DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Petru Barbu

Profesor de Teologie

 

BARBU PETRU, profesor de teologie.  N. 7 mai 1864. în Lugoj, decedat la 7 mart. 1941, în Bucureşti.

 

Studiile gimnaziale la Lugoj, Beius, Blaj, Brasov (abs. 1884), superioare la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, cu doctoratul în 1891, studii de specializare în Pedagogie la Universităţile din Graz şi Berlin.

 

Profesor la lnstitutul teologic din Caransebeş (1892-1908) şi redactor al buletinului eparhial “Foaia Diecezană“ în aceeaşi perioadăş diacon (1895), preot (1908), protopop (1930);

 

lnlăturat de la catedră în 1908 din dispoziţia ministrului Cultelor şi Instrucţiunii Appony Albertş director al Băncii Poporale din Caransebeş (1907 - 1920);

 

Vicepreşedinte al Sfatului Naţional Român ales la Alba lulia la I dec. 1918;  

 

Reintegrat în învăţământ la 1 mart. 1919;  

 

In anul următor a fost numit  rector al Institutului  teologic (devenit apoi Academic), deţinând aceste funcţii până  la pensionare, în 1937.

 

Lucrări:

 

v      Religia în şcoala poporală. Indegetări (=indicaţii n.n.)metodice, Caransebeş, 1897, 2 f. + 62 p.;

v      Religia în,,şcoala veche" şi în .”şcoala nouă“, Caransebeş, 1899, 2 f. + 62 p.;

v      Religia în şcoalele poporale I. Elemente de Catehetică sau Metodica religiunii, Caransebeş 1907, 2 f. + 101 p. (ed. a II-a, Arad, 1915, ed. a III-a, Caransebes, 1933);

v      Scoala modernă şi religiunea la noi, Caransebeş, 1916, 24 p.

v      Catehismul religiunii ortodoxe răsăritene pentru şcoalele poporale, Caransebeş, 1893,62 p. (ed. a IX-a, 1914),

v      Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor poporale, Caransebeş, 1895 (ed. a XIII-A, Arad, 1913);

v      Istorioare bisericeşti, Caransebeş, 1897, 48 p. (ed. a IX-a, 1914);

v      Istorioare religios-morale pentru elevii începători ai şcoalelor poporale, Caransebeş 1899, 40 p.;

v      Istoria Sfântă a Testamentului Vechiu, Caransebeş, 1898,92 p. (ed. a III-a, 1907);

v      Istoria Sfântă a  Testamentului Nou, Caransebeş, 1898,3 f. + 89 p. (ed. a III-a, 1915)-,

v      Istoria bisericească pentru şcoalele poporale, ed. a II-a, Caransebeş 1900,62 p.;

v      Viaţa Mântuitorului lumii istorisită cu cuvintele Sfintei Scripturi, Caransebeş, 1902, XIII + 173 p. (ed. a III-a, Bucureşti, 1916);

v      Carte de rugăciuni şi  cântări bisericeşti, Caransebeş 1904, 2 f. + 160 p. (ed. a IV-a, 1919),

v      Manual de istorie bisericeasă pentru şcoalele poporale superioare şi medii inferioare, Caransebeş, 1896, 90 p.

(ulterior sub titiul Istoria Bisericii creştine, pentru şcoalele medii, ed. a VIII-a, Arad, 1922, 108 p.);

v      Invăţătura Bisericii creştine ortodoxe.

v      Dogmele şi Morala Bisericii, 2 părţi, Caransebeş, 1918;  

v      Istoria bisericească universală  cu elemente de Catehism şi Liturgică, Caransebeş 1931. După 1918,

v      A publicat - în colaborare cu profesorul loan lrineu Mihălcescu – câteva manuale de Religie pentru invăţământul secundar, iar în colaborare cuI preotul Petru Bizerea manuale pentru invăţământul primar.

v      Preocupări folclorice; Vol. Porecle Iugojene, Cluj, 1927.

v      Colaborări la ,,Foaia Diecezană" Caransebeş “Biserica şi Scoala" - Arad, ,,Drapelul" – Lugoj,”Lumina” – Caransebeş, “Foaia Pedagogică“- Sibiu, ”Tribuna”- Sibiu, "Familia" - Oradea, “Luminatorul”, “Dreptatea” şi “Banatul Românesc” la Timi:oara, “Românul” - la Arad ş.a.

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME