DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  TEODOR BODOGAE

Profesor de teologie, istorie

 

BODOGAE TEODOR, profesor de teologie, istorie. 

 

N. 10 mart. 1911 în Cetatea de Baltă, jud. Alba, decedat la 22 nov. 1994, îin Sibiu. 

 

Studii la Liceul ,,Sf.  Vasile" din Blaj (1922- 1929), Academia teologică  “Andreiană" din Sibiu (1929 - 1933), cu diferenţă la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, unde va obţine licenţa (1934) şi doctoratul (1938);

 

Trimis de mitropolitul Nicolae Bălan pentru Studii de specializare la Faculăţile de Teologie ortodoxa din Atena (1935/36) şi Belgrad (1939/40), apoi la cele protestante din Berlin şi Tubingen (1941 - 1942). 

 

Profesor de Religie la Liceele din Sighisoara (1936/37), “Andrei Saguna" din Braşov (1937/38) şi “Mihai Viteazul “ din Alba lulia (1938/39),

 

Profesor de Istorie bisericească universala şi Patrologie la Academia teologică  “Andreiană" - din 1948 Institutul Teologic Universitar – până în 1952; 

 

Preot în 1939;  director de sectie la Institutul de lstorie Natională a Universităţii din Cluj, refugiată la Sibiu (1943- 1945). 

 

Preot paroh la biserica “Sf.  Nicolae" din Sibiu -Lazaret (1952 - 1973). 

 

Reîncadrat ca profesor titular de Bizantinologie la Institutul Teologic Universitar din Sibiu până la pensionare (1973-1981).

 

Participant la câteva întruniri istorice şi patristice: Al XIV-Iea Congres internaţional de studii bizantine (Bucureşti, 1971), al III-lea Congres internaţional de studii sud-est europene (Bucureşti, 1973), al XIV-Iea Congres internaţional de istorie (Bucureşti, 1980).  Seminariile sud-est europene organizate de Universitatea din Heidelberg (Sibenik 1978, Tesalonic 1980, Bucureşti 1982) ..;

 

A publicat studii de lstorie bisericească  universală, Patrologie, Istoria Bisericii Române (legăturile românilor cu Athosul, cu sârbii, bulgarii, ruşii, personalitatea unor ierarhi), traduceri din Sfinţii Părinţi, din literatura post-patristică şi din unii teologi contemporani.

 

Lucrări:

 

v      Ajutoarele româeşti de la mănăstirile din Sfântul Munte Athos, Sibiu, 1940, Lll + 354 p. (teză de doctorat)

v      Din istoria Bisericii ortodoxe de acum 300 de ani.  Sinodiu de la Iaşi, Sibiu, 1943, IV + 153 p.;

v      Despre cunoştinţele teologice ale preoţilor noştri de acum 200 de ani. Semnificaţia unui manuscris, în “Anuarul XX (II)" al Academiei teolo-ice <<Andreiane>>. 1943/1944, p. 177-306 (şi extras; Sibiu, 1944, LXX + 70 p.);

v      Un capitol din relaţile româno-ruse - Mitropolitul Petru Movilă, în RT, an.  XXXIV, 1946,nr. 9- 10,p. 403-419 (şi extras, 19 p.);

v      100 de ani de la venirea Iui Saguna în Ardeal.  Câteva ştiri inedite, în RT, an.  XXXVII, 1947, nr. 1-2, p. 57-79 (şi extras, 32 p.);

v      Câteva documente în legătură cu frământările sociale la românilor ardeleni în vara anului 1848, în vol. Omagiu I.P.S. Sale Dr. Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului, Sibiu, 1956, p. 281- 292; 

v      Mitropolitul Varlaam ca teolog, în MMS, an.  XXXIII, 1957, nr. 10-12, p. 775 -790

v      Un autograf din 1687 al mitropolitului Dosoftei, în MMS, an.  XXXIV, 1958, nr.  11 - 12, p. 882-886; 

v      Dintr-o corespondenţă  Timisoreană de acum 100 de ani. 15 scrisori de la Andrei Saguna către prot.  Meletie Drăghici, în MB, nr. 3 - 4, an.  IX, 1959, p. 27-40; 

v      Personalitatea mitropolitului Antim Ivireanul, în MB,an.  XVI, 1966,nr.7-9, p. 467 -482; 

v      Contribuţii documentare privitoare la istoria Bisericii arldene în veacul XVIII, în MB, an.  VII, 1967, nr. 1-3,p. 122-138; 

v      450 de ani de la înfiinţarea mănăstirii Curtea de Argeş în MA, an.  XII, 1967, nr. 8-9,p. 639-648; 

v      Un capitol din istoria relaţiilor culturale sârbo române.  Acte inedite din corespondenţăa lui Saguna, în MA, an.  XV, 1970, nr. 7 - 8, p. 525 -556,

v      Documente inedite privitoire la istoria învăţământului teologic din Transilvania, în BOR, an.  XC, 1972, nr.  II - 12, p. 1217 - 1226;

v      După întoarecerea de pe cCâmpia LIbertăţii.  Acte inedite din vra anului 1848, în vol.  Acta Musei Nicolae BăIcescu.  BăIceşti pe Topolog, 1972, p. 437-463; 

v      Dimitrie Cantemir; Loca obscura traducere şi comentarii, în BOR, an. XCI, 1973, nr. 9- 10,p. 1063- 11111.

v      Coautor al volumului: Mănăstirea Hodoş-Bodrog, Arad, 1980,225 p.

v      Contribuţii la originea şi istoricia hainei clericale. în RT, an.  XXV, 1935, nr. 7-8, p. 323-334,

v      De ce nu s-a putut face unirea Bisericilor la Florenţa?  Consideraţii istorice cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la sinodul Unionist de la Florenţa, în RT, an.  XXIX, 1939, nr. 7-8, p. 295-322; 

v      Prezenţa Bisericii în nevoile vremii. în vol. “Biserica şi problemele vremii".  Sibiu, 1947, p. 89-107 (şi extras, 20 p.);

v      Un mare teolog al veacului nostru -  patriarhul Serghie, în “Anuarul XXV (VIl) al Institutului Teologic Universitar". 1948/1949, p. 33-48 (şi extras, 16 p.),

v      Probleme sociale în operele Sfinţilor Părimţi, în acelasi Anuar, p. 49-64 (şi extras,16 p.),

v      Tradiţia Sfântului Munte în viaţa popoarelor ortodoxe, în “Ortodoxia”, an.  V, 1953, nr. 2, p. 206-219; 

v      Activititea culturală şi politică a mitropolitului sârb Stefan Stratimirovoci (1790-1836), în MA, an.  IV, 1959, nr. 5 -6, p. 393-395; 

v      200 de ani de la apariţia “Istoriei slavo-bulgare” a lui Paisie de la Hilandar, în MO, an. XV, 1963, nr. 11-12, p. 978-888; 

v      Strădaniile Sf. Vasile cel Mare pentru unitatea Bisericii, în MB, an.  XIII, 1963, nr. 11-12, p. 494 - 506; 

v      Un mare protagonist al apostolatului socialŞ Sf. loan cel Milostiv patriarhul Alexandriei, înST,an.XXVI, 1974,nr.9-10,p. 679 - 706; 

v      Corespondenţa Sf. Vasile cel Mare şi strădania sa pentru unitatea Bisericii creştine, în vol. ”Sfantul Vasile cel Mare. închinare la 1600 de ani de la săvârşirea sa", Bucureşti, 1980, P. 1-65-283; 

v      Trăsături umaniste în spiritualitatea bizantin㪠Nicolae Cabasila, în ST, an.  XXXII, 1982. nr. 5-6, p. 313-326,

v      Preocupări retorice în scrisul Sântului Grigore al Nisei: “Despre pruncii morţi prematur”, în MB, an.  XXXIX, 1989, nr. 3, p. 13 - 34. 

v      Coautor al manualului de lstorie bisericească Universală pentru Institutele teologice, 2 vol., Bucureşti, 1956, 398 + 467 p. (ed. a II-a, vol. 1, Bucureşti, 1975, 467 p. şi vol. II Bucureşti, 1993, 606 p.).

 

Traduceri:     

 

v      W.A. Wisser't Hooft, Ortodoxia văzută de un Protestant, Sibiu, 1933, 58 p.;

v      Nicolae Cabasila, Despre viţa în Hristos. Traducere şi sudiu introductiv, Sibiu, 1946, XV+221 p. (reeditată la Bucureşti, în 1989);

v      Sf.  Grigorie de Nissa, Viaţa fericitei Macrina, Sibiu, 1947, 67 p.;

v      Patriarhul Serghie al Moscovei, Rolul credinţei în opera de mântuire, studiu şi traducere din limba rusă, în MA, an.  IX, 1964, nr. 9 - 10, p. 623 -654;

v      Prof. Stelian Papadopoulos, Meritul gândirii teologice a Sfântului Vasile cel Mare, traducere din limba greacă, în MA, an.  XXIV, 1979, nr.  1 - 3, p. 15 - 32; 

v      Apologeti de limbă greacă.  Traducere, introducere, note şi indice, Bucureşti, 1980, 389 p. (în colaborare cu Nicolae Neaga şi Zorica Laţcu);

II.       Exegeze la Noul Testament.  Despre rugăciune.  Filocalia, Bucureşti, 1982, 529 p. (în colaborare cu O. Căciulă şi D. Fecioru);

v      Origen, Scrieri alese.  I. Din  lucrările exegetice la Vechiul Testament, Bucureşti, 1981, 472 p. (în colaborare cu N. Neaaa şi Z. Laţcu),

III.      Despre principii şi Convorbiri cu Heraclide, Bucureşti, 1982, 408 p. (un alt capitol tradus de C. Galeriu);

IV.    Contra îlui Celsus, Bucureşti, 1984, 586 p.(Ia toate volumele a intocmit , studiul introductiv şi notele); Eusebiu de Cezareea, Scrieri.  Partea întâia,  Istoria bisericească.  Martirii din Palestina, Traducere, Studiu, note şi comentarii, Bucureşti, 1987,451 p.

v      Numeroase alte studii şi traduceri din Sfinţii Părinţi în actualele periodice bisericeşti, articoIe în “Telegraful Român", “Indrumătorul bisericesc de la Sibiu", în buletinele comunităţilor româneşti de peste hotare, predici, recenzii, note etc.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME