DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  TEOCTIST BLAJEVICI

Mitropolit

 

BLAJEVICI TEOCTIST (din botez Teodor), mitropolit. 

 

N. 23 febr. 1807, în Ti:ăuţi-Suceava, în familie de preot, decedat la 27 iiun 1879, în Cernăuţi. 

 

După studiile gimnaziale în Suceava, urmeaza Institutul Teologic din Cernăuţi. 

 

Hirotonit preot în 1832, funcţionând în parohiile Storojineţ şi Prisăcăreni:

 

Rămas vaduv, în 1837 se călugăreste sub numele Teoctist spiritual (din 1837), apoi rector (1857) la Seminarul (internatul) clerical din Cernăuţi, deţinând - paralel - şi funcţiile de catehet la Scoala de cântăreţi şi Scoala pedagogică din Cernăuţi şi asesor consistorial (consilier) al Episcopiei Bucovinei (1848-1866)

 

Egumen la mănăstirea Dragomirna (1863-1874), arhimandrit de scaun (vicar general) al noii Mitropolii a Bucovinei şi Dalmatiei cu sediul la Cernăuţi (1874 - 1877), apoi arhiepiscop şi mitropolit tot acolo (numit 22 martie 1877, hirotonit 15 mai 1877, instalat 22 mai 1977), păstorând până la moarte.

 

Lucrări:

 

v      Diferite versiuni în “Calendarul pentru Bucovina" de la Cernăuţi;

v      O gramatică Theoretische-praktische Grammatik der Dacoromanischen, das ist der moldauischen walachischen Sprache, nach ganz neuen Grundsatzen und einer leichtfasslichen Metode Lemberg-Czernowitz, 1833, 254 p. (retipărită în 1856, prelucrată sub titlul “Theoretischen-praktische Taschengrammatik zur leichten und schnellen Erlernung der romanischen (walachischen) Sprache”, Wien, 1855, 200 p.;

v      Trei manuale de religie

v      lstoria vietii lui lisus Hristos.... Viena, 1965, 120 p.;

v      Istoria biblică a Aşezământului celui vechi....Viena, 1865, 148 p;

v      Creştineasca învăţătură a năravurilor sau Moralul Creştinesc...,  Viena, 1865,90 p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME