DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  SERGHIE BEJAN

Profesor de Teologie

 

BEJAN SERGHIE, profesor de teologie. 

 

N. 25 sept. 1879, în Bravicea, jud.  Orhei, în familie de preot, decedat la 12 dec. 1954, în Bucureşti. 

 

Studii la Scoala duhovnicească (1890-1894) şi la Seminarul teologic superior din Chisinău (1894-1900). 

 

Preot în parohia Crăsnăşeni-Orhei (1901 - 1907), apoi urmeaza Academia teologică din Kiev (1907 - 1911), obţinând titlul de “magistru în ştiinţele teologice". 

 

Profesor de religie la Liceui nr. 1 din Chisinău (1911 1914), apoi la Scoala duhovnicească (Seminarul inferior, 1914-1927), director şi profesor la Seminarul teologic de 8 ani din Chisinău(1927-1939), pensionat în 1939, reactivat în 1941-1942, profesor suplinitor de Dogmatică la noua Facultate de Teologie din Chisinău (1928-1940), iconom stavrofor (1920),

 

Membru în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Chisinăului şi în Congresul Naţional Bisericesc, vicepreşedinte al Societăţii istorice Arheologice Bisericeşti din Chisinău (1934-1940), membru în comitetul de redacţie al revistelor “Luminătorul" (1920-1940) şi “Biserica Ortodoxă Română" (1921 - 1933).

 

Lucrări:

 

v      Psihologia budistă, Harkov, 1913, 38 p. (în ruseşte);

v      Pacatul strămoşesc şi mozaismul în teologia Sfântului Apostol Pavel, Chisinău, 1925, 53 p. (extras din ”Luminătorul", an. XVIII, 1925, 15 -16,17, 18, 19,20,21 şi 22);

v      Dogma Sfintei Treimi în concepţia creştinismului. Studiu dogmatico-istoric, Chisinău, 1930, 219 p.

v      0 pagină din istoria Bisericii ortodoxe basarabene, în ,,Luminătorul", an.  XIII, 1920,nr. 5, p. 9- 15;  nr. 6, p. 5- 18;  nr. 7, p. 3-14;  nr.8, p. 1-7;  nr.9, p. 1-6-,nr. 11p22-23; an.  XI V, 192 I, nr.  1 p. 12-24;  nr. 18,p. 2-29;  nr. 21, p. I-2 nr. 24 din 1923, p.1 - 13; 

v      Raporturile între Biserică şi Stat, în BOR. an. XXXIX, 1921, nr.3, p. 188 - 193.  an.  XL, 1922, nr. 1, p. 1 -6;  nr. 2, p. 84-89; 

v      Individ şi comunitate în Iumea contemporană, în BOR, an.  XLI, 1923, nr. 7, p. 490 -497;  nr. 9, p. 618 - 624 şi nr.  10 p. 680 - 688; 

v      Suferinţele omenirii şi ideea creştinismului despre dreptatea supremă şi providenta dumnezeiască, în “Luminătorul”, an. LVIII, 1925, p.4-16; nr. 10, p.34-43; nr. ll, p.34-41 şi nr. 12-13, p. 37-51; 

v      Noţiuni istorice despre starobredţi (creştinii de veche credinţă sau cum greşit se spune “lipoveni”) în “Luminătorul” an. LIX, 1926, nr. 7-8, p. 86-104 Universitatea religiei ca fapt istoric în viaţa omenirii, în “Luminătorul", an.  LIX, 1926, nr. 9, p. 15-29; 

v      Scriitori ruşi despre cauzele răscolului în Biserica rusă, în”Luminătorul”, an.  LIX, 1926, p. 33-45;  nr. 17, p. 46-55, nr.  18, p. 41-47;  nr. 21, p. 22-33;  Canonizarea sfinţilor în Biserica greacă, în “Luminătorul”, an.  LIX, 1932, nr. 11, p. 552-562; 

v      Priviri generale despre canonizarea sfinţilor în Biserica rusă (după E. Golubinki), în “Luminătorul", an.  LXIV, 1932, nr. 12, p. 613 - 629; 

v      Cosmologia creştină. Crearea lumii de Dumnezeu din nimic, în “Luminătorul” an.  LXXVI, 1943, nr. 1-2, p. 20-31;  nr. 1-2, p. 163-168; nr. 5-6, p.275-290 şi nr.7-8, p.445-457.

v      Impreună cu prof. univ.  Constantin N. Tomescu a tradus Iucrarea Protoiereului Pavel Svetlov “Invăţătura creştină în expunere apologetică”, 2 vol., Chisinău, 1935 -1936, V + 648 + 116 p. (1) şi IV + 652 p. (11).

v      Alte articole, traduceri şi prelucrări din ruseşte, predici în ,Biserica Ortodoxă Română “Luminătorul",”Misionarul" ş.a. în manuscris a rămas Dogmatica creştină.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME