctoratul în 1923, urmând în paralel şi cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie (Limbile clasice), cu licenţa în 1924,

 

Studii de specializare la Facultăţile de Teologic româno-catolice şi protestană din Breslău (azi Wroclaw) în 1922/1923. 

 

Profesor de Limbi clasice la Liceul “Iulia HaşdeuI" din Cernăuţi (1923 - 1924),

 

Profesor de Dogmatică şi Sectologie la Academia teologică din Cluj (1924-1937),

 

Decan (1927/1928), profesor agregat (1937), apoi titular (1941) la catedra de Morală a Facultăţii de Teologie din Cernăuţi Sueava (1937-1948), prodecan în 1941-1945;  profesor la aceeaşi catedră la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1948-1962);

 

Hirotonit diacon în 1930, hirotesit arhidiacon stavrofor în 1950. 

 

A publicat peste 150 de studii, mai ales de Morală (problema iubirii, probleme sociale, teologia în sIujba vietii).

 

Lucări:

 

v      Păcatul strămoşesc. Sudiu dogmatic, Cluj. 1934, 54 p.;

v      Psihologia religioasă, Chisinău, 1935;

v      Intoleranţa şi toleranţa Bisericii,Chisinău, 1936; 

v      Despre numirile confesiunilor creştine, în RT, an.  XXVI, 1936, nr. 1-2, p. 4-15;

v      Legea eternă legea morală, Cluj, 1937; 

v      Are morala creştină caracter interesat în motivaţa faptelor? în “Candela", an.  XLVIII, 1937, p. 79-93; 

v      Iubirea faţă de aproapele, în “Candela", an.  LII, 1939 - 1941, p. 315-371 şi an.  LVII, 1946, p. 312-337 (şi extras 1947, 137 p.);

v      Eutanasia, în vol.  Prinos I. P.S. Patriarh Nicodim, Bucureşti, 1946, p. 113 - 117; 

v      Misiunea moralizatoare a Bisericii, în ST, an. I, 1949, nr. 5 - 6, p. 381 390,

v      Datoriile individului faţă de colectivitate după concepţia creştină, în ST, an.  IV, 1952, nr. 5-6, p. 361 -370;

v      Invăţătura creştină despre iubire şi dreptate ca virtuţi  sociale, în ST, an.  V, 1953, nr. 9-10, p. 579-589,

v      Nedreptatea socială predică în calea mântuirii, în ST, an.  VI, 1954 nr 5-6, p.231-238,

v      lisus Hristos în viaţa duhovnicească, în ST, an.  VII, 1955, nr. 7-8, p. 511-519; 

v      Hristos în viaţa socială, în “Ortodoxia", an.  VII, 1955, nr. 1, p. 140- 149,

v      Sensul vieţii în concepţia crestină, în GB, an.  XV, 1956, nr. 12, p. 706 - 716; 

v      Mântuitorul despre Sine, în ST, an.  VIII, 1956,nr. 7-8,p. 403-421; 

v      Smerenia creştina, în MMS, an.  XXXIV, 1958, nr. 56, p. 424-440; 

v      Bunătatea sufletească în MMS, an. XXXVI, 1960, nr. 1-2, p. 49-56; 

v      Rugăciunea la Sf. Apostol Pavel, în MO, an.  XII, 1960, nr. 3 -4, p. 137 - 151; 

v      Fiul lui Dumnezeu, în ST, an. XIll, 1961, nr. 1 -2, p. 41 -54;

v      Hristos şi Biserica în lume, în MO, an.  XV, 1963, nr. 9 - 10, p. 698 - 704

v      Ucenicii Mântuitorului, în GB, an.  XXV, 1966, nr.  11-12, p. 1061 - 1071; 

v      Patimile şi Invierea Domnului, în GB, an.  XXXIV, 1975, nr. 5 -6, p. 513-523.

v      Purtarea morală a preotului, în MO, an.  VI, 1954, nr. 5-6, p. 618-622; 

v      Viaţa lăuntrică a preotului şi lucrarea lui pastorală  în MO,an.  VIl, 1955, nr. 10- 12, p. 546-554; 

v      Preotul faţă de preot, în GB, an.  XV, 1956, nr. 8-9, p. 454-462; 

v      Râvna pastorală, în MO, an.  VIll, 1956, nr. 10 - 12, p. 606 - 615;

v      Preotul în condiţiile vremii, în BOR, an.  LXXV, 1957, nr. 5, p. 466 - 472.

v      Coautor la vol. Invăţătura creştină ortodoxă, Bucureşti, 1952, p. 345-433 şi la

v      Teologia Morală Ortodoxă, vol.  I - II, Bucureşti, 1979-1980, 478 + 355 p. (9 capitole).

 

Alte articole, predici, meditaţii:

 

Peste 350 de recenzii şi note bibliografice –

 

v      “Stiri ecumenice", în “Candela" - Cernăuţi,

v      “Misionarul” Chi:inţu, “Renaşterea" şi

v      “Viata ilustrată" de la Cluj,

v      ”Ortodoxia"

v      "Studii Teologice",

v      “Biserica Ortodoxă Română",

v      “Glasul Bisericii",

v      “Mitropolia Moldovei şi Sucevei",

v      ”Mitropolia Olteniei” etc.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME